نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه

Ghiam Bahman 57- Koshtar Tabestan


مديرکل امور مناطق سازمان محيطزيست خبر داد: تصويب برنامه اجرايی مديريت جامع حوضه آبخيز درياچه اروميه در هيات دو

کاهش يک سوم وسعت درياچه اروميه طی ۱۵ سال گذشته! ايسنا

لت

در حالی که چند سالی است زنگ خطر نابودی درياچه اروميه به عنوان دومين درياچه آب شور جهان به صدا در آمده و يک سوم سطح اين درياچه از سال ۷۴ تاکنون به دليل کم‌آبی کاهش يافته است، مدير کل دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست از تصويب برنامه اجرايی مديريت جامع حوضه آبخيز درياچه اروميه در هيات دولت خبر داد و گفت: بر اين اساس استان‌های آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی و کردستان مکلف شدند سالانه حداقل ۱/۳ ميليارد مترمکعب حق‌آبه زيست‌محيطی مورد نياز اين درياچه را تامين کنند.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، درياچه اروميه دومين درياچه آب شور جهان با ۴ هزار و۸۱۰ کيلومتر مربع مساحت يکی از نادرترين ذخيره‌گاههای زيستی ايران و جهان و دارای ۱۰۲ جزيره کوچک و بزرگ است. اين درياچه به همراه جزاير درونی آن از سوی سازمان يونسکو به عنوان ذخيره‌گاه طبيعی به ثبت جهانی رسيده است.

آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۴ تاکنون تراز آب درياچه اروميه سير نزولی داشته به طوری که در حال حاضر به سطح ۴/۱۲۷۱ متر از سطح آبهای آزاد رسيده است که اين ميزان ۷/۲ متر کمتر از سطح تراز اکولوژيک، ۹/۶ متر کمتر از تراز حداکثری و ۳/۴ متر کمتر از متوسط دراز مدت ۴۰ ساله آن است.

rtisement@gooya.com


از سوی ديگر در حالی که ميانگين بلندمدت غلظت نمک در اين درياچه ۱۸۰ گرم بر ليتر و ميانگين غلظت نمک طی ۲۰ سال گذشته ۲۱۰ گرم بر ليتر بوده است، اين رقم هم اکنون به ۳۲۰ گرم بر ليتر و به حد فوق اشباع رسيده و موجب کاهش تعداد آرتميا و در معرض نابودی قرار گرفتن آن به عنوان تنها موجود آبزی اين درياچه شده است که به اعتقاد کارشناسان عوامل اقليمی، مهار آبهای سطحی، راندمان آب پايين کشاورزی، افزايش مصرف آب بخصوص در بخش کشاورزی و احداث ميانگذر اروميه از علل اصلی در معرض نابودی قرار گرفتن درياچه اروميه است.


مدير کل دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست:


سالانه حداقل ۱/۳ ميليارد مترمکعب حق‌آبه زيست‌محيطی برای اروميه تامين می‌شود

مهندس امير عبدوس، مدير کل دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين که برای نجات درياچه اروميه بادی گام ملی برداشته شود از تدوين برنامه اجرايی مديريت جامع حوضه آبخيز درياچه اروميه با مشارکت تمامی بخش‌های ذيربط خبر داد و گفت: اين برنامه خوشبختانه پس از تصويب در کميسيون زيربنايی دولت، طی روزهای گذشته در جلسه هيات وزيران به تصويب نهايی رسيد.

وی گفت: بر اين اساس استان‌های آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی و کردستان مکلف شدند سالانه حداقل ۱/۳ ميليارد مترمکعب حق‌آبه زيست‌محيطی مورد نياز اين درياچه را تامين کنند.

مدير کل دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست افزود: به منظور هماهنگی و اجرايی کردن برنامه جامع مديريت حوزه آبخيز درياچه اروميه ستاد اجرايی مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه با ترکيب زير تشکيل و اختيارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی در ارتباط با مفاد اين مصوبه به اين ستاد تفويض می‌شود که اين ستاد گزارش عملکرد خود را در پايان هر سال به رييس‌جمهوری ارائه خواهد کرد.

