نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ بهمن ۲۱, چهارشنبه

21بهمن.116استاد دانشگاه در نامه به خامنه ای: به برخوردها با جامعه دانشگاهی خاتمه دهيد

بسم‏الله الرحمن الرحيم
حضرت آيت‏الله خامنه‏اى
مقام معظم رهبرى جمهورى اسلامى
سلام عليكم
بدون ترديد دانشگاه‏ها از اركان مهم توسعه و مهمترين مزيت رقابتى كشورها در دنياى امروز به شمار مي‏آيند. سياست اغلب دولت‏ها بر اين است كه هر چه بيشتر موانع رشد و توسعه دانشگاه-ها را از سرراه برداشته شرايطى فراهم كنند تا اين نهادها با تمام ظرفيت به توليد و ترويج علم و دانش پرداخته، رسالت خود را در تربيت انسان‏هاى فرهيخته و توسعه سرمايه‏هاى انسانى به نحو احسن به انجام رسانند. دور نگهداشتن دانشگاه‏ها از تنش‏هاى سياسى جامعه، حاكم كردن فضاى آرام و بدون نگراني‏هاى امنيتي، آزادى بيان، امكان طرح آراء و عقايد متنوع و مختلف از جمله تدابيرى است كه مي‏تواند فضاى دانشگاه‏ها را با خلاقيت، نوآورى و توسعه دانش علمى همراه سازد. اين سنتى پذيرفته شده است كه دانشگاهيان همواره با نقد منصفانه جريان‏ها و سياست‏هاى حاكم و ارايه پيشنهادهاى سازنده سعى در تثبيت موقعيت نظام و انقلاب داشته‏اند و وظيفه خود مي‏پنداشته‏اند كه نسبت به امور كشور بي‏اعتنا نباشند و از باب حفظ ارزش‏هاى اسلام در عرصه تحولات كشور حضور داشته باشند. بديهى است كه مسئولان نيز بايد اين حضور آگاهانه را مغتنم شمرده، از اين فرصت به بهترين وجه ممكن بهره‏بردارى نمايند، اما چگونه است كه به رغم تشويق دانشگاهيان اعم از استادان، دانشجويان و كاركنان به حضور در صحنه‏هاى كشور، در ماه-هاى اخير شاهد برخوردهاى غيرمتعارف و غيرمعمول با دانشگاهيان و محيط‏هاى علمى هستيم. زمانى مقرر بود كه براى تشويق دانشجويان و اعضاى هيات علمى به تضارب افكار و انديشه‏هاى گوناگون، فضاى امن سياسى اجتماعى در دانشگاه‏ها فراهم شود؛ از برخوردهاى نظامى- امنتيتى پرهيز گردد؛ نيروهاى امنيتى به حريم دانشگاه‏ها وارد نشوند و مسائل دانشگاه‏ها از مجارى قانونى دانشگاهى پيگيرى شود؛ اما شرايط موجود اينگونه نيست. ورود نيروهايى كه اغلب مسئولان دانشگاه‏ها از هويت آنان اظهار بي‏اطلاعى مي‏كنند و دستگيرى دانشجويان و اعضاى هيات علمى در محيط دانشگاه‏ها از جمله اين وضعيت نگران‏كننده است. امروز شاهد رفتارهايى نامتناسب با سنت‏هاى رايج دانشگاهى با دانشگاهيان هستيم كه تا چندى پيش تصور آن دور از ذهن بود. در وضع موجود پديده‏اى كه بايد نگران آن بود، چندصدايى دانشگاه‏ها نيست بلكه بايد از بي‏صدايى دانشگاه بيم داشت. بدون ترديد حاكم شدن فضاى رعب، وحشت، نگرانى و تهديد اعضاى هيات علمى و دانشجويان به دستگيري، اخراج و غيره، آثارى ويران‏كننده بر سرعت پيشرفت علمى كشور خواهد داشت كه جبران آن به سادگى ميسر نيست.
اعضاى هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس همواره نشان داده‏اند كه خود را در قبال تحولات كشور مسئول و متعهد مي‏دانند و تا سرحد امكان براى تعالى اسلام و كشور كوشيده‏اند. نقش اين دانشگاه در پيشرفت‏هاى علمى در سال‏هاى گذشته شاهدى بر اين مدعاست. البته ما هم به سهم خود مانند برخى دلسوزان كشور، وضعيت فعلى را نگران‏كننده مي‏دانيم و معتقديم بايد با اتخاذ تدابير هوشمندانه و سياست‏هاى متعادل، كشور به سمت ثبات و آرامش حركت نمايد. بايداز نقش‏آفرينى افراطيون كه به نظر نمي‏رسد دلسوز اسلام و كشور باشند جلوگيرى به عمل آيد و همه امور بر محور قانون اساسى تعريف گردد.
