نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ تیر ۱, یکشنبه

مراسمی برای بزرگداشت جعل و دروغ و خیانت؛ (بخشی از: درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 15) سعید جمالی

مراسمی برای بزرگداشت جعل و دروغ و خیانت؛ (بخشی از: درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 15)
سعید جمالی

 
 
داستان فرار ملکه  (زن شازده) و خرمردرندی های بعدی:
مدتی بعد از اینکه آبها از آسیاب افتاد و اوضاع سر و سامانی گرفت و بویژه سایه آمریکا بر سر ما گسترش یافت! و شورای رهبری همچنان هذیانهای "مسلح شدن مجدد توسط سلاحهای غربی و آمریکایی" را بلغور میکردند، در ظهر یک روز گرم تابستان خواهر... به من و احمد حنیف نژاد اطلاع داد که به محل کارش برویم. وارد اتاق که شدیم وی تلاش میکرد خودش را بشدت نگران و آشفته جلوه داده و با لحنی بسیار متملقانه و همراه با جو سازی و با بغض در گلو که تا بحال مشاهده نشده بود!!، بدون هیچ مقدمه ای گفت "خبر رسیده خواهر مریم در پاریس دستگیر شده". ما درست نمی فهمیدیم که وی چه میگوید و گیج شده بودیم، پیش خود فکر میکردیم که چگونه خواهر مریمی که در اشرف است در پاریس دستگیر شده!!؟؟ ( چرا که همه فکر میکردند شازده و ملکه در اشرف و در مقر خودشان هستند) خواهر و خواهران مربوطه که بخوبی توجیه شده بودند که چه بگویند و چگونه بگویند با همان ظاهر سازی  و تشویش و در عین حال زبان نرم و مهربانانه که نشان از عجز و درخواست کمک و یاری از آن می بارید، جزئیاتی از چگونگی دستگیری را توضیح داد و بدون اینکه لحظه ای مکث یا فرصت سوال به ما بدهد گفت که باید هر کاری از دستمان بر می آید برای آزادی وی انجام دهیم و ادامه داد که من شما دو نفر را توجیه کردم تا وقتی در نشست عمومی موضوع مطرح میشود هوای کار را داشته باشید و بلافاصله جلسه را ختم کرد.
 تمام طرح و برنامه این بود که با یک "پیش دستی" جلسات اطلاع رسانی بشکلی برگزار شود تا کسی نسبت به اصل داستان که فرار "ملکه" بود تمرکز نکرده و سوالی نکند و همه اذهان متوجه دستگیری وی شود. فضاحت این طرح و برنامه و پنهان کاری نهفته در آن فقط آدم را یاد ضرب المثل "شتر دزدی دولا دولا" می انداخت. جلسه عمومی برگزار شد و داستان دستگیری ملکه در پاریس گفته شد و بدنبال آن تلاش شد تا طبق روال معمول افراد را به پشت میکروفون آورده تا برای حرفهایشان تائیدیه بگیرند، اما کسی از  جایش تکان نخورد، انگاری که دشنه ای به قلب تک تک نفرات فرو رفته بود. این برای اولین بار بود که آدمها می فهمیدند آن روی سکهّ "نمایشنامه سرنگونی" و دورغ بودن همه صحنه سازیها، فرار "ملکه" و علی القاعده شازده می باشد... احساس غبن و خیانت وجود همه را پر کرده بود و انگار با پتک به سر آدمها کوفته میشد.
طی دو سه روز نشست های مختلفی برگزار شد. تمرکز و جهت گیری نشست ها بظاهر روی این متمرکز بود که برای نجات "ملکه" چه باید کرد و تلاش میشد با آوردن افراد پشت میکروفون و فضا سازی همه را به این نقطه برسانند که بصورت مکتوب تقاضای "خودسوزی"بدهند، که البته تیرشان به سنگ خورد. همه بشدت درگیر احساس خیانتی بودند که در حق شان روا شده بود....
 نیازی به توضیح نیست که پیدا کردن "راه حل" در بیابانها عراق برای کسی که در پاریس دستگیر شده چقدر مضحک و غیر واقعی است. تمامی صحنه سازیها به این منظور بود  که با طرح مساله "راه حل" و نهایتا خود سوزی، تمامی اذهان را از اصل ماجرا (فرار) دور کرده و احساسات افراد را تحریک کنند.