وی از معاون اول رييس‌جمهوری، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری، وزير نيرو، وزير جهاد کشاورزی، وزير کشور، وزير مسکن و شهرسازی و استانداران سه استان آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی و کردستان به عنوان اعضای ستاد اجرايی مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه ياد کرد و گفت: دبيرخانه اين ستاد در سازمان حفاظت محيط زيست مستقر خواهد بود از سوی ديگر کميته منطقه‌ای مديريت درياچه اروميه نيز با رياست وزير کشور و عضويت استانداران سه استان آذربايجان شرقی و غربی و کردستان، مديران کل محيط زيست، روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی، مديران عامل شرکت‌های آب منطقه‌ای و روسای سازمان‌های مسکن و شهرسازی سه استان تشکيل می‌شود.

مدير کل دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست افزود: ايجاد تمهيدات لازم برای تامين حداقل نياز آبی درياچه اروميه به ميزان ۱/۳ ميليارد مترمکعب در سال و تعيين سهم هر استان بر اساس پيشنهاد دريافتی از کميته منطقه‌ای از جمله وظايف ستاد اجرايی مديريت حوزه آبخيز درياچه اروميه است.

وی افزود: تعيين سهم هر استان در تامين نياز آب درياچه اروميه و ميزان آب قابل بهره‌برداری برای مصارف مربوطه، پايش مستمر فرآيند تامين نياز درياچه اروميه و بهره‌برداری آب حوضه و نحوه اجرای مديريت جامع درياچه اروميه و جلب مشارکت مردمی از جمله وظايف کميته منطقه‌ای مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه است.


چاه‌های غيرمجاز اطراف اروميه ظرف يکسال بسته می‌شوند

مدير کل دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص اقدامات دستگاه‌های اجرايی در اين زمينه گفت: وزارت نيرو مکلف شد از طريق شرکت‌های آب منطقه‌ای و متناسب با سهم هر استان نسبت به تامين حداقل نياز آبی درياچه اروميه اقدام کند، از سوی ديگر شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی مکلفند از حفر چاههای غيرمجاز و برداشت‌های غيرقانونی از آبهای سطحی و زيرزمينی در سطح حوزه ممانعت کرده و نسبت به قطع برداشت‌های غيرمجاز آب ظرف مدت يک سال اقدام کنند.

وی افزود: وزارت نيرو همچنين مکلف شد نسبت به تسريع در انجام مطالعه و اقدامات اجرايی انتقال آب از حوضه‌های مجاور، مطالعه و اجرای طرح باروری ابرها در سطح حوضه با همکاری سازمان هواشناسی، مطالعه و اجرای بهره‌برداری از پساب تصفيه خانه‌های شهرهای بزرگ و تامين آب جايگزين برای درياچه اروميه، تسريع و احيای و بازسازی کانال آب رسانی تالاب «قوری گل» و ساير تالاب‌های اقماری درياچه اروميه و انجام مطالعات ارزيابی استراتژيک زيست‌محيطی توسعه منابع آبی حوضه با رويکرد ايجاد بهره‌وری مصارف آب و تامين حداقل نياز آبی درياچه اروميه ظرف مدت يکسال و ارائه آن به سازمان محيط زيست اقدام کنند.


راندمان آب کشاورزی در منطقه هرسال ۵ درصد افزايش می‌يابد

مدير کل دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين که وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد نسبت به افزايش راندمان آب کشاورزی در منطقه به ميزان سالانه ۵ درصد و استفاده از روش‌های نوين آبياری اقدام کند، افزود: اين وزارتخانه همچنين مکلف است نسبت به اصلاح الگوی کشت متناسب با تخصيص منابع آب موجود و اجرايی کردن سند ملی آب اقدام کند.

وی با اشاره به اين که سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نسبت به ميله‌گذاری حريم و اراضی مستحدث ساحلی درياچه اروميه حداکثر ظرف مدت يکسال اقدامات لازم را انجام دهد، افزود: طراحی و ايجاد مرکز و شبکه پايش زيست‌محيطی درياچه اروميه و نظارت بر کليه منابع مؤثر در مصرف و بهره‌برداری آب ورودی به درياچه نيز از جمله وظايف سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود.

گفتنی است درياچه اروميه در شمال غرب ايران بين استانهای آذربايجان غربی و شرقی واقع شده است. اين درياچه با مساحتی بالغ بر ۵ هزار و ۸۲۲ کيلومتر مربع در رقوم ارتفاعی ۸۸/۱۲۷۷ متر از سطح آبهای آزاد بيستمين درياچه جهان از لحاظ وسعت و شورترين بعد از بحرالميت محسوب می‌شود. طول درياچه از ۱۳۰ تا ۱۴۶ کيلومتر و عرض آن از ۵۸ کيلومتر تا ۱۵ کيلومتر (بين کوه زنبيل و جزيره اسلامی) متغير است.

