نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ آذر ۲۴, سه‌شنبه

آلودگی هوا، اعدام تدریجی‎



Michel Collon denuncia "J'accuse", hace un llamamiento



روستای بوجه را می توان از دور افتاده ترین مناطق 
شهرستان ایرانشهر نامید . جایی که مردمانش
 با مشکلات بسیار زیاد آب تهیه می کنند و آب شرب
 را نیز باید از روستاهای اطراف که چند کلیومتری
 با آنها فاصله دارد بیاورند.