نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ مرداد ۲۴, شنبه

غصب و تخليه خانه فلسطينان توسط ارتش اسرائيل !

2 Aug. '09: Two Palestinian families evicted from Sheikh Jarah; settlers move into their homes

On 2 August 2009, the police evicted two Palestinian families from their houses in the Sheikh Jarah neighborhood of East Jerusalem : the extended Hanun family, 17 members who lived in three apartments, and the extended Alghawi family, 29 members who lived in six apartments. Immediately following the eviction, settler families took over the houses under heavy police guard. The evicted families refuse to be removed from the neighborhood and have stayed in the street since then.

Several of the Hanun family members in the street. Photo: Kareem Jubran, B'Tselem, 5 Aug. '09.
Several of the Hanun family members in the street after the eviction. Photo: Kareem Jubran, B'Tselem, 5 Aug. '09.

The two families are the descendents of refugee families from 1948, the Hanun family from Haifa , and the Alghawi family from Sarfarand (Tzrifin). These families were part of a group of 28 families, which now amount to 550 persons, who were settled in the neighborhood in 1956 by the Jordanian government and UNRWA.

The eviction followed the Israeli Supreme Court's determination that the families were living in property belonging to the Jewish community that lived close to the tomb of Simon the Just until the 1930s. This property is registered to the name of the Sephardic Community Committee and the Knesset Israel Committee. These committees transferred their rights in the land to the Nahalat Shimon settlers' organization, which has been engaged over the past decade in evacuating Palestinian families in the neighborhood from their homes, and holds five other compounds in the neighborhood.

After the Palestinian residents are removed from the area around the tomb of Simon the Just, the Nahalat Shimon organization plans to build a 200-apartment Jewish neighborhood on the site. This plan complements other plans of settler organizations Elad and Ateret Cohanim, which are supported by government ministries and governmental authorities, to surround the historical basin around the Old City with compounds controlled by settler organizations. The state funds the guarding of the compounds in which the settlers live and allocates security forces that enable the taking over of Palestinian properties.

Settler organizations are also seeking to advance two other plans in Sheikh Jarah. The first is the project involving the Shepherd Hotel, a property owned by Irving Moskowitz. Recently, the Jerusalem Municipality approved a request to renovate the hotel, turning it into a 20 apartment building. There is also a plan, not yet approved, for the site that includes 90 apartments, a synagogue, a nursery school, and day-care centers. The second plan is in the Mufti's Vineyard (the al-Husseini Vineyard), which the Israel Lands Administration has leased to Ateret Cohanim.

Another part of the settlers' plan to gain control of the area, under government auspices, was the appointment of the Elad organization to operate the Ir David Archeological Garden in Silwan, and the organizations' involvement in operating the Tzurim Valley National Garden , which is situated east of Sheikh Jarah and encircles the Old City from the east. In this context, the Jerusalem Municipality has begun planning the King's Valley Archeological Garden on area on which Palestinian houses stand in the al-Bustan section of Silwan, south of the Old City , near the Elad settler compounds in Silwan.

The implementation of these plans, with government support, is especially grave given the government's discriminatory planning policy in East Jerusalem , which stifles any possibility of building and development for the Palestinian population. If they are indeed realized, the result will increase the physical isolation of East Jerusalem from the rest of the West Bank and will intensify the harm to the Palestinian population.

Sharihan Majd Hanun, a psychology student at Al-Quds University, described the evacuation of her family from their home:

Filmed by Kareeem Jubran, B'Tselem, 2 Aug. '09.

قتل و عام ارامنه

http://www.chebayadkard.com/chebayadkard/sokhan/sokhan.html


شماره 761-2009

23 مرداد 1388

کليد واژه ها : جامعه

روزنامه اعتماد - گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ وعده دادند که امروز در بازداشتگاه هاي شاپور و پاسارگاد به روي نمايندگان باز شود تا مشخص شود اخبار نگران کننده يي که برخي بازداشتي هاي آزاد شده از اين دو مرکز مي آورند صحت دارد يا نه. اعضاي کميته ويژه قول گرفتند پس از چند روز انتظار، امروز بتوانند راهي اين دو بازداشتگاه شده و خبر بياورند آيا در اين دو مکان هم مانند کهريزک، حقوق شهروندان ناديده گرفته شده است.