چند روز بعد وقتی متوجه شدند که نمی توانند افراد را فریب بیش از این فریب داده  و قضیه را به این سادگی ماستمالی کنند، تلاش کردند با یک داستان سرایی ( "هواداری از یکی از شهرهای فرانسه نامه نوشته و گفته شرم بر من که من در قید حیات باشم و ملکه در زندان باشد...")  واژه "شرم" را بر سر زبانها بیندازند به این معنی که "آیا شما شرم نمی کنید که اینجا راحت و آسوده نشسته اید و خواهر مریم به زندان افتاده و هر لحظه در خطر مرگ یا دیپورت به ایران قرار دارد"!!؟؟ بعبارت دیگر یا ترجمه سلیس تر اینکه : « آیا شما شرم نمیکنید که بر سر مواضعتان برای سرنگونی ایستاده اید و رهبرانتان به پاریس و اردن فرار کرده اند»!!؟؟ اگر کسی می خواهد معنای وقاحت را درک کند، اینجا همانجاست.
رهبران عقیدتی! علیرغم هزار وعده و وعید برای انجام عملیات سرنگونی، در لحظه موعود جاخالی داده و به فرنگ فرار کرده و حال از نیروهای باقیمانده در صحنه میخواهند که شرم کنند! واقعا که زهی بی شرمی!
... خوب است هر کس خودش را در چنین صحنه ای تصور کرده  و آنگاه ببیند که چه احساسی به او دست میدهد.
اما وقاحت این جریان تمامی ندارد. همانطور که بسیاری مطلع هستید، دامنه جنایات به پاریس و شهرهای اروپا کشانده شد:
چون با دستگیری ملکه، داستان فرار بر ملا شد و بویژه در درون تشکیلات با واکنش بسیار منفی و خشم آلودی مواجه شده بود، شازده برای تحت الشعاع قرار دادن اصل ماجرا (فرار) فرمان "خودسوزی" را صادر کرده بود و همانطور که میدانید متاسفانه عده ای دست به این کار زدند. این فرمان ضد انسانی در حالی صادر شد که اولا هیچ اتفاق مهمی رخ نداده بود، پلیس فرانسه بخاطر اعمال بزهکارانه (پولهای "کثیف" و ورود و خروجهای غیر قانونی به فرانسه و ...) ملکه  را بازداشت کرده بود و بالاترین احتمال این بود که داستان به دادگاه کشیده شده و مجازاتهایی تعیین شود (که درعالم واقع همینطور هم شد) و مطلقا هیچ تهدید جانی یا دیپورت و امثالهم در کار نبود. بنابراین تا آنجا که به موضوع بزهکاری بر می گشت مطلقا دلیلی برای واکنشی در حد خودسوزی وجود نداشت. تمامی ماجرا و طرح کاملا حسابشده و سازماندهی شده خودسوزی ها، فقط و فقط برای تحت الشعاع قرار دادن ماجرا "فرار" بود و بس. طرحی که مشاهده کردید در منطقه و در اروپا به اشکال گوناگون دنبال میشد.
تاکتیک «فرار به جلو» تاکتیکی است که شازده همیشه از آن بهره برده و عموما هم در آن موفق بوده است. رمز موفقیت اش در بکار بردن این تاکتیک به این بازمی گردد که حاضر است بی محابا از کیسه دیگران بهای سنگین و خون بپردازد. و روشن است که وقتی پای خون و جان و امثالهم به میان بیاید، دیگر کسی دربند سایر مسائل نخواهد بود...
 تصورش را بکنید در آنروزهایی که در نقاط مختلف اروپا افراد خود را به آتش میکشیدند، آیا مجالی برای این باقی می ماند که کسی بخواهد از فرار ملکه سوالی کند؟... این مثال را خود شازده بارها در نشست با فرماندهان میزد و تشریح میکرد، میگفت: فرض کنید که الان ما در حال برگزاری نشست یا صحبت هستیم اگر بناگهان صدای مشاجره ای را در بیرون بشنویم آیا قادر خواهیم بود به بحث خود ادامه دهیم؟ مطمئنا خیر، توجه همه به آن صدا و مشاجره جلب میشود و همه بدنبال آن ماجرا روانه خواهند شد.
