نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ خرداد ۱۶, دوشنبه

Iran Mashahd 5 June 2011 Protest in Mashhad uni - P2

The Netherlands, Dutch censure,Mladich arrest & Zahra Bahrami case

عروس مهتاب ؛


مدرسه فمینیستی: هاله جان چه زیبا گفت حمید احراری ، چه زیبا خواند تو را ، عروس مهتاب ؛ تو که اصرار در رفتن داشتی و به هیچ بهانه ای از آن پشیمان نشدی . شنیده ام تو به بزمی دعوت داری که باید به هر ترتیب خودت را به آن برسانی. پس باید آماده شوی، باید خود را برای آن بزم بیارایی، همان دوستی که لباس سفر را برای پدر به تعارف آورد. تن پوشی از پرنیان سپید برایت به ودیعه آورده است. آن دمی که در زیر درخت گیلاس خانه پدر ارمیده بودی دوستان مشغول دوخت و دوز بودند. آن پرنیان سفید را برای تو بریدند و دوختند تا به بزم دیگر دوستانت با تن پوشی سفید که آن را با عطر یاس معطر کرده اند، روانه شوی .
حال بگذار آن را بر تنت کنند ای بالا بلند.خوب بگرد ببینم چطور شدی؟ آخ هاله چه زیبا شده ای. چشمانت مثل همیشه برق می زند، این برق شوق است یا برق ذوق. نازنینم حالا باید کمی هم صورتت را بیارایم. این رنگها را از تک تک گلهای خانه پدر تو و عزت ما گرفته ام. این رنگ سبز را ازبرگ ان گل های شمعدانی گرفته ام که قدری اندک از آن را به پشت چشمانت بکشم. این رنگ صورتی را از گلهای اطلسی آن گوشه حیات گرفتم تا لبان زیبایت را به رنگ اطلسی کنم. قدری هم رنگ سفید از گل کوکبی گرفتم تا ناخنهایت را با آن سپید کنم .
زیباتر شدی عزیز دل. بگذار سینه ریزی هم از گل های مریم برایت درست کنم و به گردنت بیاویزم. راستی هاله جان برایت گلدستی از از شاخه زیتون درست کردم و آن را با تورهای سپید آراسته ام. تو مادر صلحی بهتر است گلدستت از شاخه زیتون باشد.


آماده ای عزیزم؟ خوب باید تو را با همه دوستانی که در خانه پدر میزبان آنها بودی تا تپه های گلندوک همراهی ات کنیم. عروس مهتاب را که تنها روانه نمی کنند.
هاله جان به عقب برگرد بین چه جمعیتی برای بدرقه ات روان است .هر یک در دستی شمع دارند و در دست دیگر گل . آرام آرام نزدیک آن تپه ها می شویم . انجا را نگاه کن . ببین آن دونازنین را که به پیشوازت امده اند؟ آنها را شناختی ؟ ببین آن دختر سپید پوش "ندا" است و آن پسر جوان "سهراب". آمده اند تو را به بزمشان ببرند. لبانشان پر از خنده است. ببین برایت چه بیتاب دست تکان می دهند. آماده ای نازنینم. قلبم تندتند می زند... هاله هر قدمی که به جلو بر می دارد انگار که بخشی از وجودم را نیز با خود می برد. اما گریزی نیست. او قصد رفتن کرده. هیچ گریزی نیست .
برای آخرین بار صدایش می کنم ومی گویم هاله جان مراقب زخمهای دل و پیکرت باش تا لباس سفیدت را خونین نکند .به ندا و سهراب بگو مرهمی از درخت طوبی برایت بیاورند تا زخمهایت التیام یابد . این بزم و پایکوبی در جشن شکوفه ها و باران به خیر و خوشی هاله نازنیم.


