نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ بهمن ۳, شنبه

رضاخان میر پنج!!و فرزندانش!


از راست: فریدون جم، شمس پهلوی، بهجت [مشار] و علی ایزدی، از همراهان رضاشاه پهلوی هنگام تبعید به جزیره موریس.


از راست: شمس پهلوی. اشرف پهلوی و علی‌محمد قوام در سال 1319
 دیدار شمس پهلوی و مهرداد پهلبد با محمدضا پهلوی قبل از عقد رسمی از راست: مهرداد پهلبد، توران امیرسلیمانی، شمس پهلوی، تاج‌الملوک پهلوی و محمدرضا پهلویشمس پهلوی و پرستار مخصوص میمونهایش

 

از راست: 1. علی ایزدی 3. مهرداد پهلبد 5. شمس پهلوی، از همراهان رضاشاه پهلوی در ژوهانسبورگ

مسافرت شمس پهلوی و مهرداد پهلبد به واتیکان. از راست: 3. مهرداد پهلبد 4. شمس پهلوی


جشن سالیانه کانون بانوان ایران (خرداد 1327) 1. جم (بانو) 2. محمود جم 3. شمس پهلوی 4. شهناز پهلویمهرداد پهلبد و شمس پهلوی (زیرنویس عکس: به رسم یادبود به خاله عزیزم فخرالملوک اهدا شد، شمس)شمس پهلوی در کشور اردن: 1. ملک حسین (پادشاه اردن) 2. شمس پهلوی


جلسه هیئت مرکزی جمعیت شیروخورشید سرخ ایران به ریاست شمس پهلوی (6/3/1353) 1. شمس پهلوی 2. فریده دیبا 3. جمشید آموزگار 4. محمدرضی ویشکاکی 5. حسین خطیبی 6. مهرداد پهلبد


شمس پهلوی
 


جشن ازدواج شهرآزاد پهلبد و هاوارد باریس (از اتباع کشور انگلیس) از راست: شهرآزاد پهلبد، عبدالرضا پهلوی، هاوارد باریس، شمس پهلوی، تاج‌الملوک پهلوی، محمدرضا پهلوی، فرح پهلویشهرآزاد پهلبد و همسرش هاوارد باریس و عده‌ای از بستگان و اعضای خانواده ایشان در یک مهمانی از راست: شهیار پهلبد، مهرداد پهلبد، بئاتریس یانک (همسر شهباز پهلبد)، شهباز پهلبد، شمس پهلوی، هاوارد باریس، شهرآزاد پهلبد، تاج‌الملوک پهلوی، محمدرضا پهلوی، فرح پهلوی، مادر هاوارد باریس، پدر هاوارد باریساز راست: مهرداد پهلبد، شمس پهلوی، فرح پهلوی، ملک حسین پادشاه اردن، همسر کارامانلیس، محمدرضا پهلوی، همسر ملک حسین، کنستانلیس کارامانلیس (پادشاه یونان)، عبدالرضا پهلوی، پری سیما زند و شهرآزاد پهلبد

سر رضاخان و جمعی از افسران روسی و ایرانی آتریاد همدان 1. محمود آیرم 2. عبدالله امیرطهماسبی 3. رضاخان پهلوی


 رضاخان  محافظ منزل عبدالحسین میرزا فرمانفرما به همراه عده‌ای دیگر در کرمانشاه (شخصِ غیرنظامی کنارِ رضاخان؛ محمدولی میرزا فرمانفرمائیان

 


رضاخان  نگهبان سفارت هلند در تهران از چپ: رضاخانو کنوبل (وزیرمختار هلند در ایران)


ژنرال آیرونساید، ژنرال اسمیت و دو تن از فرزندان عبدالحسین میرزا فرمانفرما از راست: محمدولی میرزا فرمانفرمائیان، ادموند آیرونساید، ژنرال اسمیت و نصرت‌الدوله فیروز

 