حجم آب درياچه اروميه در مساحت ۵ هزار و ۸۲۲ کيلومتر مربع و با عميق متوسط ۵/۴ متر بالغ بر ۳۱ ميليارد مترمکعب برآورد شده است.

حوضه آبريز درياچه اروميه دارای ۵۲ هزار و ۴۷ کيلومتر مربع بوده که در استانهای آذربايجان غربی، شرقی و کردستان و قسمت بسيار کمی نيز در کشور ترکيه می‌باشد.

منابع تامين کننده آب اين درياچه عبارتند از جريانهای سطحی رودخانه‌ها، جريان‌های آبهای زير زمينی و بارش مستقيم به سطح درياچه، آبهای سطحی شامل ۱۴ رودخانه دائمی، ۷ رودخانه فصلی و ۳۹ جريان سيلابی می‌باشد. دبی اين رودخانه ‌ها نوسانات بسياری دارد، به طوريکه زرينه رود با متوسط آورد ۲ هزار ميليون متر مکعب و سطح حوضه‌ای برابر با ۱۲ هزار کيلومتر مربع بزرگترين و آذرشهرچای با متوسط آورد ۳۴ ميليون متر مکعب و سطح حوضه‌ای برابر با ۳۰۰ کيلومتر مربع کوچکترين رودخانه دائمی اين حوضه محسوب می‌شود. دبی متوسط سالانه ورودی به درياچه از طريق رودخانه‌ها برابر ۵۳۱۶ ميليون متر مکعب برآورد شده است.

اين درياچه به دليل داشتن ارزشهای اکولوژيک و منحصر به فرد، در سال ۱۳۴۶ بر اساس مصوبه شماره يک شورای عالی حفاظت محيط زيست کشور، به عنوان منطقه حفاظت شده و طبق مصوبه شماره ۶۳ شورای عالی در سال ۱۳۵۴ به عنوان پارک ملی ارتقا يافته است.

همچنين در سال ۱۳۵۶ بر اساس مصوبات MAB (انسان و کره مسکون) به عنوان يکی از مناطق بين‌المللی ذخيره‌گاه‌های زيست کره در سطح جهان به ثبت رسيده است. غير از عناوين گفته شده اين درياچه با تمامی جزاير آن در سال ۱۳۵۴ به عنوان يکی از تالابهای بين المللی در کنوانسيون رامسر ثبت و از طرف موسسه بين‌المللی تالابها به عنوان يکی از مهمترين مناطق مهم پرندگان انتخاب شده است.

در اين درياچه در حال حاضر ۲۷ گونه پستاندار، ۲۱۲ گونه پرنده، ۴۱ گونه خزنده ، ۷ گونه دوزيست و ۲۶ گونه ماهی زيست می‌کند. درياچه اروميه دارای ۱۰۲ جزيره است که همه آنها از سوی سازمان يونسکو به عنوان ذخيره‌گاه طبيعی جهان به ثبت رسيده است.

جزيره اشک زيستگاه پرندگان زيبای کوچ‌گر از جمله مرغ آتش و تنجه و نيز گوزن زرد ايرانی است.

كتاب زماني براي خيانت: روايت جاسوس سابق سيا در سپاه پاسدارانفردي كه مدعي است عضو سابق سپاه پاسداران است و براي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا جاسوسي كرده، مي‌گويد خيانت به مملكت كار ساده‌اي نيست. «زماني براي خيانت» كتابي كه به تازگي در آمريكا به چاپ رسيده، داستان رضا كهليلي شهروند ايراني است كه مي‌گويد حدود ۱۰ سال براي سازمان سيا جاسوسي كرده است.

آقاي كهليلي كه از اسم مستعار استفاده مي‌كند، در اين كتاب از زندگي دوگانه خود به عنوان جاسوس سيا و عضو سپاه پاسداران مي‌گويد و همچنين از «اطلاعاتي مخفي» پرده بر مي‌دارد كه مي‌گويد در اين مدت به دست آورده است.

وي در اين كتاب مدعي مي‌شود كه از مكان يك تأسيسات هسته‌اي مخفي ايران خبر دارد و مي‌گويد كه اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري پيشين دستور بمبگذاري در هواپيماي پان امريكن بر فراز لاكربي را صادر كرده بود.

گلناز اسفندياري، خبرنگار راديو اروپاي آزاد/ راديو آزادي، با رضا كهليلي كه اكنون ساكن كاليفرنياست، گفت‌وگو كرده است.


