نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ تیر ۲۱, یکشنبه

عكس : يكي ديگر از مزدوران جمهوري اسلامي شناسايي شد


این خود فروش باتوم بدست ، حسین قربانزاده از شکنجه گران معروف اوین و ساکن حوالی بلوار کشاورز است

شرح حال جواني كه در 18 تير توسط مردم از چنگال مزدوران بسيجي نجات پيدا كرد از زبان خودش + تصاوير اثار باتوم برقي بر بدنش

حوالي

ساعت 5 رسيدم به ميدون انقلاب. عده اي از نيروهاي يگان ويژه سپاه داشتند يك جمعيت حدود 150 نفري از جوانها رو از ميدان دور مي كردند. من به سمت ميدان حركت كردم. از يه داروخانه نزديكي هاي پارك اوستا دوتا ماسك خريدم. خوشبختانه به علت وجود خاك و خاشاك در هوا، زدن ماسك غيرقانوني نبود. همين طور كه ميومدم بالا ديدم جمعيت داره مي دوه و مياد پايين. نيروهاي يگان ويژه داشت جمعيت رو متفرق مي كرد. من كنار يه كوچه فرعي بغل يه پاساژ ايستادم. به همه مي گفتن بدو و اگر كسي نمي دويد با باتوم مي زدنش. من يه نوع باتوم جديد ديگه هم امروز ديدم كه بيشتر شبيه شلاق بود. گارديها كه رد شدند دوباره حركتمون رو به سمت انقلاب ادامه داد

كلا

يه سياستي امروز دنبال مي كردند و اون اينكه سركوبگرها يك جا جمع نبودند بلكه سر هر چارراهي توي خيابان ازادي و كوچه هاي اطرافش نيرو داشتند. هر چها راه رو براي 10 دقيقه ميبستند و مردم رو برميگردوندن اما دوباره باز مي كردند. با اين كار مردم بين 4راه هاي مختلف و بيشترهم توي كوچه هاي اطراف آزادي گير مي افتادن. نمي گذاشتند دسته هاي مردم به هم برسند. حوالي ساعت 6 تقريبا خيابن ازادي رو خلوت كرده بودند و مردم كه اكثرا جوون بودند توي كوچه ها گير افتاده بودند. ما نزديكي هاي يكي از 4راه هاي فرعي ايستاده بوديم. بعضي ها الله اكبر مي گفتند و عده اي ديگر مي گفتند سكوت كنيم. دوباره عده اي مي گفتند كار اين ها از سكوت گذشته است. در حاليكه جمعيت اطراف ما به حدود 500 نفر رسيده بود ( و ده ها گروه مشابه ما هم در كوچه هاي ديگر به سمت ولي عصر در حركت بودند) ناگهان موتورسوارهاي نيروي انتظامي (لباس هاي سبز كم رنگ) از پشت به ما حمله كردند. حدود 20 موتور بودند و اكثرا 2 يا سه ترك نشسته بودند. سياستشان بر ايجاد ارعاب بود. فرياد مي زدند و از روي موتور پياده مي شدند و با وحشيگري تمام فرياد مي زدند "ميگم برو..." اگر فرار ميكردي اما در اخر صف بودي احتمالا باتومي به پايت مي خورد اما اگر كمي شل مي جنبيدي چند نفري مي ريختند سرت. يك نفر را گرفتند. شروع كردند با باتوم به زدنش. من نتوانستم طاقت بياورم با يكي از پليس ها درگير شدم تا نگذارم كتكش بزند. او را رها كردند و با باتوم افتادند به جان من. فرار كردم. فقط از گوشه چشم دو نفرشان را مي ديدم كه پشت سرمن مي دوند. ناگهان يك باتوم به سرم زدند. سرم كمي گيج رفت. دومي را كه خوردم شل شدم سرعتم كم شد و خوردم زمين. نامردها ول كن نبودندند. يادم نيست چند نفري ريختند سرم فكر كنم 4 نفر بودند كه يك نفرشان كسي بود كه ضربه اي به او زده بودم (اين را از انجا دانستم كه گفت "حالا منو ميزني؟؟" ) و بعد شروع كردند به زدنم. نمي دانم چند ضربه باتوم به من زدند فقط مي دانم كه روي زمين افتاده بودم و سرم را گرفته بودم. آن لحظه بدنم گرم بود و درد زيادي هم احساس نمي كردم. يك نفرشان گفت دستبند بياوريد. شايد چند ثانيه تا دستگيرشدنم بيشتر نمانده بود كه صداي "ولش كن ولش كن" جمعيت بلند شد. يكي دو نفر از خانم ها امدند جلو و گفتند ولش كن چند نفر از پسرها هم آمدند و يك نفرشان مرا به سمت جمعيت مي كشيد. اما آن پليس زخم خورده ول كن نبود. هي فرياد مي زد "دستبند دستبند". در حاليكه جمعيت يك
صدا فرياد مي زد "ولش كن ولش كن" و مردم و نيروهاي پليس از دو طرف مرا مي كشيدند يكي از نيروهاي پليس به سمت ما دويد (نمي دانم فرمانده شان بود يا يك پليس عادي) و به آنها گفت كه مرا رها كنند. اول امتناع كردند اما بعد كه جسارت مردم بيشتر شد رهايم كردند. مردم داد مي زند "فرار كن" تا چند قدمي آن نيروي زخم خورده دنبالم كرد و رهايم كرد. همين طور كه مي دويدم يك نفر گفت لباست را درست كن كه شك نكنند. به خيابان انقلاب كه رسيدم سرعتم را كم كردم. در يك گاراژ باز بود. به آنجا پناه بردم. كارگران كمك كردند لباسم را دراوردم. درد رفته رفته بيشتر مي شد. لباسم را كه در آوردند يكدفعه فرياد زدند "خدا لعنتشون كنه... بي ناموسا... و..." با آينه پشتم را ديدم صحنه فجيعي بود. شكر خدا انگار توي بازار گرم اجناس قلابي چيني، حداقل باتوم ها از جنس مرغوب اند. يك نفر گفت "اين خراش ها مال باتوم برقيه" و چند نفر ديگر هم تاييد كردند. صورتم را شستم. نمي دانم به خاطر شوك باتوم بود يا ياداوري حمله وحشيانه پليس، اما به هر حال كلي بالا آوردم. در اين فاصله يكي از بچه ها كه بعدا فهميدم توي جمعيت بوده و به خاطر نجات دادن من دو تا باتوم به سينه اش اصابت كرده، يقه پيراهنم را كه پاره شده بود و اويزان بود نصفه نيمه تعمير كرد. بعد هم از پشتم يك عكس گرفت و رفت. من نيم ساعتي ماندم و بعد رفتم. نيمه هاي راه يك پژو سوارم كرد و من را تا نزديكي خانه رساند. از دانشجويان سال 78 بود. مي گفت 18 تير 78 وقتي لباس شخصي ها ريختند و ما را كتك زدند فردايش مردم ريختند و در حمايت از رهبري شعار سر داند. اما امروز اين ها كه توي خيابان مي بينيد مردم اند ديگر فقط دانشجو نيستند. سر 4راه ها پر از بسيجي بود. يك جايي رسيد گفت من بايد دور بزنم. خواستم كرايه بدهم گفت "به خاطر ماسكت سوارت كردم اخوي". پياده شدم در حالي كه احساس مي كردم الان سال 57 است. نزديك خانه زخمم را به يك پزشك در داروخانه نشان دادم. در حاليكه "لعنت مي فرستاد به همه شان" يك پماد به من داد. به خانه رسيدم. دوستم تازه لباس هايش را پوشيده بود و مي خواست بيرون برود. كمكم كرد و پماد را به پشتم ماليد. چند عكس هم براي ثبت در تاريخ گرفت. گفت "جو چطوره برم يا نرم؟" گفتم فقط كارت شناسايي همراهت نباشه برو براي رسيدن به آزادي بايد بهاشو پرداخت كنيم. روي تخت دراز كشيدم كه صداي باز و بسته شدن در اومد. سعيد (اسم مستعار) هم رفت تا دين خودش رو ادا كنه

فيلم مادر داغدار" سهراب اعرابي" قبل از مطلع شدن از شهادت فرزندش ، در مقابل زندان اوين!
فيلم مادر داغدار" سهراب اعرابي" قبل از مطلع شدن از شهادت فرزندش ، در مقابل زندان اوين!