کميسيون امنيت ملي مجلس و کميته ويژه بررسي وضعيت بازداشت شدگان روز دوشنبه جلسه هاي فوق العاده داشته و از خانواده زندانيان و همچنين مسوولان ارشد نيروي انتظامي دعوت کرده بود تا اتفاقات اخير را بررسي کنند اما حين بررسي اظهارات بسيار نگران کننده يي شنيدند که به گفته کرمي راد يکي از اعضاي اين کميسيون، بر همان اساس اعضا تصويب مي کنند به سرعت به سمت پاسارگاد و شاپور رفته تا بررسي کنند بازداشت شدگان اين مراکز چه وضعيتي دارند.به گفته کرمي راد عضو کميسيون امنيت ملي بازداشتگاه شاپور، بازداشتگاهي است که توسط آگاهي تهران اداره مي شود. بازداشتگاه پاسارگاد هم در جنوب غربي تهران است که توسط سپاه مديريت مي شود. تا کنون در مورد پاسارگاد چندين بار از سوي نماينده ها روايت هايي شنيده شده بود، اما موضوع بازداشتگاه شاپور اولين باري است که توسط نماينده ها رسانه يي شد. هر چند کاظم جلالي که قرار بود سخنگوي کميته ويژه باشد، ديگر به راهروهاي مجلس نمي آيد و تحت برخي فشارها حاضر نمي شود با رسانه ها گفت وگو کند. ساير اعضاي کميسيون هم با نگراني اين اخبار را به رسانه ها مي گويند.البته رئيس کميسيون امنيت ملي روز يکشنبه گفته بود به يک بازداشتگاه جديد هم خواهند رفت اما صلاح ديده بود نام آن را علني نکند. به دلايلي نامعلوم مردان لاريجاني يکشنبه به اين مقر بازداشت نمي روند و سرانجام وقتي گزارش هاي زندانيان آزاد شده را در روز دوشنبه استماع مي کنند، گويا عزم شان جزم تر مي شود تا به سرعت تلاش کنند درهاي بازداشتگاه شاپور و پاسارگاد هم به روي آنها باز شود. همزمان با اين تلاش نمايندگان کميته ويژه براي رفع نگراني خانواده زنداني ها، پروژه تخريب کميته دوم لاريجاني که معروف به کميته حقيقت ياب است هم کليد خورد.

حميدرضا کاتوزيان از اعضاي شاخص اين کميته، گزارش تکان دهنده يي از بررسي هاي کميته فوق در حوادث کوي دانشگاه، حمله به مجتمع هاي مسکوني مردم، حوادث ميدان آزادي و فوت هفت شهروند تهيه کرده و قرار است اين گزارش در صحن غيرعلني مجلس قرائت شود. ظاهراً به همين دليل هم صدا و سيما پروژه تخريب کاتوزيان و مطهري را آغاز کرده است. مجلسي ها هم از اين اقدام رسانه ملي ناراحت شده و صحن علني مجلس به محل مناقشه نماينده هاي مدافع قرائت اين گزارش با نماينده هاي رايحه خوش خدمتي هاي احمدي نژاد تبديل شد. در حالي که رايحه خوش خدمتي هاي مجلس خط و نشان کشيدند که نمي گذارند اين گزارش حتي در صحن غير علني قرائت شود، به گفته کاتوزيان صدا و سيما هم از برنامه 30/20 پروژه تخريب اصولگرايان پيگير اتفاقات اخير را آغاز کرده و بر اين اساس روز گذشته خبرنگاران صدا و سيما هم مصاحبه هايي را با رويکرد احساساتي شدن نمايندگان کميته حقيقت ياب و غيرواقعي بودن گزارش هاي آنها آغاز کردند.به هر حال مجلس روزهاي پرتنشي را طي مي کند. از يک طرف کميته حقيقت ياب با فشارهاي بسياري روبه رو است تا کوتاه بيايد و گزارش جنجالي خود را از نقش لباس شخصي ها در حوادث اخير قرائت نکند. کميته ويژه لاريجاني هم که بايد درخواست کند تا مقامات انتظامي راضي شوند آنها به يک بازداشتگاه بروند. در اوين فرستادگان لاريجاني تنها با چهار فعال سياسي بازداشت شده ديدار کردند.