ما جمعى از اعضاى هيات علمى دانشگاه تربيت مدرس از حضرتعالى انتظار داريم تدابيرى اتخاذ گردد تا با شيوه‏هايى مقابله شود كه دانشگاه‏ها را در معرض آسيب قرار داده و نيز هر چه سريعتر نسبت به آزادى دانشگاهيان بازداشت شده بويژه آقايان دكتر سيد عليرضا بهشتى حسينى استاد عالم و متعهد (فرزند شهيد بزرگوار آيت‏الله دكتر بهشتى) و دكتر قربان بهزاديان‏نژاد (از چهره‏هاى برجسته علمى و خدمتگزار انقلاب و كشور) اقدام لازم را مبذول فرمايند.
در پايان تاسف و تاثر عميق خود از ترور ناجوانمردانه دانشمند برجسته و متعهد (از تبار دانشگاهيان خدمتگزار به اسلام و ميهن عزيز) شهيد دكتر مسعود علي‏محمدى به دست دشمنان ملت و پيشرفت علمى كشور را اعلام مي‏داريم.
اميد است تحقق رهنمودهاى حضرتعالى به مسئولان ذي‏ربط زمينه ايجاد فضاى امن، بستر توليد علم و ارتقاى دانشگاه‏هاى كشور را فراهم آورد.
والسلام عليكم و رحمه‏الله
30/10/1388
1- ابتكار معصومه دانشيار ايمونولوژى
2- ابوالحسنى محمدرضا استاديار فيزيك
3- احمدى پرويز استاديار مديريت
4- احمدى مرتضى دانشيار معدن
5- احمدى وحيد استاد برق
6- احمدي‏پور زهرا استاديار جغرافياى سياسى
7- آزادفلاح پرويز دانشيار روانشناسى
8- اعتمادى حسين دانشيار حسابدارى
9- افتخارى عبدالرضا دانشيار جغرافيا و برنامه‏ريزى روستايى
10- آقاگلزاده فردوس استاديار زبانشناسى
11- آقاجرى سيد هاشم استاديار تاريخ
12- آقايى محمدعلى استاديار حسابدارى
13- الهيارى عباسعلى استاديار روانشناسى
14- امى فتح‏الله استاديار مكانيك
15- بامداد طراوت استاديار ويروس شناسى
16- بحرى محمدعلى استاد كشاورزى
17- بزرگ بيگدلى سعيد دانشيار زبان و ادبيات فارسى
18- بطحائى سيده زهرا دانشيار بيوشميى
19- بهمنش مهرداد استاديار ژنتيك
20- پروينى خليل دانشيار زبان و ادبيات عرب
21- پورفتح‏الله علي‏اكبر استاد ايمونولوژى
22- پورميرجعفرى فيروزآبادى سيدمحمد استاد فيزيك پزشكى
23- تركمان گيتى دانشيار مامايى
24- تفرشى محمدعيسى دانشيار حقوق
25- تقي‏خانى محمد استاد بيوشيمى بالينى
26- توفيقى جعفر استاد مهندسى شيمى
27- حاجي‏زاده ابراهيم دانشيار آمار حياتى
28- حاضرى علي‏محمد استاديار جامعه‏شناسى
29- حافظ‏نيا محمدرضا استاد جغرافياى سياسى
30- حبيب‏زاده محمدجعفر استاد حقوق
31- حيدرنيا عليرضا دانشيار آموزش بهداشت
32- خادمى فرهنگ دانشيار باستان‏شناسى
33- خامه‏چيان ماشاءالله دانشيار زمين‏شناسى مهندسى
34- خليلى اردكانى محمدعلى مربى جامعه‏شناسى
35- خوانين على استاديار بهداشت حرفه‏اى
36- ذوالفقارى حسن استاديار زبان و ادبيات فارسى
37- رجبى حسين استاد فيزيك پزشكى
38- رحمتيان روح‏الله استاديار زبان فرانسه
39- رسايى محمدجواد استاد بيولوژى پزشكى
40- روشنفكر كبرى دانشيار زبان و ادبيات عرب
41- زارع حسن دانشيار علوم گياهى
42- ساعى على استاديار جامعه‏شناسى
