نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه

با تصاویر دو تن از مسئولین قتل, شکنجه و آزار زندانیان سیاسی آشنا شوید

با تصاویر دو تن از مسئولین قتل, شکنجه و آزار زندانیان سیاسی آشنا شویدتصویر اول:علی اشرف رشیدی - رییس زندان اوین و معاون مدیر کل اداره زندان های استان تهران

تصویر دوم: سهراب سلیمانی - مدیر کل اداره زندان های استان تهران


 

شخصات قاتل سران پ‌ک‌ک در پاریس

شخصات قاتل سران پ‌ک‌ک در پاریس
فارس: نیمە شب گذشتە «فرانچسکو مولینس» دادستان دادگاه فرانسه دربارە ترور سران پ‌ک‌ک اعلام کرد: متهم اصلی ترور فردی بە اسم "عمر گونَی" 30 ساله اهل سیواس ترکیه است و هم اکنون در مرحله تحقیقات روانی است و به زودی به دادگاە منتقل می‌شود.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، گوتی متولد 16/4/1982 است و از سال ٢٠١١ میلادی بە عنوان مترجم و رانندە وارد حزب کارگران حزب کارگران کردستان موسوم بە پ ک ک شدە است.


بر اساس شواهدی کە هم اکنون در اختیار دادستان فرانسە است، گونی دو بار در شب واقعه به ساختمان محل قتل سران پ‌ک‌ک وارد شده و چند ساعت پیش از ترور نیز از سکینه جانسز مبلغ هزار یورو دریافت کرده است و در زمان دستگیری نیز 957 یورو همراە داشتە است.

برای اولین برای عکس قاتل ترور ٣ زن کرد در شهر پاریس را منتشر می ‌کند.