درخواست آنها براي ملاقات با سايرين از جمله تاج زاده و عيسي سحرخيز که تا کنون کسي قادر به ملاقات با آنها نشده، بي پاسخ مانده است. حجاريان هم بر خلاف وعده داده شده به نمايندگان هنوز در بازداشت است. در مورد پاسارگاد و شاپور هم به گفته کرمي راد عضو شاخص کميسيون امنيت ملي اگر اتفاقي رخ ندهد سرانجام پس از دو هفته پيگيري قادر خواهند بود بازديدي انجام دهند. تمام اين اتفاقات در حالي است که دستور آيت الله شاهرودي براي تشکيل کميته سه نفره و آزادي بسياري از زندانيان و گزارشي از وضعيت رعايت حقوق شهروندي هنوز در بن بست مانده است.در چنين شرايطي حاميان دولت در مجلس و صدا و سيما همزمان پروژه تخريب چند نفر از نمايندگان پيگير وضعيت بازداشت شدگان و حوادث کوي دانشگاه مانند حميدرضا کاتوزيان و علي مطهري را کليد زده اند. به همين دليل هم نماينده ها در صحن علني مجلس به رسانه «ملي» هشدار دادند «توهين» و «تخريب» عليه برخي از نماينده هاي پيگير کميته حقيقت ياب را تمام کنند. در اتفاق سوم هم رايحه خوش خدمتي هاي حامي احمدي نژاد در مجلس خط و نشان کشيدند که پيش از اينکه متن گزارش کميته حقيقت ياب را «دقيق» بخوانند و با «برخي ها مشورت کنند»، نخواهند گذاشت گزارش کميته حتي در صحن غيرعلني خوانده شود. به اين ترتيب مجلسي هايي که اين روزها مصر هستند خلاف جهت جو حاکم به بررسي اتفاقات ناگواري که از 22 خرداد تاکنون رخ داده بپردازند، تحت فشار قرار گرفته اند.کاتوزيان گلايه کرد که برنامه 30/20 روز دوشنبه تصاوير وي را نشان مي دهد و به نقل از او مي گويند وي و برخي از نماينده ها احساساتي شدند و بازيچه دست برخي اغتشاشگرها شدند. کاتوزيان هم نسبت به اين دروغ پردازي و رفتار تفرقه افکنانه صدا و سيما در صحن علني تذکر داد. جالب بود که حميد رسايي هم در صحن علني همان ادبيات صدا و سيما را تکرار کرد و وقتي صداي اعتراض نمايندگان بلند شد، وي با ميکروفن خاموش هم شروع به توهين به کاتوزيان کرد و اين نماينده را تنها به خاطر اينکه مصر است کميته حقيقت ياب بايکوت نشود و حقوق آسيب ديدگان را اخذ کند، متهم کرد که تريبون افرادي شده که مردم را به خيابان ها کشانده اند. اما کاتوزيان هم جواب داد اين يک سناريو از پيش طراحي شده است. برخي افراد که او صلاح نديد نام شان را ببرد به کاتوزيان چند هفته يي است سفارش کرده اند در مورد «عليرضا توسلي» و «ترانه موسوي» حتي تکذيبي هم نکند اما همان افراد گويا سناريويي طراحي مي کنند که در ازاي سکوت کاتوزيان، در صدا و سيما اين پروژه را کليد بزنند که چرا کميته فوق اين مساله را در دست بررسي دارد. روايت جالب کاتوزيان اين گونه بود؛ اين اقدام رسانه ملي براي زير سوال بردن کميته حقيقت ياب مجلس و تحت شعاع قرار دادن اقدامات اين کميته است و به نظر مي رسد برخي مي خواهند اقدامات ما را در مورد شناسايي افراد خاطي بي اثر جلوه داده و ما را افرادي تند، بي منطق و تحت تاثير رسانه هاي خارجي معرفي کنند.کاتوزيان در گفت وگويي اعلام کرده است؛ مساله مرگ عليرضا توسلي نوجوان 12ساله يي را که گفته مي شود در اغتشاشات اخير جان سپرده است، پيگيري مي کند و نه تنها اين مساله بلکه هر مورد ديگري را که مردم به ما بگويند پيگيري مي کنيم اما برخوردهايي که با ما مي شود، بعضاً ناشايست است. کساني که موضوع مرگ ترانه موسوي را پيگيري مي کردند با ما تماس داشتند و به بنده گفتند اين موضوع را تکذيب نکنم تا اطلاعات آنها کامل تر شود.وي با بيان اينکه از يک هفته قبل مي دانسته موضوع مرگ ترانه موسوي کذب بوده، افزود؛ اما از ما خواسته بودند در اين زمينه هيچ حرفي نزنيم. من نمي گويم اين ارگان کجا بوده اما به نظر مي رسد آنها به دنبال سناريويي براي تخريب ما بوده اند تا ما را متهم کنند.

نماينده تهران در پاسخ به سوال يک خبرنگار وابسته به اصولگرايان که پرسيد فکر نمي کنيد پخش تصاوير شما در صدا و سيما در اين گزارش تصادفي بوده است، اظهار داشت؛ چرا تصادفي تصوير رونالد ريگان را نشان ندادند.کاتوزيان با اشاره به اينکه کميته حقيقت ياب از سوي لاريجاني تشکيل شده است تصميم گيري در مورد نحوه قرائت گزارش کميته که به شکل محرمانه باشد يا در جلسه علني يا غيرعلني قرائت شود را بر عهده رئيس مجلس دانست. وي تاکيد کرد؛ در مورد نامه اخير کروبي به آيت الله هاشمي در کميته حقيقت ياب پيگيري هايي در حال انجام است تا مشخص شود اين موارد واقعيت داشته است يا نه. در همين راستا حميد رسايي نماينده مردم تهران به تذکر ديروز حميدرضا کاتوزيان اعتراض کرد و در صحن علني در تذکر خود خطاب به ابوترابي نايب رئيس مجلس فرياد زد؛ چگونه شما به کاتوزيان که در نوبت تذکر نبوده است خارج از نوبت وقت داديد و به من که از صبح ثبت نام کرده بودم، وقتي نداديد. کاتوزيان هم پيمان کساني شده است که مردم را به خيابان ها کشاندند. ايشان صحبت هايي را در مورد مسائل شخصي از تريبون مجلس مطرح مي کنند و تنها به دنبال تکذيب اظهارات خود است. ابوترابي فرد نيز در پاسخ به اين تذکر گفت؛ وقت خارج از نوبت به کاتوزيان داده نشده است بلکه ايشان به جاي يک نفر ديگر تذکر داده اند. همچنين من اجازه نمي دهم به کسي که در جلسه حضور ندارد، اين گونه تهمت بزنيد.دفاع ابوترابي از کاتوزيان و فرياد احسنت نماينده ها حميد رسايي را عصباني کرد و او طبق عادت هميشگي از جاي خود بلند شد و فرياد زد. افرادي مانند علي اصغر زارعي از ديگر نماينده هاي رايحه خوش خدمت ديروز به صراحت در گفت وگو با «اعتماد» گفت؛ تا زماني که متن کامل گزارش کميته را نخوانند حاضر نخواهند شد اجازه دهند اين گزارش در صحن مجلس قرائت شود. اين در حالي است که لاريجاني بايد در اين باره تصميم بگيرد. آنچه در اين گزارش حاميان دولت را نگران کرده، اشاره صريح گزارش به نقش لباس شخصي ها در حوادث اخير از جمله ماجراي کوي دانشگاه است.امروز همه منتظر هستند تا گزارش نماينده ها از دو بازداشتگاه شاپور و پاسارگاد را بشنوند؛ البته اگر درها باز شود و اگر بازداشت شده يي آنجا مانده باشد و حاضر شوند در مورد اتفاقي که شنيده شده با نماينده ها صحبت کنند.

