اهتزاز پرچم کشورهای بیگانه در ورزشگاه های فوتبال در حال تبدیل شدن به یک رویه است.
 اگر برای بازی های حساس تراکتورسازی به ورزشگاه یادگار امام تبریز بروید معمولا شاهد اهتزاز پرچم کشورهایی مثل آذربایجان و ترکیه خواهید بود.سال هاست که این مسئله مورد نقد قرار می گیرد و هنوز هم راه حلی کارآمد برای رفع این معضل اندیشیده نشده است.

در شرایطی که همه فکرها به تبریز معطوف است، این مسئله در گیلان نیز به یک رویه تبدیل شده و به ویژه در دربی این استان می توان شاهد اهتزاز پرچم کشورهای دیگر بود.


مدتی است که طرفداران داماش به خاطر کری خوانی های قومیتی پرچم روسیه را به رخ هواداران ملوان می کشند و آنها نیز برای مقابله به مثل پرچم تایلند را( به خاطر تشابه با رنگ پیراهن داماش) به اهتزاز در می آورد.