آقاي كهليلي از چه زماني و به مدت چند سال شما با سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) كار مي‌كرديد؟


رضا كهليلي: زماني را كه به شما مي‌گويم، زماني است كه در كتاب نوشته شده است. ولي مهم است كه بدانيم در زمان، مكان و اسم‌ها تغييراتي داده شده كه رژيم جمهوري اسلامي نتواند مرا شناسايي كند. دو سال و اندي بعد از انقلاب اسلامي كار من با سازمان اطلاعاتي سيا شروع شد.

كارتان تا چه زماني ادامه داشت؟


آخرين كاري كه با سيا كردم اواسط دهه ۱۹۹۰ بود. يعني از حدود ۱۹۹۵ ديگر با اين سازمان كار نمي‌كردم. البته بعد از حملات يازدهم سپتامبر دوباره با سيا در تماس بودم.

مي‌توانيد به ما بگوييد در سپاه پاسداران چه كاري داشتيد؟


شغلم را نمي‌توانم به شما بگويم، منتها من در كتاب آورده‌ام كه در قسمت كامپيوتري كار مي‌كردم.

چطور شد كه اصلاً شروع به كار كردن با سازمان سيا كرديد؟


تصميم خيلي سختي بود. يعني خيانت به مملكت كار ساده‌اي نيست. وجدان هر انساني را درد مي‌آورد. بعد از انقلاب احساسات من خيلي برانگيخته شده بود. من با وجود خالص برگشتم به ايران. اينجا [آمريكا] تحصيل كرده بودم. براي كمك به كشورم و كمك به جمهوري اسلامي، فكر مي‌كردم كشوري دموكراتيك و آزاد خواهيم داشت و همه مي‌توانند آزادانه اظهار نظر كنند و فعاليت كنند.

ليكن وقتي با چشم‌هايم مشاهده كردم كه دختر و پسر واقعاً صادق بدون گناه... اينها فقط جرمشان اين بود كه صحبت مي‌كردند يا كتاب مي‌خواندند و يا اينكه موافق نظام نبودند... به طرز وحشيانه و شديدي شكنجه مي‌شدند و كشته مي‌شدند، از جمله كساني كه به من خيلي نزديك بودند و توي قلبم جا داشتند، خيلي مرا تحت تأثير قرار داد.

تصميم گرفتم كه كشور را ترك كنم. آمدم آمريكا. ولي مي‌خواستم كه تمام اطلاعاتي كه از اين سيستم ديكتاتوري داشتم، به آمريكايي‌ها بدهم. با اف بي آي تماس گرفتم. آنها مرا در يك ملاقات با سيا قرار دادند.

چه زماني بود، كه شما آمديد آمريكا؟


تقريباً سال ۸۱، آخرهاي ۸۱ ميلادي. من در آن ملاقات با سيا آشنا شدم. اطلاعات را دادم. توي يكي از اين ملاقات‌ها پيشنهاد كردند، گفتند آيا مي‌خواهم برگردم و به كشورم كمك كنم؟ من تصميم گرفتم كه برگردم. كارم هم اينجوري شروع شد.

شما آن زمان كه با اف بي آي تماس گرفتيد و آنها شما را با سيا در تماس گذاشتند، براي سپاه كار مي‌كرديد؟


بله. بله.

خودتان جزو آن سيستمي بوديد كه از آن به عنوان يك سيستم ديكتاتوري نام مي‌بريد. كارتان اصلاً چطور با سپاه شروع شد و چطور چنين كاري را به شما دادند كه ظاهراً ناراضي بوديد از وضعيت موجود؟


همانطور كه در كتاب توضيح داده‌ام، وقتي از آمريكا برگشتم، مثل خيلي ديگر از دانشجويان با اين اميد برگشتم ايران كه به كشورم كمك كنم. فكر مي‌كردم كه بالاخره آزادي براي مردم ايران به وجود آمد. وقتي هم آمدم ايران، آن حال و هوا و جوي كه وجود داشت، واقعاً همين بود. مردم خيلي خوشحال بودند. همه مي خواستند كه در اين سيستم جديد شركت كنند.

در همان زمان بود كه يكي از دوستان صميمي‌ام مرا معرفي كرد به سپاه و گفتند كه ما به بچه‌هايي احتياج داريم كه تحصيل كرده‌اند كه كمك كنند سيستم را بر پا كنيم. من استخدام شدم. منتها من در قسمت نظامي نبودم كه آموزش ببينم و اسلحه داشته باشم. من كسي بودم كه تحصيل كرده بودم و وارد آن سيستم‌شان شدم كه كمك كنم به ساختار سپاه پاسداران.

