نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

17شهريور :يورش باند مافيای علی حاج کاظم به يکی از مدافعين زندانيان سياسی در زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" زندانی عباس توکلی برازجانی که به جرم درگيری با نيروی انتظامی در بند 6 زندان گوهردشت کرج زندانی است مورد يورش باند مافيايی زندان قرار گرفت و از ناحيۀ قرنيه چشم چپ و دست چپ مورد اصابت چاقوی مهاجمين قرار گرفت و بشدت زخمی شد.

روز گذشته 16 شهريورماه حوالی ساعت 14:00 بعد از ظهر چند تن از باند مافيای و از خبرچينهای علی حاج کاظم در بند 6 زندان گوهردشت کرج به زندانی عباس توکلی برازجانی يورش بردند و قصد قتل او را داشتند.مهاجمين با چاقو به وی حمله ور شدند. يکی از مهاجمينی که آقای توکلی را مورد تهاجم قرار داد فردی بنام سعيد يزدانی است که بنابه گفته خودش از بستگان علی حاج کاظم رئيس زندان گوهردشت کرج می باشد.

عليرغم جراحت عميق دست او در اثر ضربه چاقوی مهاجمين و زخمی شدن قرنيه چشم چپش اما از درمان وی به بهانه نبود متخصص خوداری کردند. خطر جدی وجود دارد که چشم او دچار عفونت شود.

در پی حمله ديروز به زندانی عباس توکلی ،صبح امروز 17 شهريور ماه او را به بازرسی زندان فراخواندند و مدت طولانی وی را مورد بازجويی و تهيدد به تشکيل پرونده جديد نمودند. مهاجمين که در دفتر بازرسی زندان حاضر شده بودند در مقابل چشمان رئيس بازرسی زندان( رضا ترابی) آقای توکلی را مورد تهديد و توهين قرار دادند. ولی رضا ترابی به حمايت از مهاجمين برخواست و از آنها دفاع کرد و به آقای توکلی اعلام کرد که او را به بند1 معروف به بند آخر خطيها منتقل خواهد کرد.

آقای توکلی در جريان يورش پاسدار بندها و بخصوص افسر کشيک پاسدار اکبری سليم معروف به شيخ به معلم زندانی رسول بداقی به دفاع از او برخواست و از وی حمايت نمود. او همچنين هنگامی که رهبران بهايی را به اين بند منتقل کرده بودند و باند مافيای قصد توهين به آنها را داشت به دفاع از آنها بر خواست و قطعانه در مقابل توهينهای باند مافيای زندان از رهبران بهايی دفاع نمود.

به دليل دفاع از زندانيان سياسی که مورد تهاجم پاسداربندها و باندهای مافيای قرار گرفته بودند او چند بار توسط اطلاعات زندان و بازرسی و حتی توسط علی حاج کاظم مورد بازخواست قرار گرفته بود و وی را تهديد کرده بودند که در صورت دفاع و يا هم صحبتی با زندانيان سياسی عواقب وخيمی متوجهش خواهد شد.

لازم به يادآوری است که زندانی عباس توکلی برازجانی در سال 1387 در پی يورش مامورين نيروی انتظامی به منزلشان و شليک گلول به گردن خاله اش ،خانم سودابه شادپور 50 ساله که بشدت زخمی شده بود.همراه با تمامی اعضای خانواده اش دستگير و برای مدت طولانی در آگاهی شاهپور تحت شکنجه های وحشيانه قرار گرفتند. برادرش امير حسين توکلی برازجانی 33 ساله در زير شکنجه های وحشيانه به قتل رسيد.مامورين آگاهی شاهپور، خانم مهين شادپور 62 ساله( مادر عباس و حسين توکلی) را وادار کردند که برگه ای امضاء کند که در آن ذکر شده است که فرزندش در اثر نارحتی ريه فوت کرده است و از کسی شکايتی ندارد واز او رضايت گرفتند. زندانی عباس توکلی 26 مرداد ماه بطور ناگهانی بدون داشتن وکيل انتخابی به شعبه 71 کيفری برده شد و توسط فردی بنام نورالله عزيزمحمدى به اتهام درگيری با نيروی انتظامی محاکمه و به مرگ محکوم شد.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

17 شهريور 1389 برابر با 8 سپتامبر 2010

زندگی عشایر قشقایی

زندگی عشایر قشقایی

باداب سورت، چشمه‌ي آب گازدار در بخش چهاردانگه ساري
_________________________________________

رونمايي از اسناد پيداشده در ماشين شاه سابق
جمهوری اسلامی مدعی شده است اخیرا اسنادی را در صندوق عقب اتوموبیل شاه سابق پیدا کرده است.___________________________________________