نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ فروردین ۲, چهارشنبه

[ABP] Colloque vendredi 8 avril 2011 ULB – 9h30-18h – « Israël-Palestine : Trois questions actuelles de droit international »

فیلم که باز سازی تاریخ ایران

 
این  فیلم که باز سازی تاریخ ایران به گونه ای فشرده است انقدر زیباست که هوش از سر می برد و انقدر مستند است که می توان با اسودگی خیال ان را دید و از ان اموخت.  لظفاً آنرا به دوستانتان در سراسر دنیا ایمیل بزنید
My dear friends & colleagues:
Please kindly watch the documentary film in below showing the history of Iran succinctly. Send to all of your international friends please.
Best Regards,
متشكرم

چکامه ای از استاد فريدون مشيری

چکامه ای از استاد فريدون مشيری

آفتابت،

که فروغ رخ زرتشت در آن گُل کرده است،
آسمانت،
که زخمخانه، حافظ، قدحی آورده است،
کوهسارت،
که برآن همت فردوسی، پَر گُـسترده است،
بوستانت،
کز نسيم نفس سعدی، جان پرورده است،
همزبانان من اند،
مردم خوب تو، اين دل بتو پرداختگان،
سرو جان باختگان، غير تو نشناختگان،
پيش شمشير بلا،
قد برافراختگان، سينه سپر ساختگان،
مهربانان من اند،
نفسم را پــَرِ پرواز از تست،
به دماوند تو سوگند، که گر بگشايند،
بند بندم از بند، ببينند که آواز از تست،
همه اجزايم با مهر تو آميخته است
همه ذراتم با خاک تو آميخته باشد
خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس،
تا تو آزاد بمانی، بر زمين ريخته باد
«فريدون مشيری»  
 
نوروز را پاس می داريم چون فرهنگ و سنت هايمان را پاس می داريم، چون نماد های سه هزار ساله يمان را پاس میداريم، چون ايران را پاس ميداريم