نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ بهمن ۴, یکشنبه

به بهانه انتشار اینترنتی کتاب بیشماران ترجمه دکتر هزار خانی


ایرج شکری

دانلود کتاب بیشماران- لینک در زیر همین مطلب
!لااکراه فی الدموکراسی

به بهانه انتشار اینترنتی کتاب بیشماران ترجمه دکتر هزار خانی


چندی پیش در پرسش و پاسخی که از پژواک ایران با آقای رضا روحانی به مناسبت 16 آذر انجام داده بود * انجام داده بود، ایشان در اولین پاسخ (در قسمت اول) اشاره به کتابی ترجمه دکتر هزارخانی کرده بود و یاد آور شده بود که آن کتاب قرار است روی اینترنت قرار بگیرد. چندی بعد از آن، انتشارات بنیاد رضائیها، در معرفی کوتاهی در مورد کتاب، در سایت «همبستگی ملی» وابسته به مجاهدین، اطلاع داد که این کتاب به زودی در روی اینترنت قرار خواهد گرفت. دو سه روز پیش مطلع شدم که این کتاب روی اینترنت قرار گرفته است و دوستی فایل آن را برای من فرستاد. به سایت همبستگی ملی سر زدم که ببینم در آنجا روی اینترنت قرار گرفته دیدم نه در آنجا نیست.* به سایت مجاهدین سرزدم و روی وردی کتابخانه کلیک کردم در آنجا هم خبری از آن نبود، کتاب گزارش دیدار دکتر هزارخانی و کتاب «آفتکاران» و یکی دو کتاب دیگر بود، اما نه کتاب «بیشماران- دمکراسی در عصر امپراطوری» که کتاب مورد بحث است. بعد به سایت شورای ملی مقاومت سر زدم. در صفحه اصلی چیزی نبود. روی علامت«معرفی کتاب» کلیک کردم ، دیدم کتاب آنجاست. البته سه کتاب آنجا بود اول یعنی در بالا کتاب دیدار دکتر از اشرف، بعد کتاب شکنجه نوشته کاظم مصطفوی و در آخر، در پایین کتاب بیشماران. در حالی که قاعدتا این کتاب که جدیدتر از آن دوتای دیگر بود، باید بالا قرار می گرفت. حالا این که چرا کتابی 480 صفحه یی(60 صفحه آن به منابع و توضیحات اختصاص دارد) که ترجمه اش حتما وقت و انرژی زیادی از دکتر گرفته است، تنها روی سایت سایت شورا قرار گرفته است و نه آن دوتای دیگر، طبعا به خاطر این نبوده است که دکتر چون عضو شورا بوده است خواسته اند که این کتاب انحصارا در سایت شورا قرار داده شود، چرا که خود کتاب از انتشارات بنیاد رضائیهاست و عقل و منطق هم به طور طبیعی نمی پذیرد که کتابی که آن همه روی آن زحمت کشیده شده است و با هدف غیر انتفاعی منتشر می شود و ظاهرا هدف از آن خدمتی فرهنگی و برای ارتقاء سطح آگاهی و گسترش افق نگاه ما به مسائل دنیای کنونی و چالشهایی که در جهان بعد از جهانی شدن در جریان است، بوده است، از آن سه سایت اصلی موجود تنها در یکی از کم بازدید کننده ترین آنها، قرار داده شود. مساله بر می گردد. مساله به بینش سیاستگزاران و گردانندگان سازمان مجاهدین و خود محوربینها مربوط است. اینها اصلا از ورود به چنین بحثهایی گریزانند و آن را به زیان خود می دانند و قرار دادن آن تنها در سایت شورا، پیامی برای هوادارنشان دارد که مفهوم ان همان این مرزبندی و وارد نشدن به این مقولات است. بی تردید بحثهایی که در این کتاب آمده است دارای چنان اهمیت و ارزشی بوده است دکتر هزار خانی وقت و نیرو برای ترجمه این کتاب چهارصد وهشتاد صحفه یی بگذارد و به گمان من شاید هدفش از ترجمه آن بییشتر این بوده است که دست اندرکاران سازمان آن را بخوانند و به تغییر و تحولات دنیای کنونی چشم باز کنند، تحولاتی که در دنیایی که اینطور به هم پیوسته است و در عصر انقلاب رسانه یی و ارتباطات، دامنه امواج آن به همه جا می رسد و دیوراهای تشکیلاتی یا سد های سانسور دولتی نمی تواند مانع عبور امواج این تحولات به درون حصار ها شوند. چند جمله از مقدمه نویسندگان کتاب بیشتر می تواند توضیح دهنده مساله «مرزبندی» که من اشاره کردم باشد:
« مشخصه دوّم بيشماران, كه در مساًلة دموكراسي اهميت تعيين كننده دارد,
به سازماندهي سياسيش ارتباط پيدا ميكند (اما در اينجا هم عنصر سياسي به
سرعت با عنصر اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي درميآميزد). براي آن كه چشم
اندازي از گرايش دموكراتيكي كه تحرّك بخش است داشته باشيم, كافي است به
نحوة تكوين شكلهاي مدرن مقاومت, شورش و انقلاب نظري بيفكنيم. خواهيم
ديد كه گرايش به سمت شكلهايي بيش از پيش دموكراتيك از سازماندهي
است، از اشكال متمركز ديكتاتوري و فرماندهي انقلابي، به سوي سازماندهي هاي
شبكه ای يي كه در آنها اتوريته در روابط تعاوني جاي دارد. آنچه از خلال چنين
تحولي عيان ميشود، اين استكه شكلهاي مقاومت و سازماندهي انقلابي، فقط
وسيله هايي براي رسيدن به يكجامعة دموكراتيك نيستند، بلكه بيش از پيش،
نقش نهادهايي را بازي مي كنند كه ميبايست از درون, در بطن ساختارهاي
تشكيلاتي, روابط دموكراتيك ايجاد كنند».
چطور می شود از دستگاه رهبری تشکیلاتی که انتقاد درونی از هم پیمانان خود را تحمل نمی کند و با زیر پا گذاشتن اساسنامه و ضوابطی که خودشان وضع و تدوین کرده اند، خودسرانه دست به حذف منتقد می زنند، انتظار داشت بحثهایی نطیر آنچه از مقدمه نقل شد، خوشایند آنان واقع شود؟ کتاب در دادگاه تاریخ را هم که دکتر هزارخانی در ترجمه کرده بود و اولین چاپ آن در تیرماه سال 60 منتشر شد، اهمیت فراوانی در روشن کردن ذهنها در مورد جنایات استالین و بهای سنگینی که از میراث لنین و انقلاب اکتبر بابت خودکامگی او پرداخته شده، داشت. در روزهای بگیر وببند اسدالله لاجوردی بود و من هم بیش از یکسالی بود «خانه نشین» شده بودم که این کتاب را می خواندم. با خودم می گفتم که اگر حاصل عمر دکتر هزار خوانی ترجمه همین یک کتاب بوده باشد، خدمت بی نظیری در ارتقاء آگاهی و دانش سیاسی به فعالان و مبارزان سیاسی به ویژه نیروهای چب کرده است. چون در آن زمان هنوز انتقاد از استالین در بخش بزرگی از نیروهای چپ، زمینه پذیرش نداشت. هم چنانکه که ماجرای کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی و انتقادات خرشچف از سرکوبیهای دوران استالین که در آن «بیگناهان به اعترافهای وحشتناک واداشته شده بودند» و اعاده حیثیت از گروهی از اعدام شدگان که به تاکید خروشچف «نه جاسوس بودند ونه خیانتکار»، کلا با مارک ریویزیونیسم، مهر باطل خودرده بود. اما، کتاب در دادگاه تاریخ آن قدر پر از شواهد تاریخی بود و حقیقت در بر داشت که از بلندی دیوارهای حاشا و سد دگمها عبور کند و فکرها را به خود مشغول کند. آقای دکتر هزارخانی خود در مقدمه کتاب در مورد انگیزه اش در مورد ترجمه آن کتاب (که کتابی پرحجم و بیش از 800صفحه بود) نوشته است:«لابد لازم است بگویم که انگیزه ام در ترجمهٌ این کتاب چه بوده است. دلیل خیلی ساده ای دارد: از آنچه پیداست، بخش بزرگی از آنچه چپ ایران نام دارد، به نحوی هولناک گرفتار قانقاریای استالینی است و به گمان من نمی توان سهم بزرگی را که کمبود شناخت، در بروز این پدیده داشته است، انکار کرد. هنگامی که ترجمهً این کتاب در فرانسه منتشر شد، ژان النشتین مورخ سرشناس حزب کمونیست، در مقاله ای در اظهار داشت که از این کتاب ششصد و ده صفحه ای، محتویات پانصد و شصت صفحه اش بازگویی واقعیات تلخی است که در مجموع از آنها بی خبر نبودیم(لوموند، شماره 3 نوامبر 1972). تصور نمی کنم در ایران، به ویژه در میان نسل جوان، افراد زیادی باشند که بتوانند چنین ادعایی کنند. پس انگیزه ام در ترجمه این کتاب روشن است: رساندن اطلاعات تاریخی، به ویژه به کسانی که استالینسم را همان سوسیالیسم می پندارند.
اما لزومی ندارد در این نکتهً بدیهی هم قلمفرسایی کنم که برگرداندن اظهار نظرهای مدودف در این کتاب، به زبان فارسی، به هیچ وجه دلیل آن نیست که باهمهً این اظهار نظرها موافقم. در واقع با بسیاری از آنها، به ویژه با توّهماتی که در باره جریان ناشی از کنگره بیستم عنوان شده و اینجا و آنجا سعی دارد «سوسیالیسم» اصیل را در دیدگاههای خروشچفی بجوید، اصلا مخالفم. منتها اختلاف فکری را دستاویز قرار نداده ام تا بجای امانت داری، سانسورچی بشوم و برای حفظ بهداشت ایده ئولوژیکی! خواننده، حرفها و اظهار نظرهای مدودف را قیچی کنم. به علاوه اهمیت سندی کتاب چندان است که اینگونه وسواسهای کودکانه را بی مورد می کند. خواننده باید در نظر داشته باشد که این کتاب در اوضاع و احوال سالهای آخر دهه 60 توسط یکی از شهروندان شوروی، و به قصد انتشار در کشور شوروی نوشته شده است. والسلام». متاسفانه دکتر هزارخانی این بار برای این کتاب که حتما وقت و نیروی بسیاری برای آن صرف کرده مقدمه یی ننوشته است و نظر و انگیزه خود را شرح نداده است. خود این هم می تواند باز دلیلی بر این باشد در ترجمه این کتاب انتظار انتشار گسترده آن را نداشته و با هدف مخاطبان محدودی که این کتاب را می توانتد بعد از چاپ بدستشان برسد، نوشته است. گذاشتن آن برای دانلود روی اینترنت هم شاید ناشی از در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن سیاستگزاران سازمان مجاهدین بوده باشد. به هر حال از محدویت انتشار اینترنتی آن به نحوی شرح آن گذاشت یعنی قرار دادن آن تنها روی سایت شورای ملی مقاومت، و با توجه به این که دست اندرکاران تبلیغات مجاهدین هم بخوبی می دانند که سایت شورای ملی مقاومت حدود یک دهم سایت همبستگی باز دیدکننده دارد، این مسائل نشان دهنده اکراه دستگاه رهبری مجاهدین از ورود به بحثهایی از نوع است که در کتاب مطرح شده است. خب ایرادی نباید گرفت. برای اصلاح روشهای نادرست و گاه زیانبحش مجاهدین در تبلیغات و بعضی مسائل ما بیست سال تلاش کردیم نتیجه یی نگرفتیم. پافشاری که کردیم«کنترل اعصاب» عالیجنابان بهم خورد و بزرگواری با «تحملی شگفت انگیز» آنها را به آرامش دعوت کرد تا دست به کاری «خود بخودی نزنند» تا با حذف منتقد قال قضیه کنده شود. بهتر است بپذیریم که لااکره فی الدموکراسی! در زیر فهرست مطالب کتاب بیشماران – دموکراسی در عصر امپراطوری آمده است که خود نشانگر اهمیت مطالب کتاب است. لینک دانلود کتاب را هم آمده است تا علاقمندان آن را دانلو و مطالعه کنند. توصیه من آن است که خوانندگان محترم این یادداشت با ارسال فایل دانلو شده آن با ایمیل به دوستان خود در داخل کشور در ثمر بخش بودن هرچه بیشتر زحمات ارزنده آقای دکتر هزارخانی در ترجمه این کتاب نقشی بعهده بگیرند. سه پاراگرف هم از مقدمه نویسنگان کتاب انتخاب کرده ام که آن را معرفی مناسبی برای این دیدم.