مدرسه فمینیستی: هاله جان چه زیبا گفت حمید احراری ، چه زیبا خواند تو را ، عروس مهتاب ؛ تو که اصرار در رفتن داشتی و به هیچ بهانه ای از آن پشیمان نشدی . شنیده ام تو به بزمی دعوت داری که باید به هر ترتیب خودت را به آن برسانی. پس باید آماده شوی، باید خود را برای آن بزم بیارایی، همان دوستی که لباس سفر را برای پدر به تعارف آورد. تن پوشی از پرنیان سپید برایت به ودیعه آورده است. آن دمی که در زیر درخت گیلاس خانه پدر ارمیده بودی دوستان مشغول دوخت و دوز بودند. آن پرنیان سفید را برای تو بریدند و دوختند تا به بزم دیگر دوستانت با تن پوشی سفید که آن را با عطر یاس معطر کرده اند، روانه شوی .
حال بگذار آن را بر تنت کنند ای بالا بلند.خوب بگرد ببینم چطور شدی؟ آخ هاله چه زیبا شده ای. چشمانت مثل همیشه برق می زند، این برق شوق است یا برق ذوق. نازنینم حالا باید کمی هم صورتت را بیارایم. این رنگها را از تک تک گلهای خانه پدر تو و عزت ما گرفته ام. این رنگ سبز را ازبرگ ان گل های شمعدانی گرفته ام که قدری اندک از آن را به پشت چشمانت بکشم. این رنگ صورتی را از گلهای اطلسی آن گوشه حیات گرفتم تا لبان زیبایت را به رنگ اطلسی کنم. قدری هم رنگ سفید از گل کوکبی گرفتم تا ناخنهایت را با آن سپید کنم .
زیباتر شدی عزیز دل. بگذار سینه ریزی هم از گل های مریم برایت درست کنم و به گردنت بیاویزم. راستی هاله جان برایت گلدستی از از شاخه زیتون درست کردم و آن را با تورهای سپید آراسته ام. تو مادر صلحی بهتر است گلدستت از شاخه زیتون باشد.
آماده ای عزیزم؟ خوب باید تو را با همه دوستانی که در خانه پدر میزبان آنها بودی تا تپه های گلندوک همراهی ات کنیم. عروس مهتاب را که تنها روانه نمی کنند.
هاله جان به عقب برگرد بین چه جمعیتی برای بدرقه ات روان است .هر یک در دستی شمع دارند و در دست دیگر گل . آرام آرام نزدیک آن تپه ها می شویم . انجا را نگاه کن . ببین آن دونازنین را که به پیشوازت امده اند؟ آنها را شناختی ؟ ببین آن دختر سپید پوش "ندا" است و آن پسر جوان "سهراب". آمده اند تو را به بزمشان ببرند. لبانشان پر از خنده است. ببین برایت چه بیتاب دست تکان می دهند. آماده ای نازنینم. قلبم تندتند می زند... هاله هر قدمی که به جلو بر می دارد انگار که بخشی از وجودم را نیز با خود می برد. اما گریزی نیست. او قصد رفتن کرده. هیچ گریزی نیست .
برای آخرین بار صدایش می کنم ومی گویم هاله جان مراقب زخمهای دل و پیکرت باش تا لباس سفیدت را خونین نکند .به ندا و سهراب بگو مرهمی از درخت طوبی برایت بیاورند تا زخمهایت التیام یابد . این بزم و پایکوبی در جشن شکوفه ها و باران به خیر و خوشی هاله نازنیم.

گزارشی به ملت ایران
روایت یکی از حاضران در مراسم تشییع پیکرمرحوم مهندس عزت الله سحابی و مرحوم هاله سحابی1
ساسان مسیبی

