سایت آمریکایی «ورلد آبزرور آنلاین» مجموعه ای از عکس های قدیمی با عنوان «عکس های باور نکردنی.. اسرائیل نمی خواهد آن را ببینی» منتشر کرده است. این مجموعه شامل تصاویری از فلسطین قدیمی و ساکنان اصلی آن است که ریشه های فلسطینی را در این سرزمین نشان می دهد. 

سایت «ورلد آبزرور آنلاین» با بیان این که اسرائیل نمی خواهد جهان این عکس ها را ببیند افزوده است: «لباس های مردم، نام اماکن و نحوه زندگی مردمان نشان می دهد که هویت فلسطین به تمام معنی کلمه فلسطینی بود.»

این سایت افزوده است: «این همان چیزی است که اسرائیل تلاش می کند آن را محو کند تا فلسطین سرزمینی بدون مردم و برای مردمی بدون سرزمین باشد.»
1- زنی بدوی
2- زنانی از ناصره
3- پدر و پسرانش در رام الله
4- زنی از رام الله
5- عکسی از سال 1889 متعلق به زنی از یافا
6- دختری از بیت لحم
7- زنی با لباس سنتی از بیت لحم
8- زنانی از نسل های مختلف در بیت لحم
9- دو خواهر در بیت لحم
10- زنی در بیت لحم کوزه آب حمل می کند
11- پیرمردی در بیت المقدس
12- مردانی از غزه (زیر عکس نوشته شده: ساکنان اصلی غزه-فلسطین)
13- زنی از رام الله با لباسی متفاوت
14- خانواده ای از رام الله
15- زنی از رام الله
16- بادیه نشینانی از بئر سبع
17- زنان و کودکان فلسطینی که در جریان نکبت فرار می کنند-1948
18- فلسطینی 100 ساله
19- زنی از بیت لحم سال 1940 به زمین خود می نگرد
20- بیت المقدس
21- تظاهرات علیه مهاجرت یهودیان در روزهای اشغال فلسطین توسط بریتانیا سال 1920
22- قبة الصخرة در بیت المقدس
23- صیادانی در دریای الجلیل سال 1930
24- تظاهرات اعتراض آمیز در یافا سال 1900
25- بیت المقدس میان سال های 1898 و 1914
26- بیت المقدس
27- بازار حبوبات بیت المقدس
28- نابلس
29- بیت لحم
30- پطر یونان در بیت المقدس سال 1940
31- گوزه گر در بیت المقدس سال 1934