نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه10ارديبهشت.دستگيری محمد علی دادخواه حقوق دان و مدافع حقوق زندانيان سياسی در شعبۀ 15 دادگاه انقلاب


بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" صبح امروز محمد علی دادخواه حقوق دان و مدافع حقوق بشر و زندانيان سياسی هنگامی که در شعبۀ 15 برای دفاع از موکلش زندانی سياسی ارژنگ داودی حاضر شده بود دستگير گرديد.

روز يکشنبه 10 ارديبهشت ماه حوالی ساعت 10:00 صبح محمد علی دادخواه حقوق دان و فعال حقوق بشر هنگامی که در شعبۀ 15 دادگاه انقلاب برای دفاع از موکلش زندانی سياسی ارژنگ داودی حاضر شده بود توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ و رئيس شعبۀ 15 دادگاه انقلاب قبل از شروع جلسۀ دادگاه دستور دستگيری آقای دادخواه را صادر نمود و حوالی ساعت 10:20 همراه با مامورين او را به منزلش بردن تا از آنجا به زندان اوين منتقل کنند.
صلواتی به حقودان و فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زندانيان سياسی در ايران اعلام کرد که حکم 5 سال وی تاييد شده است و بايد برای طی حکم غير قانونی و غير انسانی به زندان اوين منتقل شود.
در حال حاضر چندين تن از حقوق دانان و مدافعين حقوق زندانيان سياسی به صرف دفاع از موکلينشان در چهار چوب قوانين موجود در زندانهای ولی فقيع علی خامنه ای بسر می برند که از جملۀ آنها می توان خانم نسرين ستوده،سيف زاده و نرگس محمدی نام برد.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دستگيری حقوق دانان به صرف دفاع از موکلينشان در چهار چوب قوانين موجود که به دستور ولی فقيه علی خامنه ای صورت می گيرد محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار ارجاع پرونده جنايت عليه بشريت رژيم ولی فقيه آخوند علی خامنه ای به شورای امنيت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصميمات لازم اجرا می باشد.
فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران
10 ارديبهشت 1391 برابر با 29 آپريل 2012

گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد:

کميساريای عالی حقوق بشر
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

سازمان عفو بين الملل

info@hrdai.net

http://hrdai.net/
http://hrdai.blogspot.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران تنها با ذکر منبع مجاز است

كانون نويسندگان ايران اول ماه مه، روز جهاني كارگر، گرامي باد! يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۲۹ آپريل ۲۰۱۲ kanoon.jpg اول ماه مه، روز جهاني كارگران، روز جشن بزرگ مردماني است كه گرچه بيش‌ترين مواهب عالم مرهون كار و رنج و خون آن‌هاست اما اندك بهره‌اي از اين مواهب مي‌برند يا يك‌سر از آن بي‌بهره‌اند. اول ماه مه، روز جهانيِ طبقه‌اي جهاني است كه سراسر جهان مدرن حاصل كار اوست اما خود در سراسر تاريخ رنج‌بار خويش همواره دستخوش خشن‌ترين سركوب‌ها و سانسورهاست تنها از آن رو كه خواهان حقوق مسلّم خود، زندگي شرافت‌مندانه و انساني، و ايجاد دنيايي بهتر است. اما اول ماه مه در اين ديار از لوني ديگر است. فقط ظرف يك سال ده‌ها هزار كارگر را اخراج كرده‌اند. ميليون‌ها كارگر بر اثر گراني هولناك خاكسترنشين شده‌اند. هر كارگر حق‌طلبي كه لب به اعتراض گشوده به زندان محكوم شده است. از برگزاري جشن و راه‌پيمايي اول ماه مه جلوگيري مي‌شود و فرياد آزادي‌خواهي و حق‌طلبي كارگران را به بهانه‌هاي واهي در گلو خفه مي‌كنند، اما در بازگذاشتن دست سرمايه‌داراني كه خون فرزندان كار و زحمت را در شيشه مي‌كنند، سخاوت‌مندند. اما اول ماه مه، روز جشن و سرور كارگران نيز هست؛ خاصه امسال كه تقارن خجسته‌اي نيز در ميان است. فراخوان جنبش «99درصد»ي‌ براي اعتراض گسترده به چپاول‌گري سرمايه در اول ماه مه مايه‌ي اميد و دل‌گرمي همه‌ي كساني است كه به جهاني آزاد و برابر، فارغ از سانسور و سركوب، باوري انكارناپذير دارند. كانون نويسندگان ايران، كانون كارگران فكري، روز اول ماه مه را به همه‌ي كارگران ايران و جهان تبريك مي‌گويد و خود را در آمال و آرزوهاي اين جنبش سهيم مي‌داند. كانون نويسندگان ايران ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱كانون نويسندگان ايران

اول ماه مه، روز جهاني كارگر، گرامي باد!

يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۲۹ آپريل ۲۰۱۲

kanoon.jpg
اول ماه مه، روز جهاني كارگران، روز جشن بزرگ مردماني است كه گرچه بيش‌ترين مواهب عالم مرهون كار و رنج و خون آن‌هاست اما اندك بهره‌اي از اين مواهب مي‌برند يا يك‌سر از آن بي‌بهره‌اند. اول ماه مه، روز جهانيِ طبقه‌اي جهاني است كه سراسر جهان مدرن حاصل كار اوست اما خود در سراسر تاريخ رنج‌بار خويش همواره دستخوش خشن‌ترين سركوب‌ها و سانسورهاست تنها از آن رو كه خواهان حقوق مسلّم خود، زندگي شرافت‌مندانه و انساني، و ايجاد دنيايي بهتر است.

اما اول ماه مه در اين ديار از لوني ديگر است. فقط ظرف يك سال ده‌ها هزار كارگر را اخراج كرده‌اند. ميليون‌ها كارگر بر اثر گراني هولناك خاكسترنشين شده‌اند. هر كارگر حق‌طلبي كه لب به اعتراض گشوده به زندان محكوم شده است. از برگزاري جشن و راه‌پيمايي اول ماه مه جلوگيري مي‌شود و فرياد آزادي‌خواهي و حق‌طلبي كارگران را به بهانه‌هاي واهي در گلو خفه مي‌كنند، اما در بازگذاشتن دست سرمايه‌داراني كه خون فرزندان كار و زحمت را در شيشه مي‌كنند، سخاوت‌مندند.

اما اول ماه مه، روز جشن و سرور كارگران نيز هست؛ خاصه امسال كه تقارن خجسته‌اي نيز در ميان است. فراخوان جنبش «99درصد»ي‌ براي اعتراض گسترده به چپاول‌گري سرمايه در اول ماه مه مايه‌ي اميد و دل‌گرمي همه‌ي كساني است كه به جهاني آزاد و برابر، فارغ از سانسور و سركوب، باوري انكارناپذير دارند. كانون نويسندگان ايران، كانون كارگران فكري، روز اول ماه مه را به همه‌ي كارگران ايران و جهان تبريك مي‌گويد و خود را در آمال و آرزوهاي اين جنبش سهيم مي‌داند.

كانون نويسندگان ايران
۱۰ ارديبهشت
۱۳۹۱

کارگران حاشيه نشين شهرها


کدام پول، کدام نفت، کدام کشک
آقای جمهوری اسلامی ببین چه بر سر این ملت آوردی؟ آیا این انصاف است که تو و فرزندان تازی تو در ناز و نعمت باشند، و فرزندان این آب و خاک برای پیدا کردن لقمه ای نان چنین به ذلت و خواری نزدیک شوند، ننگ بر تو و مزدوران جانی و قاتل تو ، با تمام این اوصاف باز هم حرف از مملکت امام زمان میزنی

باز هم مرگ یک پناهجوی ایرانی در یکی از کمپهای پناهندگی دانمارک

این جوان ایرانی که به دلیل عقاید سیاسی و مذهبی از جهنم جمهوری اسلامی فرار کرده بود که شاید دور از وطن به یک زندگی متعادل برسد عاقبت به آغوش مرگ پیوست این جوان ۳۸ ساله ایرانی که مرگ او تقریبا باسالروز تولدش یکی شد بر اثر کم کاری کمپ پناهندگی دانمارک این پناهجوی ایرانی به نام سهراب حشمتی بعد از ۱۲ سال دوری از وطن و خانواده اش که یک سال آن را در دانمارک گذرانده بود با تنی بی جان سر سفره هفت سین خانواده اش حاضر شد .
با تسلیت  به خانواده داغدارش.مسئولان حفاظت فرودگاه بین المللی سوئد یکی از نمایندگان پارلمان عراق را مجبور به درآوردن تمام لباس های خود کردند. «حیدر العبادی» نماینده پارلمان عراق و از اعضای ارشد «حزب الدعوة» که هفته گذشته به سوئد سفر کرده بود، در فرودگاه بین المللی «مالمو» در جنوب این کشور مجبور شد همه لباس های خود را از تن در آورد یک فرد ناشناس در تماسی تلفنی مدعی شده بود که در هواپیمایی که قرار است از این فرودگاه به سمت بغداد پایتخت عراق سفر کند، یک بمب جاسازی شده از همین رو مسئولان فرودگاه مجبور شدند همه مسافران و از جمله این نماینده پارلمان عراق را پیاده و بازرسی کنند در پی این اقدام وقیحانه، پایگاه های خبری مخالف «حزب الدعوة» با هدف تمسخر این نماینده عراقی، خبر این حادثه را در مطلبی با عنوان «ارباب در بغداد، جانور در اروپا» پوشش دادند. منبع: خبرگزاری پانا