منتها به زودي ديدم كه تمام آن شعارهاي آزادي از بين رفته، دخترها و زن‌ها مجبور مي‌شوند كه حجاب بگذارند، كتك مي‌زنند، شكنجه مي‌كنند، آدم مي‌كشند. همان اوايل تصميم گرفتم كه اصلاً كشور را ترك كنم. كه يك واقعه، يكي بعد از ديگري دست به دست هم داد و من مجبور شدم كه خيانت كنم.

گفتيد كه نمي‌توانيد بگوييد كه شغلتان در سپاه دقيقاً چه بود. ولي مي‌توانيد بگوييد كه آيا يك مقام بلندپايه بوديد، در چه حدي مي‌توانيد براي ما توضيح دهيد كه در سپاه چه كار مي‌كرديد؟


من در قسمتي بودم كه دسترسي به يك سري اطلاعات داشتم. ولي اگر فكر مي‌كنيد كه مثلاً فرمانده ارشد سپاه بودم، نه خير.

ولي اطلاعاتي كه در كتابتان مطرح كرديد، اطلاعاتي كه گفتيد داشتيد، ظاهراً اطلاعات مهمي به نظر مي‌رسد، اگر درست باشد. مخصوصاً شما مثلاً مي‌گوييد كه از يك تأسيسات هسته‌اي ديگر به جز قم كه اخيراً فاش شد، اطلاع داريد. مي‌شود راجع به اين مسئله توضيح دهيد كه اين تأسيسات كجاست و چطور به چنين اطلاعات بسيار مخفي و طبقه‌بندي شده‌اي دست پيدا كرديد؟


اطلاعات راجع به اين تأسيسات را به مقامات مسئول سازمان سيا داده‌ام. آنها الان در حال بررسي اين تأسيسات هستند. اين كه به چه شكلي [اين اطلاعات] به دست آوردم، نمي‌توانم به شما بگويم. من در تماس هستم. تا آنجايي هم كه مي‌توانم دارم سعي مي‌كنم كه صدايم برود بيرون و بتوانم سياست آمريكا را به صورتي نسبت به نظام جمهوري اسلامي تغيير دهم.

گفتيد كه قصدتان اين است كه سياست آمريكا را نسبت به ايران تغيير دهيد. مي‌توانيد بگوييد منظورتان چيست؟ فكر مي‌كنيد سياست آمريكا در قبال ايران بايد چه باشد؟


كانال‌هايي هست كه با مقامات واشنگتن از طرف ايران در تماس بودند و هميشه به اينها اين اميد را داده‌اند كه جايي براي مصالحه هست. در صورتي كه سياست‌هاي نظام ايران متفاوت باشد. الان متأسفانه دولت آقاي اوباما فكر مي‌كند كه با اين پيغام‌هايي كه مي‌گيرد و مي‌دهد با سپاه و يا مقام‌هاي عالي‌رتبه ايران، اميدي هست كه مصالحه‌اي بشود و به يك نتيجه‌اي با هم برسند.

ولي حقيقت مطلب اين است كه اين سياست مذهبي، اين سيستم مذهبي ايران اگر دست به بمب اتم پيدا كند، كه خواهد كرد، اگر جلودارش نشوند...

البته مقامات ايراني بارها گفته‌اند كه دنبال سلاح اتمي نيستند و تمام برنامه‌هاي هسته‌اي شان صلح‌آميز است.


آقاي خامنه‌اي بارها گفته‌اند كه عليه مذهب ماست و اسلام قبول نمي‌كند. منتها اين فقط براي فريب دادن دنياست. وقتي تصميم گرفته شد كه سپاه به دنبال ساختن بمب اتم برود، من توي سپاه بودم. اين را گزارش دادم. يك سال بعدش با [عبدالقدير] خان، پدر بمب اتمي پاكستان، اينها تماس گرفتند و طي مسافرت‌هايي به پاكستان و جاهايي كه ملاقات داشتند، پيشنهاد مالي زياد و همكاري دادند كه بمب اتم را بگيرند.