كتاب دنبالة كتاب پيشين ما, »امپراتوري «, است كه شكل جهانيِ
حاكميت معاصر را بررسي ميكرد. موضوع آن تفسير گرايش نظام سياسي
جهاني در حال شكلگيري بود, يعني شناسايي شكل نويني از نظام جهاني كه
از ميان مجموعة گستردة روندهاي معاصر در حال مشخصشدن و سربرآوردن
است و ما آن را امپراتوري مين اميم. ما از اين نقطه شروع بهحركت كرديم كه
اگر امپرياليسم را به معنايي بگيريم كه توسط قدرتهاي مدرن به مرحله عمل
درميآمده, يعني اساساَ مبتني بر توسعة حاكميت دولت ملت به يك سرزمين
خارجي است, در اين صورت درك اين نظم نوين با رجوع به مفهوم امپرياليسم
ميسّر نيست.
براي نخستين بار, دموكراسي دارد به يك امكان واقعي در مقياس جهاني
تبديلميشود. موضوع اين كتاب همين امكان است كه ما به آن پروژة بيشماران
نام دادهايم. پروژة بيشماران تنها خواستِ دنيايي مبتني بر برابري و آزادي را
بيان نميكند, تنها به طلب يكجامعة باز و دموكراتيك جهاني بسنده نميكند,
بلكه وسيله تحقّق اين خواست را هم عرضه مي كند. امّا جاي اين مطلب در
نتيجهگيري كتابمان است, نه در نقطة شروعش.
پيشاز آنكه دورتر رويم, بايد مفهوم بيشماران را از مفاهيم ديگري كه آنها
هم بر سوژه هاي اجتماعي اطلاق مي شوند مثل مردم, تودهها و طبقه كارگر
متمايز كنيم. مشخصة جمعيت البته وجود انواع تفاوتهاست, ولي لفظ مردم (يا
خلق) اين گوناگوني را به نوعي وحدت تقليل مي دهد و از جمعيت يك هويت
ويژه ميسازد: خلق يكي است. بيشماران به عكس بسيارند. بيشماران مركب
از تفاوتهاي بيشمار دروني هستند كه نميتوان به يك وحدت يا هويت ويژه
تقليلشان داد تفاوتهاي فرهنگي, رنگي, قومي, جنسي و جنسيتي, و همچنين
شكلهاي گوناگون كار, شيوههاي گوناگون زندگي, جهانبينيهايگوناگون, اميال
و خواستهاي گوناگون.
ما از خوانندة كتاب ميخواهيم همواره به خاطر داشته باشد كه اين كتاب
يك اثر فلسفي است. از نحوهيي كه مردم امروز ميكوشند جنگ را براندازند و
جهان را دموكراتيكتر سازند, نمونههاي فراواني عرضه خواهيم كرد, امّا نبايد
انتظار داشت كه كتاب ما به سؤال »چه بايد كرد؟ « هم پاسخ دهد يا برنامة عمل
مشخصي را پيشنهاد كند. .
فهرست
پيشگفتار زندگي مشترك
۱
جنگ
۱ ۱ : ساده دل
استثناها
گولم
حالت جنگي عمومي
بيو - قدرت و امنيت
خشونت مشروع
ساموئل هانتينگتون, مشاور پشت پرده
۲ ۱ : دستگاههاي ضد براندازي
زايش جنگ جديد
انقلاب در امور نظامي
مزدور و وطن دوست
عدم تقارن و »سلطة همه جانبه «
۳ ۱ : مقاومت
اولويت مقاومت
از ارتشخلق تا جنگ چريكي
اختراع مبارزات شبكه يي
هوش ابرگونه
از بيو قدرت تا توليد بيو پوليتيكي
۲
بيشماران
۱ ۲ : طبقات خطرناك
شوند اشتراك كار
غروب دنياي دهقاني
دو ايتاليايي در هند
غناي فقير (يا: فقرا خود مائيم!)
بيشماران اهريمني: داستايفسكي انجيل مي خواند
حاشيه ۱: روش: به دنبال ماركس
مرگِ دانش غم زده؟
۲ ۲ : دربارة جسم
آپارتايد کامل
سفر به داوس
»حكومت بزرگ « بازمي گردد
زندگي در بازار
۳ ۲ : آثار بيشماران
ناهنجاري جسم
هجوم غولها
توليد »مشترك «
فراسوي عمومي و خصوصي
كارناوال و جنبش
بسيج »مشترك «
حاشية ۲: سازماندهي: بيشماران در سمت چپ
۳
دموكراسي
۱ ۳ : راهپيمايي طولاني به سوي دموكراسي
بحران دموكراسي در عصر جهاني شدن مسلحانه
پروژة دموكراتيك ناتمام مدرنيته
شورش بدهكاران
دموكراسي تحققن يافته سوسياليسم
برلين ۱۹۵۳
از نمايندگي دموكراتيكتا افكار عمومي جهاني
»سراپاسفيدان «
۲ ۳ : مطالبات دموكراتيكجهاني
دفاتر شكايات
شكايات در مورد نمايندگي
شكايات در مورد حق و عدالت
شكايات اقتصادي
شكايات بيوپوليتيكي
همگراييها در سياتل
تلاشها براي اصلاحات جهاني
اصلاحات سيستم نمايندگي
اصلاحات در زمينة حقوق و عدالت
اصلاحات اقتصادي
اصلاحات بيوپوليتيكي
بازگشت به قرن ۱۸ !
حاشيه ۳: استراتژي: ژئوپوليتيكو پيوندهاي نوين
شمايلشكنان
۳ ۳ : دموكراسي بيشماران
حاكميت و دموكراسي
دو چهرة حاكميت
استعداد بيشماران
توانا باشي
دانشجديد دموكراسي: مديسون و لنين
******
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=17702 *
لینک مستقیم دانلود کتاب بیشماران
http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=711
نشانی اینترنتی سایت شورای ملی مقاومت. در صفحه اصلی روی «معرفی کتاب» کلیک کنید از آنجا می توانید کتاب را دانلو بکنید.
http://www.iranncr.org/
پ 21 دی 1388- 11 ژانویه

