برای اولین بار پس از آغاز انقلاب سوریه، فرقه علویان که خانواده اسد به آن تعلق دارند، تظاهرات گسترده ای در شهر حمص علیه رژیم بشار اسد برگزار کردند.

این تظاهرات در واکنش به کشته شدن ده ها تن از کودکان این فرقه در اثر انفجار های روز چهارشنبه که در نزدیکی محوطه مدرسه ای در منطقه علوی نشین "عکرمه" حمص اتفاق افتاد،  برگزار شده است.

در تظاهرات حمص معترضان فرقه علوی شعارهایی شبیه شعارهای  تظاهر کنندگان مخالف اسد  در روزهای اول انقلاب سوریه سر داده اند. اما با این تفاوت که در این شعارها علویان خواستار سرنگونی بشار اسد نشدند بلکه علیه استاندار حمص شعار دادند.

آنها به جای شعار "ملت خواهان سرنگونی نظام هستند" شعار "مردم خواهان سرنگونی استاندار"هستند، سر دادند.

منظور تظاهر کنندگان  از سرنگونی استاندار در واقع برکناری  طلال البرازی استاندار تعین شده از سوی حکومت بشار اسد بوده است.

استاندار حمص روز چهارشنبه پس از وقوع انفجار اعلام کرد، در اثر 2 انفجار بیش از 30 کودک کشته و47 تن دیگر نیز زخمی شدند.

تظاهر کنندگان همچنین علیه رسانه های رسمی سوریه شعار دادند. پس از اینکه تلویزیون دولتی سوریه صحنه های اعتراضات مردمی را سانسور کرد، تظاهر کنندگان علوی مانند سایر مردم سوریه شعار "دروغ گوست دروغ گوست رسانه دولتی دروغگوست" را سر داده اند.