به دنبال در گذشت مرحوم مهندس سحابی در صبح روز سه شنبه10 خرداد ماه خانواده، دوستان و علاقمندان مهندس در بیمارستان مدرس حاضرشدیم و پس از تحویل جنازه همگی با خودروهای شخصی و یا عمومی همراه با آمبولانس پیکر مهندس به سوی لواسان حرکت کردیم.در لواسان جنازه به داخل منزل منتقل وقرار گرفتن پیکر مهندس در محل مناسب در وسط پذیرایی، پس از ذکر فاتحه و صلوات و پخش تلاوت قرآن،عموم آقایان در حیاط منزل و خانم ها نیز در داخل خانه مستقر شده و ورود میهمانان عزادار از میان گروه های مختلف آغاز شد.ساعتی از حضورپیکر مهندس سحابی در منزل نگذشته بود که دو نفر از مسئولین امنیتی به منزل وارد شده و با اقایان فریدون (برادر مهندس عزت الله سحابی) حامد(فرزند مهندس )و شامخی(همسر مرحومه هاله خانم )به گفتگو پرداختند.دستور اقایان خاکسپاری مهندس در همان روز سه شنبه بود.خانواده با این درخواست موافقت نکردند و اعلام شد که مراسم صبح روز بعد برگزار می شود.تا عصر این ورود و خروج بارها و بارها تکرار شد و نیروهای فوق دایما درخواست داشتند که جنازه باید همان روز به خاک سپرده شود.حتی گفته می شد تهدید شده است اگر امروز سه شنبه جنازه تشییع نشود ممکن است جنازه بوسیله نهادهای فوق راسا به خاک سپرده شود.در حالی که دایما به حضور مردم و علاقمندان و وابستگان در منزل مهندس سحابی افزوده می شد اما برادر و پسر و داماد مهندس سحابی به جای حضور در کنار مردم و پاسخ به محبت های آنان در گوشه حیاط،طبقه دوم منزل یا بااحضاربه بخشداری مشغول بحث و گفتگو در باره زمان،مکان و چگونگی تشییع پیکر بودند و البته این عدم حضور خانواده در منزل موجب گسترش نگرانی شده بود.


بیرون از منزل هم دهها نیروی امنیتی و انتظامی مشغول آمد و شد و حضور در روبروی منزل،داخل کوچه و خیابان های اطراف بودند.چندین فیلمبردار هم مشغول فیلم گرفتن از افراد حاضر در منزل و نیز خودروهای پارک شده در کوچه بودند.برخی میهمانان نیز بیان می کردند از خروجی تهران پارس به سوی لواسان تا گردنه لواسان وورودی های شهر نیز صدها نیروی امنیتی را در حال حرکت یا استقرار دیده اند. در بالای گردنه و نیز در پل ورودی شهر لواسان هم ایست بازرسی های نیروی انتظامی مستقر شده بودو در حال کنترل ورود خودروها بود .این وضعیت انقدر نگران کننده شده بود که با آمدن اقای تابش نماینده مجلس به منزل ،وی تاسف شدید خود را از این وضعیت اعلام و در همانجا تلفنی با استاندار تهران یعنی تمدن صحبت کرد تا این مواجهه شدید امنیتی وانتظامی مقداری کاهش یابد. ایشان وعده داد به محض بازگشت توسط رئیس مجلس مسئله را پیگیری کند.هر چند تا روز بعد نه تنها تغییری پیش نیامد بلکه هر لحظه برشدت حضور این نیروها و مزاحمت انها افزوده شد.


نماز ظهر در حیاط منزل برگزار شد.در میان دونماز یکی از شخصیت ها سخنرانی پر سوز و گداز کوتاهی در وصف خدمات مهندس سحابی داشتند که با گریه و تاثر شدید حضار همراه بود.سپس دوستان در حیاط پراکنده شدند و هر یک از حاضران مشغول پیگیری کاری بودند تا مراسم تشییع روز بعد آنچنان که شایسته مهندس سحابی است برگزار شود.مقرر شده بود ساعت 9 صبح مراسم اغاز و پس از غسل مهندس سحابی در حیاط منزل و اقامه نماز میت توسط حجت الاسلام احمد منتظری جنازه به خاک سپرده شود.


عصر خبر رسید که با مقامات انتظامی،سیاسی و امنیتی توافق حاصل شده است که پیکر مهندس سحابی صبح فردا چهارشنبه پس از غسل میت در منزل از درون منزل ،حمل و پس از خروج از منزل و حرکت به سمت راست یعنی داخل کوچه گلستان بر دوش خانواده و سایر همراهان حمل شده و در خيابان صحراي ناران، مراسم نماز ميت، برگزار شود و از انجا تابوت با امبولانس به سوی قبرستان حمل می شود و سپس مراسم معمول دفن و خاکسپاری صورت می گیرد. پس ازبرگزاری نماز مغرب و عشا ،مجددا با حضور خانواده سحابی در بخشداری تغییری صورت گرفت و ساعت شروع مراسم هفت صبح اعلام شد در حالی که پیش از آن قرار بود 9 صبح مراسم اغاز شود.


طبق قرار حدود ساعت شش و نیم غسل میت اغاز و در حالی که مسئولین و تعدادی از نیروهای امنیتی در حیاط منزل حضور داشتند ساعت هفت کار غسل به اتمام رسید .در تمام این دقایق ماموران امنیتی خود با گستاخی و تندی دایما دستور صادر می کردند ودر برابر هر کاری موضع داشتند از جمله برای خواندن زیارت عاشورا و یا خداحافظی دوستان و خانواده از پیکر مهندس سحابی.گاه صدای شجاعانه یار غلامرضا تختی موجب عقب نشینی ماموران می شد ... به هرحال حرکت جمعیت همراه با حمل تابوت اغاز شد.درب خروجی منزل با عرض کم موجب شد تا دم درب توقف کوتاهی صورت گیرد.هاله سحابی و تنی چند پیشاپیش جمعیت خارج شدند و سپس تابوت از درب خارج شد.جوانی رشید در پیشاپیش حمل کنندگان قرار داشت.به محض خروج نفر اول حامل تابوت و در روبروی تابوت به ناگهان یکی از فرماندهان اصلی نیروها(که بعد تا اخر مراسم حضور داشت و با الفاظ رکیک و بی ادبانه و گستاخانه با مشایعت کنندگان برخورد می کرد)در حالی که ماسکی بر دهن خود زده بود با لگد به میان ران حمل کننده پیش گام کوبید.این رفتار وحشیانه و غیر مترقبه موجب شد تا لحظه ای تعادل جوان بر هم بخورد.فرمانده قصد داشت مسیر تابوت را به سوی چپ منزل تغییر دهد که البته خروج جمعیت از منزل و مقاوت هاله خانم که روسری سبز و عکس مهندس سحابی را بر سینه داشت، موجب شد تا این اقدام موفق نشود.دهها دوربین نیروهای انتظامی و امنیتی هم در جلوی تشییع کنندگان مشغول فیلمبرداری بودند.در این گیر و دار حرکت به سوی محل تعیین شده ادامه داشت.حضور صدها نیروی لباس شخصی و یا با لباس فرم نیروی انتظامی هم در جلو و کنار تابوت و پشت جمعیت سنگین بود.فیلمبردارن امنیتی هم مشغول فیلمبرداری بودند اما با هر موبایل بدستی به سرعت برخورد می شد.تابوت هنوز چند متری جلو نرفته بود که ماجرای هاله خانم پیش آمد .ماموران می خواستند تا برخلاف مصوبه شورای تامین جنازه را به آمبولانس منتقل کنند اما مقاومت جوانان و حمل کنندگان تابوت و نیز هاله خانم پیش امد که یکی از افراد هاله خانم رابا مشت مورد حمله قرار داد.همزمان با نقش بر زمین شدن هاله خانم و کشیده شدن او به این سو و ان سو و نهایتا پرتاب او به درون ماشین به گونه ای که نیمی از بدن بیرون از ماشین قرار داشت و نیمی درون خودرو،و با کشیدن و کتک زدن سایرحمل کنندگان تابوت به این طرف و ان طرف و دستگیری و ضرب وشتم انها عملا تابوت به دست نیروهای انتظامی افتاد و به امبولانس منتقل شد و امبولانس به سرعت حرکت کرد.نیروهای انتظامی حتی مصوبه مقامات فرادست خود رانقض کردند!یا شاید ان مصوبه از ابتدا فریبی بیش نبود؟!


