نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

سوء استفاده ۱۰۰ میلیون تومانی از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه صنعتی شریف bbc


- 30 اکتبر 2011 - 08 آبان 1390

سر در دانشگاه صنعتی شریف
متخلفان از پشتیبانانی بودند که دانشگاه برای کمک به دانشجویان ورودی جدید تعیین می کرده است
منابع دانشجویی در ایران خبر می‌دهند که چند نفر از دانشجویان با استفاده از شیوه های شرکت های هرمی حدود ۱۰۰میلیون تومان از دانشجویان ورودی جدید این دانشگاه جمع آوری کرده اند و بعد از شکایت بعضی از مال باختگان، این مسئله در کمیته انضباطی این دانشگاه در حال پیگیری است.
یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به بی بی سی فارسی گفت افراد متخلف از دانشجویانی بوده اند که از طرف دانشگاه به عنوان "پشتیبان" دانشجویان ورودی جدید انتخاب شده بودند.
بر اساس طرح پشتیبان که از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۸۶ در دانشگاه صنعتی شریف رسما آغاز شده، مسئولان دانشگاه برای هر چند نفر از دانشجویان ورودی جدید، یکی از دانشجویان سال بالاتر را به عنوان پشتیبان تعیین می کنند که این فرد، در مسائل درسی و دانشگاهی به دانشجویان تازه وارد کمک کند.
به گفته دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بیشتر این پشتیبانان، از جمله افراد متخلف، از دانشجویان نزدیک به بسیج دانشجویی و دیگر گروه های مذهبی دانشگاه هستند.
یکی از مال باختگان به روزنامه شرق گفته است: "تعدادی از این پشتیبان ها پس از گذشت ترم اول تحصیلی، ما را تشویق به همکاری با آنها برای فعالیت‌های فرهنگی کردند. آنها عنوان می کردند این فعالیت‌ها برای دانشجویان سود‌آوری اقتصادی خواهد داشت و با مشارکت در اجرای این طرح خواهند توانست سالانه در حدود ۱۰میلیون تومان سود دریافت کنند."
بنا بر گزارش روزنامه شرق این افراد از هر کدام از دانشجویان بین ۲ تا ۳ میلیون تومان دریافت کرده اند که با توجه به مشارکت حدود ۴۰ دانشجو، مجموعا حدود ۱۰۰میلیون تومان پول جمع آوری شده است.
"سه نفر از پشتیبانان که یکی از آنان مسئول طرح پشتیبانان خوابگاه زنجان شریف و از افراد نزدیک به بسیج دانشگاه شریف است، به دانشجویان گفته بودند که این پول ها در خرید هتلی در کانادا سرمایه گذاری شده و سود زیادی از این راه نصیب دانشجویان می شود."
یکی از دانشجویان دانشگاه شریف
یکی از دانشجویان دانشگاه شریف به بی بی سی فارسی گفت: "سه نفر از پشتیبانان که یکی از آنان مسئول طرح پشتیبانان خوابگاه زنجان شریف و از افراد نزدیک به بسیج دانشگاه شریف است، به دانشجویان گفته بودند که این پول ها در خرید هتلی در کانادا سرمایه گذاری شده و سود زیادی از این راه نصیب دانشجویان می شود."
اما بنا بر گزارش روزنامه شرق بعد از مدتی مشخص شده است که این پروژه، در واقع پروژه ای شبیه شرکت های هرمی است و سودی به افراد پرداخت نشده است.
یکی از دانشجویان این دانشگاه به بی بی سی فارسی گفت این افراد، برای مطمئن کردن دانشجویان ورودی جدید، آنها را به دفتر یک شرکت تجاری می بردند و می گفتند سود این پروژه را این شرکت پرداخت می کند.
به گفته یکی از مال باختگان، بعدا مشخص شده که این شرکت یکی از شرکت هایی بوده که وزارت اطلاعات ایران آن را به دلیل فعالیت های هرمی غیرقانونی اعلام کرده است.
با شکایت چند نفر از مال باختگان، ماجرا به کمیته انضباطی دانشگاه کشیده شده است و به گفته دانشجویان با وجود آن که جلسه کمیته برای بررسی این موضوع تشکیل شده،‌ رای آن هنوز اعلام نشده است.
بعضی از مال باختگان می گویند: "مسئولان دانشگاه در ابتدا این قضیه را جدی پیگیری نمی کردند که با رسانه ای شدن ماجرا و انتشار آن در روزنامه شرق، پیگیری ها جدی تر شده است."