آری، او همانند رژیم،  بسیار خوب از این تاکتیک استفاده کرده و میکند و مهمتر اینکه مرتبا با صحنه سازی و بامبولهای جدید، همیشه آتش این "حواس پرتی ها"  را زنده نگه میدارد و هنوز یکی تمام نشده دیگری را شروع میکند.  به این ترتیب اگرچه بسیاری دست او را خوانده و از این جریان جدا شده اند، اما باز  توانسته برای سالیان اذهان عده ای  را با این فریبکاریها مشغول نماید. نمونه چنین کارهایی بسیار بسیار زیاد است که نیاز به بحثی و لیستی! جداگانه دارد.
...به اشرف بازگردیم. چند روز بعد از افشای فرار ملکه و تلاش برای پوشاندن اصل داستان، طراحان ضد انقلابی تلاش کردند با براه انداختن "نمایشنامه" بزرگتری باز شانس خود را برای بلندتر کردن لیست داوطلبان خودسوزی بیازمایند.  لذا اعلام کردند که برای همبستگی با خارجه و افرادی که دست به خود سوزی زده اند، کلیه افراد امشب باید در خیابان 100 (خیابان اصلی قرارگاه اشرف) تجمع کرده، به شعار دادن پرداخته و با اهالی خارجه اعلام همبستگی نمایند .... هنگام غروب کلیه افراد شمع بدست در خیابان 100 تجمع کردند، از پشت بلندگو شعارهایی داده میشد تا افراد تکرار کنند اما واکنش ها  بسیار ضعیف بود... داستان آنقدر مفتضح و بی آبرو شد که خواهران شورای رهبری بعنوان صحنه گردان تجمع، شروع به فحاشی به افراد کردند. در قسمتی که خود من حضور داشتم، فهیمه اروانی با عصبانیت فریاد میکشید: ای برادران بی شرف، خواهر مریم در زندان است و افرادی در حال خود سوزی هستند و شما حتی حاضر نیستید شعار بدهید، ای بی غیرتها ای بی ناموسها...
بعد از این جریانات، طبق معمول  به زور و ضرب  تشکیلاتی، "پروژه خوانی"( نوشتن مطالبی بر علیه خود) براه افتاد و همه باید در قالب نوشته و گزارشاتی ثابت میکردند که "بی شرف" هستند و...
شاید بد نباشد در اینجا به توضیح نکته ای بپردازم: در همه سیستم ها ونظامات و در اینجا سازمانهای نظامی، حفاظت از فرماندهان یک امر شناخته شده می باشد و کسی منکر آن نمی باشد. اما در تمامی موارد فوق و سایر مواردی که توضیح داده ام اصلا موضوع از این جنس نبوده و نیست. بلکه افراد خود را با مشتی دروغ و فریبکاری و خیانت روبرو میدیدند و لذاست که چنان واکنش هایی نشان میدادند... و یا زمانی که افراد به آگاهی دست پیدا میکنند و یا از این جریان جدا میشوند،چنان واکنش هایی نشان میدهند که در هیچ گروه سیاسی دیگری وجود ندارد. این نیز خود بحث جداگانه ای است و فراوان میتوان درباره آن نوشت و اندیشید.
درس آموختگان مکتب گوبلز به این همه دروغ و فریب اکتفا نکرده، دست پیش گرفته تا عقب نیفتند. لذا هر ساله مراسمی بیاد آن "فرار" دستجمعی و ذلتّ بار برگزار کرده و بجای یاد آوری و بزرگداشت!! آن "فرار بزرگ"، داستانی بنام "کودتای نافرجام"؟؟!! را علم کرده اند. همانطور که فوقا اشاره کردم جریان دستگیری ملکه و عده ای دیگر، بخاطر مجموعه بزهکاری های این باند دغلکار بویژه در جریان فرارشان از عراق و ورودشان به فرانسه بود. اتهام آنها همانطور که در اسناد دادگاه آمده مسائلی مربوط به  جعل اسناد و پاسپورتهای تقلبی  و شستشوی پولهای کثیف و سایر اعمال غیر قانونی  بود و به هر دری زدند تا داستان فرار را تحت الشعاع قرار دهند، کاری که در طول تاریخ بنی بشر در قالبهای مختلف فراوان انجام شده  و عامل استحمار توده مردم شده است... . اما اگر کمی روی واژه ها دقت کنید حتما خنده تان میگیرد: "کودتا"  "نافرجام". این جریان در عالم دنکیشوتی خود تلاش میکند با بکار بردن یک سری کلمات دهن پر کن خود را بزرگ  و در ابعاد یک دولت و ملت و کشور نشان دهد. آخر در دهی در حومه شمالی پاریس و در خانه ای چند تبهکار را همراه با اسناد جعلی  و چند میلیون پول "کثیف" دستگیر کرده اند ( و چند نفر دیگر در خانه های دیگر) این چه ربطی به کلمه کودتا دارد، مگر چنین جرائمی را در روزنامه ها  در صفحات مخصوص "حوادث" و بزهکاری چاپ نمیکنند؟ بعد این افراد را بازداشت کرده و متعاقبا به دادگاه کشانده و برایشان انواع و اقسام  جرائم و محدودیت ترددّ و خروج از شهر و غیره  را بریده اند این کجایش "نافرجام" بوده... انجام مکرر چنین اعمالی و بعهده گرفتن نمایندگی لابی صهیونیستی در کارهایشان دیگر حتی آبرو و ارزشی برای آنها در دنیای غرب هم باقی نگذاشته است. روشن است که این بحث ربطی به عملکرد  پلیس فرانسه و شیوه عمل آنها ندارد، اما نباید اجازه داد که هر باند تبهکاری خود و اعمالش را در لفافه انقلابیگری بپیچد. اگر چه در اینجا حتی این بحث ها هم مطرح نبود و داستان در حد پوشاندن فضاحت "فرار" بود.... و باز بهای همه این تبهکاریها با  "جان" افراد و به آتش سپردن آنها پرداخت شد.
این اولین بار نیست که شازده در پی اعمال ننگینش دست به چنین کارهایی میزند، می توان لیستی بلند بالا از آنها ارائه کرد. بعنوان مثال فقط به یکی از آنها اشاره می کنم. ماجرائی بنام  "جریان سعادتی" در ماههای اول انقلاب، تا مشخص شود که دنیای مالیخولیائی و ذهن پریشان و آکنده از دروغ و فریبکاری و توطئه شازده همواره چنین بوده است: ... فکر میکنم دو سه ماهی بعد از انقلاب، شازده در همان عوالم خود بزرگ بینی و قدرت طلبانه خود تلاش کرد که با شوروی رابطه بر قرار کرده و حمایت مادی و معنوی آنها را جلب نماید. او که میدانست چنین اعمالی غیر قانونی و حتی با واکنش های تند مردمی مواجه خواهد شد، سعی نمود از شیوه های پلیسی ـ جاسوسی و بصورت مخفیانه اینکار را دنبال کند.... که نهایتا منجر به دستگیری محمد رضا سعادتی(عامل اجرائی این طرح) شد... اما شازده برای پوشاندن این فضاحت که تاثیرات منفی گسترده ای بر روی مردم و بخشی از هواداران سازمان داشت، تلاش کرد با بسیج هواداران و بویژه خانواده اعضاء سازمان (که اساسا بدلیل وابستگی به فرزندان خودشان از این جریان حمایت میکردند) و نشریه و تبلیغات، اذهان را از اصل ماجرا که یک معامله کثیف جاسوسی بود، صرفا به نحوه دستگیری و سپس بد رفتاری با سعادتی متمرکز نماید...
مفصل ما وقع را می توانید در اینترنت بخوانید تا بیشتر با اعمال و ذهن کثیف این موجود آشنا شوید.
چون نامی از سعادتی بردم، خوب است یادآور شوم که او بویژه بعد از این ماجرا به شناخت و آگاهی جدیدی دست یافت و چنین اعمالی را مورد نقادیّ قرارداد که بخشی از آن در وصیتنامه اش منعکس است.
جا دارد افرادی که هنوز از این جریان هواداری میکنند، قدری عمیق تر این اعمال را مورد مداقهّ قرار دهند. این شیادیّ بزرگ شازده است که تلاش میکند هر کار و جنایت خود را در پوش مبارزه با رژیم پنهان نماید. بارها  گفته ام که این جریان بزرگترین حامی و یاری رسان رژیم بوده و هست. برای آن عده که هنوز در کمند این جریان بوده و انگیزه ای برای مبارزه دارند، راه یافته گی و قدم گذاشتن در مسیر درست مبارزه در گرو شناخت این جریان می باشد. اینکه چشم باز کرده و متوجه شوند این جریان بخشی از "مشکل" است و نه راه حل.
26 آذر 92(17 دسامبر 13)                                                                            
سعید جمالی (هادی افشار)
saeidjamali@yahoo.com


