نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ اسفند ۳, دوشنبه

دهانت را می بویند...! شعر شاملو


کوی دانشگاه تهران در 25 خرداد


سوء قصد به جان منصور اسالو در زندان گوهردشت کرجاخبار روز: منصور اسالو رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد، روز دوشنبه در زندان گوهردشت توسط یک زندانی تحریک شده که گفته می شود از اعضای سپاه پاسداران است، مورد سوءقصد قرار گرفت.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، منصور اسالو رئیس این سوء قصد جان سالم به در برده است.
بنابر این گزارش، روز دوشنبه ٣ اسفند ماه منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در هواخوری بند ۴ زندان گوهردشت کرج هنگامی که با ۲ زندانی دیگر در حال صحبت کردن بود با تیزی و از پشت مورد تهاجم قرار گرفت که با هوشیاری زندانیان و واکنش به موقع او از خطر جدی نجات یافت. این حمله در حضور پاسدار بندی بنام حسن پور و فرد دیگر بنام مرادی سر وکیل بند صورت گرفت. پاسداربندها هیچ اقدامی برای ممانعت از یورش انجام ندادند و بعد از اینکه زندانیان سیاسی نسبت به این حمله و بی عملی آنها اعتراض کردند، فقط اقدام به گرفتن تیزی از فرد مهاجم کرده و او را رها ساختند. فرد مهاجم همچنان به سوی آقای اسالو حمله می کرد و می گفت: که ترا می کشم و به عربده کشی خود ادامه می داد.
این فرد قبل از این در مقابل فروشگاه چند بار سعی به ایجاد درگیری فیزیکی با آقای اسالو را داشت و چند بار بر سینه ایشان مشت کوبید ولی آقای اسالو با بردباری واکنشی از خود نشان نداد. زندانیانی که شاهد این صحنه بودند به دفاع از آقای اسالو برخواستند و فرد مهاجم را عقب نشاندند.
فرد مهاجمی که به زندانی سیاسی منصور اسالو حمله کرد، سید محمد حسینی از اعضای سپاه پاسدارن است که به جرم قتل همسرش در زندان بسر می برد.
این گزارش می گوید: یورش امروز به آقای اسالو از پیش طراحی شده بود و بدستور وزارت اطلاعات و با طراحی علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات و محمود مغنیان رئیس بند ۴ به اجرا گذاشته شد. این چندمین باری است که طرح حمله ناموفق علیه زندانیان سیاسی در بند ۴ به اجرا گذاشته می شود و هدف از این حملات حذف فیزیکی آقای اسالو و سایر زندانیان سیاسی می باشد.
پیش از این آقای منصور اسالو را به مدت ۱ هفته به سلولهای انفرادی بند ۵ انتقال دادند. انتقال آقای اسالو به دستور کرمانی رئیس اطلاعات زندان گوهردشت صورت گرفته بود.

حکم تخریب خانه های فلسطینی ها، محدود به بیت المقدس نیست

سازمانهای مدافع حقوق فلسطینی ها در اسرائیل از صدور و اجرای 32 حکم جدید تخریب خانه های فلسطینی های ساکن شرق بیت المقدس خبر می دهند.

گزارش محمد منظرپور، بی بی سی فارسی