نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ تیر ۷, یکشنبه

 ایران

کابوس وحشتناک؛ دیدار با معتادان افغانکابوس وحشتناک؛ دیدار با معتادان افغان

کابوس وحشتناک؛ دیدار با معتادان افغان

آمدن زیر پل سوخته مثل دیدن یک کابوس وحشتناک است، یا دیدن صحنه‌ای از یک فیلم خیلی وحشتناک. در هر گوشه‌ای از این پل شماری نیمه جان افتاده، باید از روی جسد نیمه جان آنها رد شد و ترس داری و هر لحظه فکر می‌کنی که مردگان زنده شده و در دام آنها گیر خواهی افتاد.
null
در افغانستان تنها در یک محل حدود چهار هزار معتاد کنار هم زندگی می‌کنند. حدود سه میلیون نفر در این کشور مواد مصرف می کنند.
null
برای معتادان زیر پل سوخته کابل، رستوران‌ها در ماه مبارک رمضان باز است در حالیکه در تمام کابل رستوران‌ها تعطیل هستند. در این رستوران‌ها برای آنها غذا، چای و کیک می‌فروشند. شماری از مالکان این رستوران‌ها هم معتادان هستند.
null
در محلی زندگی این معتادان انبارهای زباله است، آب گندیده و بوی بدی از آن ساطع می شود که تنفس در محل را با مشکل مواجه می‌کند.
به دلیل بی‌توجهی و فراموشی معتادان توسط مردم و دولت، آنان در زیر این پل برای خود یک دنیای کوچک ساخته‌اند.
null
null
معتادان سابقه دار در زیر این پل برای خود کاشانه‌ای ساخته‌اند.
null
تجمع معتادان در این محل باعث می‌شود که مردمان ساکن در اطراف آن با مشکلات زیادی مواجه شوند.
null
دنیای معتادان روزش نیز مثل شب تاریک است و همه چراغ های گازی روشن کرده‌اند.
null
ساکنان اینجا،از افرادی که از بیرون می آیند، مخصوصا خبرنگاران متفرند. دشنام می‌دهند و برخی حتی با چاقو یا سرنج به آنان حمله می‌کنند، وسایلی که احتمالا آلوده به انواع بیماری از جمله ویروس (اچ-ای-وی) باشد.
null
تعداد هم از شیشه‌های دارو و با استفاده از شعله گاز وسایل جدید را برای دود کردن کریستال یکی از انواع مواد مخدر را آماده می‌کنند.
null
null
بسیاری از این معتادان سالهاست از خانواده‌های شان دوراند.بهاالدین یکی از این معتادان است که در میان سایر معتادان به دست فروشی مصروف است.با افزایش معتادان حالا زنان هم به راحتی اینجا می‌آیند و یکی از انواع مواد مخدر را استفاده می‌کنند.
null