جمعیت حاضر در مراسم به سرعت با خودروهای عمومی وشخصی خود را به قبرستان رساند.درب اصلی قبرستان توسط نیروهای انتظامی بسته شده و صدها نیروی انتظامی و لباس شخصی هم در دم درب تجمع کرده بودند.به تدریج و با فشار جمعیت درب باز شد و با رسیدن جمعیت به محل مقرر خاکسپاری معلوم شد جنازه داخل قبر گذاشته شده اما هنوز خاک سپاری به پایان نرسیده بود،گفته شد نماز را هم یکی از روحانیون نیروی انتظامی بدون حضور مردم و خانواده خوانده است! دعای تلقین توسط اقای دعایی خوانده شد ودر میان جمیعت نیز صدها تن از نیروهای لباس شخصی مستقر شدند و هر اقدامی را فورا با دستگیری خاموش میکردند ضمن انکه دایما نیروهای لباس شخصی با صلوات های مستمر حضور سنگین خود را در لابلای جمعیت یاداور می شدند.چند تن در این وضعیت دستگیر شدند.


به تدریج مراسم خاکسپاری به اتمام می رسید.جمعیت در حال بازگشت به سوی خودروها بود که خبر رسید هاله سحابی بر اثر کتک خوردن فوت کرده است.هیجان و خشم و اندوه در هم امیخته بود اما کمتر کسی باور می کرد.همه مضطرب به سوی منزل مهندس سحابی بازگشتند.در حیاط منزل بسیاری از شخصیت ها نشسته ونگران بودند..تا بالاخره ابتدا ... در ضلع شمالی حیاط و ... در ضلع جنوبی حیاط با قرائت ایه انالله و اناالیه راجعون خبر در گذشت هاله سحابی و پیوستن هاله به پدر را اعلام واز حاضران خواستند برای همدردی با خانواده سحابی به تدریج منزل را ترک کنند تا خانواده بتواند برای خاک سپاری هاله خانم خود را آماده کند.


این خبر موجب شد تا تعداد زیادی دچار شوک شوند.اورژانس خبر شد و تنی از پزشکان حاضر در محل وارد عمل شدند. محشری برپابود.صدای گریه و ضجه ی حضار فضای منزل را به ماتم سرایی بزرگ مبدل ساخته بود.ساعتی تنها صدای گریه وفریاد مظلومیت بود که به آسمان می رسید.همه شوکه شده و کسی این فراق را باور نداشت.هاله نتوانست فراق پدر را بیش از این تحمل کند .هاله با کین خصم به ابدیت پیوست...


*به دلایل امنیتی و نگرانی از برخورد نیروهای امنیتی نام اشخاص در این روایت حذف شده است.

تظاهرات در تل آویو در حمایت از فلسطینی ها

تظاهرات در تل آویو در حمایت از فلسطینی ها

Women are holding signs endorsing a two-state solution based on the borders of 1967 as a peace solution between Israel and Palestine, during a peace demonstration of thousands of activists in Tel Aviv, Israel, 04 June 2011.


روز شنبه در تل آویو حدود چهار هزار نفر در تظاهراتی از دولت اسرائیل خواستند با بازگشت به پشت مرزهای سال 1967 میلادی راه را برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی هموار کند.این به معنی خروج از مناطق اشغالی از جمله شرق بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن است که صدها مجتمع مسکونی یهودی نشین در آن ساخته شده است.سخنگوی یک سازمان غیردولتی اسرائیلی می گوید: «اسرائیل باید موجودیت کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد و با فلسطینیها صلح کند. اسرائیل باید مرزهای سال 1967 میلادی را به عنوان مبنای صلح در منطقه بپذیرد. به نظر ما اقدامات دولت اسرائیل و کارهای نتانیاهو فاجعه بار است.» رئیس جمهوری آمریکا حدود دو هفته پیش در یک سخنرانی گفت اسرائیل باید مرزهای سال 1967 را بپذیرد. اما بنیامین نتانیاهو بلافاصله با پرواز به واشنگتن و در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا و نمایندگان کنگره این کشور مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد.
ویدئوeuronews    تظاهرات در تل آویو در حمایت از فلسطینی ها


