نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ شهریور ۱۲, پنجشنبه

12شهريور :از" حزب‌اللهی بي‌عرضه" تا "پاداش پيروزی انتخابات" (ناگفته‌های جلسه‌های رای اعتماد مجلس)

وبلاگ با اجازه
اول اين‌که آب دست‌تان است زمين بگذاريد و گوش بدهيد به شبکه راديويی فرهنگ يا بنشينيد پای شبکه خبر. چون تنها وقتی که مجلس شنيدن دارد، همين يک هفته‌ای است که نمايندگان برای رای اعتماد پته همديگر را روی آب مي‌ريزند و خودشان را به مردم مي‌شناسانند. حيف که اين جلسه‌ها دم انتخابات مجلس نبود، وگرنه همه‌شان مترقی و مردمی مي‌شدند. جالب است که امسال در اين جلسه‌ها وزرای پيشنهادی اصلا جواب مخالفان را نمي‌دهند، چون مثل آجرلو يک نطق از پيش آماده را مي‌خوانند و بس. انگار که از قبل مي‌دانند رای خواهند آورد! ديگر اين‌که همه نمايندگان موافق وزيران پيشنهادی حرف‌شان را با آيه‌های مفصل قرآن وذکر مقام معظم رهبری و صلوات شروع مي‌کنند، درحالي‌که نمايندگان مخالف سريع به اصل مطلب مي‌رروند! نکته جالب ديگر هجوم اعتراض آميز نمايندگان به سمت نمايندگان مخالف برای ترساندن بقيه است. در مقابل، همه نمايندگان موافق و وزيران پيشنهادی با فريادهای احسنت احسنت همراه است که به جوسازی شباهت دارد!
محيط البته کلا دوستانه به‌نظر مي‌رسد. همه شعر مي‌گويند و مي‌خندند. يکی از مخالفان وزير پيشنهادی کار بعد از کلی انتقاد از برنامه شيخ الاسلامي، در پايان برايش در پست جديد آرزوی موفقيت کرد! البته بعد از آن مثل بقيه نمايندگان از وظيفه دشوار نمايندگی گفت.
1- اولين نکته‌ای که همه جا سانسور شد، نماينده موافق وزير راه بود که گفت متاسفانه برخی از سوابق انقلابی ايشان مي‌پرسند. آيا ما دنبال "حزب‌اللهی بي‌عرضه" هستيم؟! ذکر اين اصطلاح سبب دلخوری و تذکر لاريجانی شد که اين اصطلاح را ديگر از کجا آورده ايد؟!

2- يکی از نمايندگان پرسيد که آيا آقای وزيرپيشنهادی محترم ارشاد تابه‌حال سينما رفته اند؟!

3-در مورد نماينده وزارت صنايع نماينده موافق چنان از جوانی و چابکی وزير پيشنهادی صحبت مي‌کرد که انگار قرار است در مسابقه اسب سواری شرکت کند! نماينده مخالف هم همين جوانی را نشانه بي‌تجربگی و وضع اسف‌بار صنعت کشور خواند و به نزديکي‌های قومی و فاميلی اشاره کرد(مي‌دانيم که وزير صنايع خواهرزاده احمدي‌‌نژاد است.)
4-نماينده مخالف دانشجو جمله زيبايی را بين کلامش گفت که: "آيا پاداش پيروزی در انتخابات رئيس جمهور به آقای دانشجو را بايد دانشجويان بپردازند؟!" بعد هم به مدرک مبهم دانشجو و اين‌که حتی نام دانشگاهی که در ايران به ايشان مدرک داده را نمي‌دانيم، اشاره کرد.نماينده موافق هم شاهکار زد و گفت که آيا اصلا مدرک آقای دانشجو مهم است يا اين‌که ايشان در انگلستان به‌خاطر فرمان امام به زندان رفته؟!
5-انصاری به‌عنوان مخالف وزير کشور هم به‌طرز جالبی اشاره کرد که انتخاب يک نظامی فضا را نظامی مي‌کند و پيام مي‌دهد به جامعه. که همين حرفش ناگهان مجلس را به هياهو کشاند! البته احمدي‌نژاد هم قبلا گفته بود که اگر اينطور است، خود لاريجانی رييس مجلس هم سپاهی بوده!
6-يکی از مخالفان وزارت دفاع ناگهان از روی صندليش اعلام کرد به‌دليل عصبانيت اسرائيل از وزيرشدن نجار، تبديل به موافق شده. (حيف که کسی جرات نداشت بگويد پس تشويق و تمجيد وزير دفاع اسرائيل از احمدي‌نژاد حالا چه معنايی دارد؟!)

گیسو شاکری: " نام چو جاوید شد "

>
عکس : فروش بنزين در سطح شهر اهواز