مسکن مهر 806 واحدی شهرستان لامرد (فارس) در حالی وارد ششمین سال آغاز به ساخت خود شده است که تنها تعدادکمی از واحدهای مسکونی تحویل خریداران شده است

 نمونه ای از صدها مورد دیگر از بر باد دادن سرمایه مردم ایران
مسکن مهر لامرد 6 سال است نیمه کاره راه شده استبافت فرسوده تهران/ ساحل پر از زباله بندر عباس

بافت فرسوده تهران/ ساحل پر از زباله بندر عباس
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فساد ۲۰ میلیارد دلاری در بازار ارز


jahangiri
 ۲۰ میلیارد دلار ارز در سال ۸۹ و ۹۰ برای مداخله در بازار ارز سخن گفت و تاکید کرد: متاسفانه افرادی که رانت بیشتری در اختیار دارند، صدایشان در مبارزه با رانت از سایرین بلندتر است تا رقبا را از صحنه خارج کنند.
 اسحاق جهانگیری در همایش : یکی از برنامه های جدی دولت مبارزه با فساد است که بر این اساس، دستور داده شده تا هر مصوبه ای که از سوی دولت ارائه می شود، بلافاصله بر روی سایت دولت قرار گیرد، این درحالی است که متاسفانه افرادی که از رانت‌های بیشتری بهره می گیرند، صدایشان از همه بلندتر است تا رقبایشان را از صحنه خارج کنند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: تا به حال به مردم نگفته ایم که در طول سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار ارز تخصیص داده شد تا قیمت ارز را پایین بیاورند و افرادی دلار ۱۲۲۶ تومانی از دولت گرفتند، کالا وارد کردند و علی رغم اینکه کالاهایشان قیمت‌گذاری شده بود اما کالا را با قیمت آزاد عرضه کردند.
او گفت: به این رانت‌ها رسیدگی خواهد شد و دولت مصمم است که با فساد نه با رویکرد شعاری و حرکت سیاسی مقابله کند.
جهانگیری گفت: یکی از آسیب‌های اصلی مبارزه با فساد برخوردهای شعاری است در حالی که فساد در کشور سیستمی شده و باید با آن به صورت سیستمی و علمی مبارزه کردند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت مصمم است تا از رکود تورمی خارج شود و بر این اساس، برنامه های زیادی را تدوین کرده است که تشکل‌های صنفی نیز می توانند در اجرای موفق آن تاثیر گذار باشند.
او از اصناف درخواست کرد تا بیش از گذشته یاری رسان دولت باشد و البته نظام های توزیع خود را نیز اصلاح کنند.
جهانگیری در ادامه با اشاره به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان گفت: در بخش عرضه کالا هیچگونه دغدغه ای نداریم و کالا به اندازه کافی در شبکه توزیع قرار گرفته است که امیدواریم با همت اصناف آرامش بر بازار حاکم شود.


جهانگیری گفت: براساس تصمیم دولت ۲۹ درصد از منابع درآمدهای نفتی در سال جاری به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و بر این اساس، در سال جاری ۳۷ میلیارد دلار از کل درآمد نفتی کشور به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.