مسعود علی‌محمدی آخرین قربانی دستگاه امنیتی ولایت فقیه

- ایرج مصداقی

منابع خبری جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند که «انجمن پادشاهی ایران» مسئولیت ترور «مسعود محمدی» استاد فیزیک دانشگاه تهران را که صبح امروز در مقابل خانه‌اش در قیطریه به وسیله‌ی بمب کنترل از راه دور به قتل رسید به عهده گرفته است.
در اطلاعیه‌ای که در سایت این سازمان درج شده آمده ‌است:
«خبر فوری : یورش دلاورانه فرزندان ایران و ترور مسعود محمدی با ماده منفجره در تهران

بامداد سه شنبه 22 دی 6373 شاهنشاهی
«بامداد امروز طی یک عملیات هماهنگ و برق آسا توسط فرزندان دلاور ایران ، مسعود محمدی ، از مزدوران رژیم اسلامی و استاد دانشگاه تهران در رشته انرژی هسته ای، با ماده منفجره و کنترل از راه دور ترور شد.
این مزدور از عناصر اصلی توسعه برنامه اتمی رژیم اسلامی در سالهای اخیر بود
که در سرکوب مردم در حوادث اخیر بعنوان لباس شخصی نیز نقش موثر و فعال داشت.
لازم به توضیح است قبل از این عملیات، بارها به این مزدور هشدار داده شده بود ما بار دیگر به تمام عناصر و مزدوران رژیم اسلامی هشدار می دهیم دست از همکاری با جنایتکاران مسلمان بردارید ، در غیر اینصورت سرنوشت خوشی در انتظار شما نخواهد بود ، و دیر یا زود در آتش خشم فرزندان ایران گرفتار می شوید.

