نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ شهریور ۲۶, پنجشنبه

انتقال یکی دیگر از زندانیان سیاسی به سگدونی زندان گوهردشت

26 شهریور 88فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند 4 زندان گوهردشت کرج، زندانی سیاسی افشین بایمانی با یورش مامورین حفاظت و اطلاعات به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به بند آخر خطیها منتقل گردید.

در راستای موج جدید یورشها فشارها ، اذیت و آزارها و محدودیتها علیه زندانیان سیاسی بی دفاع بند 4 زندان گوهردشت که بلا وقفه ادامه دارد. پاسداران حفاظت و اطلاعات ولی فقیه علی خامنه ای به اعمال غیر انسانی خود علیه زندانیان سیاسی ادامه می دهند . روز سه شنبه 24 شهریور ماه با یورش مامورین حفاظت و اطلاعات به سلول زندانی سیاسی افشین بایمانی، او را با رفتاری وحشیانه و غیر انسانی از سلول خارج کردند و به سلولهای انفرادی( سگ دونی) بند 1 معروف به بند آخر خطیهامنتقل کردند. این یورش توسط کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس معاون حفاظت واطلاعات و تعدادی از پاسدارهای آنها صورت گرفت. کرمانی و فرجی نژاد از شکنجه گران قصی قلب و جنایتکاری هستند که زندانیان سیاسی و سایر زندانیان را هدف جنایتهای خود قرار میدهند.در حال حاضر آقای بهروز جاوید طهرانی و منصور اسالو در بند 1 بسر می برند که در روزهای اخیر شاهد درگیریهای خونین بود

بازداشت، ضرب و شتم و عزل معاون دانشجویی دانشگاه هنر به خاطر دفاع از دانشجویان

حدود 20 تن از دانشجویان دانشگاه هنر به کمیته انظباطی وحراست و لااقل یک دانشجوی این دانشگاه به دادگاه انقلاب احضار شدند.

به گزارش خبرنامه اميركبير در آستانه بازگشایی دانشگاه ها و در ادامه برخورد با فعالین دانشجویی ، دانشجویان دانشگاه هنر شهر تهران به دلیل شرکت در تجمعات مسالمت آمیز صنفی و فعالیت های دانشجویی به صدور حکم محرومیت از تحصیل تهدید شده اند و 20 تن از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی و یک تن دیگر به دادگاه انقلاب احضار شده اند.

همچنین این گزارش حاکی است دکتر سید حسن سلطانی معاون دانشجویی دانشگاه هنر به دلیل حمایت از دانشجویان در مقابل حمله لباس شخصی ها به خوابگاه و محوطه دانشگاه ، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در یکی از بازداشتگاه های نهاد های امنیتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. دکتر سلطانی پس از آزادی از معاونت دانشجویی عزل می گردد.

گفتنی است هم اکنون نماینده رهبری در پردیس کرج دانشگاه هنر ، به سرپرستی معاونت دانشجویی این دانشگاه منصوب شده است
.

آیت الله دستغیب در مورد خامنه ای : برو یه گوشه بشین توبه بکن ، برو از ملت عذرخواهی بکن

سخنان آیت الله علي محمد دستغیب : خوب اين آخر ظلمه كه، حالا يكى چماق زد توى سرتون مگه شما چه كار كرديد گفتند بيا تو انتخابات شركت بكن، ما هم كرديم، حالا اين چماق داره مىزنه توى سرش، اين ظلم نيست. ميگه حرف نزنيم، براى چى حرف نزنيم. خوب چيزى كه مىبينيم، چيزى كه مىدونيم، حرف نزنيم، خوب بنده خدا نگويد بيايد شركت كنه تو انتخابات ديگه وقتى آمد شركت كرد چرا مىزنيدش، چماق مىآد توى سرش براى چى عكسهايش هست، همه چيزاش هست، ما كه بىدليل حرف نمىزنيم، همهاش هست.