وضعیت مصرف مواد مخدر و روانگردانها در دانشگاهها/ گزارشها محرمانه است

هر ساله آمارهای جدیدی درباره اعتیاد دانشجویان به مواد مخدر و مواد روانگردان منتشر می شود که از سوی مسئولان وزارت علوم تکذیب می شود. مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم در گفتگوی مشروح با خبرگزاری مهر به سئوالات موجود پیرامون این موضوع پاسخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش یکی از مسئولین ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بود که بر اساس تحقیقات به عمل آمده گرایش دانشجویان نسبت به مصرف مواد روانگردان در مقایسه با سایر مواد بیشتر شده است. اعلام چنین آماری در کنار سایر آمارهای ضد و نقیض در رابطه با میزان مصرف مواد در میان دانشجویان، تعداد دانشجویان معتاد و .. که هرازگاهی از سوی برخی ارگانها اعلام می شود، باعث شد به سراغ مسئولین معاونت دانشجویی وزارت علوم برویم و پرسشهایی را در رابطه با تأیید یا رد این آمارهایی از آنها داشته باشیم.

حسن مسلمی نائینی - مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم در مواجهه با طرح این پرسشها از جانب خبرنگار مهر موضوع را به اداره کل امور فرهنگی این وزارتخانه ارجاع داد و گفت: در حال حاضر موضوعات مرتبط به این حوزه را این بخش از وزارت علوم پیگیری می کند.

در نهایت محسن اسلامی - مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم طی مصاحبه ای تشریحی به پرسشهای گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در این زمینه پاسخ داد.

* خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: آقای اسلامی چندی پیش آمارهایی از سوی برخی نهادها درباره افزایش مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان اعلام شده بود که مسئولی در وزارت علوم آن را تایید نکرد. آیا آمار دقیقی از مصرف مواد مخدر در دانشگاهها دارید؟

- دکتر محسن اسلامی: آماری دقیقی در خصوص مصرف مواد مخدر در دانشگاهها نداریم دانشگاهها به صورت تک تک گزارشات خود را در این زمینه به مراکز مشاوره ارائه می دهند و مراکز مشاوره دانشگاهها نیز این آمار را به مرکز مشاوره مرکزی وزارت علوم ارائه می دهند. موضوع مصرف مواد در دانشگاهها و خوابگاهها توسط مسئولین دانشگاه رصد و گزارشهای محرمانه ای در این زمینه ارسال می شود اما آماری به صورت دقیق و علمی موجود نیست.

* چندی پیش از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر آماری در خصوص مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان ارائه شد و درآن اعلام شده بود گرایش دانشجویان به سمت مصرف مواد روانگردان است وزارت علوم نیز در این زمینه تحقیقی انجام داده و آیا اصلا این موضوع را تأیید می کنید؟

می توان حدس زد که روانگردانها بیشتر از سایر مواد مصرف می شوند حتی در میان دانشجویان. اما نمی توان به همین راحتی اعلام کرد که در بین دانشجویان مصرف این مواد بیشتر است و یا اینکه 30 درصد دانشجویان معتاد هستند

- استفاده از مواد روانگردان به دلیل سهل الوصول تر بودن نسبت به سایر موارد مخدر می تواند به عنوان موادی که گرایش دانشجویان به آن بیشتر است مطرح شود. من این موضوع را نه تأیید و نه رد می کنم اما ارائه این آمار مبنای درست علمی ندارد و می توان مطرح کرد که در کل کشور نیز به دلیل سهل الوصول بودن افراد تمایل بیشتری نسبت به استفاده روانگرانها دارند.

اگر تحقیقی در این زمینه صورت گرفته بر اساس یافته های تصادفی بوده که علمی نیستند و بر اساس مشاهدات از یک یا چند دانشگاه که ممکن است جزء دانشگاههای وزارت علوم هم نباشد صورت گرفته و به سایر دانشجویان و دانشگاهها تسری داده شده است. آماری که ارائه می شود بیشتر آمار محفلی است. چند دانشجو را در چند محفل می بینند و تعمیم می دهند به تمام دانشجویان در تمام دانشگاهها.

* بالاخره در هر تحقیقی جامعه ای درنظر گرفته می شود و از این میان تعدادی از افراد به صورت تصادفی به عنوان نمونه ارزیابی می شوند و نتیجه تحقیق به سایر افراد جامعه تعمیم داده می شود.

