مرحوم افشین اسانلو، ۴۲ ساله، فعال کارگری، برادر منصور اسانلو و از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال ۱۳۸۸ به اتهام تبانی و اجتماع به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در سال ۱۳۹۱ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج برای سپری کردن باقی مدت محکومیتش منتقل شد و غروب پنجشنبه ۳۰ خرداد ماه در بیمارستان رجایی شهر کرج فوت کرد. علت مرگ او “سکته قلبی” عنوان شد و روز دوشنبه ۳ تیرماه در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
مرحوم افشین اسانلو، فعال کارگری زندانی که به گفته مسولان زندان رجایی شهر در اثر “سکته قلبی” روز۳۰ خرداد ماه فوت کرد مراسم چلهمش در بهشت زهرا با حضور گسترده ماموران امنیتی و تحت فشار آنها در روز دوشنبه هفتم مرداد ماه برگزار شد. مادر افشین اسانلو با اظهار این مطلب به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت که از مسولان زندان اوین برای مرگ فرزندش شکایت کرده است.مادر افشین اسانلو به کمپین گفت:” حتی اگر فرض سکته قلبی فرزندم را هم بپذیرم، نمی پذیرم برای چه مسولان زندان او را باید دیر به بیمارستان می فرستادند. پرسنل بیمارستان به بچه هایم گفته بودند افشین خیلی پیش تر از انتقال به بیمارستان فوت کرده بوده.”
فاطمه گل گزی با اشاره به اینکه او مرگ فرزندش را به دلیل سکته قلبی باور نداد به کمپین گفت:« ما در همان روزهای اول مرگ افشین تقاضای کالبد شکافی دادیم که گفتند جوابش سه ماه ماه دیگر آماده می شود اما من سکوت نمی کنم و پیگیر این جریان هستم. تا الان حالم خوب نبوده اما از این به بعد به کمک وکیلم پیگیری خواهم کرد. من باور نمی کنم افشین در اثر سکته قلبی فوت کرده باشد چون افشین سابقه بیماری قلبی نداشت و من ۷ روز قبل از مرگش او را ملاقات کرده بودم، حالش خیلی و سرحال بود. »
مرحوم افشین اسانلو، ۴۲ ساله، فعال کارگری، برادر منصور اسانلو و از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال ۱۳۸۸ به اتهام تبانی و اجتماع به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در سال ۱۳۹۱ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج برای سپری کردن باقی مدت محکومیتش منتقل شد و غروب پنجشنبه ۳۰ خرداد ماه در بیمارستان رجایی شهر کرج فوت کرد. علت مرگ او “سکته قلبی” عنوان شد و روز دوشنبه ۳ تیرماه در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
خواهر مرحوم افشین اسانلو در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر گفته بود که پرستاران بیمارستان به آنها گفتند که افشین مدت ها پیش از رسیدن به بیمارستان فوت کرده است. این در حالیستکه سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان های استان تهران در گفتگوی با خبرگزاری فارس در تاریخ اول تیرماه از پروسه درمانی این زندانی در بیمارستان گفته بود که او پس از درد به بیمارستان رجایی شهر کرج منتقل می شود و پس از چند ساعت بر اثر سکته قلبی در بیمارستان جان خود را از دست می دهد.
فاطمه گل گزی گفت:« حتی اگر فرض سکته قلبی او را هم قبول کنم نمی توانم بپذیرم چرا مسولان زندان او را دیر به بیمارستان فرستاده اند. پزشکان بیمارستان به بچه های من گفته بودند که افشین خیلی بیش تر از اینکه به بیمارستان برسد فوت کرده است. من واقعا برای مسولان زندان متاسفم.»
مادر افشین اسانلو با اظهار اینکه مراسم چلهم فرزندش با حضور ماموران امنیتی برگزار شد، گفت:« خوشبختانه یا متاسفانه، نمی دانم واقعا دیگر چه بگویم، ماموران خیلی بودند اما چیزی پیش نیامد و ما توانستیم مراسم را برگزار کنیم. فقط آنها با اشاره به ما می گفتند خیلی حرف نزنیم و می خواستند که زود مراسم را تمام کنیم. وقتی کسی از ما می رفت پشت بلندگو تا حرف بزند با اشاره می خواستند چیز اضافه نگویم اما خدا را شکر جمعیت زیاد آمده بود و ما هم توانستیم مراسم را خوب برگزار کنیم.»
مادر افشین اسانلو گفت:« امیدوارم زندانیان سیاسی، به خصوص کارگران زندانی را آزار ندهند و به بیماری آنها و درخواست های پزشکی شان توجه کنند. آنها هر کدام خانواده ای دارند که در بیرون نگران وضعیت شان هستند و مرگ ناگهانی آنها پشت دیوارهای زندان آخرین چیزی است که آنها می خواهند. امیدوارم مسولان کمی انصاف به خرج بدهند.»