43- سجادى سيدمهدى دانشيار تعليم و تربيت
44- سحابى بهرام استاديار اقتصاد
45- سرمدى عليرضا استاديار فيزيوتراپى
46- سليمانجاهى حوريه دانشيار ويروس‏شناسى پزشكى
47- سمنانيان سعيد استاد فيزيولوژى
48- شعيرى حميدرضا دانشيار زبان فرانسه
49- شمس‏بخش مسعود استاد كشاورزى
50- شهبازي‏نيا مرتضى استاديار حقوق
51- شكورى ابوالفضل استاديار علوم سياسى
52- صادق‏زاده عليرضا استاديار تعليم و تربيت
53- صادقى حسين استاديار اقتصاد
54- صادقي‏زاده مجيد استاد ژنتيك
55- صادقى محمدحسين استاد مكانيك
56- صادقى محمود دانشيار حقوق
57- صدرايى جاويد استاديار هماتولوژى
58- ضيايى سعيده استاد مامايى
59- طالبى علي‏اصغر دانشيار كشاورزى
60- طباطبايى كاظم دانشيار روانشناسى
61- عاقلى لطفعلى استاديار اقتصاد
62- عبدالملكى پرويز دانشيار بيوفيزيك
63- عرفانى مقدم مجيد استاديار بيوفيزيك
64- عزتى مرتضى استاديار اقتصاد
65- عصارى عباس استاديار اقتصاد
66- عليزاده مطلق نادر استاد شيمى
67- غريبى حسين استاد شيمى
68- غفارى مسعود استاديار علوم سياسى
69- غفراني‏پور فضل‏الله دانشيار آموزش بهداشت
70- غلامحسين‏زاده غلامحسين استاديار زبان و ادبيات فارسى
71- فرجيها محمد استاديار حقوق
72- فردانش هاشم دانشيار تعليم و تربيت
73- فقيه‏زاده سقراط استاد آمار حياتى
74- قادرى حاتم استاديار علوم سياسى
75- قاضي‏زاده كاظم استاديار علوم و قرآن و حديث
76- قبادى حسينعلى دانشيار زبان و ادبيات فارسى
77- قباديان برات دانشيار كشاورزى
78- قراخانلو رضا دانشيار تربيت بدنى
79- قنبرى على استاديار اقتصاد
80- كاويانى سعيد استاديار هماتولوژى
81- كبير احسان‏الله استاد برق
82- كوزه‏چيان هاشم دانشيار تربيت‏بدنى
83- كهريزى صديقه استاديار فيزيوتراپى
84- كيانى غلامرضا دانشيار زبان انگليسى
85- گشتاسبى آزيتا استاديار مامايى
86- لطفي‏زاد مجتبى استاديار برق
87- لميعيان مي‏نور استاديار بهداشت
88- مجتبى مبارز اشرف دانشيار باكتري‏شناسى
89- محجوب عليرضا استاد شيمى
90- محمدزاده محسن دانشيار آمار
91- محمدى عيسى دانشيار پرستارى
92- مختارى منيژه استاد فيزيك پزشكى
93- مرتضوى سيد ابوالقاسم استاديار اقتصاد كشاورزى
94- مرتضوى سيدباقر دانشيار بهداشت محيط و حرفه‏اى
95- مصطفوى محمدحسن
مربى اقتصاد
96- مظاهرى محمدجواد دانشيار مكانيك
97- معرفت مهدى دانشيار مكانيك
98- ملكوتى محمدجعفر استادخاكشناسى
99- منعم محمدجواد دانشيار كشاورزى
100- منوچهرى عباس دانشيار روانشناسى
101- مهرمحمدى محمود
استاد تعليم و تربيت
102- موذنى سيد محمد استاد ايمني‏شناسى
103- موسوى سيدمهدى استاديار باستان‏شناسى
104- موسوى ميرفضل‏الله
استاد شيمى
105- مولى سيدجواد دانشيار ژنتيك
106- مومنى حميدرضا دانشيار برق
107- ناصرى عليرضا استاديار اقتصاد
108- ناطق محمدجواد استاديار مكانيك
109- نوبرى عليرضا دانشيار باستان‏شناسى
110- نيستانى جواد استاديار باستان‏شناسى
111- نيكودل محمدرضا استاديار زمين‏شناسى مهندسى
112- نيكوبخت ناصر دانشيار زبان و ادبيات فارسى
113- هادي‏پور ناصر استاد شيمى
114- ياورى كاظم دانشيار اقتصاد
115- يزديان على استاديار برق
116- يمينى يدالله استاد شيمى