شهيد در راه آزادی ايران" سهراب اعرابئ "


جشن تولد ۱۹ سالگي، شهيد در راه آزادی ايران" سهراب اعرابئ "، بدست جلادان
" خامنه ای"


- طبق آخرين خبرهای موثق دريافتی سهراب اعرابی، که خبر کشته شدن او ديروز به خانواده وی ابلغ
گرديد، پس از پايان راهپيمايی ميليونی و مسالمت آميز مردم تهران در شامگاه روز ۲۵ خرداد توسط تيراندازی يک
عضو بسيج از پشت بام پايگاه گردان ۱۱۷ عاشورا، ناحيه مقاومت بسيج ويژه قدس، در تقاطع خيابان آزادی و خيابان
جناح - که فيلم آن همان شب به شکل وسيعی در سايت های اينترنتی منتشر گرديد - به قتل رسيده است.
گلوله شليک شده به سوی سهراب، درست به زير قلب او اصابت کرده است.
انتقال وی به بيمارستان و تلش برای زنده نگه داشتن او به نتيجه ای نرسيد و در نهايت اين جوان ۱۹ ساله، جان خود
را از دست داد.
آثار شکنجه بر پيکر سهراب ديده نشده است و تنها بر سينه او اثر ديسک های شوک آور برای زنده نگاه داشتن وی ديده
می شود.
گفته می شود مامورين بر اساس ظاهر سهراب، سن وی را بيش از ۱۹ سال تشخيص داده بودند.
خانواده سهراب، به ويژه مادر او، از روز ۲۵ خرداد تا روز گذشته برای يافتن وی به همه ارگان ها و مکان هايی که
فکر می شد مراجعه نمودند اما هيچ پاسخی دريافت نکردند. حتی يک بار به اشتباه خبر رسيد که سهراب را در زندان
اوين ديده اند. اين خبر دلگرمی ای برای خانواده وی بود که حداقل سهراب زنده است؛ تا اين که روز گذشته، شنبه ۲۰
تيرماه، از سوی مامورين مجموعه عکس هايی از کشته شدگان وقايع اخير را به خانواده سهراب نشان دادند که خانواده
اعرابی ناباورانه تصوير سهراب در ميان ديگر تصاوير را تشخيص دادند. اين که بقيه تصاوير متعلق به چه کسانی بود
و در چه تاريخی کشته شده بودند مشخص نيست، اما آن چه روشن است تعداد زياد کشته شدگان است که هنوز هويت
آنان مجهول مانده است.

سخنی با هواداران اکثریت و اتحاد جمهوریخواهان


دوستان و رفقایی که هنوز شرافتتان را تمام و کمال به تاراج نبرده‌اند. ۳۰ سال پیش فرخ نگهدار و باند همراهش، شما را به راهی کشاندند که هنوز شرمندگی آن را با خود دارید. آن‌‌ها بزرگترین و پرافتخار ترین سازمان سیاسی چپ خاورمیانه را نابود نکردند که ای‌کاش چنین می‌کردند بلکه به خدمت یکی از سیاهترین رژیم‌های تاریخ‌ معاصر درآوردند. سازمانی را که باعث سربلندی چپ ایران بود تبدیل کردند به عصای دست یکی از بیرحم‌ترین وبی‌آبرو ترین رژیم‌های تاریخ معاصر.

یادتان هست شما را به بلندگوهای رژیم در داخل و خارج از کشور تبدیل کردند؟ لااقل بخشی از شما را به مزدوران بی‌جیره مواجب رژیم تبدیل کردند.

یادتان هست با چه توجیهاتی قتل‌عام‌های گسترده را تأیید می‌‌کردند و از شما می‌خواستند با شنیدن اخبار آن احساساتی نشوید و از رژیم و جنایتکاران نرنجید؟

یادتان هست چگونه مهر تأیید بر اعترافات تلویزیونی زده و آن را نشانه‌ای از حقانیت رژیم و نادرستی مواضع نیروهای سیاسی و عدم مشروعیت‌‌ آن‌ها قلمداد می‌کردند؟‌

یادتان هست هنگام دستگیری و یا جان دادن رهبران گروه‌های سیاسی چگونه جشن شادی و پیروزی می‌گرفتند؟‌

یادتان هست اعدام شریف‌ترین فرزندان میهن را تحت عنوان وابستگان به امپریالیسم به خمینی تبریک می‌گفتند؟

یادتان هست چگونه با افتخار از کشته و زخمی شدن شما در نبرد با نیروهای انقلابی خبر می‌دادند؟ یادتان هست...

آن روزها، خوب یا بد گذشت. قصدم از یادآوری آن نیشتر زدن بر این عفونت نبود؛ خواستم با یادآوری آن‌چه که گذشت بگویم این بار با حربه‌ای جدید رذالت پیشگانی چون فرخ نگهدار قصد دارند تتمه آبرویتان را به باد دهند.

به یادداشت‌های زیر که به دست من نیز رسیده است توجه کنید.

مزدک لیماکشی یکی از همراهان شما به اتحاد جمهوری‌خواهان اطلاع داده است که در تظاهرات‌هایشان در استکهلم «پرچم سه رنگ ایران که در وسط آن ایران نوشته شده» آورده‌اند. او گفته است که این کار اثر خوبی داشته و تلویحاً خواستار آن شده که این حرکت در جاهای دیگر هم ادامه پیدا کند.

فرخ نگهدار به عنوان پاسدار و نگهدار منافع رژیم در خارج از کشور، بلافاصله دست به کار شده و در پاسخ به ابتکار مزدک لیماکشی و دوستانش نوشته است:

«این کار اشتباه است. چون نوعی انکار [است]. پرچم کشور است. باید یا پرچم اصلاً‌ نباشد و یا پرچم رسمی ایران باشد.»

فرخ نگهدار خواهان آن است که شما با پرچمی که آرم جمهوری اسلامی بر وسطش نقش بسته در تظاهرات‌ها شرکت کنید. جز مزدوران رژیم و افراد وابسته به سفارت کسی تا کنون چنین کاری نکرده است. او قصد دارد تظاهرات‌های خارج از کشور را نیز به ننگ پرچم رژیم آلوده کند.

او این بار با توجیه «پرچم رسمی ایران» به میدان ‌آمده است. چنانچه قبلاً با توجیه دفاع از «انقلاب» و «خط ضد امپریالیستی امام خمینی» ننگ را بر شما تحمیل کرد.

اگر به او میدان دهید او سنگسار و شکنجه و شلاق و قطع عضو و تبعیض و نابرابری جنسی و مذهبی و وقومی ... را هم تحت عنوان «قوانین رسمی کشور» به خورد شما خواهد داد. به این همه ننگ تن ندهید.

در طول سالیان گذشته خدمات زیادی را به رژیم جمهوری اسلامی ارائه کردید. لااقل به این ننگ آن‌هم در خارج از کشور تن ندهید. اجازه ندهید این بار شما را به لجن‌زار دیگری رهنمون کنند.

اگر موضوع در حد خدمات گذشته‌ی فرخ‌نگهدار به رژیم بود نیازی نمی‌دیدم که وقتم را هدر دهم و این عنصر فرومایه را افشا کنم.

چنانچه وقتی در میزگرد بی‌ بی سی همراه با احمد سلامتیان (یکی از میهمانان ویژه برنامه‌های سفارت رژیم در پاریس و یار غار خرازی) و صادق صبا شرکت کرده و مچ بند سبز به دست بسته بود و جملات خمینی را تکرار می‌کرد، چنین نکردم. آن موقع هم می‌دانستم که مچ بند سبز او ماهیتاً متفاوت از موج سبزی است که در ایران به راه افتاده است.

حتی در مورد تلاش و بحث‌های طولانی‌‌اش با محسن مخلمباف که به منظور پایین کشیدن سطح مطالبات مخملباف و نزدیک تر کردن مواضع او به موسوی صورت می‌گرفت چیزی ننوشتم، چرا که از نگهدار با آن سوابق ننگین غیر از این انتظاری نمی‌رود. این بار قضیه فرق می‌کرد. می‌خواهد پای شما را هم به میان بکشد. هرچند می‌دانم خیلی از شما ها سابقه‌ی چندان روشنی ندارید. اما من هیچ‌‌گاه همه را به یک چوب نرانده‌ام. فکر می‌کنم هنوز هم در میان شما می‌توان عناصر صادقی را یافت.

ذکر این نکته ضروری است اگر موضوعی که روی آن دست گذاشته‌ام تنها به پیشنهاد مزدک لیماکشی ختم می شد من به خودم اجازه نمی‌دادم تا این پیشنهاد درون گروهی را که به دستم رسیده، علنی کنم.

اما از آن‌جایی که عنصر خود فروخته‌ای چون فرخ‌ نگهدار که همچنان معرکه‌گردان جریان اکثریت و اتحاد جمهوریخواهان است این پیشنهاد خطرناک را به نیابت از رژیم مطرح کرده، لازم دیدم این مکاتبات درون گروهی را علنی کنم. چرا که قبل از هرچیز من متعهد به مبارزه مردم ایران علیه رژیم هستم.

در پانویس متن نامه‌های رد و بدل شده بین مزدک لیماکشی و فرخ نگهدار را ملاحظه می‌کنید.

ایرج مصداقی، ۱۹ تیر ۱۳۸۸

پانویس:

پیشنهاد مزدک لیماکشی

From: Mazdak Limakeshi


Date: Thu, 9 Jul 2009 23:34:15 +0000 (GMT)


To: jomhoorikhah2003@yahoogroups.de


Subject: [jomhoorikhah2003]
پرچم ايران


يک پيشنهاد

دوستان عزيز سلطنت طلب ها به تعدادشان در هر تظاهراتی پرچم به همراه می آورند

و دوستان ما در شهر استکهلم برای خنثی کردن اين کارشان پرچم سه رنگ ايران که در وسط آن ايران نوشته شده به تعدادی درست کرده اند

که اثر خوبی داشته است و مردم ناچار نيستند که با آن ها در گير بحث شوند

مزدک ليماکشی

پاسخ فرخ نگهدار به پیشنهاد مزدک لیماکشی

To: jomhoorikhah2003@yahoogroups.de


From: farrokh1946@gmail.com


Date: Thu, 9 Jul 2009 23:58:04 +0000


Subject: Re: [jomhoorikhah2003]
پرچم ايران


In kar eshtebah ast.
Chon noii enkar.
Parcham keshvar ast. Bayad ya parcham aslan nabashad vaya parcham rasmi Iran bashad.