بلندی های جولان به خون کشیده شد euronews ویدئو
در تیراندازی نظامیان ارتش اسرائیل بسوی معترضانی که قصد داشتند از نوار مرزی در بلندی های جولان عبور کنند دست کم 12 نفر کشته و بیش از دویست تن دیگر زخمی شدند. معترضان که در روز “نکسه“، سالگرد شکست اعراب در جنگ شش روزۀ سال 1967 دست به راهپیمایی زده بودند تلاش می کردند خود را به منطقه عین التینه که در اختیار اسرائیل است برسانند.تظاهرکنندگان پیش از رسیدن به نوار مرزی هدف حمله نظامیان اسرائیل قرار گرفتند. سخنگوی ارتش این کشور دلیل تیراندازی را بی توجهی راهپیمایان به هشدارها عنوان کرده است. شدیدترین درگیری ها بویژه از دو منطقه مرزی سوریه، “مجد الشمس” و “قونیطرا” گزارش شده است.  بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اقدام ارتش، معترضان را تندروهایی خواند که قصد تجاوز به مرزهای اسرائیل را دارند. وی همچنن گفت که نیروهای امنیتی تمام تلاش خود را برای حفظ تمامیت ارضی این کشور به کار خواهند بست. این در حالیست که پیش تر باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا از اسرائیل خواسته بود به خواست جامعه بین المللی تن دهد و به پشت مرزهای 1967 بازگردد.
تیراندازی اسرائیل بسوی معترضان در بلندی‌های جولان ویدئو  تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که هجده نفر در درگیریهای امروز نیروهای اسرائیلی با معترضان در بلندی های جولان کشته شده اند. تظاهر کنندگان حامی فلسطینیان امروز در سالگرد جنگ شش روزه ۱۹۶۷ به منطقه مرزی بلندی های جولان در مرز سوریه با اسرائیل آمدند وتلاش کردند وارد مناطق تحت اشغال اسرائیل شوند. "۱۱ کشته" در درگیری بلندی‌های جولان تیراندازی سربازان اسرائیلی به معترضانی که به مناطق مرزی این کشور با سوریه در بلندی‌های جولان نزدیک شده بودند، "یازده" کشته بر جای گذاشت. چهل‌وچهارمین سالگرد جنگ ۶ روزه‌ی اسرائیل و اعراب، انگیزه‌ی این تظاهرات بوده است. تلویزیون سوریه از «۲۲۰ زخمی» در تیراندازی‌های روز یکشنبه (۵ ژوئن/ ۱۵ خرداد) در بلندی‌های جولان خبر داده است. انگیزه‌ی این تظاهرات چهل‌وچهارمین سالروز آغاز جنگ‌های شش روزه (۱۹۶۷) میان اسرائیل و اعراب بوده است؛ نبردی که با شکست اعراب به پایان رسید. در ماه مه نیز اعتراض مشابهی رخ داد. در آن زمان هم صدها نفر به سمت مرزهای اسرائیل هجوم آوردند که تیراندازی به آنها چند کشته بر جای گذاشت. اسرائیل در روزهای اخیر برای مقابله با اقدامی مشابه شمار سربازان خود در این منطقه را افزایش داده بود.


