نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ فروردین ۱۹, پنجشنبه

من چون رودی تمامی طول تو را می‌پیمایم،
از میان بدنت می‌گذرم بدان‌سان که از میان جنگلی،
مانند کوره راهی که در کوهساران سرگردان است
و ناگهان به لبه‌ی هیچ ختم می‌شود،
من بر لبه‌ی تیغ اندیشه‌ات راه می‌روم
و در شگفتیِ پیشانیِ سپیدت سایه‌ام فرو می‌افتد و تکه تکه می‌شود،
تکه پاره‌هایم را یک به یک گرد می‌آورم
و بی تن به راه خویش می‌روم ، جویان و کورمال...
«اوکتاویو پاز»
ترجمه‌ی احمد میرعلایی


نقش خائنانه مداحانِ رژيم ولايت درجعل و تحريف


این شاهکار هنری یک پناهجوی سوریه در    
بندر کاله در شمال فرانسه است که وضعیت
پناهندگان را با سنگهای رود خانه و دریا به
تصویر درآورده .

http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-gens-7.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-guerre-3.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-gens-5.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-gens-4.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-refugies-1.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-gens-2.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-maman-1.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-guerre-1.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-refugies-3.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-amour-2.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-badr-gens-7.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-enfant-1.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-amour-1.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-refugies-5.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-amour-5.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-maman-3.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-gens-3.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-gens-1.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-refugies-4.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-amour-3.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-amour-4.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-guerre-2.jpghttp://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-guerre-4.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-arbre-1.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-guerre-5.jpg
http://www.kedistan.net/wp-content/uploads/2015/10/nizar-ali-bahr-refugies-3.jpg

France: Man detained after firing shots from Paris apartment

سحر بهشتی در صفحه فیس بوک خود نوشت: مادر دچار شوك و سكته خفيف شدند

... و به زودى مادر (گوهر عشقی)، هم‌اکنون در بخش روان‌پزشکی بیمارستان رسول اکرم بستری می‌باشد.مهر سكوتش را خواهد شكست و روى ديگر سكه برخى از متقلبان مدعيان مبارزه و آزاديخواهى را افشا كند.
درود بر همه دوستان!
پيرو تماس هاى مكرر دوستان و همراهان عزيز و بنا به درخواست آنان براى اعلام وضعيت مادر عرض ميكنم؛ مادر بدليل برخى فشارهاى عصبى ايجاد شده در اين روزها از سوى برخى مدعيان دوستى با ما و همچنين ايجاد فضايى بدور از انسانيت و اخلاق، دچار شوك و سكته خفيف شدند و پس از مراجعه به پزشكشان دستور بسترى شدن فورى ايشان را صادر كردند و در حال حاضر در بيمارستان بسترى هستند.
نيازمند دعاى شما عزيزان هستيم و به زودى مادر مهر سكوتش را خواهد شكست و روى ديگر سكه برخى از متقلبان مدعيان مبارزه و آزاديخواهى را افشا كند.