نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ مهر ۱۸, دوشنبه

.تصويری هولناک از رژيم طالبانی «جمهوری اسلامی»گفت و گوی جرس با پيمان عارف پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق: وحشيانه بود

پيمان عارف، فعال دانشجويی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوين، پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق، به خبرنگار جرس می گويد: من اينجا در ايرانی که احمدی نژاد می گويد آزادترين کشور جهان است، به جرم توهين به احمدی نژاد شلاق خورده ام به گونه ای که جای زخم هايش هنورز روی تن ام مانده است و قلبم درد می کند.


وی معتقد است هم صدور حکم شلاق غيرقانونی بوده است و هم اجرای آن به صورت غير قانونی صورت گرفته است.


پيمان عارف صبح امروز به اجرای احکام زندان اوين منتقل شد که با پايان دوران محکوميتش آزاد شود اما به گفته خود او لحظاتی پيش از آزادی به اتهام توهين به رياست جمهوری ۷۴ ضربه حکم شلاق او به اجرا در آمده است.


اگرچه پيمان عارف پس از اجرای اين حکم از شرايط جسمی خوبی برخوردار نبود اما به پرسش های خبرنگار جرس در اين زمينه پاسخ داده است.گفتگوی جرس با اين فعال سابق دانشجويی و عضو سازمان دانش آموختگان را بخوانيد:آقای عارف اين حکم شلاق را آنگونه که اين روزها می گويند نمادين هم اجرا نکردند درست است؟

اين حکم را نه تنها نمادين اجرا نکردند، ای کاش حداقل همان رای صادره خودشان را اجرا می کردند، يعنی ۷۴ ضربه شلاق تعزيری طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی را اجرا می کردند يعنی شلاق را به صورت تعزيری می زدند. مشهور فقهای اماميه تاکيد دارند ميان تفاوت تازيانه شلاق تعزيری و تازيانه حدی. يعنی در تازيانه حدی نبايد دست شلاق زننده بالا رود و يک کتاب بايد زير بغل شلاق زننده باشد برای اينکه کتاب قران نيفتد ولی آقايان به وحشيانه ترين و سبوعانه ترين شکل ممکن تازيانه زدند. يعنی به همان شکل که در شريعت برای شرب خمر و لواط پيش بينی شده است شلاق زدند.


دقيقا به چه جرمی اين حکم شلاق در مورد شما اجرا شده است؟

به جرم توهين به احمدی نژاد. ماده ی ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی. قاضی پيرعباس قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در پرونده مربوط به اتهامات انتخابات در صدور رای ۷۴ ضربه تازيانه تعزيری صادر کردند.


اين حکم کجا و چگونه اجرا شد؟

ولی اين آقايان در دادسرای اوين در حضور آقای نمکی رييس دفتر معاون شخص جعفری دولت آبادی به وحشيانه ترين شکل ممکن حکم تغزيری را به شکل تازيانه حدی اجرا کردند. من خواهان دستور قضايی شدم و در همان شرايط که حمله قلبی به من دست داد، شکايت کردم به آقای دولت آبادی و از همين جا از دولت آبادی می خواهم که دستور قضايی صادر کند اگر دادستان هستند که از نظر من نيستند.آيا همسر شما هم به هنگام اجرای حکم حضور داشتند؟

امروز محکوميت من تمام شده بود و مرا به خاطر اينکه بايد آزاد می شدم آوردند دادسرای اوين در شعبه اجرای احکام. داديار اجرای احکام فردی است به نام خدابخش که ايشان حضور نداشت. همسرم را هم اجازه دادند بيايد بنشيند. فردی آمد که ماسک به صورت خودش زد. آنکسی که مرا شلاق زاد ماسک به صورت داشت. مرا بردند ته دادسرای اوين در يک اتاقی در حضور نمکی رييس دفتر معاون دادستان مرا شلاق زدند. آن فرد شروع کرد با تمام شدت دستش را بالا برد و با تمام شدت تازيانه را به پشت من کوبيد و مرا شلاق زدند.


بعد از شلاق شما چه حالی داشتيد؟

کمرم راست نمی شود از درد شلاق. وضعيت قلبی ام هم خوب نيست. به توصيه ی يکی از پزشکان دوش گرفتم، اما خون مردگی باعث شده که سوزش اين زخم ها بيشتر باشد.


اگر سخنی با مسئولان يا احمدی نژاد که به جرم توهين به ايشان هم شلاق خورده ايد، داريد بفرماييد ؟

احمدی نژاد که هر بار به نيويورک می رود و می گويد ما آزادترين کشور دنيا را داريم اما مرا اينجا در کشور خودم ، به وحشيانه ترين شکل ممکن به جرم توهين به احمدی نژاد شلاق زده اند. من يک نامه سرگشاده به احمدی نژاد نوشتم و تنها ياد آوری کردم که چه بلايی سر دانشگاهها آمده است. نامه من موجود است که هيچ توهينی به احمدی نژاد نکرده ام تنها گفته ام که به ايشان هرگز سلام نخواهم کرد. همه تاکيد من اين است که هم صدور حکم من غير قانونی بود و هم اين حکم شلاق به صورت غير قانونی و وحشيانه اجرا شد