ویدئوCelebrations and gunfire ring out in Yemen
گزارش شبکه الجزیره از شادمانی مردم یمن بعد از فرار دیکتاتور جان لاین گزارشگر بی بی سی در یمن در گزارشی ضمن انعکاس شادمانی مردم یمن از خروج دیکتاتور ، سفر وی را سفری بی بازگشت دانست و نوشت: وی به همراه همسر و سی و پنج تن از اعضای خانواده و بستگان و همچنین نخست وزیر و رئیس پارلمان به عربستان رفته است. سفیر امریکا در صنعا مشغول رایزنی با معاون رئیس جمهور است تا شرایط انتقال قدرت را فراهم کند. اگر چه دیکتاتور همچنان مایل است به یمن بازگردد اما عربستان مانع وی شده و معالجه را بهانه ای برای نجات وی و همچنین انتقال قدرت دریمن قرار داده است.
شادی و پایکوبی در صنعا همزمان با عزیمت رییس جمهور یمن به عربستان  مقامات یمن می‌گویند رییس جمهور یمن که بر اثر انفجار روز جمعه در کاخ ریاست جمهور‌ی دچار جراحاتی شده بود، برای درمان کشور را به قصد عربستان سعودی ترک کرده است ولی پس از درمان به یمن باز خواهد گشت. خبرگزاری‌های خارجی گزارش می‌دهند که علی‌عبدالله صالح به همراه ۳۵ تن از نزدیکانش، شامگاه شنبه با دو هواپیما وارد ریاض شده و از سوی مقامات ارشد سعودی مورد استقبال قرار گرفته‌اند. یک منبع سعودی به خبرگزاری رویترز گفته است که آقای صالح برای درمان بلافاصله به بیمارستان ارتش منتقل شده است. به گفته مقامات دولت یمن، روز جمعه و در حالی که آقای صالح به همراه تعدادی در مسجد محوطه کاخ ریاست جمهوری در حال اقامه نماز بود، حمله موشکی به این محل موجب کشته شدن ۱۱ تن و مجروح شدن ۱۲۴ تن از جمله رئیس جمهور یمن، نخست وزیر و دو تن از جانشینان وی شد. اگرچه به دنبال این واقعه دولت یمن اظهار کرد که جراحات آقای صالح وخیم نیست و وی قصد ندارد کشور را ترک کند، چندی پس از آن اعلام شد که رئیس جمهور یمن به منظور مداوا به عربستان رفته است، اما تأکید شد که وی پس از مداوا باز خواهد گشت. با این‌حال روز یکشنبه خیابان‌های صنعا شاهد شادی و پایکوبی برخی از جوانانی است که معتقدند خروج آقای صالح از کشور به معنای پایان یافتن بیش از ۳۰ سال حکومت وی بر یمن است. خبرگزاری رویترز به نقل یک از منبع آگاه می‌نویسد زمانی که رئیس جمهور یمن پس از رسیدن به ریاض از هواپیما خارج شد، جراحاتی را بر روی گردن، سر و صورت وی مشاهده کرده است. این منبع افزوده است که قرار است در بیمارستان ترکش‌هایی را که به آقای صالح اصابت کرده بیرون بیاورند و همچنین احتمال می‌رود که گردن و صورت وی نیز تحت عمل جراحی پلاستیک قرار بگیرد. اگرچه هنوز مشخص نیست که چه افرادی با رئیس جمهور یمن به عربستان سفر کرده‌اند، مقامات سعودی به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که برخی از اعضای خانواده آقای صالح با وی وارد عربستان شده‌اند. با این‌حال این خبرگزاری تأکید می‌کند فرزند ارشد آقای صالح که به اعتقاد مخالفان یمن پیش از آغاز ناآرامی‌ها در یمن خود را برای جانشینی پدر و در دست گرفتن قدرت آماده می‌کرد، همچنان در یمن حضور دارد. در حال حاضر و در نبود آقای صالح در یمن، عبدالرحمن منصور هادی، نایب رئیس جمهور یمن، اداره امور را در دست دارد. متهم کردن رئیس قبیله حاشد به دنبال حمله مسلحانه به کاخ ریاست جمهوری، علی عبدالله صالح، در پیام صوتی که از تلویزیون دولتی یمن پخش شد، صدیق الاحمر، رئیس طایفه حاشد، طایفه‌ای که رئیس جمهور یمن نیز به آن تعلق دارد، را مسئول حمله روز جمعه دانست. این در حالی است که ساعاتی پیش از پخش این پیام، صدیق الاحمر هرگونه دخالت در حمله روز جمعه به کاخ ریاست جمهوری را رد کرده بود. با این‌حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از حمله مسلحانه به کاخ ریاست جمهوری، ارتش یمن در اقدامی تلافی‌جویانه به منزل برادران صدیق الاحمر حمله کرده که در اثر آن ۱۰ تن کشته و ۳۵ تن دیگر مجروح شده‌اند. درگیری میان حامیان صدیق الاحمر و حکومت یمن پس از آن بالا گرفت که علی عبدالله صالح در اوایل خرداد ماه برای سومین بار از امضای طرح کناره‌گیری خود سر باز زد. شیخ صدیق الاحمر آن زمان تأکید کرد که حامیان وی تا زمان برکناری علی‌عبدالله صالح، به مبارزه خود ادامه خواهند داد و در طول چهار روز درگیری شدید میان حامیان صدیق‌الاحمر و نیروهای حکومتی در صنعا، بیش از ۸۰ تن جان خود را از دست دادند. از چند ماه پیش اعتراضات گسترده‌ای در یمن علیه دولت آقای صالح آغاز شده و فعالان سیاسی مخالف دولت یمن می‌گویند از اواخر ژانویه تاکنون در سرکوب معترضان توسط رژیم علی عبدالله صالح، بیش از ۲۰۰ تن کشته شده‌اند. معترضان یمنی با خروج علی عبدالله صالح دست به شادمانی زدند