پاینده ایران کوبنده تندر فولادوند برافراشته پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان

تکاوران تندر - انجمن پادشاهی ایران»
http://takavaran-tondar.tk/
از نظر من تردیدی نیست که این ترور کار جوخه‌های مرگ نظام جمهوری است و «تکاوران تندر» سربازان گمنام وزارت اطلاعات در دستگاه امنیتی و سرکوب نظام هستند و «انجمن پادشاهی ایران» مذکور چیزی نیست جز واحد «سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و بخشی از پروژه‌ی مقابله با «براندازی نرم» که با ابزار «سخت» و ترور و حذف و شکنجه و زندان و اعدام صورت می‌گیرد.
در روزهای اخیر و پس از بحران «عاشورا» دستگاه ولایت فقیه و نیروهای سرکوب‌گر آن به شدت به این «ترور» نیاز داشتند.
بعد از حوادث عاشورا، سایت «امروز» وابسته به جناح «اصلاح‌طلب‌ها» و حزب مشارکت که اطلاعات زیادی از باندهای رژیم دارد نوشت:‌
« ...ستاد کودتا قصد دارد در ادامه پروژه های خود برای حذف رقیبان سیاسی دست به اعمال جدید و هولناک دیگری بزند. طبق گزارش های رسیده به سایت امروز، کودتاچیان قصد دارند در دفاتر احزاب و منازل فعالین سیاسی اسلحه های آمریکایی تازه خریداری شده کار بگذارند، تا بدین وسیله بتوانند آن ها را محارب و ضد نظام اعلام کرده و به حذف سریع آنها اقدام نمایند. کودتاچیان پیش از این به انواع و اقسام روش های ماکیاولیستی برای رسیدن به اهداف خوداستفاده کرده بودند ولی به نظر می رسد با پیچیده شدن بیشتر اوضاع، ستاد کودتا دست به اعمال کثیف تری خواهد زد.»
پیش دستی سایت امروز و انتشار اخبار توطئه‌‌ی دستگاه امنیتی، آن‌ها را در اجرایی کردن مقاصدشان با مشکل روبرو کرد. به همین دلیل به پروژه‌ی حذف و ترور روی آوردند تا فضا را هرچه نا آرامتر کنند. توطئه‌ی ترور و عملیات جنایتکارانه و انداختن مسئولیت آن به دوش نیروهای اپوزیسیون یکی از اقدامات «هولناک» و سیاست‌های قدیمی وزارت اطلاعات و نیروهای سرکوبگر رژیم است.
ترور کشیش‌های مسیحی، هایک هوسپیان، ادوارد میکائیلیان و مهدی‌ دیباج و انفجار حرم امام رضا در روز عاشورا و ترتیب دادن مصاحبه‌های جعلی با مزدوران رژیم و نمایش‌های تلویزیونی و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی سازمان مجاهدین خلق یکی از این نمونه‌‌ها در سال‌های گذشته بود و انفجار «کانون رهپویان وصال» در شیراز و اعدام چند جوان به اتهام این انفجار در سال جاری یکی از اقدامات اخیر دستگاه مخوف و جهنمی رژیم است.
سوژه انتخاب شده (مسعود علی‌محمدی) از سوی دستگاه امنیتی برای قربانی شدن قابل تعمق است.
۱- مسعود علی محمدی استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران جزو اساتید حامی موسوی بوده است و بنابراین از نظر دستگاه امنیتی و فتوا دهندگان قتل‌‌های اینچنینی، خونش حلال است.
۲- مسعود علی‌محمدی استاد فیزیک هسته‌ای است. ارتباط دادن او به پروژه هسته‌ای دلیل دیگری است که می‌توانست وی را هدف خوبی برای قربانی شدن قرار دهد .
بلافاصله پس از قتل علی محمدی، منابع رژیم برخلاف شیوه معمول دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، از لحظه اول تلاش کردند او را به نوعی به پروژه هسته‌ای رژیم وصل کنند. آن‌ها به این ترتیب وانمود می‌کنند که وی هدف ترور جوخه‌‌های تروریستی وابسته به اسرائیل و آمریکا و ... قرار گرفته است.
رژیم کودتا به لحاظ داخلی و بین‌المللی در زمینه مسائل هسته‌ای تحت فشار است. پدرخوانده‌های تروریسم بین‌المللی به وسیله این ترور می‌خواهند با به میدان کشیدن پای آمریکا و اسرائیل و ... خود را قربانی تروریسم معرفی کنند و اهمیت پروژه‌ی اتمی و دشمنی غرب با خود را برجسته کنند.
۳- این ترور و پیش کشیدن پای «انجمن پادشاهی ایران» در راستای سیاست تبلیغاتی چند ماه گذشته دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کودتاچیان است که سعی می‌کرد این انجمن را یکی از عوامل راه‌اندازی تظاهرات‌های مردمی معرفی کند.
هدف اصلی پروژه‌ی بدنام‌سازی، «انجمن پادشاهی ایران» نیست؛ هدف مردم و مبارزه عادلانه‌های آنها برای به دست آوردن حق حاکمیت ملی و آزادی و دمکراسی است. کودتاچیان با این گونه اقدامات می‌خواهند مبارزات مردم را تحت‌الشعاع قرار دهند.
۴- استفاده از بمب کنترل از راه دور نشاندهنده حرفه‌ای بودن بمب‌گذاران است. در شرایط حال حاضر تنها وابستگان دستگاه‌های امنیتی کشور هستند که از چنین امکاناتی برخوردار هستند. در موارد گذشته همچون انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی هم چندین فقره بمب‌گذاری توسط دستگاه‌های امنیتی در تهران به وقوع پیوست که مسببین آن هیچ‌گاه
چرا «انجمن پادشاهی ایران» ؟‌
«انجمن پادشاهی ایران»‌ به ویژه گروه «تکاوران تندر» چیزی نیست جز بخش سایبری سپاه پاسداران و مافیای امنیتی کودتاچیان. این انجمن و این «تکاوران» وجود خارجی ندارند. در سال ۸۷ نام این به اصطلاح «انجمن» در واقعه بمب‌گذاری در «کانون رهپویان وصال» شیراز مطرح شد. همان موقع در دو مقاله در مورد سیاست دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضایی‌ رژیم توضیح دادم. مقالات مزبور را در آدرس‌های زیر می‌توانید ملاحظه کنید:‌
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=6382
در اردیبهشت ماه گذشته و پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم دستگاه اطلاعاتی و امنیتی با سرو صدای زیادی از دستگیری تروریست‌های وابسته به اسرائیل خبر دادند. در واقع نیاز به مطرح شدن نام این سازمان از پیش از انتخابات ریاست جمهوری احساس شده بود. برای همین بود که سناریوهای گوناگون در این رابطه از سوی مقامات امنیتی تولید می‌شد:‌
اژه‌ای وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد «حلقه اصلي تروريست‌هاي دستگير شده» در اردیبهشت را کمتر از ۱۰ نفر خواند و گفت:
«با هوشياري و اشراف بسيار خوبي كه سربازان گمنام امام زمان (عج) دارند، قبل از اينكه هر اقدام آنها عملياتي شود، اين افراد شناسايي و دستگير شدند.»
اژه‌ای در مورد انگیزه‌ی اسرائیل از ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی گفت:

