نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ فروردین ۱۲, پنجشنبه

دکترحسن منصور!تجزيه وتحليل اقتصاد مقاومتی،رهبرمعظم روضه خوانها

این عکس، سیلی می‌زند!

      «رقیه» ۷ سال دارد. کلاس اول است. 
    «من می‌خواهم صحنه‌هایی را به تو نشان دهم که مثل سیلی به صورتت بخورد و امنیت تو را خدشه‌دار کند و به خطر بیندازد. می‌توانی نگاه نکنی، می‌توانی خاموش کنی، می‌توانی هویت خود را پنهان کنی، مثل قاتل‌ها، اما نمی‌توانی جلوی حقیقت را بگیری، هیچ‌کس نمی‌تواند ...»

فرياد دادخواهي مادر حسين رونقي ملكي ، زنداني سياسي بيمار

زليخا موسوي ، مادر حسين رونقي ملكي ، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به وضعيت جسمي وخيم حسين كه از روز شنبه در زندان اوين اعتصاب غذا كرده است ، گفت : '' من يك مادرم و غير از خدا از كسي ترسي ندارم ؛ پسرم مريض است او را آزاد كنيد!''


سخنان دردمندانه و آرزوي مشفقانه فرزند بيمار يك زنداني سياسي

سخنان دردمندانه و آرزوي مشفقانه نيما ابراهيم زاده ، فرزند بيمار زنداني سياسي بهنام ابراهيم زاده ، در گفتگو با راديو ندا به همراه مادرش، زبيده حاجي زاده، در هفتمين بهار و نوروز بدون حضور پدر. داد از اين بيداد و فرياد از اين جور و ستم !


مادر

مادر 
 زنان  ایران

طبق آمار یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد ) حدود بیست درصد از مدارس سوریه با خاک یکسان شده و کودکان سوری هیچ امکانی برای رفتن به مدرسه ندارند.