اردشیر جی (1908)رضاخان در بامداد روز سوم اسفند سال 1299 چند ساعت پس از کودتا، در کنار اتومبیل مصادره شده نصرت‌الدوله فیروز
 احمدشاه قاجار، رضاخان  و محمدخان امیرعلایی (آجودان احمدشاه)
 سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان  (نخست‌وزیر و فرمانده کودتا) و عده‌ای از همکارانش
 


رضاخان  و عده‌ای از فرماندهان ارشد قزاقخانه 1. میر پنج حسن خان 2. میرپنج محمدخان (بعدها مطبوعی) 3. سرهنگ حسین قلی خان بیگدلی 4. نایب رضاخان ۵. میرپنج اسکندر خان ارمنیتاج‌الملوک  دومین همسر رضاشاههادی آتابای همسر همدم‌السلطنه اولین فرزند رضاشاهفاطمه پهلوی (همدم‌السلطنه) فرزند اولین همسر رضاشاه و دو تن از فرزندان همسران بعدی وی. از چپ: غلامرضا پهلوی (تنها فرزند توران امیرسلیمانی)، همدم‌السلطنه (تنها فرزند صفیه) و محمودرضا پهلوی (فرزند عصمت‌الملوک دولتشاهی)محمدرضا پهلوی (ولیعهد) و مادرش تاج‌الملوک پهلوی


تاج‌الملوک پهلوی در کنار فرزندان خود در سویس (1314ش) از چپ: شمس پهلوی، محمدرضا پهلوی، تاج‌الملوک پهلوی، علیرضا پهلوی و اشرف پهلوی

فرزندان رضاخان و تاج‌الملوک به همراه دو نفر از گماشته‌هایشان از چپ: محمدرضا پهلوی، شمس پهلوی، اشرف پهلوی و علیرضا پهلوی
 


توران امیرسلیمانی همسر سوم رضاشاهغلامحسین صاحب دیوانی شوهر دوم تاج‌الملوک پهلوی به همراه علی قوام، در محوطه آرامگاه حافظ در شیراز. از چپ: غلامحسین صاحب دیوانی و علی قوام


علیرضا پهلوی تنها برادر تنی محمدرضا پهلوی


توران امیرسلیمانی و همسر دومش ذبیح‌الله ملکپور


غلامرضا پهلوی در پنج سالگی در کنار مادرش توران امیرسلیمانی و چند تن از بستگان خویش، در باغ مکتب‌خانه (1307ش) از چپ: توران امیرسلیمانی و غلامرضا پهلویتاج‌الملوک پهلوی در اواخر سلطنت پسرش محمدرضا پهلویرضاخان در اواخر عمر در ژوهانسبورگعصمت‌الملوک دولتشاهی همسر چهارم رضاخان  در دوران اقامت در جزیره موریس در افریقای جنوبی
 کاشانی در منزل دکتر محمد مصدقدکتر مصدق نخست وزیر به هنگام ملاقات با  ابوالقاسم کاشانی


احمد قوام


نثار گل بر مزار شهدای قیام سی تیر سال 1331از چپ به راست: مهندس کاظم حسیبی و عبدالله معظمی


محمدرضا پهلوی، حسن امامی (امام جمعه تهران) و مهدیقلی علوی مقدمآندرویچ اسمیرنوف، سفیر شوروی در ایران به اتفاق همراهان خود در محوطه کاخ سعدآباد 1. آندرویچ اسمیرنوفحسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه) رئیس مجلس شورای ملی در ملاقات با آدولف هیتلر صدراعظم آلمان (1319-1320) از چپ: موسی نوری اسفندیاری (سفیر ایران در آلمان)، حسن اسفندیاری و آدولف هیتلر


محمدرضا پهلوی و همسر وی فوزیه به همراه جمعی از مقامات کشور در بازدید از مقر نیروهای نظامی انگلیس در تهران 1. غلامرضا نورزاد 2. عیسی صدیق 3. حسین علاء 4. مرتضی یزدان‌پناه 5. محمدرضا پهلوی 6. فوزیه 7. علی سهیلی (نخست‌وزیر) 8. حاجیعلی رزم‌آرا 9. ابوالحسن اردلان (عزالممالک) 10. علی‌اصغر مؤدب نفیسی 11. قاسم غنی 12. حمید سیاح 13. مصطفی عدل (منصورالسلطنه) 14. محمد ساعد مراغه‌ای 15. عبدالحسین هژیر 16. محسن قراگزلو 17. یوسف شکرایی