«اين رژيم بعد از شكست در جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه و رسوايي در عرصه‌هاي مختلف دست و پا مي زند و مي خواهد هر اقدامي كه بتواند عليه جمهوري اسلامي انجام دهد، اما تاكنون نتوانسته است و در آينده نيز موفق نخواهد بود... اين رژيم مدتهاست تلاش مي كند به نحوي بعضي از جريانات ضدانقلابي و اشرار را تحريك كند تا به اقداماتي عليه كشور مبادرت كنند. »

اژه‌اي در ادامه با بيان اينكه از چندي پيش متوجه گروهي شديم كه صهيونيست ها آنها را بر ضد مردم ايران تجهيز مي كردند، تصريح كرد:
«با توجه به اهميت موضوع، وزارت اطلاعات اهتمام بيشتري به خرج داد و بر روي آن بيشتر متمركز شد و بحمدالله قبل از هر اقدامي عوامل اصلي شان شناسايي و دستگير شدند.»

وزير اطلاعات به طراحي اين گروه براي چند انفجار متوالي تا آستانه انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و گفت:
«با هوشياري و اشراف بسيار خوبي كه سربازان گمنام امام زمان (عج) دارند قبل از اينكه هر اقدام آنها عملياتي شود، اين افراد شناسايي و دستگير شدند و تجهيزات و موادي از آنها ضبط شد»
وي از ادامه تحقيقات و بررسي ها در اين خصوص خبر داد و افزود:
«اميدواريم بتوانيم به زودي همه جوانب اين قضيه را جمع كنيم و ان شاء‌الله اگر اطلاعات ريزتري مورد نياز مردم باشد و از لحاظ قانوني قبل از قطعيت حكم، مجاز به انتشار آن باشيم در اختيار رسانه‌ها و مردم قرار خواهيم داد.»
علاوه بر اژه‌ای، حداد معاونت امنیت دادستان تهران نیز به صحنه‌ آمد و در مورد اهمیت کشف دستگاه‌های امنیتی گفت:
« اگر اين همكاري و اشراف اطلاعاتي وجود نداشت ممكن بودانفجارهاي مهيبي در تهران رخ داده و باعث شهادت بسياري از هموطنان‌مان مي‌شد. .. »
سایت ایسنا در ادامه گزارش خود به نقل از حداد اضافه نمود:‌
«وي با بيان اينكه بيش از 100 كيلو مواد منفجره از اين افراد به دست آمده و اينمواد آماده انفجار بود، اظهار كرد: اين افراد هفت نفر بوده كه سه نفر از آنانمتهمان اصلي و چهار نفر ديگر در ارتباط با اين مساله بودند. آنها قصد داشتند درمكان‌هاي شلوغ اين مواد را منفجر كنند كه بخش اصلي كار آنها در مراسم بزرگداشت رحلتحضرت امام (ره) بودوي يادآور شد: عنوان اتهامي اين افراد همكاري با گروه‌هاي تروريستي، ‌اقدام عليهامنيت و محاربه است و اين افراد با انجمن پادشاهي كه انفجار شيراز نيز توسط همينجريان انجام شده بود ارتباط داشتند. »
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1326915&Lang=P
با همه خط و نشانی که اژه‌ای و حداد کشیدند ظاهراً‌ سناریوی مزبور به دلخواه پیش نرفت و در ۹ ماه گذشته علیرغم نیاز مبرمی که به طرح «انجمن پادشاهی ایران» و عملیات تروریستی و ... داشتند خبری در این مورد پخش نشد و کودتاچیان از خیر این پروژه که برایش سرمایه‌گذازی زیادی کرده بودند گذشتند.
نیاز به مطرح کردن نام «انجمن پادشاهی ایران» تا آن جا بود که پس از کودتای خرداد ماه، در دومین نمایش بیدادگاه‌ کودتاچیان، محمد رضا علی زمانیبه اتهام ارتباط با این گروه و نقش داشتن در «اغتشاشات» بعد از کودتا مورد محاکمه قرار گرفت!
محمد رضا علی زمانی به کردستان عراق رفته و از آن‌جا با این گروه برای گرفتن پناهندگی در اروپا تماس گرفته بود. وی پیش از انتخابات به ایران بازگشته و خود را به وزارت اطلاعات معرفی می‌کند. وی که در اسفند ماه ۸۷ دستگیر شده بود طبق کیفرخواست صادره از سوی دادستانی به دست داشتن در «اغتشاشات» خرداد ماه ۸۸ محکوم به اعدام می‌شود!
«مشارالیه با مشارکت در طرح سلمان که طی آن مشخصات نیروهای بسیجی شناسایی و به انجمن پادشاهی ایران تحویل داده می شود اقدام به مبادله اطلاعات با گروهک انجمن پادشاهی ایران می کند و با بازگشت به ایران با هدف اخلال و اغتشاش در انتخابات و ایام پس از انتخابات از طریق خط دهی نیروهای امریکایی و گروهک انجمن پادشاهی ایران اقدام به برقراری ارتباطات گسترده و فعالیت هایی نموده که قبل از هر گونه اقدامی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شده است.»
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=925758
موضوع دستگیری بمب‌گذاران در ایام انتخابات به قدری داغ بود که روزنامه رسمی دولت (ایران) از دستگیری زنی بمب‌گذار هم خبر داد که پس از مدتی تکذیب شد.
«زنی که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مأموریت بمبگذاری در نقاط شلوغ تهران را داشت در حالی که قصد رهاسازی یک خودروی حاوی چند بمب در میدان تجریش را داشت، دستگیر شد. »

دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم از اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ که به مبادرت به انتشار اخبار دستگیری «تروریست‌«ها کرد، شروع به تبلیغات گوناگونی روی سایت «تکاوران تندر» که از پیش تدارک دیده بود کرد.
در اردیبهشت ۸۸ ابتدا به ساکن شروع به انتشار جزواتی با نام ‌ «مبارزه پارتیزانی و اصول آن» در دو بخش کرد. این دو مقاله را در آدرس زیر می‌توانید ملاحظه کنید.
با نزدیک شدن انتخابات دستگاه امنیتی رژیم شروع به آموزش «بمب‌های دست ساز» در ۳۵ جلسه که هر یک به مورد خاصی اشاره داشت کرد.
مراجعه به هریک از دروس مشخص می‌کند که این آموزش‌ها توسط افراد کاملاً حرفه‌ای تدارک دیده شده است.
http://92.48.206.89/~takavaran/amoozesh_bomb.html