فيلم : مادر سهراب اعرابی با عکس فرزندش در مقابل زندان اوين
روزنامه اعتماد ملی

21تير :اسامی ۷۰۰ نفر بازداشت‌شده‌گان کودتای ۲۲ خرداد
[واکنش‌ عليه اعمال خشونت ] اي‌ميل‌های رسيده -ليست ذيل در بردارنده اسامی و مشخصات مستند شده 700 شهروند معترض، فعال سياسي، مدنی و روزنامه نگار است که در طی روزهای اخير و به خصوص پس از آغاز اعتراضات مردمی در ايران بازداشت شده اند، قوه قضائيه برای تعيين تکليف وضعيت هزاران بازداشت شده که نظر به حجم آماری و گزارشات بالغ بر سه هزار تن را در بر ميگيرد کميته ای تشکيل داده است. اين حجم بازداشت با توجه به محدوده زمانی در تاريخ ايران پس از انقلاب بی سابقه است. ليست بازداشت شدگان شناسايی شده به ترتيب حروف الفبا به شرح ذيل است : 1. آدرين جلالی - دانشجوی دانشگاه تهران 2. آرمان جدايی- بازداشت شده در تاريخ 28 خرداد در توپخانه ? محل نگهداری نامشخص 3. آرمان عبدالهی- بازداشت شده در تاريخ 25 خرداد در انقلاب - اوين 4. ابراهيم خوش چهره ـ تاريخ بازداشت31 خرداد - ملی مذهبی 5. ابراهيم رايديان _ تاريخ بازداشت 31 خرداد _ دانشجو 6. ابراهيم عزيزی _ 31 خرداد _ دانشجو 7. ابراهيم نظری _ نام پدری: بهرامعلی _ محل نگهداری ـ محل نگه‌داری زندان اوين 8. ابراهيم يزدی _ تاريخ بازداشت 31 خرداد _ دبير کل نهضت آزادی _ آزاد شد 9. ابراهيم بهروزنيا _ تاريخ بازداشت 30 خرداد _ محل بازداشت خيابان رودكى 10. ابراهيم زاهديان _ دانشجوی دانشگاه تهران 11. ابراهيم عزيزى _ دانشجوی دانشگاه تهران 12. ابوالفضل عابدينی _ تاريخ بازداشت 9 تير در منزل _ عضو مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران_ ارگان بازداشت کنند اطلاعات اهواز 13. احد رضايی _ محل بازداشت منزل _ عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ايران _ ارگان بازداشت کننده اطلاعات زنجان 14. احسان احسانی _ تاريخ بازداشت 3 تير _ دانشگاه مازندران و فعال دانشجويی 15. احسان باقری _ عضو ستاد موسوی 16. احسان باکری _ تاريخ بازداشت 30 خرداد _ عضو ستاد ميرحسين موسوی 17. ‌احسان بهروز _ فرزند محمود _ محل نگه داری ـ محل نگه‌داری زندان اوين 18. احسان حسينی _ تاريخ بازداشت 1 تير _ محل بازداشت هفت تير _ محل نگه داری نامشخص 19. احسان دهقانی شنبه _ نام پدر حسين _ محل نگه‌داری ـ محل نگه‌داری زندان اوين 20. احسان نويدی ـ‌ تاريخ بازداشت 26 خردا د ـ‌ محل بازداشت خيابان آزادی آزادی ـ‌محل نگه‌داری اوين 21. احمد احمديان ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 22. احمد افجه ای ـ تاريخ بازداشت 23 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران 23. احمد جابری ـ دانشجوی دانشگاه اميرکبير 24. احمد ريگی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشگاه زاهدان ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات زاهدان 25. احمد زيد آبادی ـ تاريخ بازداشت 23 خرداد ـ سازمان ادوار 26. احمد سرحدی ـ فرزند محمد ـ محل نگه‌داری زندان قزلحضار 27. احمد قربان زاده ـ فرزند صادق ـ محل نگه‌داری زندان اوين 28. احمد مرادی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ عضو ستاد ميرحسين موسوی 29. احمد ولی زاده ـ فرزند قنبرعلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 30. احمدرضا احمدی - تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ايران 31. اردلان سلمانی فر ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 32. اسکندری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 33. اسمائيل قربانی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 34. اسماعيل جليلوند ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ فعال دانشجويی دانشگاه شيراز 35. اسماعيل قربانى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 36. اشکان ذهابيان ـ تاريخ بازداشت 29 تير ماه ـ دانشجوی دانشگاه مازندران 37. اشکان مجللی ـ تاريخ بازداشت 23 خرداد ـ عضو جبهه مشارکت 38. اصغر پشتکارـ فرزند فلاح ـ محل نگه‌داری ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک 39. اکبر آقايی ـ تاريخ بازداشت 30خرداد ـ محل بازداشت خيابان آزادی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 40. اکرم کبيری ـ فرزند محمد علی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ محل بازداشت وليعصر ـ محل نگه‌داری زندان اوين 41. البرز ـ تاريخ بازداشت 23 خرداد ـ استاد دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين 42. العطار رشيدی ـ دانش آموز 43. الهه ايمانيان ـ دانشجوی دانشگاه تهران 44. امان الله شجاعی ـ 31 خرداد ـ روزنامه نگار بوشهری 45. اميد خاتمی ـ تاريخ بازداشت2 تير ـ محل بازداشت ميدان ونک ـ محل نگه‌داری زندان اوين 46. اميد رضايی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 47. اميد سهراوی ـ دانشجو 48. اميد محدث ـ آزاد شد 49. اميد مهر انديش ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 50. اميدرضا سردار زاده ـ تاريخ بازداشت 1 تير 51. امير آريا زند ـ جبهه مشارکت 52. امير احمدی ـ فرزند يونس ـ ـ محل نگه‌داری زندان اوين 53. امير اميري‌ـ محل نگه‌داری زندان اوين 54. امير امينی فر ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 55. امير حجازی ـ تاريخ بازدشات1 تير ـ محل بازداشت خيابان کريم خان 56. امير حسين جهانی 57. امير حسين رحيمی ـ آزاد شد 58. امير رضايی فر ـ تاريخ بازداشت 3 تير ـ محل بازداشت بهارستان 59. امير کلهر ـ دانشجوی دانشگاه آزاد کرج 60. امير محجوبی ـ فرزندمحسن ـ محل نگه‌داری زندان اوين 61. امير مردانی ـ تاريخ بازداشت 26 تير ـ محل بازدشات دانشگاه تبريز ـ دانشجو 62. اميرحسين استيری ـ دانشجوی دانشگاه اميرکبير 63. اميرحسين محمدی ـ دانشجوی دانشگاه آزاد ميبد 64. امين افضلی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 65. امين جهانی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ مح بازداشت دانشگاه تبريز ـ دانشجو 66. امين سميعی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 67. امين صبوری ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ محل بازداشت ميدان ونک ـ محل نگه‌داری زندان اوين 68. امين مراد ـ فرزند منوچهرـ محل نگه‌داری زندان اوين 69. امين نظری ـ عضو شورای مرکزی تحکيم وحدت 70. امين نيک زاده ـ 7 تير ماه ـ محل بازداشنت دانشگاه ـ دانشجوی دانشکده نفت اهواز ـ آزاد شد 71. امير اقتنايی ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ مسئول شعبه خراسان سازمان دانش آموختگان ايران 72. امير حسين جهانی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 73. امين افضلى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 74. امين سميعى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 75. اياسون آتاناسياديس ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ خبرنگار يونانی نشريه واشينگتن تايمز 76. ايمان بصيری راسته ـ فرزند عباس ـ محل نگه‌داری زندان اوين 77. ايمان پور تهماسب ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 78. ايمان ثفقت ـ فرزند محسن ـ محل نگه‌داری زندان اوين 79. ايمان شيدايی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 80. ايمان صديقی ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران 81. ايمانی ـ دانشجو 82. ايمانی ـ تاريخ بازداشت 23 خرداد ـ استاد دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين 83. ايمان پورطهماسب ـ دانشجوی دانشگاه تهران 84. ابراهيم پور عبدالله - زندان اوين 85. احمد رضا عبادى - زندان اوين 86. اردشير امير ارجمند- زندان اوين 87. اشکان کارخانه - زندان اوين 88. امان الله شهسوانى - زندان اوين 89. امير حجتى - زندان اوين 90. امير حجتى - زندان اوين 91. امير حسين مصباح - زندان اوين 92. امير عباس کلهر - زندان اوين 93. ايليا فراستى - زندان اوين 94. باقر اسکوئی ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد ـ عضو ستاد کروبی 95. باقر فتحعلی بيگی ـ تاريخ بازداشت 30خرداد ـ محل بازداشت منزل ? زنجان ـ عضو ستاد دانشجويی ميرحسين موسوی و از اعضای نهضت ازادی 96. بتول قربانزاده ـ فرزند پرويزـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ گرافيست ـ محل نگه‌داری زندان اوين 97. برزو پرورش ـ تاريخ بازداشت 30خرداد ـ محل بازداشت خيابان آزادى 98. بهادر عليزاده ـ تاريخ بازداشت 1 تير ـ محل بازداشت خيابان هفت تير ـ محب نگه‌داری ـ محل نگه‌داری زندان اوين 99. بهاره حسينی ـ دانشجو 100. بهاره شهيدی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات آمل 101. بهرام بهراميان - تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان 102. بهرام زندی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 103. بهرام شعبانی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 104. بهرام کاردان ـ جبهه مشارکت 105. بهرام يوسف نژاد ـ فرزندعليرضا ـ محل نگه‌داری ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک 106. بهروز فرزادی ـ فرزند شيرزاد ـ تاريخ بازداشت 1 تير ـ محل بازداشت ميدان هفت تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين 107. بهروز نوروزی ـ تاريخ بازداشت 3 تير ـ محل بازداشنت ميدان بهارستان 108. بهزاد باشو ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ کاريکاتوريست 109. بهزاد نبوی ـ تاريخ بازداشت 16 خرداد ـ سازمان مجاهدين انقلاب سلامی 110. بهمن احمدی عمويی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ روزنامه نگار 111. بهمن امويی- تاريخ بازداشت سی و يک خرداد- محل بازداشت منزل-روزنامه نگار 112. بهنام خدابنده لو- تاريخ بازداشت بيست و چهار خرداد- دانشجوی دانشگاه تهران 113. بهنام عظيمی کنده- فرزندگل محمد-محل نگهداری ـ محل نگه‌داری زندان اوين 114. بيتا صميمی زاد- تاريخ بازداشت30 خرداد-فعال دانشجويی- محل نگهداری بند نسوان ـ محل نگه‌داری زندان اوين 115. پدرام رفعتی- دانشجوی دانشگاه اميرکبير 116. پروفسور ايزدى- تاريخ بازداشت بيست و هفت خرداد- محل بازداشت دانشگاه همدان- دانشيار دانشكده مكانيك دانشگاه همدان 117. پروفسور