- مواد مخدر سریع النتشار و خاص است و اگر مانند سایر متغیرها بود می توانستیم بپذیریم که در برخی گزارشها و تحقیقات گرفتن یک نمونه کوچک از جامعه ای بزرگتر می تواند به سایر افراد جامعه تعمیم داده شود. در موضوع مواد مخدر متغیرهای زیادی تأثیرگذار هستند و نمی توان به این راحتی قضاوت کرد از این رو ارائه چنین آمارهایی را درباره دانشجویان علمی نمی دانم.

به عنوان مثال زمانی اعلام شده بود که 30 درصد دانشجویان مواد مصرف می کنند این وحشتناک است که از بین 3 میلیون و 300 هزار دانشجو 30 درصد معتاد باشند. مشخص نیست این آمار از چنین پدیده پنهانی چگونه به دست آمده است؟ زمانی که استعمال مواد در دانشگاه و خوابگاه ممنوع است چگونه می توان فهمید و نتیجه گرفت که 30 درصد دانشجویان مواد مصرف می کنند این یافته ها علمی نیستند.* یعنی نمی پذیرید که مصرف روانگردانها از سایر مواد مخدر در دانشگاهها و خوابگاهها بیشتر است؟
-
بله می توان حدس زد که روانگردانها بیشتر از سایر مواد مصرف می شوند حتی در میان دانشجویان. اما نمی توان به همین راحتی اعلام کرد که در بین دانشجویان مصرف این مواد بیشتر است و یا اینکه 30 درصد دانشجویان معتاد هستند.
این را می پذیرم که به جهت جوان بودن و برای رفع هیجانات، مصرف مواد در میان دانشجویان وجود دارد و درست است که جامعه دانشگاهی نسبت به مصرف مواد آسیب پذیرتر است اما من جامعه دانشگاهی را پاک می دانم و معتقد هستم اگر درصدی به جهت عدم آگاهی، هیجانات کاذب، افسردگی و یا کانالهای ناباب دوستی مواد استفاده می کنند نباید این را به کل جامعه دانشگاهی تسری داد و در کنار آن باید این را نیز پذیرفت که جامعه دانشگاهی نسبت به مواد بیشتر مقاومت می کند.

نمی توان به این راحتی از واقعیتی پنهان (اعتیاد) که ممکن است در خوابگاهها و یا دانشگاهها اتفاق بیفتد آمار دقیقی جمع آوری کرد. آمار دقیق هم نداریم اما معتقد به فرهنگ سازی و پیشگیری در زمینه مصرف مواد مخدر هستیم

*
وزارت علوم همواره درباره اعلام آمار و نتایج تحقیقات سایر ارگانهای درگیر با موضوع مواد مخدر با موضع گیری مباحثی را مطرح می کند و آنها را فاقد اعتبار علمی می داند اما خود نیز در این زمینه اقدامی انجام نمی دهد و دست به تحقیق و یا پروژه مهمی نمی زند. اگر آمارهای سایر ارگانها را نمی پذیرید چرا خودتان کار علمی انجام نمی دهید و بر اساس یافته های علمی خود نتایجی را اعلام نمی کنید؟

- نمی توان به این راحتی از واقعیتی پنهان که ممکن است در خوابگاهها و یا دانشگاهها اتفاق بیفتد آمار دقیقی جمع آوری کرد. آمار دقیق هم نداریم اما معتقد به فرهنگ سازی و پیشگیری در زمینه مصرف مواد مخدر هستیم.

* با این تفاسیر از نظر شما بهترین کار علمی که وزارت علوم در زمینه جمع آوری اطلاعات از دانشجویان در معرض خطر و یا دانشجویان مصرف کننده مواد مخدر می تواند انجام دهد چیست؟
-
من فکر می کنم اگر در کارنامه سلامت که هر ساله در قالب طرح پایش سلامت جسمانی و روانی برای دانشجویان ورودی جدید در نظر گرفته می شود به مواردی نظیر موارد مخدر بپردازیم کار علمی خوبی است ما در اداره کل امور فرهنگی چهار سال است که این موضوع را فریاد می زنیم و برای اجرایی شدن آن تلاش می کنیم.
در طرح پایش سلامت، بر اساس اظهارات خود دانشجو مصرف مواد، در معرض خطر و آسیب پذیر بودن دانشجو به وسیله پرسشهایی که طراحی شده مشخص می شود. این کارنامه محرمانه است و نگرش در این زمینه کمک و مساعدت به دانشجو است و مبارزه نیست.

* از سیر صعودی و نزولی مصرف مواد در میان دانشجویان هم اطلاع ندارید؟

فشارهای روانی آسیب پذیری را در میان دانشجویان در برابر مواد افزایش می دهد. مواردی نظیر مشکلات اقتصادی، معیشتی، شهریه و امتحانات دانشجویان را در برابر مصرف مواد آسیب پذیرتر می کنند

- در سالهای اخیر نظارت بیشتری کردیم و در حوزه خوابگاهی که آسیب پذیرتر است فرهنگ سازیهای بسیاری شد. دانشجویان را آگاه تر کردیم و معتقدیم که مصرف مواد مخدر در سالهای اخیر در میان دانشجویان کاهش یافته است. اما در هر حال فشارهای روانی آسیب پذیری را در میان دانشجویان در برابر مواد افزایش می دهد. مواردی نظیر مشکلات اقتصادی، معیشتی، شهریه و امتحانات دانشجویان را در برابر مصرف مواد آسیب پذیرتر می کنند و در مقابل وجود ثبات در دانشگاهها مصرف را کاهش می دهد.