محمدرضا پهلوی در حال ادای سوگند شاهی در مجلس شورای ملی. در عکس محمدعلی فرزین (کلوپ) نیز دیده میشود (26/6/1320)محمدرضا پهلوی در روز ادای سوگند پادشاهی در مجلس شورای ملی، به اتفاق محمدعلی ذکاءالملک فروغی نخست‌وزیر (۱۳۲۰/۶/۲۶)رجبعلی منصور


ریدر ویلیام بولارد وزیرمختار انگلیس در ایران، محمدرضا پهلوی و ژنرال ویول فرمانده انگلیسی قشون متفقین


ملاقات محمدرضا پهلوی با وینستون چرچیل نخست‌وزیر انگلستان، در محل سفارت این کشور در تهران (8/9/1322) از راست: وینستون چرچیل، اسماعیل شفائی، محمدرضا پهلوی، حسین علاء ، محمد ساعد مراغه‌ای (وزیر امور خارجه) و علی سهیلی (نخست‌وزیر)سران کشورهای متفق در حاشیه برگزاری ”کنفرانس تهران"، در محل سفارت شوروی (6/9/1322) 1. ژوزف استالین (نخست‌وزیر شوروی) 2. ویاچسلاو میخائیلویچ مولوتف (وزیر امور خارجه شوروی) 3. اورل هریمن (سفیر آمریکا در مسکو) 4. فرانکلین روزولت (رئیس‌جمهور آمریکا) 5. آنتونی ایدن (وزیر امور خارجه آمریکا) 6. وینستون چرچیل (نخست‌وزیر انگلستان)


ژوزف استالین نخست‌وزیر شوروی در حاشیه برگزاری کنفرانس سران کشورهای متفق در تهران، هنگام ملاقات با محمدرضا پهلوی (9/9/1322) از راست: ماکسیموف (سفیر شوروی در ایران)، ویاچسلاو میخائیلویچ مولوتف (وزیر امور خارجه شوروی)، محمدرضا پهلوی، ژوزف استالین و محمد ساعد مراغه‌ای (وزیر امور خارجه ایران)

علی‌اصغرخان امین‌السلطان صدراعظم ناصرالدین شاه به همراه عده‌ای از مقامات و رجال و خدمه 1. علی‌اصغر امین‌السلطان 2. غلامحسین غفاری (صاحب اختیار)
 


ناصرالدین شاه قاجار در سفر سوم خویش به اروپا به همراه جمعی از مقامات ایرانی و خارجی در لندن 1. ناظم‌الدوله (میرزاملکم خان) 2. علی‌اصغر امین‌السلطان 3. ناصرالدین شاه قاجار 4. ابوالقاسم ناصرالملک 5. مهدی وزیر همایون 6. مهدی مجدالدوله
 


ناصرالدین شاه قاجار

 

حسین امین‌الضرب اصفهانی

[3247-1] ناصرالدین شاه قاجار به همراه عده‌ای از رجال و خدمه خود در شکارگاه دوشان تپه در سال 1310ق 1. ابوالحسن اردلان 2. ناصرالدین شاه قاجار 3. غلامعلی عزیزالسلطان 4. اکبر سیف‌السلطانمرکز انحصار توتون و تنباکوی ایران در تهران سیدمحمدحسن میرزای شیرازی


آ


کارکنان ایرانی و انگلیسی اداره شاهنشاهی انحصار دخانیات کل ممالک محروسه ایران در مشهد در سال 1309قآ میرزا محمدحسن شیرازی هنگام اقامه نماز جماعت در عراقآقانجفی اصفهانیحاج میرزا حسن آشتیانیشیخ فضل‌الله نوری