همان موقع هم نقشه‌هاي سانتريفيوژ را گرفتند. سپاه به دنبال ساختن بمب اتم و در حال ساختن بمب اتم است. در اين نبايد شك داشته باشيم. مردم ايران بايد بدانند كه اگر اين نظام دسترسي به بمب اتم پيدا كند، آينده بسيار بسيار خطرناكي در انتظارشان هست. من دليلي كه دارم صحبت مي‌كنم و مقاله مي‌نويسم و آن بيرون فعاليت مي‌كنم، به خاطر اين است كه مردم دنيا را و مردم ايران را آگاه كنم تا از يك آينده تاريك براي همه جلوگيري شود.

خيلي از كارشناسان معتقدند كه ايران حتي اگر هم دست به بمب اتم پيدا كند، استفاده از آن براي خود ايران خودكشي خواهد بود.


خب اين كاملاً واضح است اگر ايران زماني بخواهد استفاده كند از اين سلاح كشنده، جوابي كه خواهد گرفت، تمام ايران از بين خواهد رفت. ولي بايد توجه كنيد كه اگر قصدشان اين باشد كه استفاده كنند، چه؟ اگر واقعاً اهميت نمي‌دهند به اينكه براي ايران چه اتفاقي مي‌افتد، چه؟ آيا توي اين سي سال يك بار بوده كه نشان دهند ارزشي براي مردم ايران قائلند؟

برگرديم به فعاليت‌هايتان به عنوان جاسوس سازمان سيا در ايران. چه احساسي داشتيد آن زمان؟ خودتان از واژه «خيانت» استفاده مي‌كنيد. آيا همه‌اش اين احساس را داشتيد كه داريد خيانت مي‌كنيد به كشورتان يا اينكه برعكس احساس مي‌كرديد كه داريد كمك مي‌كنيد؟


سؤال بسيار خوب و پيچيده‌اي است. براي من هيچ تصميم ساده‌اي نبود و سال‌هايي كه اين كار را مي‌كردم، يك دوگانگي بزرگي در زندگي من بود. هيچوقت راضي نبودم كه اين كار را دارم مي‌كنم. ولي از آن طرف اميد داشتم كه شايد، شايد بتوانم وسيله‌اي باشم كه تغييري در ايران شود.

الان كه تقريباً ۲۰ سال گذشته از آن روزها، وقتي به گذشته نگاه مي‌كنيد چه احساسي داريد؟ پشيمان هستيد؟


تغييري نتوانستم به وجود بياورم. ولي اگر برگردم به همان زمان و همان وقايع، شايد دوباره همين كار را مي‌كردم. من بارها با دوستانم در سپاه، دوستاني كه واقعاً احساس صميميت مي‌كرديم... توي خودم شرم داشتم كه مي‌دانستم چه كار مي‌كنم... ولي از آن طرف مي‌ديدم كه با مردم چه رفتاري مي‌شود، در زندان با دختران و پسران مان چه رفتاري مي‌شود، به خودم مي‌گفتم بايد اين كار را بكنم. اين دوگانگي بود. آخر هم تماسم را با سازمان قطع كردم. در صورتي كه واقعاً اينها مي‌خواستند من ادامه دهم. فقط به خاطر همين بود.

به خاطر اين دوگانگي تصميم گرفتيد كه كارتان را براي سازمان سيا قطع كنيد و به آمريكا بياييد؟


بله. براي اينكه هيچ تغييري نشد. سياست آمريكا... شايد هم اين وهمي براي من بود كه فكر مي‌كردم با اطلاعات بيشتر اينها تغييراتي در سياست‌شان مي‌دهند.

اگر باز براي كساني شك و شبهه وجود داشته باشد كه شما هم براي سپاه كار مي‌كرديد و هم براي سازمان سيا، چطور مي‌توانيد ثابت كنيد كه واقعاً اينطور بوده است؟


هر كسي كه براي سازمان كار كرده، مجبور است طبق قانون، قانون دولت ايالات متحده، هرچه مي‌نويسد، از توي يك روند ترخيص (پروسه كليرنس) رد شود. من نه تنها كتاب‌هايم، هر مقاله‌اي كه بيرون مي‌دهم، اول بايد از طريق سازمان به آن نگاه بشود، اجازه داده شود و بعد مي‌تواند بيرون برود.

و كتابتان با تأييد سازمان سيا چاپ شده؟


ما اجازه نداريم بگوييم چه سازماني. ولي كتاب من با تأييد سازماني متعلق به دولت آمريكا طبق روندي كه هست منتشر شد و اجازه‌اي كه داده شد را به ناشرم انتقال دادم و بخش قانوني ناشرم همه اينها را مي‌خواست و براي همين زير چاپ قرار گرفت.

گلناز اسفندياري