* ارزیابی از مصرف مواد مخدر در دانشگاههای آزاد در مقایسه با دانشگاههای دولتی دارید؟
-
مصرف مواد مخدر در دانشگاههای دولتی کمتر از دانشگاههای آزاد است به دلیل اینکه در این دانشگاهها نظارت بیشتر است.

* در حال حاضر نقش اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم در رابطه با مصرف مواد مخدر دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی چیست؟
-
اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم بیشتر در زمینه پیشگیری کار می کند و تلاش می کند دانشجویان را به ویژه دانشجویانی که نسبت به این موضوع آسیب پذیری بیشتری دارند آگاه کند.

* مهمترین اقدامات این اداره در زمینه پیشگیری از مصرف مواد در میان دانشجویان چیست؟
-
مجهز کردن خوابگاهها و دانشگاهها به امکانات فرهنگی مورد نیاز دانشجو، افزایش نظارت، آشناکردن دانشجویان با انواع مواد مخدر از نزدیک، تقویت حراستهای دانشگاهها و خوابگاهها و همچنین کارشناسان فرهنگی و مشاوره در این زمینه،برپایی جشنواره سیاه و سفید، حمایت از کانونهای آسیبهای اجتماعی در حوزه مواد مخدر برخی از اقداماتی است که در اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم در این زمینه انجام شده و انجام می شود.

همچنین با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر به 70 نفر در دانشگاههای دولتی آموزش داده می شود و گواهی تدریس به آنها ارائه می شود تا پس از ماه رمضان فعالیتهای خود را در زمینه پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاهها آغاز کنند.
انتشار و توزیع کتب و جزوات آموزشی به تمام دانشگاهها برای دانشجویان جدیدالورود و حمایت از پایان نامه های دانشجویی با موضوع مواد مخدر نیز از دیگر اقدامات اداره کل امور فرهنگی به شمار می آید.


چهره‌ی امام زمان در بحارالأنوار مجلسي

این نیمه شعبان هم گذشت و او نیامد. او که جهان در انتظار اوست. (البته اگر ایران را جهان حساب کنیم!) شیفتگانش در نیمه شعبان بر سر چاه جمکران حضور به هم رساندند و شب زنده داری نمودند.
انتظار شخصی به نام مهدی برای شیعیان خصوصا شیعیان ایران، دیگر به عنوان یک فرهنگ در آمده است و لحظه شماری برای ظهورش یک عادت.
او کیست که شیعیان در فراقش سینه چاک می‌دهند و گریبان پاره می‌کنند؟ او کیست که به نام منجی از او یاد می‌شود؟ او کیست که می‌خواهد جهان را به عدل و برابری دعوت دهد؟ او کیست؟!!

در به در دنبال خصوصیات این موجود ناشناخته گشتم تا اینکه خصوصیاتش را در کتاب معتبر شیعی یعنی (بحارالانوار ـ علامه محمد باقر مجلسی) یافتم. کتابی که به اجماع شیعه جامع‌ترین کتاب روایی در مورد امام زمان است.

مهدی منتظر و امام زمان دارای این صفات است:

دینی که امام زمان مردم را به آن دعوت می‌کند غیر از دینی است که پیامبر آورده است. او قرآن جدید، سنت جدید، امر جدید و قضاوت جدید دارد. (بحار الأنوار جلد ۵۲ ص۲۳۵) رسول خدا (ص) و علی (ع) با نرمش عمل ميكردند ولی قائم با کشتن عمل می کند.

او خلاف آنچه که پیامبر خدا(ص) حلال یا حرام کرده عمل می‌کند. از قول رسول خدا (ص) روایت شده که او حلال مرا حرام و حرام مرا حلال می‌کند. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۷۹)
از قول ائمه روایت شده که او مسجد را می‌شکند ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۸۶)
مسجد االحرام و مسجد النبی را خراب می‌کند. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۳۲)
مساجد چهارگانه را تخریب می‌کند. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۳۳) او از اهل کتاب جزیه نمی‌گیرد، هر کس به بیست سالگی رسیده باشد و احکام دین را درست یاد نگرفته باشد می‌کشد. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۸۲)
او بدون درخواست مدرک، قضاوت و حکم می‌کند. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۲۵) توبه نمی پذیرد. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۵۳)
چون فرزندان و نوادگانِ قاتلان امام حسین(ع) راضی به کار پدران خود هستند، آنها را می‌کشد. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۱۳)
کار هر روزه امام زمان این است که خلیفه اول و دوم را از قبر بیرون کشیده آنان را به آتش کشد و خاکستر آنان را بر باد دهد چرا که گناه همه خلایق به گردن آن دو نفر است!. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۸۶، ص۲۸۳)
او به جرم تهمت زدن به ماریه قبطیه، و آزار فاطمه(ع) عایشه، همسر پیامبر(ص) را زنده کرده، حد می‌زند و مجازات می‌کند!. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۱۴).

