نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

برخورد روحانیون حاکم با افشاگری های پالیزدار را بهتر بشناسیم

فشار اقتصادی به او اجازه نداد تا به دنیا آمدن کره اسب صبر کند.

عوض گلن مدتی پیش به دلیل نیاز مالی مجبور شد یکی از مادیانهای حامله اش را به قیمت ارزانی بفروشد در حالی که کره ای که در شکم اسبش بود بسیار ارزش داشت اما فشار اقتصادی به او اجازه نداد تا به دنیا آمدن کره اسب صبر کند. 
 

برچسب‌ها

SARKOZY EXPLIQUÉ PAR MICHEL ONFRAY.flv

M. Onfray dans "Vivement Dimanche" : "On oublie la France d'en bas" 12/04

اجانبی! حاکم برسرنوشت ميهن خونبار ما!بنام ايرانی

به اعترافات يکی ازجنايتکاران هشت سال جنگ گوش دهيد