نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ فروردین ۵, چهارشنبه

زين الدين تعويذ نويسى عامل اصلى به آتش كشيدن فرخنده دختر بیست و هفت ساله افغان/


زين الدين تعويذ نويسى عامل اصلى به آتش كشيدن فرخنده دختر بیست و هفت ساله افغان/

11081236_733182003457234_8359119853642696371_n  زين الدين تعويذ نويسى عامل اصلى به آتش كشيدن فرخنده دختر بیست و هفت ساله افغان که پنجشنبه گذشته به جرم سوزاندن نسخه ای از قران در میان انظار مردم و بی تفاوتی پلیس این کشور به قتل رسید.

بخش مهمّی از تاریخ شفاهی ایران

Nasser Zarafshan
هزاران نفر در مراسم خاکسپاری یونس عساکره در خرمشهر شرکت کردند

هزاران نفر در مراسم خاکسپاری یونس عساکره در خرمشهر شرکت کردند


هزاران نفر در مراسم خاکسپاری یونس عساکره در خرمشهر شرکت کردند
روز سوم فروردین هزاران نفر از مردم خرمشهر و سایر شهرهای خوزستان در مراسم خاکسپاری یونس عساکره شرکت کردند تا همبستگی طبقاتی خود را با این جوان دستفروش نشان بدهند و به این وضعیت اعتراض کنند. یونس عساکره دستفروشی بود که در سن ۳۲ سالگی در روز ۲۵ اسفند در مقابل ساختمان شهرداری خرمشهر خود را به آتش کشید و در روز ۲ فرودین جان باخت.

به دار کشیدنِ صنیع حضرت رئیس قورخانه

به دار کشیدنِ صنیع حضرت رئیس قورخانه

تصاویرِ مهّم و با ارزشی از به دار کشیدنِ صنیع حضرت رئیس قورخانه (محل ساختن اسلحه و مهمات و ساز و برگ نظامی و جنگی) محّمد علی شاه توسّط مشروطه خواهان درمشروطهٔ دوّم، در تاريخ ۲۴ بهمن ۱۲۸۹ خورشيدی.

صنیع حضرت و همکارانش اجلال حضور،یاور اسمعیل،سید کمال،و مقتدر نظام و صادق کچل که از قاتلین شادروان فریدون خسرو اهرستانی بودند بعدا به علت شرکت در تیراندازی بر علیه ازادی خواهان در مقابل مجلس دستگیر و محاکمه و حبس و تبعید میشوند و صنیع حضرت به خاطر جنایاتش در سال ۱۲۸۹ خورشیدی به دست ازادی خواهان اعدام میشود. همسر فریدون و عده ای از زرتشتیان که در قید حیات هستند شلاق خوردن این عده را در تهران به حکم محکمه ازادی خواهان دیده اند.
مردم تهران از قتل شادروان فریدون خسرو سخت ناراحت بودند.

چگونگی قتل فریدون خسرو اهرستانی

در شبانگاه ۱۸ نفر به خانه او وارد شده ، او را از رختخواب بیرون کشیده ، جلو چشم زنش که تازه چهار ماه بود از ازدواجشان گذشته بود به طرز فجیعی کشتند و همسر او برای دفاع از شوهرش خود را به جلوی قاتلان انداخته و با دست شمشیر یکی از مهاجمین را می گیرد که در اثر خون زیادی که از او میرود و با ترس و وحشت ناشی از این هجوم مرگبار از حال می رود.