تیتر آموزش‌های فوق به شرح زیر است:
درس اول - مبانی انفجار و بمب
درس دوم - تهیه مواد شیمیایی
درس سوم - نیترات آمونیوم
درس چهارم - باروت
درس پنجم - فولمینات جیوه
درس ششم - نیترو استارچ
درس هفتم - مدل یک بمب مبتدی
درس هشتم - ایگنیتور (چاشنی الکتریکی)
درس نهم - دیتوناتور ساعت عقربه ای
درس دهم - انتخاب مواد بمب و کاشت آن
درس يازدهم - بسته بندی و اسمبلی بمب
درس دوازدهم - دیتوناتور موبایل
درس سيزدهم - دیتوناتور کنترل از راه دور
درس چهاردهم - دیتوناتور لیزری
درس پانزدهم - باروت سیاه
درس شانزدهم - سوخت جهنمی یا
Termite
درس هفدهم -
RDX و مشتقات آن C1 و C4
درس هجدهم - دیتوناتور ساعت آلارم دیجیتال
درس نوزدهم -
TNT - دینامیت - پتن
درس بيستم - تاخیردهنده های فتیله ای و سیگاری
درس بيست و يکم - بمب های کپسولی - صوتی - چند ترکیب انفجاری
درس بيست و دوم - ناپالم
درس بيست و سوم - چاشنی های حساس
درس بيست و چهارم - ماده
TNP - D
درس بيست و پنجم - دیتوناتور تاکی واکی
درس بيست و ششم - تله انفجاری کششی
درس بيست و هفتم - ضامن حلقه ای
درس بيست و هشتم - نارنجک دودزا
درس بيست و نهم - کوکتل مولوتف
درس سی ام - تله انفجاری پدالی (مین الکتریکی)
درس سی و يکم - دیتوناتور دزدگیر ماشین
درس سی و دوم - دیتوناتور کنترل از راه دور پیشرفته
درس سی و سوم - مایرول

درس سی و چهارم - چه بمبی بسازیم ؟

درس سی و پنجم - دیتوناتورهای زمانی-شیمیایی
مدل بمب ناپام - آنفو - ترمیت
مدل بمب ناپالم - آنفو
مدل بمب حرارتی ترمیت
مدل چاشنی الکتریکی - استفاده شده در انفجار شیراز - مورخ 24 فروردین 6372 شاهنشاهی
مدل بمب نیترات اوره - استفاده شده در انفجار شیراز - مورخ 24 فروردین 6372 شاهنشاهی
اسناد مربوط به ساخت بمب نیترات اوره
پرسش و پاسخ 1 مربوط به درس ۳
پرسش و پاسخ 2 مربوط به درس ۳
پرسش و پاسخ 3 مربوط به درس ۳
پرسش و پاسخ 4 مربوط به درس 3
پرسش و پاسخ 5 مربوط به درس ۱۷
پرسش و پاسخ 6 مربوط به درس 17 و ۱۹
اصلاحات و پیشنهادات پیرامون ساخت مواد انفجاری
سایت مزبور به همین هم اکتفا نکرد و در آدرس زیر مدعی شد از آن‌جایی که «آموزش ساخت سموم کشنده شیمیایی و توکسین‌های بیولوژیک» اسنادی محرمانه‌ است آن‌ها را فقط در اختیار «تکاوران تندر و اعضای فعال انجمن‌ها در داخل میهن » می‌گذارد.
دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم به همین بسنده نکرد و برای به تور انداختن عناصر ساده دل و ماجراجو و تحریک آن‌هان به تماس با دستگاه اطلاعاتی مدعی شد که «آموزش ساخت راکت های دست ساز کوتاه برد» را از جهت این که «اسناد محرمانه» این سازمان است تنها در اختیار «تکاوران تندر و اعضای فعال انجمن ها در داخل میهن » قرار می‌دهد.
دستگاه امنیتی کودتاچیان پس از مدتی برای جلب اعتماد بیشتر شروع به آموزش « فنون مبارزه ، مقاومت خیابانی و سنگربندی شهری»‌ کرد:
مقاومت خیابانی و سنگربندی شهری :
نکاتی برای مقاومت خیابانی و سنگربندی شهری
تسخیر پایگاه های بسیج و پاسگاه ها و توزیع اسلحه بین مردم
مقابله با گاز اشک آور
مقابله با موتورسواران چماقدار
پنجرکردن تایر موتورسواران چماقدار با میخ و پیچ
ساخت چند وسیله ساده دفاع شخصی ، در برخورد با اوباش ضدشورش
روش ساخت کوکتل مولوتف (بمب دستی آتش زا)
فیلم آموزشی روش ساخت کوکتل مولوتف :
تکنیک های دفاع شخصی - مقابله با باتوم و چماق، قسمت اول ، قسمت دوم، قسمت سوم
تهیه سلاح های گرم (کلت ، مسلسل) در ایران :

1- خلع سلاح مزدوران رژیم و یا سرقت از پایگاههای آموزشی بسیج و مساجد
۲- خرید سلاح از شهرها و روستاهای مرزی کشور (از دلالان اسلحه با حفظ اصول امنیتی)
۳- استفاده از سلاح های سازمانی تندر (برای اینمنظور باید عضو فعال تندر باشید) آموزش های بیشتر در این زمینه
نکات تکمیلی در مورد مقابله با گاز اشک آور :
- علاوه بر ایجاد آتش در معابر و خیابان ها برای خنثی کردن اثر گاز اشک آور ، میتوانید مشعل درست کنید و آنرا جلوی بینی و صورت خود بگیرید تا اثر گاز را خنثی کند. این مشعل میتواند حاوی ناپالم باشد ، و یا حداقل تعدادی کاغذ یا روزنامه باطله یا وپارچه آغشته به بنزین و ....
- اگر از لنز چشم استفاده میکنید ،قبل از حضور در تجمعات خیابانی ، حتما آن را از چشم خود بیرون بیاورید چون اثر گاز اشک آور را تشدید می‌کند.
- قبل از حضور در تجمعات خیابانی ، از کرم های چرب و لوسیون ها بر روی پوست صورت خود استفاده نکنید چون اثر گاز اشک آور را تشدید می‌کند.
- اگر دچار سوزش چشم و ریزش اشک شدید ، هرگز از سرکه یا محلول بیکربنات سدیم استفاده نکنید. استفاده از این محلول ها اثر گاز اشک آور را تشدید می‌کند و ممکن است به نابینایی دائم شما منجر شود . پس فقط با آب معمولی و خنک چشم را شستشو دهید و عمل شستشو را چندمرتبه تکرار کنید. (1 - 2 لیتر آب)
پیام گروه مقاومت آبرادات به تکآوران تندر
نکاتی در مورد نحوه مقاومت خیابانی و مقابله با چماقداران
آموزشهای پزشکی و امدادی
نکاتی برای کمک های اولیه و امداد عمومی قسمت 1 قسمت 2
از ماه نوامبر فعالیت این سایت رو به فزونی گرفت و بخش‌های جدیدی به آموزش‌های این سایت اضافه شد. از جمله:
اطلاعات این بخش به زبان انگلیسی است.
http://world.guns.ru/handguns/hg00-e.htm
بخش بعدی نیز چهره‌نگاری است که عیناً از منابع خارجی برداشته شده است:‌
چهره نگاری
http://flashface.ctapt.de/index.php

