نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ اردیبهشت ۳, شنبه

افزایش قیمت ۲۵ درصدی مواد غذایی در تهرانبر اساس اعلام بانک مرکزی در هفته سوم فروردین امسال:
در بین اقلام موجود نیز سیب سرخ با بیش از ۱۱۱ درصد، کالایی است که بیشترین رشد قیمت را داشته است و پیاز با بیش از ۳۱ درصد کاهش، تنها کالایی است که در فروردین امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش قیمت داشته است.
  بر اساس آخرین آمار رسمی که اداره آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن را منتشر کرده است، طور متوسط قیمت خرده فروشی اقلام موجود در سبد آمار بانک مرکزی در فروردین ماه امسال 24.46{24ممیز46} درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است.

گروه تخم مرغ با بیش از 97.6{97ممیز6} درصد، بیشترین افزایش و گروه لبنیات با 5 درصد کمترین افزایش را در بین گروه های یازده گانه سبدکالای بانک مرکزی داشته اند.

در بین اقلام موجود نیز سیب سرخ با بیش از 111 درصد، کالایی است که بیشترین رشد قیمت را داشته است و پیاز با بیش از 31 درصد کاهش، تنها کالایی است که در فروردین امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش قیمت داشته است.

در این گزارش، قیمت اقلام مشخصی در هفته منتهی به 26 فروردین 1390، با همان قیمت ها در 27 اسفند 1389، مقایسه شدند و تفاوت آنها در نظر گرفته شده است.

همچنین در یک نگاه کلی، قیمت های هفته سوم فروردین ماه امسال، با قیمت همان اقلام در هفته سوم فروردین 1389، مقایسه شده است و درصد رشد آنها به دست امده است.

در گروه های یازده گانه، در هفته سوم فروردین سال جاری، نسبت به هفته سوم فروردین 1389، به ترتیب گروه های: تخم مرغ با 97.6{97ممیز6} درصد، میوه جات با 43.5{43ممیز5}درصد، حبوبات با 28.5{28ممیز5} درصد، روغن با 25.5{25ممیز5} درصد، سبزیجات با 20.3{20ممیز3} درصد، برنج با 13.4{13ممیز4}درصد، گوشت مرغ با 12.6{12ممیز6} درصد، قند و شکر با 9.6{9ممیز6} درصد، گوشت قرمز با 7.4{7ممیز4} درصد، چای با 5.7{5ممیز7} درصد و لبنیات با 5 درصد رشد داشته اند.

همچنین می توانید درصد افزایش قیمت ها در گروه های یازده گانه را در هفته سوم فروردین 1390 در مقایسه با هفته سوم اسفندماه 1389 را در جدول زیر مشاهده کنید.

گروه لبنیات: 5 درد افزایش، تخم مرغ: 97 و نیم درصد افزایش
در گروه لبنیات کره با 31 درصد افزایش بیشترین افزایش قیمت را در هفته سوم فروردین امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است. در همین زمان پنیر پاستوریزه و شیر استرلیزه تغییر قیمت نداشتند و پنیر باز با 9.5{9ممیز5} درصد، ماست باز با 6.1{6ممیز} درصد و ماست پساتوریزه با 3.5{3ممیز5} افزایش صاحب رتبه های بعدی افزایش قیمت هستند.
افزایش قیمت های هفته سوم فروردین نسبت به هفته سوم اسفندماه 1389 را می توانید در جدول زیر ملاحظه کنید.

در هفته سوم فروردین امسال، برنج ایرانی درجه یک با 14.4{14ممیز4} درصد، برنج خارجی با 10.9{10ممیز9} درصد و برنج ارانی درجه دو با 9.1{9ممیز1} نسبت به هفته مشابه در سال 1389 افزایش قیمت داشتند.

