نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ اسفند ۸, شنبه

اين رذالتهای "حزب مردم فروش"رامردم ايران فراموش نخواهند نمود! قرار ما دادگاه خلق!

  
۸ اسفند ۱۳۹۴ برابر با ۲۶ فوریه ۲۰۱۶
****************************************************

 pyknet

اصغر فرهادی: رای دادم
تا برخیها وارد مجلس نشوند
*********************************************************************
وحشت از لیست هاشمی
از نیمروز رای گیری آغاز شد
***********************************************


بزرگترین رفراندوم ملی
رای گیری انتخابات 7 اسفند پایان یافت. حضور گسترده مردم از همان اولین ساعات بامداد روز گذشته تمام توطئه ها و خیالات جناح راست حکومتی را برای خانه نشین کردن مردم و بیرون آوردن نامزدهای خود از صندوق های رای نقش بر آب کرد. بموجب گزارش هائی که وجود دارد، حضور مردم در انتخابات روز گذشته در سه دهه گذشته بی سابقه بوده است. جنبشی که زیر پوست ایران جریان داشت و "قدرت" تصورش را هم نمی کرد، روز گذشته به یکباره از زیر این پوست بیرون آمد و قدرتی را نشان داد که غافلگیر کننده بود. این ارزیابی که رای گیری روز گذشته برای دو مجلس خبرگان و مجلس شورا یک رفراندوم علیه تمام نهادهای وابسته به "قدرت" است، با حضور گسترده روز گذشته مردم در پای صندوق های رای ثابت شد. مردم صلاحیت آنهائی را رد کردند که صلاحیت مردم برای انتخاب را رد می کنند. آنها که در شورای نگهبان سنگر گرفته اند و در نماز جمعه ها بنام مردم چک بی محل می کشند. آنها که در مجلس سنگر گرفته و علیه دولت منتخب مردم کارشکنی کردند. آنها که سیاهی لشگرهای وابسته به خود را برای تهاجم به ستادهای انتخاباتی اعزام می کردند، آنها که به صورت مردم در اصفهان اسید پاشیدند، آنها که سفارتخانه عربستان را آتش زدند، آنها که بنام مردم علیه برجام شعار می دادند، آنهائی که رهبر جمهوری اسلامی برایشان احکام حکومتی صادر می کند. انتخابات دیروز این معنا را داشت. معنای عملی آن، حمایت از رای و انتخاب 92، معنای گوش دادن به توصیه های امثال خاتمی، هاشمی، روحانی و نه امثال شیخ احمد جنتی، شیخ محمد یزدی، شیخ جعفر شجونی و مصباح یزدی. مردم اینها را طرد و صلاحیتشان را رد کردند و نشان دادند که جنبش اصلاحات، جنبش سبز و جنبش تغییرات چون خون در رگهای مردم ایران جاری است. و آنها که انتخابات را تحریم کردند، روی دیگر سکه آنها از آب در آمدند که مردم در ایران آنها را وابسته به قدرت دانسته و طرد کردند. مردم نشان دادند که سلاح رای و سنگر صندوق انتخابات را رها نمی کنند. حتی در بدترین موقعیت ها و در محاصره دشمنان رای و انتخابات. پیک نت در پوست خود نمی گنجد که تمامی جهت گیری های اخبار انتخاباتی اش با اکثریت مردم ایران همسو بود. حتی در آخرین مطلبی که تحت عنوان "غلط می کنند کودتا کنند!" بعد از ظهر پنجشنبه و بصورت فوق العاده روی شبکه تلگرام پیک نت منتشر شد.

اين رذالتهای "حزب مردم فروش  "رامردم ايران فراموش 

نخواهند نمود!

قرار ما دادگاه خلق!


این رای، یک تاریخ است!
هوشنگ ابتهاج "سایه" که در ایران است، روز گذشته خود را به یکی از حوزه های رای گیری رساند و رای خود را به لیست امید به صندوق انداخت. میلاد عظیمی که کتاب خاطرات سایه با همت و گفتگوی او با سایه منتشر شده نیز پا به پای سایه در این رای اندازی تاریخی حضور داشت.