مهدی منتظر علی رغم این آیه که “إن أکرمکم عند الله أتقاکم” ( “بهترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست”:سوره حجرات، آیه۱۳)؛ ضد نژاد عرب است و اعراب بر ضد او هستند. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۳۳)
گفته شده است که وای بر عرب از شدت آنچه بر سرش می‌آید. بین او و عرب تنها شمشیر حاکم است. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۴۹)
مهدی شش هزار نفر را از قریش و غلامان آنان را دست بسته گردن می‌زند. (( بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۴۹) هفتاد قبیله عرب را قتل عام می‌کند. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۳۳)
امام زمان علیرغم نص صريح قرآن: “لا إکراه فی الدين” (”در دين هيچ اجباري نيست”:سوره بقره، آیه۲۵۶)، همه را با زور وادار به اسلام می‌کند و هر کس اسلام نیاورد را گردن می‌زنند. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۴۰) آنقدر مردم را می‌کشد تا جز دین محمد باقی نماند. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۲۹۱)
از امام کاظم نقل شده است که او در شرق و غرب عالم هر کس مسلمان نشد را می‌کشد. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۴۰).
او به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی تشنه خون است و به هیچ کس رحم نمی‌کند. جز کشتن کاری ندارد و کسی را زنده نمی‌گذارد. ((بحار الانوار جلد ۵۲ ص۲۳۱)
از امام صادق نقل شده است که برای قیام قائم عجله نکنید که کار او جز شمشیر و مرگ نیست و او زیر سایه شمشیر حکومت می کند!. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۵۴)
وی دوازده هزار لباس جنگی و سلاح جنگی را بین دوازده هزار نفر یاران خود توزیع می‌کند و به آنان می‌گوید هر کس این لباس را نداشت بکشید. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۷۷)
او آنقدر می کشد که مردم می گویند: مهدی از آل محمد نیست وگر نه به مردم رحم می کرد. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۵۴) از امام باقرنقل شده است که مهدی آنقدر از مردم شهری که والی امام را کشته‌اند می‌کشد که کشتار حرّه (کشتار لشکر یزید از مردم مدینه) در مقایسه با آن هیچ است. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۴۲)
کار مهدی جز کشتن نیست و از هیچ کس توبه نمی‌پذیرد. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۵۳) جز با شمشیر کاری انجام نمی‌دهد. (( بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۸۹) کار او شمشیر است و اسارت. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۱۴)
او چون قصاب که گوسفند می‌کشد، مردم را می‌کشد. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۵۷) او فراریان و زخمی‌ها را نیز می‌کشد ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۵۳) و شکم زنان آبستن را می‌شکافد. ( بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۸۹)

خط فقر کجاست ؟! + 1 عکس


خط فقر دقیقا همین جاست . فاصله ای هم با ما ندارد . درست زیر پای ما است . خط فقر ، خطی فرضی است مابین بتن یک پل . زیر آن خوابیدن و از آن عبور کردن به فاصله یک مصوبه است !به فاصله یک امضای ناقابل ! جمعی ناگهان با لای آن میروند و جمعی زیر آن … عدم ثبات اقتصادی و نداشتن امنیت شغلی و مالی و اجتماعی ، ما را به زیر و بالای این خط منحوس سوق میدهد . دنبال نرخ واقعی تورم و بیکاری نگردید دولت مردان ! خط فقر همین جاست! درست در یکقدمی ما . و ما عابران گذری ، گذر میکنیم و آمار را نگاه میکنیم . آمارها در خدمت دولتمردان است! همانگونه که تاریخ به نوک خامه آنان نوشته میشود . اما واقعیت ، در زیر همین پل شکل میگیرد . خط فقر همین جاست .اینجا ایران است . ام القرای جهان اسلام!

