نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ اردیبهشت ۸, جمعه

Rex Tillerson préside le Conseil de sécurité de l’ONU sur le nucléaire n...

Environmental InJustice: The Poisoning of East Chicago

Environmental InJustice: The Poisoning of East Chicago

قیمت رسمی برای هر ساعت ماساژ بین ۹۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است

قیمت رسمی برای هر ساعت ماساژ بین ۹۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است و وقتی بقیه خدمات ذکر شده در بالا به آن اضافه شود معلوم نیست این قیمت به کجا کشیده می شود. البته ماساژ درمانی هم نرخ جداگانه دارد و هزینه پزشک متخصص هم به آن اضافه می شود.
به سونا داران اخطار شده که سر خود تجویز ماساژ به کسانی که دردهای مفاصل دارند نکنند مگر تجویز کتبی پزشک متخصص وجود داشته باشد.
رییس اتحادیه گرمابه‌داران، سونا و ماساژ به خبرگزاری ایسنا گفته است: از نقطه نظر بنده اگر فردی مدعی است خدمات ماساژ درمانی ارائه می‌کند باید وزارت بهداشت آن واحد را تعطیل کند، مگر آنکه از نظر علمی تشخیص داده شود که واحد مربوطه صلاحیت ارائه این خدمات را دارد.

چیزی حدود هزار کلاس خشت و گلی و ۱۷۰۰ کلاس کانکسی داریم


وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هنوز بیش از ۶۸ هزار کلاس ناامن داریم که باید تخریب شود، تصریح کرد: بیش از ۹۶ هزار کلاس درس داریم که نیاز به مقاوم‌سازی دارد که در برآورد این تعداد حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

 بحث آتش‌سوزی کانکس‌ها و نیز مدارس خشت و گلی را داشتیم که محیط مناسبی نیست.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مدارس خشت و گلی و کانکسی در کشور متذکر شد: چیزی حدود هزار کلاس خشت و گلی و ۱۷۰۰ کلاس کانکسی داریم که 
احمدی دانش‌آشتیانی تأکید کرد: مجموع اعتباری که برای جبران هزار کلاس خشت و گلی و ۱۷۰۰ کلاس کانکسی لازم است ۵۰۰ میلیارد تومان است.

The Alex Jones Show - Feds Prepare For Nuclear Attack - 04/26/2017

FREE SPEECH RALLY-UC BERKELEY-ANTIFA VS PATRIOTS : LIVE BATTLE FOR BERKE...

Settlers attack Palestinian School, Burin 16 March 2017

ملک های این آژانس

   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد جنوبی زیر ۲ میلیارد
  15 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد جنوبی زیر ۲ میلیارد
  12 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۱۰ میلیارد
  26 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۱۰ میلیارد
  16 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله درختی زیر undefined
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۱۰ میلیارد
  15 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۲ میلیارد
  16 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۱۰ میلیارد
  12 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله گاندي زیر ۲ میلیارد
  10 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله فلامک زیر ۲ میلیارد
  12 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۱۰ میلیارد
  12 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله درختی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد- فرهنگ زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله درختی زیر ۲ میلیارد
  15 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله درختی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله فلامک زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله فلامک زیر ۲ میلیارد
  14 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله گیشا شمالی زیر ۲ میلیارد
  10 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۲ میلیارد
  10 
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد جنوبی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد جنوبی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد- فرهنگ زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله فلامک زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله فلامک زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۱ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله درختی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۹۰۰ ملیون
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد- فرهنگ زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر undefined
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد- فرهنگ زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد- فرهنگ زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد- فرهنگ زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله ایران زمین زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد- کوی فراز زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله بلوار دریا زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد- شهرک بو علی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله اشرفی اصفهانی-باغ فیض زیر ۶۰۰ ملیون
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۱ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد مرکزی زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد-پاکنژاد زیر ۹۰۰ ملیون
   فروش آپارتمان مسکونی در محله خیابان سیف زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله ایران زمین زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله پیروزان زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله ایران زمین زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد-پاکنژاد زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله پیروزان زیر ۱۰ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد-پاکنژاد زیر ۸۰۰ ملیون
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد- فرحزادی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد جنوبی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد جنوبی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد جنوبی زیر ۱ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد جنوبی زیر ۲ میلیارد
   فروش آپارتمان مسکونی در محله سعادت آباد- شهرداری زیر ۲ میلیارد
   1 میلیارد و 450 میلیون تومان
   145 متر