استقرار شبانه بسیجی‌ها در دانشگاه تهران و شریف

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: وزیر اطلاعات و فرماندهان نیروی انتظامی، از آمادگی برای مقابله با مخالفان خبر می‌دهند. نیروهای بسیج و لباس‌شخصی‌ها امشب در دانشگاه آزاد و شریف می‌خوابند. احمدرضا رادان ۲۲ بهمن را روز خاک‌سپاری "فتنه‌گران" می‌نامد.

اظهارات سران دستگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، نشان‌دهنده آن است که دولت همه نیروهای خود را بسیج کرده است تا گردهمائی‌های مردم را در روز ۲۲ بهمن به حساب پشتیبانی آنان از ولایت فقیه بگذارد. این در حالی است که رهبران جنبش سبزاز مردم خواسته‌اند که با حمل نمادهای سبز، اراده خود را برای تغییر نشان‌دهند.بازداشت ۲ ماهه دستگیرشدگان فردا


خبرگزاری فارس شامگاه ۲۱ بهمن به نقل از یک منبع آگاه نوشت:«در مراسم فردا، هرکسی به هر عنوانی توسط پلیس و نیروهای امنیتی دستگیر شود، تا ۲۰ فروردین در بازداشت خواهد ماند.» خبرگزاری فارس، منبع خبر خود را فاش نکرد. اما به نقل از وی افزود:«با توجه به تمهیدات ویژه پلیس، مراسم ۲۲ بهمن در امنیت و آرامش کامل برگزار خواهد شد. اما اگر عده‌ای بخواهند از حضور پرشور مردم سوء استفاده کنند، پلیس قاطعانه برخورد خواهد کرد.»خبرگزاری فارس به همین مناسبت گفت‌وگوئی با احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی انجام داده است. سردار رادان که از سوی بسیاری از معترضان به دخالت مستقیم در تجاوزها و شکنجه‌های کهریزک متهم شده است، گفت:«نیروی انتظامی، با آماده‌باش کامل یکان‌های خود در سراسر کشور، برای تمامی ماموریت‌ها آماده است.»رادان تظاهرات دولتی روز نهم دی را که در حمایت از آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شد "تشییع فتنه‌گران" نامید و گفت که روز ۲۲ بهمن هم خاکسپاری "فتنه‌گران" خواهد بود. رادان، تاکنون بارها از منتقدان دولت به عنوان "فتنه‌گر" و "آشوبگر" نام برده است.دانشگاه، خوابگاه بسیجی‌ها


Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: احمدی‌ مقدم:در ۲۲ بهمن هیچ اتفاقی نمی‌افتد اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز در اظهاراتی مشابه اعلام کرد که نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه برای هرگونه حوادث احتمالی در روز ۲۲ بهمن هماهنگ شده‌اند و اجازه ناامنی را نخواهند داد. شامگاه ۲۱ بهمن، سایت جرس خبرداد که قرار است بسیجی‌ها امشب در دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و ساختمان‌های دولتی اطراف میدان آزادی مستقر شوند و در همانجا بخوابند.سردار احمدی‌مقدم، تاکید کرد که در سالروز انقلاب هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و اگر کسانی قصد اخلال و اقدامات انحرافی داشته باشند، نیروی انتظامی آمادگی لازم را برای برقراری نظم دارد. مقدم، دو عنصر "ولایت فقیه" و "حضور مردم" را مولفه‌های قدرت ایران در منطقه و جهان دانست.فرضیات مختلف وزیر اطلاعاتحیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم نیز، در حاشیه نشست هیئت دولت تاکید کرد که «براساس فرضیات مختلفی که وجود دارد، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است.»در روزهای اخیر اعلام شده بود که یک نفر به اتهام قتل خودسرانه مردم در روز عاشورا دستگیر شده است. وزیر اطلاعات، در توضیح این موضوع گفت:«ما این فرد را دستگیر نکرده‌ایم و در جریان آن نیستیم.»احتمال ترور و انفجارسایت ندای سبز آزادی، شامگاه ۲۱ بهمن به مردم هشدار داد که عوامل حکومت ممکن است در مکان‌های مختلف درگیری‌هایی تصنعی با نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها ایجاد کنند که هدف آن سرگرم کردن مردم و توقف حرکت آن‌ها است. این پایگاه اینترنتی از هواداران جنبش سبز خواست که به چنین درگیری‌هایی بی‌اعتنا بمانند و با آرامش به راه خود تا میدان آزادی ادامه دهند. در میدان آزادی قرار است محمود احمدی‌نژاد سخنرانی کند.ندای سبز آزادی، همچنین هشدار داد که برای ایجاد وحشت در مردم و تحریک هواداران حکومت ممکن است ترورها و انفجارهایی نیز صورت گیرد.جواد طالعی

