حسین رونقی ملکی بعد از پایان دادن به اعتصاب غذای خود در وضعیت جسمی وخیمی به سر می‌برد و مسئولان زندان همچنان نسبت به وضعیت جسمی و درمان او بی‌توجهی می‌کنند.
حسین رونقی در حال حاضر در بند ۷ زندان اوین در شرایط نامناسبی در یک اتاق و بدون خدمات درمانی نگه‌داری می‌شود؛ که حق هواخوری هم ندارد. به گفته پدر ایشان حسین از بیماری‌های کلیوی، گوارشی و پروستات رنج می‌برد و مسئولان مربوطه نسبت به وضعیت جسمی وی بی‌توجهی می‌کنند. این در حالی است که علیرغم تائید مراجع پزشکی و قانونی او همچنان از خدمات درمانی محروم است.
در رابطه با آخرین وضعیت حسین رونقی ملکی حسام یوسفی گفت‌وگویی با پدر وی داشته است.
شنیدن گفت‌وگو