مرگ هزاران ماهی و میلیون‌ها بچه ماهی در رودخانه هیرمند


مرگ هزاران ماهی و میلیون‌ها بچه ماهی در رودخانه هیرمند
رودخانه منشعب شده از شاخه اصلی رودخانه هیرمند است و پس از دو شاخه شدن در محل «کنگ مزار» و روستای «کول» از طریق کانال «فضل آب» و «لورگ باغ» در نهایت به دو بخش مختلف تالاب هامون می ریزد
12
 
34
 
56
 
78
 
910
 
1112
 
 

عکسی که اعضای داعش از خود در توییتر منتشر کرده‌اند و می‌گوید تصرفاتشان در استان صلاح‌الدین را نشان می‌دهد

عکسی که اعضای داعش از خود در توییتر منتشر کرده‌اند و می‌گوید تصرفاتشان در استان صلاح‌الدین را نشان می‌دهد
پیکارجویان اسلام‌گرای افراطی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) داعش موفق شده‌اند بخش‌های بیشتری از استان انبار، بزرگترین استان عراق با جمعیت اکثرا سنی را تصرف کنند.
گذرگاه مرزی الولید، در مرز عراق با سوریه، و گذرگاه مرزی طربیل، در مرز اردن به کنترل داعش در آمده است. مقام‌های امنیتی هم امروز اعلام کردند که شهر رطبه به دست پیکارجویان افتاده است.
رطبه چهارمین شهری است که در دو روز گذشته در استان انبار سقوط کرده است.
انبار در غرب عراق و در همسایگی اردن، سوریه و عربستان سعودی قرار دارد و شهر رطبه، که به تازگی به کنترل شورشیان در آمده، در مسیر جاده‌ای قرار دارد که بغداد را به سوریه و اردن متصل می‌کند. با تصرف الولید و طربیل هر دو راهی که از این جاده به مرزهای عراق (با سوریه و اردن) می‌روند، در کنترل داعش است.
دیروز (شنبه ۳۱ خرداد) نیز گذرگاه مرزی قائم، در غرب عراق و مرز سوریه، به همراه شهرهای راوه و عانا به دست کلیک داعش افتاد. پیکارجویان داعش گفته‌اند برخی از تصرف‌هایشان بدون خونریزی و از طریق گفتگو با عشایر سنی ممکن شده است.
یکی از پیکارجویان به بی‌بی‌سی گفت که آنها قصد دارند کل استان انبار را تصرف کنند تا برای حمله به بغداد، پایتخت، آماده شوند.
داعش بخش‌هایی از شرق سوریه را در اختیار دارد و با اشغال شهرهای نزدیک به سوریه در عراق، می‌تواند برای نیروهای خود منطقه‌ امنی وسیع ایجاد کند و به راحتی به جابجایی مهمات و ادوات جنگی بپردازد.
گروه تندروی داعش که درگیر جنگ داخلی سوریه بود، کمتر از دو هفته پیش توانست شهر کلیک موصل، بزرگترین شهر شمال عراق را در اختیار بگیرد. این گروه می‌گوید که می‌خواهد دولتی اسلامی در عراق و شام (سوریه) برقرار کند.
برخی ناظران می‌گویند نیروهای داعش از سربازان ارتش عراق ورزیده‌تر کلیک هستند.
نیروهای دولت می‌گویند که در حمله‌ای هوایی به تکریت، در شمال عراق و در دست داعش، تلفات سنگینی به آنها تحمیل کرده‌اند. آنها از کشته شدن چهل پیکارجو خبر می‌دهند، اما شاهدان عینی می‌گویند چند غیرنظامی نیز در این حمله کشته شده‌اند.
جیم میور، خبرنگار بی‌بی‌سی در عراق، می‌گوید نمی‌توان با قاطعیت سهم گروه داعش و دیگر شورشی‌ها را در تصرف‌های اخیر در عراق روشن کرد. به گفته او افسران ارتش عراق در دوران صدام حسین و جنگجویان عشایر سنی نیز، که اختلاف‌نظرهایی با داعش دارند، هم‌اکنون در درگیری‌ها نقش دارند.

تیم ملی والیبال ایران موفق شد برای دومین بار تیم ایتالیا را در تهران شکست دهد.