تحریریه: بهمن مهرداد

ضيافت شام سفارت جمهوری اسلامی در برلين با تجمع صدها نفره ايرانيان معترض همراه شد،

دويچه وله

» ارسال به فیس بوک » ارسال به تويترارسالها:7ضيافت شام سفارت جمهوری اسلامی در برلين به مناسبت سالگرد انقلاب با تجمع صد ها نفره ايرانيان معترض همراه شد. شاهدان عينی از رفتار غيردوستانه پليس و ضبط بلندگوهای تظاهرکنندگان خبر دادند. شعار اصلی، آزادی زندانيان سياسی بود.

تجمع ايرانيان معترض دربرابر سفارت جمهوری اسلامی درساعت ۵ بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۹ فوريه آغاز شد. پليس ضمن نرده‌کشی اطراف سفارت، خيابان‌های منتهی به آن را نيز مسدود کرده بود. ميهمانان از مسيری ويژه‌ امکان ورود به جشن را می‌يافتند و معترضان اجازه نداشتند از فاصله ۵۰ متری سفارت جلوتر بروند. شاهدان عينی از استقرار کم‌‌سابقه ده‌ها مامور پليس در محل خبر دادند.تظاهرکنندگان، نرده‌های حفاظتی روبروی سفارت را با شعارهايی چون لغو حجاب اجباری، جدايی دين از دولت، آزادی بيان و عقيده، لغو اعدام و آزادی زندانيان سياسی پوشانده بودند. تعداد معترضان که از شهرهای هامبورگ، برمن و هانور هم به برلين آمده بودند، بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر بود. شاهدان عينی از حضور مسلط جوانان ايرانی و مشارکت بارز آلمانی‌ها در اين تظاهرات خبر دادند.

يکی از شهود به دويچه‌وله گفت: « بار اول که قرار بود در هتل ماريتيم جشن بگيرند، برای ۷۰۰ نفر دعوتنامه فرستادند که خيلی‌ها آن را رد کردند. اين بار ما خبر دقيق داريم که ۴۰۰ نفر را دعوت کردند و از اين تعداد ۲۵۰ نفر پذيرفته‌اند که به جشن بيايند. ما می‌دانيم که بسياری از پزشکان ايرانی را دعوت کرده‌اند. اين پزشکان هم ميان خود برای رفتن بحث داشته‌اند. گفته می‌شود تعدادی استادان و نخبگان دانشگاه‌های آلمان را هم دعوت کرده‌اند. ما شنيديم که چند نفر قبول کرده‌اند، صرفا برای اينـکه بروند و سر صحبت را با مسئولان سفارت برای مسائل حقوق بشر و آزادی دانشجويان بازکنند.»

معترضان با مشاهده ميهمانان سفارت، شعارهايی چون " نه به ديکتاتوری"، همبستگی با مردم ايران" و " نه به تروريسم" سر ‌دادند. شاهدان عينی از رفتار غير دوستانه پليس و عکسبرداری و فليمبرداری ماموران از تظاهرکنندگان گفتند. تظاهرکنندگان چند بلندگو داشتند که روی يک ماشين نصب شده بود. خواست اکيد پليس اين بود که جهت اين بلندگوها به سوی سفارت نباشد. حميد نوذری يکی از سازماندهندگان تجمع برلين به دويچه‌وله گفت: « پليس مرتب از کسانی که بينی خود را بخاطر سرما با شال پوشانده بودند، خواست تا صورت خود را بيرون بيندازند. مدام داشتند از ما عکس و فيلم می‌گرفتند. معلوم نبود برای چه اين‌کار را می‌کنند.»