گروه حبوبات: 28 و نیم درصد افزایش
در گروه حبوبات بیشترین رشد قیمت را نخود با 48.9{48 ممیز9} درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و پس از آن به ترتیب: لوبیا چیتی با 30.2{30ممیز2}، لوبیا چشم بلبلی با 23.7{23ممیز7} و لپه نخود با 26 درصد بیشترین افزایش قیمت ها را داشتند، اطلاعات بیشتر را د جدول زیر مشاهده می کنید.

گروه میوه جات: 43 و نیم درصد افزایش
در گروه میوه جات، سیب های قرمز و سفید به ترتیب با 111.4{111ممیز4} و 106.8{106ممیز8} درصد افزایش صاحب بالاترین افزایش قیمت هم در گروه میوه جات و هم در کل گروه های یازده گانه هستند.
پس از سیب، لیمو شیرین، نارنگی پرتقال و هندوانه بیشترین افزایش قیمت ها در هفته سوم فروردین امسال، نسبت به مدت مشابه سال 89 داشته اند.

گروه سبزیجات: 20 درصد افزایش
در گروه سبزیجات، یک قلم کالا هست که هم در این گروه و هم در کل اقلام مورد ذکر کاهش قیمت داشته است و آن هم پیاز است. پیاز در هفته سوم فروردین امسال بیش از 31 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

در مقابل اقلام: لوبیا سبز، سیب زمینی، خیار، سبزی های برگی، کدو، بادنجان و گوجه فرنگی، صاب رتبه های افزایش قیمت در این گروه هستند.

گروه گوشت قرمز: 7 و نیم درصد، گوشت مرغ: 12 و نیم درصد افزایش
به طور کلی گوشت قرمز، اعم از گوشت گوسفند و گوساله و گاو، در هفته سوم فروردین امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودا 7 و نیم درصد افزایش داشتند. گوشت گوساله و گاو ازایش بیشتری نسبت به گوشت گوسفند داشته است. گوشت مرغ نیز بیش از 12 و نیم درصد افزایش نشان می دهد.

قند و شکر:9 و نیم درصد افزایش
قند و شکر امسال بیش از 9 و نیم درصد افزایش داشتند، چای نیز بیش از 5 و نیم درصد افزایش نشان می دهد. در این دو گروه، قند با بیش از 11 درصد، شکر با بیش از 6 و نیم درصد و چای خارجی با بیش از 5 و نیم درصد صاحب رتبه های اول تا سوم افزایش قیمت هستند.

روغن: 25 و نیم درصد افزایش
در گروه روغن نیز به طور کلی افزایش 25 و نیم درصدی را در هفته سوم فروردین امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد هستیم. روغن نباتی جامد با 27 ممیز 8 درصد بیشترین و روغن نباتی مایع با 11 درصد افزایش، کمترین افزایش قیمت ها را در این گروه داشته اند.


توضیح واحدها: در این جداول، واحد پنیر پاستوریزه بسته 450 گرمی، تخم مرغ شانه 2 کیلویی، چای خارجی بسته 500 گرمی، روغن نباتی حلب 5 کیلویی و روغن مایع لیتر در نظر گرفته شده است. سایر اقلام با واحد کیلو ذکرشده اند
منبع:فردا نیوز 3اردیبهشت

بهروز سورن: کارگران میاینداگر چه با تانی و شکیبائی اما میایند. میایند تا دنیای بهتری بسازند و آوای برابری  سر دهند. کارگران از متن میایند. از ریشه ها سرچشمه میگیرند و در کوهها روانند. هم آنجا که تولید است. هم آن مکان که بارور میکند سرمایه را و خود از آن بی نصیب میماند. اینده, تکنولوژی, تمدن و پیشرفت هیچیک بی حضور بلاواسطه انان معنی نمی یابد.لشگر مزد بگیران این روزها خروشانند. دهها و صدها مجتمع تولیدی شاهد خروش اعتراضی آنان است. می خروشند و سر به اسمان می سایند.
چیزی برای از دست دادن ندارند و انباشته از تنفر و خشم گسترده در انتظار تعرض به بساط بی عدالتی  و سرمایه اندوزی هستند. رمز خواب حاکمان را در دست دارند و در انتظار لحظه های سرنوشت ساز بسر میبرند.پتروشیمی, نفت و گاز و ریسندگی و صدها واحد تولیدی و خدماتی دیگر بموازات یکدیگر بر سرمایه اندوزان و کارفرمایان می خروشند.
کارگران میایند تا نان ربوده شده را به سفرهای حقیر خود بازگردانند. امواج اعتراضی کارگران در ایران و در طی ماههای اخیر آنچنان بوده است که حتی رسانه های وابسته حکومتی یا شرکایشان در صف اصلاح طلبان ناچار به بازتا آن اعتراضات شده اند. بی تردید این امواج بی ارتباط با فرارسیدن روز جهانی کارگر اول ماه می نیست و چه خوشا که روزی شاهد آن باشیم که هیچ کس با شکم گرسنه و سفره تهی از نان نخوابد.
هیچ تنابنده ای از داشتن سقفی روی سر خود و خوانواده اش محروم نباشد و کار شرافتمندانه از آنان دریغ نگردد. فلسفه حضوری روز اول ماه می روز همبستگی جهانی کارگران آنست که ما کارگران میائیم  و میتوانیم زیرا که بی شماریم. نظام سرمایه داری حاکم با تداوم بیکارسازس و خصر و سرکوب مبارزات کارگران رنج خود می برد و محنت یاران سازد هم از اینروست که مسئولین مملکتی جمهوری اسلامی همراه با آقازاده ها بمرور سرمایه های خود را به نقاط دیگر منتقل میکنند زیرا که هراس از خروش دوباره کارگران آنان را بوحشت آنداخته است.
اول ماه مه روز جهانی کارگران کماکان همچنان آتشی است به خرمن سکوت و سرمایه اندوزی آنان
زنده باد اول ماه مه مصادف با 11 اردیبهشت ماه  روز جهانی کارگران

زن فرودست ترین دنیاست / شاهکاری از جان لنونچگونه مى توان از قدرت براى مردم دم زد بدون این که درکى از این داشته باشى که مردم شامل هر دو جنس است ( جان لنون )    
زن فرو دست ترين دنياست
آري چنين است ، بينديش و كاري بكن
مجبورش مي كنيم كه صورتش را رنگ كند و برايمان برقصد
اگر نخواهد برده باشد مي گويم دوستمان ندارد
اگر واقعي باشد مي گويم اداي مردان را  درمي آورد
او را تحقير مي كنيم اما وانمود مي كنيم كه روي سرمان جاي دارد
زن فرودست ترين دنياست  ،  آري چنين است
اگر باور نداري نگاهي به شريك زندگيت بينداز
زن برده ي بردگان است ،  آري بايد اين را فرياد كرد
مجبورش مي كنيم كه بزايد و بچه دار شود
بعد مي گذاريم يك مرغ چاق پير خانگي شود
به او مي گوئيم كه جايش در خانه است و بس
بعد سرزنش اش ميكنيم كه اجتماعى نیست 
و به درد دوستي نمي خورد
زن فرو دست ترين دنياست
زن برده ي بردگان است
شبانه روز در تلويزيون به زن توهين مي كنيم
تازه متعجبيم كه چرا شجاعت و اعتماد بنفس ندارد
جوان كه هست خواست آزادي را دراو مي كشيم
خودمان به او مي گوئيم هوشيار و زرنگ نباش
اما تحقيرش مي كنيم كه چرا اينقدر احمق هستی ! 
زن فرو دست ترين دنياست
آري چنين است  ، اگر باور نداري نگاهي به شريك زندگيت بينداز
زن برده ي بردگان است ، آري بايد اين را فرياد كرد
.
جان لنون در هشتم مارس ۱۹۸۰ در نزدیکی آپارتمان خود به ضرب ۴ گلوله مارک دیوید چَپمَن از پای در آمد و جاودانه شد