نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ دی ۸, سه‌شنبه

حمله نیروهای حامی آیت الله خامنه ای به دانشجویان دانشگاه علم و صنعت


راهپیمایی امروز دانشجویان علم وصنعت با حمله نیروهای لباس شخصی و بسیج حامی آیت الله خامنه ای به خشونت کشیده شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر امروز همزمان با تجمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به کشتار مردم در روز عاشورا، نیروهای امنیتی و لباس شخصی خارج و داخل دانشگاه را اشغال کرده و با حمله به دانشجویان چند نفر از دانشجویان را مضروب و بازداشت کردند.

نیروهای لباس شخصی با باتوم و کابل به مردمی که در بیرون از دانشگاه برای حمایت از دانشجویان جمع شده بودند نیز حمله کردند.

بعد از این اتفاقات دانشجویان در مقابل ساختمان رییس دنشگاه علم و صنعت تجمع کرده و خواستار استعفا وی شدند.

در لینک های زیر می‌توانید 3 فیلم از حوادث امروز دانشگاه علم و صنعت را مشاهده کنید.
http://www.youtube.com/watch?v=7ChkGRXpH-c
http://www.youtube.com/watch?v=ulfcaRQZqnc
http://www.youtube.com/watch?v=VwYlTAR9Nv8

تصاویری از افرادی که به اسم دانشجو برای سرکوب دانشجویان به دانشگاه علم و صنعت آورده شده بودند:تصاویری از تجمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به کشتار مردم در روز عاشورا