مجذوبى- تارخ بازداشت بيست و هفت خرداد- محل بازداشت دانشگاه همدان- دانشيار دانشكده مكانيك دانشگاه همدان 118. پناهی- پزشک 119. پوريا شريفيان ? تاريخ بازداشت بيست و چهار خرداد- دانشجوی دانشگاه بوعلى همدان- آزاد شد 120. پويا ترابی- تاريخ بازداشت بيست و هشت خرداد- محل بازداشت انقلاب- محل نگهداری ـ محل نگه‌داری زندان اوين 121. پوريا فيض اللهى - زندان اوين 122. پيام پيکری- تاريخ بازداشت يازده تيرماه- محل بازداشت دانشگاه- فعال دانشجويی دانشکده نفت اهواز 123. پيام حيدر قزوينی- دانشچوی دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين 124. پيمان عارف- تاريخ بازداشت بيست و هشت خرداد- عضو شاخه دانشجويی جبهه ملی ايران 125. پيمان قديمی- فرزندمحمد حسين- محل نگهداری ـ محل نگه‌داری زندان اوين 126. پيام پورنگ- دانشجوی دانشگاه تهران 127. پيمان كهندانى- تاريخ بازداشت سی خرداد- محل بازداشت خيابان آزادى 128. تارا سپهری فر- تاريخ بازداشت هشت تيرماه- محل بازداشت مسجد قبا- دبير انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شريف- آزاد شد 129. تقی رحمانی ـ تاريخ بازداشت 22 خرداد ـ روزنامه نگار/ ملی مذهبی ـ آزاد شد 130. ثمن صاحب جلالی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 131. جاويد فخريان ـ آزاد شد 132. جاويد رمضانپورـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ عضو ستاد ميرحسين موسوی 133. جت بختياری ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد ـ فعال دانشجويی ـ آزاد شد 134. جلال بهرامی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ عضو ستاد دانشجويی ميرحسين موسوی ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات زنجان 135. جلال بهرامی صادق رسولی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت منزل - زنجان 136. جلال منيرى ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ خيابان جيحون 137. جليل شرابيان لوـ دکتر جراج 138. جميله سالار ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات آمل 139. جواد اسکوئی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ مل بازداشت خيابان آزادی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 140. جواد امام ـ تاريخ بازداشت 10 تير ـ محل بازداشت منزل ـ عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی 141. جواد جابری ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ محل بازداشت پانزده خرداد ـ محل نگه‌داری زندان قزل حصار 142. جواد يزادنفر ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو دانشگاه تهران 143. جهان بخش خانجانى ـ حزب کارگزاران سازندگی 144. جهانگير محموديـ تاريخ بازداشت 26 خرداد ـ روحانی ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات خرم آباد 145. حاجى پور ـ دانشجوی دانشگاه تهران 146. حامد احسانی تبار ـ فرزند غلامعلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 147. حامد ايرانيان ـ فرزند محمدـ محل نگه‌داری زندان اوين 148. حامد ايرانشاهيـ تاريخ بازداشت 26 خرداد ـ عضو شورای سياستگذاری سازمان دانش آموختگان ايران 149. حامد باقری ـ محل نگه‌داری زندان اوين 150. حامد سعيدلو ـ محل نگه‌داری زندان اوين 151. حامد شيخ علی شاهی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو ی دانشگاه تهران 152. حامد عبدلی اکبرـ محل نگه‌داری زندان اوين 153. حامد محمدی - محل نگه‌داری ـ محل نگه‌داری زندان اوين 154. حبيب خدنگی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 155. حجت اسماعيليـ سازمان مجاهدين انقلاب سلامی 156. حجت الله اميری ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 157. حجت بختياری ـ دانشجو 158. حديث زمانی ـ دانشجو 159. حسام الدين باقری ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ دانشجوى دانشگاه صنعتی بابل 160. حسام نصيری ـ دانشگاه آزاد تهران مركز 161. حسن رضا لو ـ فرزند شبير ـ محل نگه‌داری ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک 162. حسن مادی خواه ـ روزنامه نگار 163. حسن معاديخواه ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد 164. حسن فراهانى - زندان اوين 165. حسين آقاپور - زندان اوين 166. حسين بارى - زندان اوين 167. حسين زمانيان - زندان اوين 168. حميد ترقى - زندان اوين 169. حسين اتابک ـ محل نگه‌داری زندان اوين 170. حسين احمدی ـ فرزند حسين ـ محل نگه‌داری زندان اوين 171. حسين بيگلر حسنی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 172. حسين حامدی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 173. حسين حسينی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ محل بازداشت خيابان فاطمی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 174. حسين دلير ـ تاريخ بازداشت 1 تير ـ کارگردان سينما 175. حسين رئيسيان ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ استاد دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين 176. حسين رحيمی ـ تاريخ بازداشت ـ 7 تير ـ دانشجوی دانشکده نفت اهواز ـ آزاد شد 177. حسين زمان ـ خواننده 178. حسين زينلی سرليه ـ فرزند محمد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 179. حسين شکوهی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ روزنامه نگار 180. حسين عبدالهی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ محل بازداشت خيابان آزادی 181. حسين مجاهد ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ دبيرکل حزب جامعه مدنی 182. حسين نوبخت ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 183. حسين حامدى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 184. حسين شکوهی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ روزنامه نگار بوشهری 185. حسين نوبخت ـ دانشجوی دانشگاه تهران 186. حمدالله نامجو ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ فعال دانشجويی دانشگاه شيراز 187. حمزه غالبی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ عضو ستاد ميرحسين موسوی و عضو جبهه مشارکت 188. حمزه فراتى راد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 189. حمزه قالبی ـ کمپين موسوی 190. حميد ستوده ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ محل بازداشت ميدان توچخانه 191. حميد عموزاده خليلی ـ تاريخ بازداشت 9 تير ـ آزاد شد 192. حميد قزوينی ـ فرزند صمدی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 193. حميد کارخانه ـ فرزند امان الله ـ محل نگه‌داری زندان اوين 194. حميد نوروزی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل بازداشت خيابان آزادی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 195. حميدرضا جهان تيغ ـ تاريخ بازداشت 5 تير ـ دانشگاه بابل ـ عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل 196. حميدرضا محمدوالی ـ فرزندمسعود ـ محل نگه‌داری زندان اوين 197. حميدرضا نصير پور- فرزند علی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 198. حميده ماحوزی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ روزنامه نگار بوشهری 199. حنيف سليمی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو دانشگاه تهران 200. خانم ثابتی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 201. خانم شاملو ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 202. خوش چهره ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد 203. دادی زاده ـ پزشک 204. داود حيدری ـ فرزند صالح ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 205. داود سليمانی ـ جبهه مشارکت 206. داود صفری نيا - تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ محل بازداشت ميدان ونک ـ محل نگه‌داری زندان اوين 207. داور زاهدار 208. دانيال فرجى - زندان اوين 209. داوود قهرمانی ـ فرزند يوسف ـ محل نگه‌داری زندان اوين 210. درويش ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ استاد دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين 211. دکتر پناهی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 212. دکتر جليل شربيانلو ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ منزل ـملی مذهبی - اطلاعات تبريز 213. دکتر داود سليمانی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت 214. دکتر سعيد حجاريان ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد عضو ـ شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی 215. دکتر سعيد شيرکوند ـ عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی 216. دکتر سلطانی آذر ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 217. دکتر سيدمصطفی تاج زاده ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت 218. دکتر سيف لو ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 219. دکتر عبدالله رمضان زاده ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ قائم مقام دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامی 220. دکتر علی اشرف سلطانی آذر ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران 221. دکتر علی اصغر خداياری ـ عضو سابق شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی 222. دکتر علی تاجرنيا ـ عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی 223. دکتر علی محدث ـ تاريخ بازداشت 9 تير ـ مدير رشته علوم کامپيوتر دانشکده رياضی و علوم کامپيوتر دانشگاه اميرکبير 224. دکتر علی مهرداد ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ايران 225. دکتر غفار فرزدی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ ملی مذهبی ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات تبريز 226. دکتر غفارزاده ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 227. دکتر غلامرضا ظريفيان ـ معاون وزير علوم در دولت سيدمحمد خاتمی 228. دکتر لعيا فرزدی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 229. دکتر محسن امين زاده ـ عضو موسس جبهه مشارکت ايران