نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ مرداد ۱۹, پنجشنبه

پاداش میلیونی مدیران شهرداری شیراز در سال ۹۰ + سند

به گزارش آژانس خبری شیراز «شیرازنا» در اولین جلسه‌ی شورای شهر شیراز در سال ۱۳۹۰ شورانشینان با درخواست معاون اداری مالی سابق شهرداری مصوب می‌کنند که به پاس زحمات شهردار شیراز در سال ۸۹، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال را به عنوان پاداش به وی پرداخت کنند.

درخواست پاداش میلیونی برای شهردار شیراز درحالی مطرح می‌شد که علیرضا پاک‌فطرت هنوز شش ماه از زمان مسئولیتش در شهرداری شیراز نمی‌گذشت ولی نهایتاً این مصوبه -با توجه به رسانه‌ای شدن آن- با اعتراض افکار عمومی مواجه و با مخالفت فرماندار وقت شیراز -حسین قاسمی- لغو شد. (تصویر نامه‌ی سال ۹۰ شورای شهر به فرماندار شیراز)

پرداخت پاداش میلیونی در آخر سال به مدیران شهرداری شیراز صرفاً به سال‌های گذشته مربوط نمی‌شود و اواخر سال گذشته (۹۰/۱۲/۱۴) هم شورای شهر شیراز پاداش‌های میلیونی را برای مدیران شهرداری شیراز مصوب کرده که این بار کاملاً در سکوت رسانه‌ای این مصوبه را اجرا کرده‌اند!

شورای شهر شیراز در دویست و سی و هشتمین جلسه خود در یک طرح دوفوریتی مصوب کرده است که به پاس خدمات مدیران شهرداری شیراز، به شهردار شیراز مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، معاونین شهردار مبلغ ۵۰ میلیون ریال، مدیران مناطق نه‌گانه شهرداری مبلغ ۳۰ میلیون ریال و معاونین مناطق نه‌گانه هرکدام مبلغ ۱۰ میلیون ریال به عنوان «پاداش سال ۹۰» پرداخت گردد!