پليس برلين دو ساعت پس از تجمع، به بهانه‌ی جهت نادرست بلندگو‌ها، خودروی حامل تجهيزات ايرانيان را ضبط کرد. مراسم از ساعت ۱۹ به بعد، بدون بلندگو ادامه يافت. فرين فخاری از شرکت‌کنندگان اين تجمع به دويچه‌وله گفت: « پليس اعلام کرد که از ‌آقای لوتس بوکليتش که مجوز اين تظاهرات را گرفته، شکايت شده و او بايد جوابگو باشد. چند نفر از معترضان را هم هنگام ضبط ماشين کتک زدند. حال يک خانم هم بهم خورد که او را بردند. پليس به مسئول بلندگو نيز اخطار داد و مدارک هويتی او را خواست. سرما کشنده است، اما جمعيت هنوز سرگرم سرود خواندن و شعار دادن است«.

شماری از روزنامه‌های برلين، در نسخه روز سه‌شنبه خود از تظاهرات امروز در برابر سفارت ايران و"بازگشت جوانان ايرانی" نوشته بودند. به گفته شاهدان عينی، چند شبکه تلويزيونی داخلی و اروپايی نيز سرگرم پوشش خبری اين تجمع بودند. هوای شهر برلين در زمان اين تجمع ۶ درجه زير صفر بود. اين گردهمايی اعتراضی در ساعت ۲۱ پايان گرفت.

مهيندخت مصباح
تحريريه: بهمن مهرداد

علیرضا ثقفی، عضو کانون نویسندگان و فرزندش به 5 سال حبس محکوم شدند

هرانا-21 بهمن 88

خبرگزاری هرانا – یک عضو کانون نویسندگان ایران به همراه فرزندش از سوی دادگاه انقلاب مجموعا به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند.به گزارش هرانا، علیرضا ثقفی روزنامه نگار وعضو کانون نویسندگان ایران از سوی دادگاه انقلاب به دلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد.همچنین حسن ثقفی با اتهام مشابه از سوی دادگاه انقلاب به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شد.لازم به ذکر است ، آقای علیرضا ثقفی در روز 13 بهمن ماه در پی احضار به اداره پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

کميته ي گزارشگران حقوق بشر

ویدئو بی نظیر از روز عاشورا از صحنه پیروزی ملت بر مزدوران

چند نفربر سپاه به همراه سلاح های نیمه سنگین وارد صدا و سیما شده اند.

By جنبش خرداد
آزادی بیان. 21 بهمن ماه 1388: آماده باش جنگی در صدا و سیما بنا به گزارش های رسیده، ساعتی پیش چندین کامیون نیروی مخصوص پاسدار از درب شمالی وارد محوطه صدا و سیما شده و با سلاح های نیمه سنگین و تیربار در نزدیکی ساختمان شیشه ای، ساختمان شبکه خبر و استودیوی پخش مستقر شده اند.ساختمان شیشه ای صدا و سیما حراست صدا وسیما نیز امروز به شدت کارکنان صدا و سیما را تحت کنترل قرار داده و موکدا از کلیه ادارات درخواست کرده بود که کارمندان خود را قبل از ظهر روانه منزل کنند تا امکان بازرسی و حفاظت دقیق تر از محوطه داخلی صدا و سیما وجود داشته باشد.همچنین گفته می شود اوایل صبح فردا نیز یک یگان دیگر نیروی مخصوص سپاه محمد رسول الله که مسئول حفاظت فیزیکی مراکز مهم حکومتی است وارد صدا و سیما خواهند شد، همچنین به کارمندان مرتبط معاونت سیاسی از جمله اخبار داخلی آماده باش داده شده است.محوطه صدا و سیما با دوربین های مدار بسته محافظت می شود ولی به دلیل مساحت بسیار جام جم، حراست از حمله ناگهانی به این مرکز حساس در بیم است، حفاظت داخلی صدا و سیما برعهده حراست است و در مواقع حساس مانند حمله به این مرکزنیز یگان سپاه که شامل صد نیروی مخصوص است وارد عمل می شود، حفاظت خارجی جام جم را نیز نیروی انتظامی به استعداد 20 سرباز و درجه دار برعهده دارد.

