نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ آبان ۴, سه‌شنبه

ستی میدونین عهدنامه ترکمانچای امسال به اتمام میرسه


راستي ميدونين عهدنامه ترکمانچاي امسال به اتمام ميرسه و قانونا آذربايجان شوروي ديگه مال ايرانه چون طبق اين عهدنامه آذربايجان شمالي يا ايران شمالي رو به مدت 100 سال به روسيه دادن که امسال آخرين سالشه!!! اما کجاست کسي که بخواد دنباله اين کارو بگيره . از يه طرف اون عربها که خودشونو مالک جزاير و خليج ما مي دونن از اون طرف چيزي که حق ماست را نمي تونيم بر گردونيم.