نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ شهریور ۲۳, سه‌شنبه


من تو دهن مخالف پولشويى ميزنم. من FATBCD تعيين ميكنم!

خیابان‌های تهران» ،

خیابان‌های تهران» ،

آب در روستاهها

 آب در روستاهها

وجود بیشمار چاههای عمیق و کشت زیاد محصولات آبدوست در کوهدشت باعث خالی شدن سفره های زیرزمینی این منطقه گردیده بطوریکه اکثر روستاههای این شهرستان از مشکل نبود یا کمبود آب رنج میبرند. روستای قبرموسی یکی از این نمونه روستاها میباشد که به گفته اهالی این روستا با توجه به مشکل کم آبی در آینده ای نزدیک مجبورند به شهرها کوچ کنند.

حاشیه روستای اسحاق آباد

 حاشیه روستای اسحاق آباد

نیشابور - دریاچه ای مصنوعی از پساب های صنعتی در مجاورت روستای اسحاق آباد نیشابور ایجاد شده که برخی زمین های کشاورزی با آن آبیاری می شوند؛ مشکل زیست محیطی که متاسفانه در مورد آن اقدامی نشده است.ورود آب آلوده به زمین های کشاورزی، مرگ جانداران و بوی نامطبوع از مهمترین مشکلات این معضل زیست محیطی است. این دریاچه تهدیدی برای محیط زیست منطقه است؛ تهدیدی که تا کنون کسی از آن با خبر نبوده و یا نسبت به آن بی تفاوت بوده ان