نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مرداد ۹, دوشنبه

مراسم ختم مادر سید علی اکبر محتشمی پور!!تجمع مشتی آدمکش رژيم" ولايت"!جنايت !" و"خيانت"!

مراسم ختم مادر سید علی اکبر محتشمی پور!

تجمع مشتی آدمکش رژيم" ولايت"!جنايت !" و"خيانت"!

مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و سیدیاسر خمینی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
عادل فردوسی پور در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
غلامحسین کرباسچی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
عبدالواحد موسوی لاری در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
عبدالله نوری در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
سیدحسن خمینی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
 سیدیاسر خمینی و سیدحسن خمینی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
 سیدیاسر خمینی و سیدحسن خمینی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
محمدرضا باهنر در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
سیدعلی خمینی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
سیدهادی خامنه ای و سیدعلی خمینی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
بهزاد نبوی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، سیدیاسر خمینی و سیدحسن خمینی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
محمدعلی ابطحی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
سیدمهدی امام جمارانی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
غلامرضا مصباحی‌مقدم در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
امیر حاج رضایی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
موسوی خوئینی‌ها، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
سیدمحمدرضا خاتمی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
رسول منتجب‌نیا در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
حسن قشقاوی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
سیدمهدی امام جمارانی و محسن هاشمی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور
سیدمحمود دعایی در مراسم ختم مادر علی‌اکبر محتشمی‌پور

روستای «رودبار محله» در بخش فعلی هزارجریب نکا واقع شده است. اخیرا با شروع آبگیری سد گلورد، قبل از به زیر آب رفتن روستا خانه ها تخریب شده اند خانه هایی که دولت خریداری کرده و روستاییان پس از دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی از دولت در بالای آن منطقه خانه‌های جدید خود را بنا نهاده‌اند. یکی از مشکلات این روستاییان، از بین رفتن زمین‌های زراعی و باغات آنهاست که حکم منبع درآمدشان را داشته است.

تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد
تخریب روستای رودبار بهشهر با آغاز آبگیری سد گلورد