اسلامی 230. دکتر محسن ميردامادی ـ دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامی 231. دکتر مهدی خزعليـ ـ تاريخ بازداشت 8 تير ـ مدير انتشارات حيان ـ محل نگه‌داری زندان اوين 232. ذاکری ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ عضو ستاد ميرحسين موسوی 233. رامين رويگردانـ فرزند نبی الله ـ محل نگه‌داری زندان اوين 234. رامين ساری اصلانيـ فرزند افشين ـ محل نگه‌داری زندان اوين 235. رامين سليمان زاده مقدم ? فرزند محمود ـ محل نگه‌داری زندان اوين 236. رجبعلی مزروعی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ رئيس کانون صنفی روزنامه نگاران 237. رحمان کعبی فرزند محمد حسن ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک 238. رحمان يعقوبی ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران 239. رحمت الله اميری ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران 240. رحيم مددی ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد 241. رحيم ياوری ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 242. رضا ارجينی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ عضو ستاد دانشجويی ميرحسين موسوی - اطلاعات زنجان 243. رضا ارکوازى ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 244. رضا جعفريان ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه همدان آزاد شد 245. رضا رحيمی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ محل بازداشت خيابان کارگر جنوبی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 246. رضا زينلى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 247. رضا عرب ـ تاريخ بازداشت9 تير ـ دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه مازندران - اطلاعات بابلسر 248. رضا عليجانی ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ ملی مذهبی ـ آزاد شد 249. رضا کاظمی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ ـ محل بازداشت منزل ـ از اعضای جنبش مسلمانان مبارز - فومن 250. رضا لطفی ـ دانشجوی دانشگاه فردوسى مشهد 251. رضا محسنی ـ تاريخ بازداشت 24 خردادـ محل بازداشت ميدان ونک ـ محل نگه‌داری زندان اوين 252. رضا مرادی ـ فرزند رستم ـ محل نگه‌داری زندان اوين 253. رضا همايی ـ عضو جبهه مشارکت ايران اسلامی 254. رامون دهقانى - زندان اوين 255. روح الله باقری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 256. روح الله رحيم پور ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 257. روح الله شفيعی ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ايران 258. روح الله شهسوار ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ روزنامه نگار و کمپين موسوی و عضو جبهه مشارکت ايران اسلامی 259. روح الله شهسواری ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ رئيس ستاد ۸۸ در استان خراسان رضوی 260. روح الله صحرايی ـ نهضت ازادی 261. روزبه امانی ـ تاريخ بازداشت3 تير ـ محل بازداشت بهارستان 262. رها ده رحيم پور 263. زويا حسنی ـ از اعضای جبهه مشارکت 264. زهرا توحيدی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشجوی محروم از تحصيل 265. زهرا صادق زاده حلاجـ فرزند احمد ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ خانه دار ـ محل نگه‌داری زندان اوين 266. زهرا مجردی ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت 267. زهره آقاجری ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت - آزاد شد 268. زينب کريمی بيوک ـ تاريخ بازداشت 22 خرداد ـ خانه دار ـ محل نگه‌داری زندان اوين 269. ژيلا بنی يعقوب ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ روزنامه نگار و فعال حقوق زنان 270. سارا رنجبری ـ فرزند حسن ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو ـ محل نگه‌داری زندان اوين 271. سامان صاحب جلالى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 272. سجاد بازوند ـ دانشجوی دانشگاه تربيت معلم 273. سجاد طاهرزاده ـ تاريخ بازداشت 11 تير ـ محل بازداشت دانشگاه - دبير انجمن اسلامی دانشکده نفت اهواز 274. سعيد ارباب زهی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ زاهدان ـ ارگان بازدات کننده اطلاعات زاهدان 275. سعيد الله بداشتی آزاد شد 276. سعيد باقريـ محل نگه‌داری زندان اوين 277. سعيد پرويزی ـ دانشجو 278. سعيد رضا صمدی ـ تاريخ بازداشت 3تيرـ محل بازداشت ميدان بهارستان 279. سعيد شريعتی ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ـ آزاد شد 280. سعيد شيرکووند ـ جبهه مشارکت 281. سعيد عباس زادهـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان آزاديـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک 282. سعيد ليلاز ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ روزنامه نگار 283. سعيد نبوی ـ محل بازداشت در منزل 284. سعيد نيکخواه ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ عضو ستاد ميرحسين موسوی 285. سعيده کردی نژاد ـ از اعضای جبهه مشارکت 286. سعيد زراعت کار ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ايران 287. سعيد نور محمدی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت 288. سلطانی آزاد ـ پزشک 289. سميه توحيد لو ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو و وبلاگ نويس 290. سميه لقايی عليار ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ دانشجو ـ محل نگه‌داری زندان اوين 291. سوسن آل آقاناصر ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل بازداشت ميدان انقلاب ـ دانشجو ـ محل نگه‌داری زندان اوين 292. سوگند عليخواه ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ دانشگاه مازندران ـ فعال دانشجويی 293. سهراب احديان ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 294. سهراب احمدى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 295. سهند بختيارپور ـ تاريخ بازداشت 11 تير ـ محل بازداشت دانشگاه - دبير سابق انجمن اسلامی دانشکده نفت اهواز 296. سهيل اقدم صالح ? فرزند داود ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک 297. سيامک احمدی ـ تاريخ بازداشت 4 تير ـ‌ محل بازداشت ميدان بهارستان 298. سيامند غياثی ـ‌دانشجوی دانشگاه کرمانشاه و کمپين کروبی 299. سياوش حاتم ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دبير کل انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه های همدان ـ آزاد شد 300. سياوش سبيمی نژاد ـ تاريخ بازداشت 1 تير ـ دانشجوی دانشگاه مازندران 301. سياوش صفوی ـ‌دانشجو 302. سياوش فياض ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 303. سامان حسينى - زندان اوين 304. سجاد سلطان على - زندان اوين 305. سجاد طاهرى - زندان اوين 306. سعيد انورى - زندان اوين 307. سعيد برادر - زندان اوين 308. سعيد بهرامى - زندان اوين 309. سعيد ترابى - زندان اوين 310. سعيد شايسته - زندان اوين 311. سعيد الله آقا صالح ? بازداشت شده در تاريخ 21 خردادماه ? کمپ کهريزک 312. سيد رضا فاطمه - زندان اوين 313. سيد محمد حسين حسنى - زندان اوين 314. سينا گرامى - زندان اوين 315. سيد آرمين مير خواجه الدين ـ فرزند سيدجمال ـ محل نگه‌داری زندان اوين 316. سيد جواد حسينی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 317. سيد حسين ميرزاده ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 318. سيد خليل ميراشرافی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ تهيه کننده تلويزيون 319. سيد عليرضا بهشتی شيرازی ـ تاريخ بازداشت 2 تير ـ بازداشت در محل کارـ‌ سردبير روزنامه کلمه سبز 320. سيد محمد رئوف صفاريـ فرزند سيد احمد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 321. سيد نويد قاضی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد در ميدان هفت تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين 322. سيد هادی شاه ولايتی ـ فرزند سيد احمد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 323. سيد هاشم خواستار ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد فعال صنفی ـ زندان وکيل آباد مشهد 324. سينا برازجانی ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد ـ محل بازداشت خيابان آزادی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 325. سينا فرهمند ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ محل بازداشت شهرک غرب ـ محل نگه‌داری زندان اوين 326. سيامند غياثی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه 327. سياوش صفوی ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران 328. سياوش فياض ـ دانشجوی دانشگاه تهران 329. سيد جواد حسينى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 330. سيد حسين ميرزاده ـ دانشجوی دانشگاه تهران 331. سيد خليل ميراشرفی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ محل بازداشت در منزل ـ تدوينگر تلويزيونی 332. سيد محمد باقر اسکويی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ رئيس ستاد دانشجويی مهدی کروبی 333. سيف 336. شاهين رجب زاده منفرد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