اين ظلمه، (مال الظالمين) هر مسلمانى… خوب بنده خدا چه گناهى كرده، حالا جلوى مردم نزن لااقل ببرش اون زيرو، ببرش توى اون چى ميگن، شكنجهگاه، نمىدونم كجا، كجايند اسمش، لااقل ببرش اون زيره بزنش، چرا جلوى مردم مىزنى توى سرش، خوب اين براى چيه، دندونهاشو مثلاً مىشكنى، آخه اين چه كاريه، مگه ما مسلمان نيستيم، خوب اينها خودشون رو مسلمان مىدونند ما رو مرتد مىدونند. اين حرف شما كه شما مىزنيد. به ما مىگويى تو مرتدى، خودش… خوب (نهن ا… ) مىگه ما بچههاى خدا هستيم. ما احبا الله هستيم. تو خودت اهل بهشتى اون وقت بنده كه دارم نصيحت مىكنم من شدم اهل جهنم، يا اينها شدند اهل جهنم. مسجد ما مسجد ضرار شده؟ نافهم، خوب اين چه حرفيه كهدارى مىزنى، اين چه به اصطلاح ظاهرى كهدارى مىرى، به جهنم مىرى اما بهشتيها رو ما اهل جهنم هستيم. يكى هم خائن، كسى كه خيانت مىكنه، خائن به كسانى كه امانتدار نيستند، اينها. بهشون نمىرسه. خوب مىآييد رأى مردم رو مىگيريد، اون وقت اونها را پاره مىكنيد، صندوقها رو مىريزد توى گاودونى هر جا، اينها را بايد ببرى يك جايى كه دونه دونه بشمارى، خوب اينها چيزهايى بوده كه چهار تا عكسهاشو گرفتند. چهارتا از اين صندوقها، حالا چهار تا براى نمونه، كه ازش گرفتند كه قائمش كرده بوديد. چند تا آدم فهيم و درستكارآمدند گفتند، اعتنا نمىكنيد به رأى مردم، توى امانتدارى، تو اهل بهشتى اون وقت ما اهل جهنم هستيم. تو سيد هستى اما ما سيد نيستيم. خوب آخه اين چه حرفهايى است داريد مىزنيد. والا به خدا، نمىخواهد صلوات بفرستيد. [برای دیدن لینک باید لوگین کنید] : خلاصه اين هم يك عده از كسانى كه امانتدار نيستند، خائنند.

خائن به ملت معنىاش چيه ديگه؟ خوب خيانت كرده. اون وقت ما داريم مردم رو ارشاد مىكنيم داريم حرف مىزنيم مىگوييم مردم به مسلمان باشيد، گناه نكنيد، اون وقت ما بهمون مىگويند كه بله شما چه هستيد، چه هستيد، ولى تو كهدارى دسته به دسته رو به جهنم مىبرى. دارى اينها رو نامسلمان مىكنى، . مىآيند مىروند بىنماز مىشوند. يا مىروند بابى مىشوند. تو اهل بهشتى؟ ما اهل جهنميمها، خوب اين نامفهمى ديگه. چقدر نافهم آدم بايد باشه. چرا خودتون رو توى يك جايگاهى قرار مىدهيد كه ديگه هيچ پايگاه نداشته باشيد. تو ديروز رفته بودى تو جبهه حالا نمىدونم رفته بودى يانرفته بودى، اگه رفته بود كه اينجورى نبود. والا به خدا. هى تهديد مىكنه از آن‌جا، از آن‌جا آمدى آمدى، چى چى رو آمدى، مسجد شما مسجد ضراره، مىخواهه چه كار بكنه چه كار بكنه، برو دنبال كار بنده خدا، بشين يك گوشهيى تو به بكن.

از اين كارهايى كه كردى، عذرخواهى بكن از ملت. خوب ديديم خودمون، جلوى خودمون آمدند، نشون دادن عكسهاش هست، فيلمهايش هست، همهاش، با چماق زديد تو سر مردم، و خيانت به امانت مردم هم كرديد، حالا هم پاشديد حرف هم نزنيم هيچ چى، خوب ديگه حرف زدن براى چيه، ما چه كار كرديم، به اين مردم مگر غيراز اين كه داريم مردم رو دعوت به اسلام مىكنيم دعوت به دين مىكنيم، دعوت به احكام مىكنيم. شما هم دعوت مىكنيد. بيايد برگرديد به دامان ملت. به ما مىگويند برگرديد. خودتون برگرديد. شما كه يك عده رو با تهمت بيرون كرديد، يك عده هم كه باچماق بيرون كرديد، يك عده ديگه چى مانده ديگه، خودتون… خودتون، خودتان و تفنگهاتون، ملت كه بيچاره بىسلاح هستند. اينها بايد چه كار كنند.


- سخنرانی ۱۰ رمضان آیت الله علی‌محمد دستغیب

اینجا ایران است نه فلسطین، حالا کی‌ برای کی‌ باید تظاهرات کنه؟

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است
اینجا ایران است

گزارش یک تلوزیون خارجی از نا آرامی ها تهران بعد از تقلب دولت در انتخابات؛ در این ویدئو خواهید دید که راهپیمایان و حامیان موسوی سعی در آرام نگه داشتن و جلوگیری از خون و خون ریزی می کنند:

حمله وحشیانه بسیجی های به خانه مردم عادی: