نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه

تصاویری از تجمع در بهشت زهرا


آن خس و خاشاک تویی / پست تر از خاک تویی / شور منم نور منم / عاشق رنجور منم / زور تویی کور تویی / هاله ی بی نور تویی / دلیر بی باک منم / مالک این خاک منم

حمله نيروهاي سركوبگر عراقي به ساكنان اشرف

حمله نيروهاي سركوبگر عراقي به ساكنان اشرف

در شناسایی هر چه بیشتر این جانیان به هموطنان بکوشید

در شناسایی هر چه بیشتر این جانیان به هموطنان بکوشید

چهره قاتلان

چهره قاتلان

ایران خرداد ۱۳۸۸ - ۶

ایران خرداد ۱۳۸۸ - ۶

ایران خرداد ۱۳۸۸ - ۵

ایران خرداد ۱۳۸۸ - ۵

ایران خرداد ۱۳۸۸ - ۴

ایران خرداد ۱۳۸۸ - ۴

ایران خرداد ۱۳۸۸ - ۳

ایران خرداد ۱۳۸۸ - ۳

تصاويري از تماشاچيان مسابقه فوتبال كره جنوبي و ايران خرداد ۸۸

تصاويري از تماشاچيان مسابقه فوتبال كره جنوبي و ايران خرداد ۸۸

درگیری‌های پراکنده روز شنبه در تهران ۳۰ خرداد ۸۸ - ۴

درگیری‌های پراکنده روز شنبه در تهران ۳۰ خرداد ۸۸ - ۴

تظاهرات اعتراضی شیراز خرداد ۸۸

تظاهرات اعتراضی شیراز خرداد ۸۸

ایران خرداد ۱۳۸۸ - ۲

ایران خرداد ۱۳۸۸ - ۲

ایران خرداد ۱۳۸۸ - ۱

ایران خرداد ۱۳۸۸ - ۱

درگیری‌های پراکنده روز شنبه در تهران ۳۰ خرداد ۸۸ - ۳

درگیری‌های پراکنده روز شنبه در تهران ۳۰ خرداد ۸۸ - ۳

درگیری‌های پراکنده روز شنبه در تهران ۳۰ خرداد ۸۸ - ۲

درگیری‌های پراکنده روز شنبه در تهران ۳۰ خرداد ۸۸ - ۲

تظاهرات مردم ۲۸خرداد ۱۳۸۸

تظاهرات مردم ۲۸خرداد ۱۳۸۸

درگیریهای پراکنده روز شنبه در تهران ۳۰ خرداد ۸۸ - ۱

درگیریهای پراکنده روز شنبه در تهران ۳۰ خرداد ۸۸ - ۱

درگیریهای پراکنده روز شنبه در تهران ۳۰ خرداد ۸۸

درگیریهای پراکنده روز شنبه در تهران ۳۰ خرداد ۸۸

تظاهرات مردم در میدان توپخانه ۲۸ خرداد ۸۸ - ۳

تظاهرات مردم در میدان توپخانه ۲۸ خرداد ۸۸ - ۳

تظاهرات مردم در میدان توپخانه ۲۸ خرداد ۸۸ - ۲

تظاهرات مردم در میدان توپخانه ۲۸ خرداد ۸۸ - ۲

تظاهرات مردم در میدان توپخانه ۲۸ خرداد ۸۸ - ۱

تظاهرات مردم در میدان توپخانه ۲۸ خرداد ۸۸ - ۱

تظاهرات مردم در میدان ۷ تیر ۲۸ خرداد ۸۸

تظاهرات مردم در میدان ۷ تیر ۲۸ خرداد ۸۸

تظاهرات ۲۷ خرداد میدان ۷ تیر

تظاهرات ۲۷ خرداد میدان ۷ تیر

حمله وحشیانه نیروهای انصار و لباس شخصی به خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان خرداد ۸۸

حمله وحشیانه نیروهای انصار و لباس شخصی به خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان خرداد ۸۸

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۸

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۸

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۷

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۷

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۶

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۶

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۵

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۵

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۴

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۴

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۳

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۳

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۲

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۲

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۱

راهپیمایی مردم در اعتراض به کودتای ۲۳ خرداد؛ میدان آزادی خرداد ۸۸ - ۱

حمله وحشیانه بسیج و انصار به کوی دانشگاه تهران خرداد ۱۳۸۸ - ۲

حمله وحشیانه بسیج و انصار به کوی دانشگاه تهران خرداد ۱۳۸۸ - ۲

حمله وحشیانه بسیج و انصار به کوی دانشگاه تهران خرداد ۱۳۸۸

حمله وحشیانه بسیج و انصار به کوی دانشگاه تهران خرداد ۱۳۸۸

شلیک به مردم در راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۸

شلیک به مردم در راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۸

تظاهرات مردم بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ ـ ۵

تظاهرات مردم بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ ـ ۵

تظاهرات مردم بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ ـ ۴

تظاهرات مردم بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ ـ ۴

تظاهرات مردم بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ ـ ۳

تظاهرات مردم بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ ـ ۳

تظاهرات مردم بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ ـ ۲

تظاهرات مردم بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ ـ ۲

اعتراضات دانشجویان سیستان و بلوچستان خرداد ۱۳۸۸

اعتراضات دانشجویان سیستان و بلوچستان خرداد ۱۳۸۸

تظاهرات مردم ارومیه خرداد ۱۳۸۸

تظاهرات مردم ارومیه خرداد ۱۳۸۸

تصاویری از کشته‌شدگان و زخمی‌ها در روزهای ۲۳ تا ۲۶ خرداد ۸۸

تصاویری از کشته‌شدگان و زخمی‌ها در روزهای ۲۳ تا ۲۶ خرداد ۸۸

تظاهرات مردم بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸

تظاهرات مردم بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸

گزارش تصویری ۲ از حمله وحشیانه بسیج و انصار به کوی دانشگاه تهران

گزارش تصویری ۲ از حمله وحشیانه بسیج و انصار به کوی دانشگاه تهران

تصاویری از اعتراض‌های مردم اصفهان به حکومت در کنار زاینده رود خشک شده عصر روز دوشنبه 25 خردادماه

تصاویری از اعتراض‌های مردم اصفهان به حکومت در کنار زاینده رود خشک شده عصر روز دوشنبه 25 خردادماه