والیبال ایران دوباره ایتالیا را برد

به روز شده:  17:52 گرينويچ - 22 ژوئن 2014 - 01 تیر 1393
تیم ملی والیبال ایران موفق شد برای دومین بار تیم ایتالیا را در تهران شکست دهد.
بازی امروز با نتیجه ٣ بر ١ به نفع ایران به پایان رسید. ایران دو روز پیش هم در لیگ جهانی والیبال ایتالیا را در سه ست پیاپی شکست داده بود.
ایران ست اول و دوم را به ترتیب با نتایج ٢۵ بر ٢٢ و ٢۵ بر ١٩ از آن خود کرد، اما ایتالیا توانست در ست سوم ایران را متوقف کند و این ست با نتیجه ۲۵ بر ١٩ به نفع ایتالیا به پایان رسید.
با این حال این یک ست کمکی به ایتالیا نکرد و ایران با نتیجه ۲۵ بر ٢٠ در ست چهارم، در این بازی هم به پیروزی رسید.
تیم والیبال ایران در لیگ جهانی والیبال نمایش درخشانی داشته و از جمله توانسته برزیل را شکست بدهد.
ایران پس از این، چهار بازی با لهستان دارد.
ایران در گروه اول لیگ جهانی پس از ایتالیا که نوزده امتیاز دارد با سیزده امتیاز دوم است اما ایران دو بازی کمتر دارد.
لهستان و برزیل در این گروه سوم و چهارم هستند.

به عبدالکريم سروش!يکی ازسينه چاکان شجره خبيثه


ترور و جنایت خون آشم ها سال 2013 ابوبکر البغدادی در پیامی صوتی ادغام "جبهه النصره" و "دولت اسلامی در عراق" را اعلام کرد تا بدین ترتیب گروه "دولت اسلامی در عراق و شام" (داعش) شکل بگیرد

جنایات داعش


درسال 2006 زرقاوی به قتل رسید و«ابی حمزه المهاجر» به عنوان رهبرشبکه القاعده درعراق به جانشینی او تعیین شد. درپایان س
ال 2006 یک گروه شبه نظامی متشکل ازهمه گروههای موجود درعراق به نام « دولت اسلامی در عراق» به رهبری «ابوعمرالبغدادی» تشکیل شد .درماه آوریل سال 2010 نیروهای آمریکایی در یک عملیات نظامی ابو عمر البغدادی و ابو حمزه المهاجر را کشتند. پس از آن ، «ابوبکر البغدادی» به جانشینی « ابوعمرالبغدادی» برگزیده شد.دراوایل سال 2011 با آغاز بحران و جنگ در سوریه، گروه "جبهه النصره لاهل الشام" به عنوان شاخه گروه دولت اسلامی عراق درسوریه تشکیل شد و به سرعت به یکی از گروه‌های مطرح درعرصه جنگ علیه دولت سوریه بدل گشت. سرانجام در سال 2013 ابوبکر البغدادی در پیامی صوتی ادغام "جبهه النصره" و "دولت اسلامی در عراق" را اعلام کرد تا بدین ترتیب گروه "دولت اسلامی در عراق و شام" (داعش) شکل بگیرد. اما با مخالفت القاعده با این ادغام و حمایت از جبهه النصره ، داعش به جنگ با این جبهه در سوریه پرداخت.


مردانی با لباس عربی با ریش های بلند ژولیده و صورت های آفتاب سوخته در بیابان ها و شن زارها، تصاویری آشنا در بسیاری از فیلم هایترور و جنایت خون آشم ها هالیوودی در سال های اخیر بوده است.

وضعیت اسفناکی در منطقه امن اشترانکوه یعنی دریاچه گهر و دره ی نیگاه مشاهده می شود


امروز نیز وضعیت اسفناکی در منطقه امن اشترانکوه یعنی دریاچه گهر و دره ی نیگاه مشاهده می شود ، این وضعیت به جایی رسیده است که به علت رها شدن این منطقه علناً گردشگران و شکارچیان هروقت که اراده کنند بدون کمترین کنترلی وارد منطقه امن می شوند ،در حالیکه در سال ها پیش بازدید از دریاچه گهر برای برقراری امنیت کامل حیات وحش تنها در سه ماهه ی تابستان امکان پذیر بوده است حال با توجه به مشکلات عدیده و اسفناک منطقه ی به اصطلاح حفاظت شده اشترانکوه از جمله صید و شکار، قطع اشجار، آتش سوزی ، جاده سازی ، ساخت سایت های پرورش ماهی و ... ،رها سازی منطقه امن آنهم با این وضعیت در سال جاری منوال سه سال اخیر ، جای سوال دارد؟