الله رمضانى ـ‌دانشجوی دانشگاه تهران 334. شابتی - کمپ کهريزک 335. شاملو ? کمپ کهريزک 337. شايان قلى پور - زندان اوين 338. شاهين ميرزايی ? فرزند علی همت ـ محل نگه‌داری زندان اوين 339. شاهين نصيری نيا ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان انقلاب ـ محل نگه‌داری زندان اوين 340. شاهين نوربخش ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو جبهه مشارکت 341. شاهين عسگرى ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان توحيد 342. شايان منصوری تاريخ بازداشت 30 خرداد در تقاطع شادمان‌ـ محل نگه‌داری زندان قزل حصار 343. شروين بيگلرى ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ انقلاب ـ محل نگه‌داری زندان اوين 344. شريف معيری ـ فرزند عباس ـ محل نگه‌داری زندان قزل حصار 345. شکوفه آذر ـ تاريخ بازداشت 8 تير ـ مسجد قبا ـ خبرنگارروزنامه سرمايه ـ محل نگه‌داری زندان اوين 346. شمس الله ميانه دری ـ فرزند قرمان ـ محل نگه‌داری زندان اوين 347. شوانه مريخی ـ دانشجوی دانشگاه مازندران 348. شهاب الدين طباطبايی ـ‌ کمپين موسوی 349. شهاب حساراتـ فرزند محمد علی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 350. شهاب طباطبايی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ از مسئولان ستاد ميرحسين موسوی 351. شهاب عبدی نسب ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد در خيابان آزادی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 352. شهاب مقدس ـ تاريخ بازداشت 1تير در ميدان توحيد 353. شهريار حسين بر ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشگاه زاهدان ـ عضو هئيت رئيسه ستاد دانشجويی مهدی کروبی در استان سيستان و بلوچستان ـ اطلاعات زاهدان 354. شيخ موسی رجايی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ روحانی ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات آمل 355. شيوا نظرآهاری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ محل کار ـ عضو کميته گزارشگران حقوق بشر 356. صابر اميری ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد در ميدان 7 تير 357. صادق رسولی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در منزل ـ عضو ستاد دانشجويی ميرحسين موسوی- اطلاعات زنجان و نهضت آزادی 358. صادق نوروزى 359. صديقه صادق زاده- تاريخ بازداشت سی خرداد ? محل نگهداری زندان اوين 360. صديقه گلشن لطفی- فرزند بهمن ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ حسابدارـ محل نگه‌داری زندان اوين 361. صمد بيگی- تاريخ بازداشت سی خرداد ? محل بازداشت خيابان آزادی 362. صمد مهرعلى تبار- دانشجوی دانشگاه تهران 363. صيف الله رمضانی - تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 364. صيفی لو- پزشک 365. ضياالدين نبوی- تاريخ بازداشت بيست و شش خرداد- معلم 366. طاها عظيمی- تاريخ بازداشت 30 خرداد- محل بازداشت خيابان يادگار امام 367. طاهره مرعشی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ آزاد شد 368. عادل دهدشتی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ مسئول ستاد ياران دبستانی و جبهه مشارکت 369. عاطفه خواجه نصير ـ تاريخ بازداشت30 خرداد در خيابان نواب ـ محل نگه‌داری زندان 370. عاطفه نصيری- فرزند فضل الله ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ در خيابان ونک ـ کتابفروش ـ محل نگه‌داری زندان اوين 371. عباس اختری ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان نواب ـ محل نگهداری زندان اوين 372. عباس پوراظهری ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد در منزل ـ ملی مذهبی ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات تبريز 373. عباس جعفری زهدـ فرزند مهدی ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک 374. عباس علم ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد در خيابان ستار خان 375. عباس کوشاـ تاريخ بازداشت9 تير ـ عضو دفتر سياسی جبهه مشارکت 376. عبدافتاح سلطانی ـ تاريخ بازداشت16 خرداد ـ وکيل 377. عبدالرضا تاجيک ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دبير سياسی روزنامه شرق 378. عبدالفتاح سلطانی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ وکيل دادگستری 379. عبدالله مومنی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ دفتر ستاد شهروند آزاد، سخنگوی سازمان اداوار تحکيم وحدت ـ بند 209 380. عبدالله نوری ـ تاريخ بازداشت 27خرداد در ميدان هفت تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين 381. عرفان محمدی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 382. عزت تربتی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 383. عطا رشيدی ـ دانشچوی دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين 384. علوم غمديده ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 385. علوی ـ عضو نهضت آزادی ايران 386. علی احمدی ـ دانشجو 387. علی افشار ‌ـ فرزند خدابخش ــ محل نگه‌داری زندان اوين 388. علی اکبر صمدی ـ تاريخ بازداشت30 خرداددر خيابان جمهوری ـ محل نگه‌داری قزل حصار 389. علی پاشاه ـ تاريخ بازداشت3 تير در ميدان ونک 390. علی پورخيری ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو جبهه مشارکت 391. علی تاجر نيا ـ جبهه مشارکت 392. علی تقی پور ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو جبهه مشارکت 393. علی حبيبی- فرزند حنيف ـ محل نگه‌داری زندان اوين 394. علی خلج ـ تاريخ بازداشت1 تی در ميدان هفت تير 395. علی ديناريـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران 396. علی رائی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 397. علی رفاهی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 398. علی شجاعی ـ دانشجوی دانشگاه هرمزگان 399. علی شکوريـ تاريخ بازداشت 3 تير در ميدان تجريش 400. علی طباطبايی ـ محل بازداشت در بلوار کشاورز 401. علی عباسی ـ دانشجوی دانشگاه مازندران 402. علی عقيلی ـ تاريخ بازداشت3 تير در ميدان بهارستان ـ محل نگه‌داری زندان اوين 403. علی فاتح ـ تاريخ بازداشت3 تير در ميدان امام حسين ـ محل نگه‌داری زندان اوين 404. علی محقر ـ تاريخ بازداشت26 خرداد ـ عضو ستاد ميرحسين موسوی 405. علی ملازمی دانشجوی رشته مهندسی مکانيک نيروگاه دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ محل نگه‌داری زندان اوين 406. علی مهاجر ـ حزب کارگزاران 407. علی مهرداد ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ايران 408. علی نظری ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران 409. علی وفقی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ عضو ستاد ميرحسين موسوی 410. علی هاديان ـ تاريخ 24 خرداددر خيابان شريعتی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 411. على تقى پور- بازداشت شده در تاريخ نهم تيرماه - دبير فنى سابق دانشگاه مازندران 412. عليرضا بابالو ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان 413. عليرضا جمال اسفرجانی نژادـ فرزند محمد حسين ـ محل نگه‌داری زندان اوين 414. عليرضا خوشبخت ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشجوی محروم از تحصيل 415. عليرضا شيخی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 416. عليرضا شيرازی ـ تاريخ بازداشت2 تير ـ روزنامه نگار 417. عليرضا کيانی دانشجوی دانشگاه مازندران 418. على بيكس ـ دانشجوى دكتراى رشته تاريخ دانشگاه آزاد 419. على راعى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 420. على رفاهى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 421. عليرضا شيخى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 422. عليرضا کيانی ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران 423. عليرضا كيانى ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشکده پرديس مازندران - فعال دانشجويی 424. عليرضا هاشمی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دبيرکل سازمان معلمان ايران 425. عماد بهاور ـ عضو نهضت آزادی ايران 426. عباس قادريان - زندان اوين 427. عباسعلى گودرزى - زندان اوين 428. على عاميران - زندان اوين 429. على محمدى - زندان اوين 430. على مرادى - زندان اوين 431. عليرضا خدادادى - زندان اوين 432. غفار زاده ـ پزشک 433. غفار فرزادی ـ پزشک 434. غمديده ـ دانشجوی دانشگاه تهران 435. فائزه هاشمی رفسنجانی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ نماينده سابق مجلس ـ آزاد شد 436. فاطمه خواجه نصيري‌ـ فرزندجواد ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ دانشجو ـ محل نگه‌داری زندان اوين 437. فتاحی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ عضو ستاد ميرحسين موسوی 438. فرحان صادق پور ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 439. فرحان صادق پور ـ دانشجوی دانشگاه تهران 440. فرزانه رنجبری ـ فرزند خليل ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد در خيابان انقلاب، خانه دار- محل نگه‌داری زندان اوين 441. فرزانه کمانی تاريخ بازداشت 25 خرداد در خيابان اميرآباد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 442. فرشاد طاهرى ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 443. فرشيد حيدرى زمين ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 444. فرناز کمانيـ فرزند اسماعيل ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ دانشجو ـ محل نگه‌داری زندان اوين 445. فرهاد بينا زاده ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 446. فرهاد شير احمد ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 447. فرهاد نصرالله پور ـ جبهه مشارکت 448. فرهاد شير احمد - زندان اوين 449. فريبرز سروش 450. فريناز معيريان ـ فعال دانشجويی ـ بند نسوان ـ محل نگه‌داری زندان اوين 451. فريده هاشمی نژاد ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ آزاد شدند 452. فض الله جوکارـ دانشجو 453. فضلی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ استاد دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين 454. فهيمه رمضانی افشار ـ فرزند حسن ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ شاغل در توليدی چاپ پارچه ـ محل نگه‌داری زندان اوين 455. کاظم رحيمی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 456. کامبيز صائميـ فرزند مصطفی ـ محل نگه‌داری زندان قزلحضار 457. کامبيز نوروزی ـ تاريخ بازداشت7 تير ـ دبير حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران- بند 209 458. کامران ايروانی ـ فرزند بهرام ـ محل نگه‌داری زندان اوين 459. کامران برهانی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان بهارستان ـ محل نگه‌داری بند 209 زندان اوين 460. کاوه ثروتی ـ تاريخ بازداشت30 خرداد ـ کمپين موسوی 461. کرامت الله زارعيان جهرمی- فرزند فرج ـ محل