«اسلحه شوک الکتریکی» بخش بعدی آموزش‌های این سایت است که در ماه نوامبر ۲۰۰۹ اضافه شده است:‌

«بازکردن قفل و دستبند» یکی دیگر از آموزش‌های این سایت است. باز کردن قفل معلوم نیست به چه کار می‌آید، دست بند را می‌شود توجیه کرد؟ ظاهراً‌ هرچه دم‌دستشان می‌آید را انتشار می‌دهند تا خود را فعال نشان دهند.
مرحله‌ بعدی آموزش «استراق سمع» است که کارآیی چندانی ندارد و تنها برای جور کردن جنس و این که در فکر رفع نیازهای جنبش هستند به این بخش اضافه شده است. دیدن آن برای آشنا شدن با فعالیت‌های دستگاه‌ اطلاعاتی رژیم خالی از لطف نیست.
آموزش «سلاح کلاشینکف و سلاح کمری ماکاروف» بخش دیگر آموزش‌های این سایت است.
http://92.48.206.89/~takavaran/klash_01.pdf

«رهگیری لحظه به لحظه» و «تولید اسپری اشک آور» برای مقابله با نیروهای سرکوبگر رژیم از دیگر آموزش‌های سایت دست ساز کودتاچیان است.
«شناسایی هوایی» و «شنود مکالمات بی‌سیم» از مواردی است که می‌تواند افراد کنجکاو و ماجراجو را به سمت دستگاه اطلاعاتی رژیم سوق دهد .
به خاطر جور بودن جنس این سایت اطلاعاتی چگونگی «مقابله با امواج پارازیت» و «امنیت در اینترنت» را نیز آموزش می‌دهد.
http://92.48.206.89/~takavaran/parasite01.pdf

در آخرین سری از آموزش‌ها در ژانویه ۲۰۱۰ این سایت اطلاعاتی چگونگی «اصول حفاظت اطلاعات» و تکنیک‌های به کار گرفته شده از سوی بازجویان را آموزش می‌دهد!
از نظر نگارنده موارد مطرح شده در این آموزش‌ها کمک چندانی به خواننده به ویژه در صورتی که دستگیر شود نمی‌کند.