در بازدید برخی از انجمن های زیست محیطی در ابتدای اردیبهشت سال جاری ( 1393)، اعضای این انجمن ها با حضور ده ها گروه در منطقه مواجهه شده تا جایی که در طول 20 روز ، بیش از پانصد نفرگردشگر وارد منطقه شده است ، که در طول سال های گذشته سابقه نداشته است که اینگونه در فصل ممنوعه ، منطقه امن تبدیل به زباله دانی شود و عمق فاجعه تا جایی است که گونه های مختلف گیاهی قبل از رشد کامل لگد مال شده ، و به علت تردد ده ها موتور سیکلت و شکارچی غیر مجاز در این منطقه ، تهدیدی اساسی در امنیت حیات وحش منطقه گردیده است.

در طول چند سال اخیر بارها حامیان محیط زیست هشدارهای لازمه و کارشناسی شده را ارائه داده اند ولی متاسفانه به علت بی توجهی به هشدارهای داده شده از سوی فعالان محیط زیست ،احتمال مرگ دریاچه گهر بزرگ همچون برادر کوچکترش ( گهر دوم) وجود دارد ، ودر صورت تداوم این روند طبق نظر کارشناسان در زمانی کمتر از 20سال باید برای همیشه از این نگین دریاچه های کوهستانی ایران و خاورمیانه خداحافظی شود.

لذا با توجه به شرایط اسفناک منطقه امن اشترانکوه تعدادی از انجمن های حامی محیط زیست در استان لرستان در نامه ای به رییس سازمان محیط زیست - نسخه ای از این نامه برای «نگاه شما» ارسال شده است - و تشریح فاجعه رخ داده در این منطقه ، موارد ذیل را به عنوان پیشنهاداتی برای جلوگیری از گسترش این فاجعه مطرح کرده اند:

1 – باتوجه به حضور بیش  از 70 هزار نفر گردشگر تنها برای بازدید از دریاچه گهر در سه ماهه تابستان ، از حضور گردشگران در فصول ممنوعه به صورت جدی جلوگیری به عمل آید.

2-درخواست تخریب جاده غیرقانونی مورزرین وجلوگیری از تردد خودرویی از این جاده که عامل اصلی تخریب منطقه امن اشترانکوه ودریاچه گهر محسوب میشود واین جاده نماد بی تفاوتی سازمان محیط زیست در حراست از محیط زیست ومناطق حفاظت شده میباشد!

2 – اجرای طرحی مدون و کارشناسی شده و کاربردی در نجات این دریاچه و جلوگیری از پیری زودرس آن و جلوگیری از انقراض گونه های گیاهی و جانوری در این منطقه.

3 – بعد از تدوین این طرح به مدت حداقل 3 سال از ورود گردشگران به منطقه امن اشترانکوه جلوگری به عمل آید.

4 – ضمن فعال نمودن پاسگاه های محیط بانی تعطیل شده در منطقه اشترانکوه ، حداقل چهار پاسگاه دیگر احداث شود ( با توجه به وسعت و فشردگی کوه ها و وجود صدها دره ی کوچک و بزرگ).

5 –در اختیار قراردادن تجهیزات لازمه برایمحیط بانان و افزایش تعداد محیط بانان از 15 نفر به حداقل 70نفر.

6 – جلوگیری از اجرای هرگونه طرح گردشگریخارج از ارزیابیهای زیست محیطی در منطقه امن اشترانکوه با توجه به وضعیت اسفناک منطقه وجلوگیری ازتعدد مدیریت (سازمان گردشگری واستانداری و...) وتحت حفاظت قرار دادن وکنترل گردشگری منطقه با یک  مدیریت واحد از سوی سازمان محیط زیست.

7 – در خواست جدی تبدیل این منطقه به عنوان پارک ملی.