گیج شدن بیشتر سبزها برای 22بهمن

2010/02/11 در 12:23 ق.ظ (اين روزها ... !!!)


توصیه ها و دستورالعمل های متفاوتی كه سایت های وابسته به فتنه سبز و رسانه های ماهواره ای و رادیوهای بیگانه برای شركت آشوبگران در راهپیمایی 22بهمن صادر می كنند به موج گسترده ای از تردید و سردرگمی در میان آنها تبدیل شده است به طوری كه بخش قابل توجهی از مطالب این سایت ها به تلاش برای رفع تردید و تشویق آنان به حضور در راهپیمایی 22 بهمن اختصاص یافته است.

«دعوت از هواداران برای شركت در راهپیمایی 22بهمن و استفاده از نمادهای سبز، كار نفوذی های وزارت اطلاعات در سایت های جنبش سبز و اطرافیان رهبران جنبش است.»!
توصیه ها و دستورالعمل های متفاوتی كه سایت های وابسته به فتنه سبز و رسانه های ماهواره ای و رادیوهای بیگانه برای شركت آشوبگران در راهپیمایی 22بهمن صادر می كنند به موج گسترده ای از تردید و سردرگمی در میان آنها تبدیل شده است به طوری كه بخش قابل توجهی از مطالب این سایت ها به تلاش برای رفع تردید و تشویق آنان به حضور در راهپیمایی 22 بهمن اختصاص یافته است.
این عده از هواداران معتقدند دعوت از آنها برای شركت در راهپیمایی 22 بهمن ترفند نفوذی های وزارت اطلاعات است كه قصد دارد هواداران را به محض بیرون آوردن نوارهای سبز رنگ شناسایی و دستگیر كند و یا از طریق فیلم و عكس به تعقیب بعدی افراد شناسایی شده بپردازد. آنها آزادی مشروط برخی از عوامل آشوب را نیز در همین راستا ارزیابی كرده و از آنها با عنوان عوامل خریداری شده توسط وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه یاد می كنند! و بیانیه های دعوت به راهپیمایی از سوی كروبی و موسوی و مجمع روحانیون مبارز و حزب مشاركت و… را نتیجه القای مستقیم یا غیرمستقیم همین افراد به گروههای مزبور می دانند!


از سوی دیگر برخی از همین افراد با اشاره به راهپیمایی 9 دی حدس می زنند جمعیت 22 بهمن خیلی بیشتر از آن روز خواهد بود و معتقدند با توجه به خشم و كینه ای كه حاكمیت به خاطر ماجرای روز عاشورا در مردم ایجاد كرده است، مردم به محض مشاهده نشانه ای كه از وابستگی افراد به جنبش سبز- همان فتنه سبز- حكایت كند، به شدت با آنان برخورد كرده و احتمال زنده ماندن آنها بسیار اندك است! این عده می گویند، مردم باانگیزه دفاع از امام حسین(ع) و امام زمان(عج) به آنها حمله خواهند كرد و برای این حركت خود ثواب فراوانی هم قائل هستند بنابراین هیچ پلیسی نمی تواند مانع آنها شود. یكی از همین افراد به سایت جرس- وابسته به مهاجرانی، سروش، عبدالعلی بازرگان، كدیور و اكبر گنجی – گفته است: همانطور كه قاچاقی از ایران خارج شدید، حالا هم اگر حضور در 22بهمن را ضروری می دانید چرا از همان طریق قاچاق برای شركت در راهپیمایی و حمایت از جنبش سبز به ایران نمی آئید؟!شخصی با امضای «الف- شیرازی» به سایت «بالاترین» كه مدیریت آن را منوشه امیر- منوچهر ساچمه چی تهرانی و مسئول بخش فارسی رادیو اسرائیل- برعهده دارد، گفته است، كتك خوردن از جمعیت خشمگین در روز 22بهمن از نگاه عامه مردم افتخار محسوب نمی شود، بلكه مانند آن است كه مردم یك «جیب بر» را به باد كتك گرفته و قصد لت و پار كردن او را داشته باشند!