نگه‌داری زندان اوين 462. کريم ارقنده پور ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ وبلاگ نويس 463. کريم امامی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 464. کريم باقرپور يزدی ـ تاريخ بازداشت3 تير ـ محل بازداشت بيمارستان بقيع ـ محل نگه‌داری زندان اوين 465. کريم ارغنده پور ـ تاريخ بازداشت26 خرداد ـ عضو ستاد ميرحسين موسوی 466. کريم امامى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 467. کورش شهبازی ـ تاريخ بازداشت3 تير ـ محل بازداشت يمارستان بقيع ـ محل نگه‌داری زندان اوين 468. کوروش زعيم ـ تاريخ بازداشت31 خرداد ـ جبهه ملی 469. کيانوش موسوی ـ فرزند رضا ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک 470. کيوان راوی ـ فرزند کيومرث ـ محل نگه‌داری زندان اوين 471. کيوان صميمی بهبهانی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ روزنامه نگار 472. کيومرث احمدی ـ 30 خرداد ـ بلوار کشاورز ـ محل نگه‌داری زندان اوين 473. لعيا فرزادی ـ پزشک 474. ليلا سلمانی پور ـ فرزند احمد ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ شغل طراح لباس ـ محل نگه‌داری زندان اوين 475. مازيار بهاری ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ خبرنگار کانادايی هفته نامه آمريکايی نيوزويک 476. مازيار يزدانی ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران 477. ماشاالله حيدرزاده ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ روزنامه نگار بوشهری 478. متين اسديان ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل بازداشت خيابان امير آباد شمالی 479. مجتبی پور محسن ـ تاريخ بازداشت 25خرداد ـ روزنامه نگار 480. مجتبی تهرانی ـ تاريخ بازداشت 8 تير ـ خبرنگار سايت اعتمادملی 481. مجتبی خندان ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ايران 482. مجتبی رجبی ـ دانش آموز 483. مجتبی رحيمی ـ دانشچوی دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين 484. مجتبی عليجانی ـ دانشجوی دانشگاه اميرکبير 485. مجتبی محمديان ـ تاريخ بازداشت 4تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين 486. مجتبی نيک زاد ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 487. مجزوبی ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ استاد دانشگاه 488. مجيد اسلامی ـ فرزند غدير ـ محل نگه‌داری زندان اوين 489. مجيد جباری 490. مجيد دری ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد درمنزل ـ فعال دانشجويی 491. مجيد زين العابدين- فرزند داود ـ محل نگه‌داری زندان اوين 492. مجيد سعيدی ـ تاريخ بازداشت 4 تير در خيابان وليعصر 493. مجيد سلاح وند ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 494. مجيد عسگری- فرزند محمود ـ محل نگه‌داری زندان اوين 495. مجيد معتمد زاده ? فرزند علی اکبر ـ محل نگه‌داری زندان اوين 496. مجيد نعمتی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد در خيابان انقلاب ـ محل نگه‌داری زندان اوين 497. مجيد وهابـ فرزند بيرامعلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 498. مجيد جابری ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران 499. مجيد سپهوند ـ دانشجوی دانشگاه تهران 500. مجيد نيری ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران 501. مجتبى صفرى - زندان اوين 502. مجتبى کاظمى - زندان اوين 503. محرمعلی افشاری ـ فرزند مسعود ـ محل نگه‌داری زندان اوين 504. محسن آزموده ـ دانشجوی دانشگاه تهران 505. محسن امين زاده ـ تاريخ بازداشت16 خرداد ـ جبهه مشارکت 506. محسن بابازاده ـ تاريخ بازداشت27 خرداد در خيابان کريم خان ـ محل نگه‌داری زندان اوين 507. محسن باباييـ فرزند رجبعلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 508. محسن باستانی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در اصفهان 509. محسن برزگر ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ دانشجو دانشگاه مازندران 510. محسن حبيبی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 511. محسن حبيبى مظاهرى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 512. محسن حکيمی ـ عضو نهضت آزادی ايران 513. محسن روزبهان ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ عضو ستاد ۸۸ در استان خراسان رضوی 514. محسن صفائی فراهانی ـ جبهه مشارکت 515. محسن لطيفيان ـ فرزند ـ محمد مهدی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 516. محسن مير دامادی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دبير کل جبهه مشارکت 517. محسن نوروژی مازندرانی نژاد ? فرزند حسين ـ محل نگه‌داری زندان اوين 518. محسن نوری ـ تاريخ بازداشت30 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 519. محمد اسماعيل حق پرست ـ تاريخ بازداشت1 تير در ميدان 7 تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين 520. محمد باقر بخشی ـ فرزند ارسلان ـ محل نگه‌داری زندان اوين 521. محمد باقر شعبان پور ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 522. محمد بديعی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در حوالى خيابان بهبودى ـ محل نگه‌داری زندان اوين 523. محمد بلوری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 524. محمد بيات ـ تاريخ بازداشت30 خرداددر خيابان آزادى 525. محمد توسلی ـ تاريخ بازداشت16 خرداد ـ مدير دفتر سياسی جنبش آزادی در ايران 526. محمد جعفر زرين ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ فعال سياسی 527. محمد جعفری ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه و کمپين کروبی 528. محمد جواد مهرداديان ـ فرزند ماشاالله ـ محل نگه‌داری زندان اوين 529. محمد حاجی زاده فرزند حسين ـ محل نگه‌داری زندان اوين 530. محمد حسن رضايی ـ فرزند داور ـ محل نگه‌داری زندان قزلحضار 531. محمد حسن گل پسندـ فرزند اسماعيل ـ محل نگه‌داری زندان اوين 532. محمد حسين بهمنی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان توحيد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 533. محمد حسين حسينی- فرزند علی اکبر ـ محل نگه‌داری زندان اوين 534. محمد حسين امامى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 535. محمد خوانساری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 536. محمد داوديان ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 537. محمد درمناکی فراهانی ـ تاريخ بازداشت 4 تير در ميدان بهارستان ـ محل نگه‌داری زندان اوين 538. محمد دليری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 539. محمد رضا آبادی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 540. محمد رضا احمدی نيا ـ نهضت ازادی 541. محمد رضا حکمی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 542. محمد رضا خاتمی ـ تاريخ بازداشت 23 خرداد ـ جبهه مشارکت 543. محمد رضا علايی پور ـ جبهه مشارکت 544. محمد رضوانی ناظری ـ فرزند محمد امير ـ محل نگه‌داری زندان اوين 545. محمد شکوهی ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو جبهه مشارکت 546. محمد صيادی ـ تاريخ بازداشت26 خرداد ـ عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی - زندان الوند شهر همدان 547. محمد عطريانفر ـ تاريخ بازداشت16 خرداد ـ حزب کارگزاران 548. محمد علمی ـ دانشجوی دانشگاه مازندران 549. محمد قائم مقامی ـ تاريخ بازداشت 1 تير ـ عضو سازمان دانش آموختگان ادوار تحکيم وحدت 550. محمد قوچانی ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ سردبير روزنامه اعتماد ملی 551. محمد کرامتی ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد در ميدان آزادی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 552. محمد کريمی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 553. محمد محمدی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 554. محمد مختاری ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ جمهوری ? محل نگهداری نا مشخص 555. محمد مصطفايی ـ تاريخ بازداشت 4 تير در منزل ـ وکيل دادگستری ـ آزاد شد 556. محمد مهدی امانی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد در هفت تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين 557. محمد مهدی يوسفی ـ فرزند محمد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 558. محمد مهدى يداللهى ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان جمهورى 559. محمد ميراحمدـ فرزند حسين ـ محل نگه‌داری زندان اوين 560. محمد ابراهيم خسروتاج - زندان اوين 561. محمد باقرى - زندان اوين 562. محمد حسن عليخانى - زندان اوين 563. محمد رضا حسنى - زندان اوين 564. محمد رضا سلطان فر - زندان اوين 565. محمد رضا هاشمى - زندان اوين 566. محمد عظيمى - زندان اوين 567. محمد على کارگران - زندان اوين 568. محمد على کشاورز - زندان اوين 569. محمد نجارى - زندان اوين 570. محمدرضا احمدی نيا ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ايران 571. محمدرضا بيات ـ فررزند محمود ـ محل نگه‌داری زندان اوين 572. محمدرضا جلايی پور ـ سخنگوی کمپين موج سوم حمايت از خاتمی و موسوی 573. محمدرضا حدآبادى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 574. محمدرضا حکمى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 575. محمدرضا خاتمی ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ آزاد شد 576. محمدرضا کاويانی فرزند محمد حسن ـ محل نگه‌داری زندان اوين 577. محمدرضا کوهينی تفرشيـ فرزند ماشاالله ـ محل نگه‌داری زندان اوين 578. محمدرضا مرادی مجاهد ـ فرزند مسعود ـ محل نگه‌داری زندان اوين 579. محمدعلی ابطحی ـ عضو مجمع روحانيون مبارز 580. محمدعلی صادقی ـ محل بازداشت خيابان وليعصر ـ محل نگه‌داری زندان اوين 581. محمدعلی ولی زادهـ فرزند قنبرعلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 582. محمود ابراهيمی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ عضو حزب همبستگی 583. محمود دلبرى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 