ائل مشروعیت و نه مقبولیت ولی فقیه

شیخ محمد یزدی
این آیت الله شتر را با بارش برده

در اوایل ریاست محمد یزدی تعداد زیادی از کلاهبرداران در زندان با دستور یزدی آزاد شدند .جالب اینکه این افراد شاکی داشتند و طبق قانون، یزدی نمیتوانست دستور آزادی آنها را بدهد. برای مثال برادر محسن رفیق دوست که با پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی که با چند نفر شریک جرم در زندان بود و یا یکی از محکومان بنام فاضل خداداد که به نظر اکثر وکلا بیگناه بود اعدام شد و رفیق دوست به حبس ابد و رد مال محکوم گردید. حال چرا یزدی دستور آزادی این پرونده‌ها را بدون اجرای قانون صادر کرد معلوم نبود. در همان زمان ری شهری وزیر اطلاعات وقت عنوان کرد: ما تازه متوجه شدیم پشت این پرونده که تمام این اختلاسها انجام شده است حزب موتلفه و اقای یزدی بوده. بعد از آن‌ ری شهری و وزارت اطلاعات متوجه دفتری در خیابان ظفر شدند که رسما در آنجا از خانواده های زندانیان میلیاردها تومان پول می گرفتند و پرونده اینها در دفتر یزدی یعنی قوه قضاییه مورد عفو قرارمی گرفت .این دفتر توسط پسر یزدی, – حمید یزدی- بعد از ریاست پدرش افتتاح شده بود و مانند دکان کارچاق کنی کار می کرد. این پروند چندین بار به دفتر رهبری ارسال شد ولی اقدامی صورت نگرفت. در همان زمان برای تکمیل پرونده آقای یزدی تلفن های یزدی و پسرش توسط وزارت اطلاعات شنود شد, حتی چند میکروفون در دفترایشان نصب شده بود. کارشناسان پرونده متوجه فساد خانواده شده بودند. فساد چنان بود که به گفته یکی ازآنها این نوارها را نوار شهرنو نام گذاری کرده بودند. از طرفی‌ دیگر بیت رهبری کل جریان را به یزدی انتقال داد و یزدی سریعا دفتر را تعطیل و پسرش را با حکمی به عنوان بازرس ویژ انتصاب کرد تا وزارت اقدام به دستگیری او نکند. پس از این اتفاقات یزدی تحت امر میر حجازی منشی مخصوص رهیر زندگی می کند. بنابراین تمام حرف هایی که یزدی می‌زند، حمایتش از احمدی نژاد، چاپلوسی از رهبر و مقابله با هاشمی رفسنجانی و شرکت در کودتای انتخاباتی اخیر از ترس افشای پرونده های خودش است وهیچ ارتباطی به اسلام و خدا وپیامبر ندارد. می‌خواهیم تمام نوارهای خانواده‌اش را در شهر قم در سطح وسیع پخش کنیم. البته بزودی نوبت آقای روح الله (خسرو) حسینیان نیز خواهد رسید که پرونده های رنگینی دارد.

عکس : شعار نويسیدامه یافت اعتراضات خشمگینانه خانواده ها در مقابل زندان اوین

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابر گزارشات رسیده از مقابل زندان اوین ،خانواده های دستگیر شدگان قیام مردم ایران در زیر نور شدید آفتاب و گرمای زیاد به اعتراضات خود ادامه میدهند.
خانواده های دستگیر شدگان قیام در در گرمای زیاد که گفته می شود در حدود 40 درجه است و نور شدید آفتاب قرار دارند . در یک اقدام غیر انسانی جهت فشار آوردن روی خانواده ها مامورین دادستای مستقر در زندان اوین درب دسشوئیها ساختمان مراجعات که معمولا مورد استفاده خانواده ها قرار می گرفت قفل کرده اند تا خانواده ها نتوانند از آن استفاده کند
خانواده های دستگیر شدگان هر از چند گاهی اقدام به شعار دادن می کنند و شعارهای آنها مرگ بر خامنه ای و مرگ احمدی نژاد می باشد.که با برخورد وحشیانه نیروهای سرکوبگر مواجه می شوند. خانواده اعلام کردند حاضر به ترک آنجا نخواهند شد تا زمانی که از وضعیت و شرایط عزیزانشان مطلع نشوند و آنها را آزاد نکنند. آنها همچنین از برخورد غیر انسانی مامورین ولی فقیه سخت خشمگین هستند.
تعداد خانواده های که اکنون در اعتراضات مقابل زندان اوین حضور دارند بیش از 180 نفر تخمین زده می شود.
آب زندگی در روستاهای کهکیلویه و بویر احمد

اين شگنجه گران ، اين دژخيمان، حاکم برميهن ما هستند!


سردار بتولی معاون اجتماعی ناجا

سردار رادان جانشین فرمانده ناجادیده بان حقوق بشر خواستار بررسی نقش احمدی مقدم و طائب شد


دیده بان حقوق بشر خواستار شناسایی آمران آزار معترضین و زندانیان شده است
سازمان دیده بان حقوق بشر با صدور اعلامیه ای از حکومت ایران خواستار بررسی عملکرد و تعیین نقش "بالاترین مسئولین امنیتی" این کشور در ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر شده است.

این سازمان تاکید کرده "اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و حسین طائب فرمانده بسیج باید جزء افرادی باشند که مورد تحقیق قرارمی گیرند."

در این بیانیه که روز جمعه منتشر شده جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفته است: "تعداد و دامنه آزارهای پلیس و بسیج به روشنی نشان می دهد که آنها مجری دستورات و فرامین هستند."

وی افزوده: "برای بررسی این آزارها باید مستقیم رفت به سطوح بالا تا مشخص کرد چه کسی این دستورات را داده است."

دیده بان حقوق بشر پس از مصاحبه با تعدادی از شاهدین عینی حوادث اخیر نتیجه گرفته که بسیج و نیروی انتظامی با هماهنگی با یکدیگر به سرکوب معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پرداخته اند.

این سازمان در ادامه این بیانیه به بازداشتگاه کهریزک اشاره کرده و مسئولیت کشته شدن و آزار معترضین در این زندان را بر عهده مقام های امنیتی و در راس آنها اسماعیل احمدی مقدم دانسته است.

به گفته جو استورک "تعطیلی یک بازداشتگاه و عده ای مامور دون پایه را مقصر خواندن نمی تواند به معنای پاسخگویی به آزارهای وسیعی باشد که پس از انتخابات رخ داده است."

وی تصریح کرده: "حکومت باید عملکرد مقام های عالیرتبه را مورد تحقیق قرار دهد و آمران این آزارها را تنبیه کند."