نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مهر ۱۵, شنبه

حد فاصل کرمان تا محله سیدی در حاشیه باغی که به باغ زردآلو معروف است و چادرهایی که هیچ شباهتی به چادر ندارند و با تکه‌های پارچه و پلاستیک به هم وصل شده‌اند در فاصله‌هایی دور ونزدیک از هم به چشم می‌خورد.

حد فاصل کرمان تا محله سیدی در حاشیه باغی که به باغ زردآلو معروف است و چادرهایی که هیچ شباهتی به چادر ندارند و با تکه‌های پارچه و پلاستیک به هم وصل شده‌اند در فاصله‌هایی دور ونزدیک از هم به چشم می‌خورد.
در این منطقه حدود بیست خانوار زندگی می کنند که از هرمزگان به این منطقه کوچ کرده اند. کودکان آنان بدون شناسنامه اند و امکان رفتن به مدرسه را ندارند و همچنین از امکانات آب، برق و گاز و بهداشت بی بهره هستند و از جانواران گزنده در امان نیستند.

 اینجا بازار آب‌فروشی‌ها سکه است

م

سالمندان نبض تپنده شهرند که روزگار بر دستان و چهره آنان خطوطی به یادگار گذاشته

سالمندان نبض تپنده شهرند که روزگار بر دستان و چهره آنان خطوطی به یادگار گذاشته اما با همین خطوط است که خنده هایشان پرمعناتر و نگاهشان لطیف تر است.

با خشک شدن بسیاری از چشمه‌ها در استان "کهگیلویه و بویراحمد" بسیاری از روستائیان برای تامین آب مجبورند مسافت‌های طولانی را طی کنند. نبود زیرساخت‌های انتقال آب شرب باعث مهاجرت برخی روستاییان به شهرها شده است.

تصاویر خشکسالی در استان کهگیلویه و بویراحمد

با خشک شدن بسیاری از چشمه‌ها در استان "کهگیلویه و بویراحمد" بسیاری از روستائیان برای تامین آب مجبورند مسافت‌های طولانی را طی کنند. نبود زیرساخت‌های انتقال آب شرب باعث مهاجرت برخی روستاییان به شهرها شده است.