584. مرتضی الياسی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان صادقيه ـ محل نگه‌داری زندان اوين 585. مرتضی خانی ـ کمپين کروبی 586. مرتضی رضا خانی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 587. مرتضی سپه ـ تاريخ بازداشت 3 تير در ميدان بهارستان 588. مرتضی کمالی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين 589. مرتضى جانبازى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 590. مرتضى جعفرى فرد - زندان اوين 591. مرتضى سيطرى - زندان اوين 592. مسلم دلشاد - زندان اوين 593. مظاهر پرهيزگار - زندان اوين 594. مهدى حبيبى - زندان اوين 595. مهدى طاهريان - زندان اوين 596. مهدى فرجى - زندان اوين 597. مهدى کريمى - زندان اوين 598. ميلاد پيشداد - زندان اوين 599. مرجان فاعظی ـ تاريخ بازداشت 1 تير ـ دانشجو 600. مرجان فياضی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت دانشگاه مازندران- فعال دانشجويی 601. مرضيه بهرامی کوشکی ـ فرزندنوروزعلی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ کتابفروش ـ محل نگه‌داری زندان اوين 602. مريم عامری ـ کمپين کروبی 603. مريم عامريان ـ فعال مدنی ـ آزاد شد 604. مريم محمدی ـ فرزند محمد ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد دانشجو ـ محل نگه‌داری زندان اوين 605. مسعود عسگری ـ تاريخ بازداشت 4 تير در ميدان بهارستان 606. مصطفی تاج زاده ـ تاريخ بازداشت 23 تير ـ سازمان مجاهدين انقلاب سلامی 607. مصطفی حاجی زاده ـ محل نگه‌داری زندان اوين 608. مصطفی شجری- فرزند حسن ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ در ميدان انقلاب ـ محل نگه‌داری زندان اوين 609. مصطفی فتاحی 610. مصطفی قوانلو قاجار ـ تاريخ بازداشت 1 تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين 611. مصطفی منفرد ـ تاريخ بازداشت 11 تير ـ محل بازداشت دانشگاه - فعال دانشجويی دانشکده نفت اهواز 612. مصطفى مهدى زاده ـ دانشجوی دانشگاه بوعلى همدان 613. مصيب ابراهيمی ـ دانشجو 614. منصور عظيمی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 615. منصور غفاری ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 616. منصور نبی زاده ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ عضو ستاد ميرحسين موسوی 617. منصور وفا ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد در منزل ? زنجان عضو ستاد دانشجويی ميرحسين ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات زنجان 618. موسی ساکت ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دبير سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی در استان آذربايجان شرقی 619. مونا لاهوتی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد آزاد شد 620. مهتاب آجودانی ـ فرزند مهدی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداددر خيابان انقلاب ـ خانه دارـ محل نگه‌داری زندان اوين 621. مهتاب نصير پور ـ تاريخ بازداشت 8 تير ـ هنرمند سينما و تئاتر 622. مهدوی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ امام جمعه سابق آمل - اطلاعات آمل 623. مهدی باقری ـ فرزند مجيد ـ محل نگه‌داری زندان قزلحضار 624. مهدی ترکمن ـ دانشجو 625. مهدی خدادادی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 626. مهدی درويشی 627. مهدی رجب سلوکات ـ جليل ـ محل نگه‌داری زندان اوين 628. مهدی عبايی ـ تاريخ بازداشت 28خرداد ـ رئيس شاخه خراسان رضوی جبهه مشارکت ايران اسلامی 629. مهدی کريمی ـ تاريخ بازداشت 11 تير ـ محل بازداشت دانشگاه- فعال دانشجويی دانشکده نفت اهواز 630. مهدی مجيدی ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد در ميدان ونک ـ محل نگه‌داری زندان اوين 631. مهدی مسافر ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه همدان آزاد شد 632. مهدی يار بهرامی 633. مهديان ميناوی ـ جبهه مشارکت 634. مهران خوشرو ـ 30خرداد ? محل بازداشت خيابان هاشمی 635. مهرداد بال افکن ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در اصفهان 636. مهسا امرآبادی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ روزنامه نگار 637. مهندس بهزاد نبوی ـ عضو حزب کارگزاران سازندگی 638. مهندس داديزاده ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 639. مهندس شهاب الدين طباطبايی ـ عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی 640. مهندس مجيد جابری ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 641. مهندس محسن صفايی فراهانی ـ عضو شورای مرکزی و رئيس هيات اجرايی جبهه مشارکت ايران اسلامی 642. مهندس مهدی يار بهرامی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز 643. مهندس يحيوی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد در منزل ـ ملی مذهبی ـ اطلاعات تبريز 644. ميثم زارعی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 645. ميثم محمدحسن نقاش ـ محمد تقی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 646. ميثم ورق چهر ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو جبهه مشارکت 647. ميلاد ثوری ـ تاريخ بازداشت23 30 خرداد در نواب 648. ميلاد چگينی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 649. ميلاد قريبيان ـ فرزند محمود ـ محل نگه‌داری زندان اوين 650. ميترا عالى ـ دانشجوی دانشگاه اميرکبير 651. ميلاد حسينی کشتان ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران 652. ناصح فريدی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ فعال دانشجويی 653. ناصر اکبری ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان انقلاب محمود ـ محل نگه‌داری زندان اوين 654. ناصر زمانی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 655. ناهيد سياهوند دانشجو 656. ندا فرقانی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد در خيابان انقلاب ـ محل نگه‌داری زندان اوين 657. نريمان احمدی مقدم ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد در ميدان ونک ـ محل نگه‌داری زندان اوين 658. نريمان گوهری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد در ميدان صادقيه ـ محل نگه‌داری زندان اوين 659. نريمان مصطفوی - تاريخ بازداشت 8 تير در مسجد قبا ـ عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اميرکبير - آزاد شد 660. نسترن خدا رحيمی ـ دانشجو 661. نسيم رياحی ـ دانشچوی دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين 662. نيما کاکاوند - زندان اوين 663. ناصر نمازی ? زندان اوين 664. نعمت خوش چهره ? فرزند سعدالله ? زندان اوين 665. نصرالله عطابخشی ? بازداشت شده در 30 خردادماه ? کمپ کهريزک 666. نويد احدی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان جيحون ـ محل نگه‌داری زندان گوهردشت 667. نويد حقدادی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران 668. نويد خوش نگاه ـ فرزند محسن ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک 669. نيما پرتوی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 670. نيما حسينی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان جيحون ـ محل نگه‌داری زندان اوين 671. نيما کاکاوند ـ تاريخ بازداشت 3 تير در ميدان بهارستان ـ محل نگه‌داری زندان اوين 672. نيما نحوی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ عضو انجمن اسلامی انجمن اسلامی دانشگاه بابل- اطلاعات بابل 673. وجيهه مقدم ـ محل نگه‌داری زندان اوين 674. وحيد اسماعيلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 675. وحيد اميريان ـ دانشجو 676. وحيد اناری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو 677. وحيد پاشايی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 678. وحيد جراحی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ محل بازداشت ميدان فاطمی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 679. وحيد زينعلی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان وليعصر ـ محل نگه‌داری زندان اوين 680. وحيد محمدی ـ فرزند موسی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 681. وحيد نوريـ فرزند دوستعلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 682. وحيد انارى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 683. هادی احتظاظی ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ از فعالان ملی - مذهبی - اطلاعات همدان 684. هادی پلاور ـ دانشجوی دانشگاه اميرکبير 685. هادی دشتی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد در ميدان هفت تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين 686. هادی کحال زاده ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد ـ عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران - آزاد شد 687. هانيه يوسف پور 688. هانيه يوسفيان ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ عضو ستاد ميرحسين موسوی در شيراز 689. هدايت آقايی ـ حزب کارگزاران 690. هدايت الله آقايی ـ‌عضو حزب کارگزاران سازندگی 691. هدی صابر ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ ملی مذهبی و روزنامه نگار ـ آزاد شد 692. هما روستا ـ تاريخ بازداشت 8 تير ـ هنرمند سينما و تئاتر 693. همايی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ عضو ستاد ميرحسين موسوی 694. هومن اسكندرى ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد در منزل ـ عضو حزب پان ايرانيست 695. يعقوب شائوليان ـ فرزند يوسف ـ محل نگه‌داری زندان اوين 696. يوسف داداشی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان آزادی ـ محل نگه‌داری زندان اوين 697. يونس دهقان منش ـ تاريخ بازداشت 27 خرداددر خيابان امير آباد ـ محل نگه‌داری قزل حصار 698. يونس سليمی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداددر خيابان مفتح ـ محل نگه‌داری زندان اوين 699. ياسر جعفرى ـ دانشجوی دانشگاه تهران 700. يعقوب زاده ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز