نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ تیر ۲۶, جمعه

تصویری: بسیج نیروهای نظامی برای نماز جمعه امروز تهران

تهران امروز را ببینید1- 2 -3 - 4 -5- 6 -7- 8 - 9 - 10- 11- 12- 13- 14- 15

عکسهای ویژه از نماز جمعه امروز (قسمت دوم)

عکاس: فرهاد رجبعلي


عکسهای ویژه از نماز جمعه امروز

عکاس: فرهاد رجبعلي