نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ فروردین ۸, یکشنبه

اقدام باورنکردنی یک خانم پس از حکم طلاق در دادگاه 


اقدام باورنکردنی یک خانم پس از حکم طلاق در دادگاه
یک خانم  دلشکسته که همسرش از او جدا شده بود با تخریب دادگاهی که حکم طلاق او و همسرش را صادر کرده بود سعی در نشان دادن اعتراضش به این حکم داشت. این زن به دلیل تخریب دادگاهی در فلوریدا با نقاشی کردن قلب های شکسته و نوشتن درخواست برای بازگشت همسرش روی دیوارهای دادگاه بازداشت شد.
اقدام باورنکردنی یک خانم پس از حکم طلاق در دادگاه
این زن 35 ساله چندی پیش در این دادگاه از همسرش جدا شد و قاضی حکم طلاق را به خواسته همسرش که مدعی بود این زن از نظر روانی دچار مشکل است صادر کرده بود . همسر او عنوان کرده بود کارهای این زن به قدری عجیب است که او دیگر نمیتواند در کنار وی زندگی کند.
کارمندان این ساختمان قضایی وقتی صبح زود برای حضور درمحل کار خود به این مکان رسیدند مشاهده کردند که تمام دیوارهای این ساختمان دولتی 350 میلیون دلاری با رنگ بنفش نقاشی شده است . این نقاشی ها شامل عکس قلبهای شکسته و پیامهای این خانم به شوهرش برای بازگشت به زندگی بود.
اقدام باورنکردنی یک خانم پس از حکم طلاق در دادگاه
او همچنین روی پیاده رو و ساختمانهای مقابل این دادگاه هم نقاشی کشیده است. با تماس کارمندان با نیروی پلیس و پیگیری این زن متهم شناخته شده و بازداشت شد اما پلیس اعلام کرده است وی از نظر روانی دچار مشکل است و به همین دلیل قرار است او را به یک آسایشگاه روانی منتقل کنند