این سایت اطلاعاتی حتی جزوه «اصول مخفی‌کاری و فن مبارزه با پلیس» مربوط به دهه پنجاه مجاهدین را هم روی سایت گذاشته است تا اعتماد خوانندگان را بیشتر جلب کند:
کتاب «آموزش‌هایی برای جنگ چریکی در شهر» که در دهه پنجاه شمسی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران انتشار داده بود یکی دیگر از مواردی است که توسط این سایت انتشار پیدا کرده است:‌
تجربه‌ی ۳۰ سال گذشته به من آموخته است که این رژیم را رژیمی متعارف در نظر نگیرم. شاید برای اولین بار باشد که رژیمی چنین آ‌موزش‌هایی را برای به تور انداختن مبارزین روی سایت‌های اینترنتی انتشار می‌دهد. البته برای من عجیب نیست. این رژیمی است که در کمیسیون حقوق بشر و مجامع‌ بین‌المللی در سال‌های گذشته کشورهای نزدیک‌ به خود را بسیج می‌کرد تا با آوردن قطعنامه‌های ضعیف نقض حقوق بشر در ایران از تصویب قطعنامه‌های قوی جلوگیری کند. یعنی خودشان موارد نقض حقوق بشر در کشور را تهیه کرده و از زبان نزدیک‌شان مطرح می‌کردند که ما را به این شکل محکوم کنید!
مأموریت این سایت تنها در آموزش موارد فوق نیست بلکه تلاش می‌کند مبارزه مردم را نیز به بیراهه ببرد تا امکان سرکوب آن را به دست آورد.
این سایت اطلاعاتی، قسمتی از پرسش و پاسخ با یکی از «یاران مبارز» را به شرح زیر انتشار داده است:‌
«...منظور از فعالیت در تندر ، یعنی همان تلاش جدی و عملی برای رهایی میهن. و شرط عضویت
در آن هم یعنی همین. عملیات هم حتما نباید یک عملیات در داخل شهر و داخل یک پایگاه بسیج یا مسجد با تلفات زیاد باشد ، عملیات خارج از شهر برای قطع شاهرگ های اقتصادی رژیم از جمله :
انهدام قطار و ریل های باری ، تاسیسات برق ، خطوط انتقال نفت و گاز ، پل ها و سدها و ... که حفاظت امنیتی کمتری هم دارند ، هر کدام یک عملیات با ضریب خطر پایین می‌تواند باشد و مهر تاییدی بر فعالیت جدی شما در راه رهایی میهن . هر عملیات و ضربه ای هم که به رژیم اسلامی ، چه به مزدورانش و چه به منافع اقتصادی اش وارد شود ، به هیچ عنوان «کور» نیست و بسیار هم مفید و با ارزش است . حالا چه تلفات داشته باشد چه نداشته باشد ، چه سران اصلی را هدف قرار دهد چه رده های پایین را ، همان رعب و وحشتی که در دل مزدوران ایجاد می‌کند و منافع اقتصادی شان را کور میکند ، خودش یک دستاورد ارزشمند است و باعث روحیه گرفتن سایر نیروهای مبارز هم میشود و زمینه های سقوط خفت بار رژیم ملایان را فراهم میکند.......{ادامه محرمانه}
خوش و پیروز باشید
کاوه
تکاوران تندر - انجمن پادشاهی ایران»
http://92.48.206.89/~takavaran/index2.html
چنانچه ملاحظه می‌شود دستگاه امنیتی کودتاچیان تلاش می‌کند جوانان میهن را به انجام عملیات «کور» تشویق کند. از آن‌‌جایی که افراد برای انجام چنین عملیاتی با «تندر»‌ و «تکاوران» کذایی آن تماس می‌گیرند از همان ابتدا در تور وزارت اطلاعات هستند. از این افراد حتی در مواردی می‌توان برای انجام «عملیات‌های کور» هدایت شده توسط کودتاچیان استفاده کرد.
این سایت اطلاعاتی در راستای تبلیغات رژیم و تلاش دستگاه‌های امنیتی آن برای مستند کردن ادعا‌های کذب رژیم مبنی بر هدایت تظاهرات‌ها و اعتراضات مردمی توسط این «انجمن» موهوم اطلاعیه زیر را در سایت خود انتشار می‌دهد:‌
«فراخوان تکآوران تندر به جوانان میهن
« میکشم ، میکشم ، آنکه برادرم کشت ... »
بنا به فراخوان ستاد فرماندهی تندر داخل میهن،
تکآوران تندر و یاران انجمن پادشاهی ایران که در روزهای گذشته دوشادوش هم میهنان دلیرخود نقش بسزایی در هدایت اعتراضات مردمی و خلع سلاح مزدوران خامنه ای دجال و به آتش کشیدن خودروها و اماکن رژیم اسلامی در تهران از جمله پایگاه بسیج وزارت نفت و چند پاسگاه مزدوران نیروی انتظامی داشتند ، با فراخوانی تمام نیروها و یاران انجمن پادشاهی از سراسر میهن به تهران ، خود را برای عملیات های بعدی آماده می‌کنند و در این راستا از تمام هم میهنان و جوانان دلیر میهن با هر مرام و عقیده که خواستار نابودی جمهوری اسلامی و پاسخ دادن گلوله با گلوله هستند دعوت می‌کنند تا به تظاهرات خیابانی و سنگربندی شهری که در تهران در روزهای آینده روی خواهد داد ، پیوسته و تکآوران راه آزادی میهن را تنها نگذارند.
از هم میهنان تهرانی تقاضا می‌شود مواد و وسایل زیر را تا جای امکان تهیه و در اماکن امن ذخیره نموده
تا در مواقع ضروری به مبارزین و هم سنگران خود در خیابان ها برسانند :
( توجه : مواد بطور جدا از هم و بگونه ای که مشکوک نباشد نگهداری شوند)
- بنزین ، گازوییل ، بطری های خالی ، پارچه و حوله های کهنه ، صابون ، آکاسیف ( برای ساخت کوکتل مولوتف)
- شن ، ماسه ، گونی ( برای سنگرسازی و انسداد خیابان ها)
- کمد ، تخت ، قفسه و وسایل کهنه چوبی منزل ( برای انسداد خیابان ها و ایجاد آتش برای مقابله با گاز اشک آور)
- روغن موتور نو یا سوخته ، پیچ ، میخ ، اشیای برنده ( برای لغزنده کردن خیابان ها)
- ماسک های تنفسی داروخانه ای و یا شال ،چفیه ، پارچه و ذغال چوب (برای تهیه ماسک ضدگاز)
-وسایل امداد و کمک های اولیه (باند پانسمان ، محلول ضدعفونی ،...)
- بطری های حاوی آب (برای مرطوب کردن ماسک ضدگاز و نیز دفع اثر گاز از چشم)
همچنین از هم میهنان تهرانی تقاضا می‌شود مبارزین را در تعقیب و گریز و پناهگیری یاری نموده و در مواقع ضروری درب منازل خود را به روی ایشان باز نمایند و یا در صورت درخواست مبارزین برای ایجاد کمین و سنگرگیری هوایی ، آنان را به پشت بام ها هدایت نمایند. بهتر است در کمین گاهها از هرگونه بروز احساسات و سرو صدای اضافی که باعث جلب توجه مزدوران رژیم و لو رفتن کمین ها شود پرهیز شود.
در مناطق مرکزی و حساس شهر چنانچه هم میهنان در ساختمان های مشرف به خیابان های محل درگیری هستند ، تا حد امکان از پنجره ها فاصله بگیرند تا در تیررس مزدوران رژیم اسلامی نباشند.
بهتر است هم میهنانی که دوره خدمت سربازی را طی کرده اند و فنون رزمی را آموخته اند ، در یاری رساندن به مبارزین نقش فعال تری داشته باشند و سایر هم میهنان به پشتیبانی لجستیکی و تدارکاتی داخل منازل و اماکن امن مشغول باشند.
همچنین از تمام امدادکاران و پرستاران و دانشجویان پزشکی درخواست می‌شود در یاری رساندن به مجروحین کوشا باشند و تحت هیچ شرایطی مجروحین را با آمبولانس به بیمارستان های دولتی نفرستند و فقط در منازل یا مطب های شخصی مورد درمان قرار دهند.
از هم میهنان تقاضا میشود تا جای ممکن این فراخوان را از طریق اینترنت ، شب نامه ، .... به سایر هم میهنان برسانند.
رزم نهایی بابک ها و کاوه های میهن با ضحاک زمان نزدیک است....
تکآوران تندر انجمن پادشاهی ایران
تهران - دوشنبه 7 دی 6373 شاهنشاهی»
این سایت در روز ۴ دی ماه به دروغ و برای باز کردن دست کودتاچیان برای اعمال خشونت هرچه بیشتر مدعی شده بود که:‌
«یورش دلاورانه فرزندان ایران و انهدام حسینیه سیدالشهدای آمل با بمب آتش زا
آدینه 4 دی 6373 شاهنشاهی
طی یک عملیات هماهنگ و دلاورانه فرزندان دلیر کوروش و داریوش حسینیه تازی پرستان در شهر آمل را با بمب آتش زای ناپالم به آتش کشیده و به سلامتی به پایگاههای خود بازگشتند ،
تا بار دیگر پوشالی بودن رژیم اسلامی را در معرض دید همگان به نمایش بگذارند.
در این عملیات به هیچ یک از هم میهنان بویژه به آندسته از فریب خوردگان اندیشه تازی ،
هیچ آسیب جانی وارد نگردید و تنها ساختمان حسینیه تخریب شد.»
این سایت در آخرین موضع‌گیری خود پس از ترور مسعود علی‌محمدی برای خراب کردن تمامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی می‌نویسد:

«ما نه اصلاح طلب هستیم ، نه دنبالروی جریان سبز و لجن مال شده اسلامی ، و نه هوادار جناح غالب یا مغلوب رژیم تازی تباران.
ما خواهان برقراری یک حکومت ناسیونالیست ایرانی و سکولار با رعایت موازین سوسیالیسم و عدالت برای همه و برقراری آیین ریشه ای و احیای قدرت ایران در حد عهد هخامنشیان و حتی فراتر از آن ، و تضمین سربلندی ایران و ایرانی و زدودن آیین 1400 ساله تازی از ایران هستیم و برای این هدف خود تا پای جان می‌جنگیم. »
به همه کسانی که ناآگاهانه به هر نحو با این سازمان در ارتباط هستند توصیه می‌کنم هرچه زودتر ارتباط خود را قطع کرده و از همکاری با آن خودداری کنند.
ایرج مصداقی
۲۲ دی ۱۳۸۸