گروه ناشناس دیکتاتور ایران را تهدید کرد - ویدئو-گروه هکری ناشناس که به تازگی سایت ورارت خارجه ایران را منهدم و تمام ایمیل های آنرا برای عموم پخش کرد رسما حمایت خود را از جنبش سبز اعلام و تهدید کرد در سالگرد انتخابات عملیات گسترده ای را بر ضد دیکتاتور خامنه ای تدارک دیده است . مصاحبه BBC با جوان ایرانی عضو این گروه


چگونه می توان فهمید وزارت اطلاعات روی موبایل ما شنود دارد؟
برای خواندن ادامه مطلب اینجا کلیک کنیم.می خواهم در این پست از چگونگی شنود از طریق موبایل نکاتی را برای دوستان شرح دهم.......
اولا لازم می دانم بگویم که یک اشتباهی راجع به تجهیزات شنود نوکیا رخ داده به این صورت که اکثر مردم بر این باورند که فقط گوشی های نوکیا برای حکومت قابلیت شنود را فراهم می کند درحالی که اینگونه نیست و تجهیزاتی که نوکیا به دولت ایران فروخته تجهیزات شنودی هستند که روی bts ها نصب می شوند و خود مانند یک سلول در شبکه عمل می کنند پس یادتان باشد اگر از گوشی غیر از نوکیا استفاده می کنید فکر نکنید در امان هستید حالا چگونه بفهمیم که روی موبایل ما شنود هست یا خیر؟!


لازم است باز توضیح دهم که ما دو نوع شنود داریم شنود وابسته به مکالمه یا depend of call (یعنی به محض شروع مکالمه شما به طور اتوماتیک ارتباط شما ضبط شده وبعدا مورد استفاده قرار می گیرد) و مورد دوم مورد call less این شنود بدین صورت است که گوشی شما همیشه و همه جا به صورت یک میکروفن برای دوستان وزارت اطلاعات کار می کند حتی زمانی که گوشی شما خاموش است اما چگونه می توان پی برد که از گوشی ما در حال شنود هستند یا نه؟
در مورد شنود اول به این سادگی ها نمی توان متوجه شد اما در مورد شنود نوع دوم یک سری راهکارهای ساده وجود دارند که می توان از طریق آنها متوجه این مطلب شد:
1-موبایل شما بدون اینکه شما با آن زیاد صحبت کنید دایم باطری خالی می کند.
2-در حال تماس با کسی نیستید اما موبایلتان بر روی دستگاه های الکترونیکی به صورت ممتد نویز می اندازد.
3-به ناگهاه آنتن گوشی می رود و دائم شبکه را جستجو می کند وزمانی که به صورت دستی شبکه را جستجو می کنید و اپراتور را انتخاب می کنید پیغام forbiden networkرا دریافت می کنید.
4-به ناگاه گوشی شما به حالت رومینگ می رود!
5- زمانیکه به مدت طولانی به موبایل نزدیک هستید سر درد می گیرید این چند حالت ممکن است با هم اتفاق نیافتد اما هرکدام از اینها به تنهایی هشداریست برای شما مخصوصا شماره یک و دو اما راه حل این شنود فقط در آوردن باطری که باعث حذف از شبکه می گردد .......
6- و در آخر هر گاه تماس برقرار می کنید هر چند ثانیه صدای بوق بسیار آهسته، هنگام صحبت کردن با تماس گیرنده میشنوید و بهترین راه استفاده نکردن از گوشی همراه و آن خط میباشد...
قابل توجه هست که به دوستان و آشنایان هم این موارد را یادآور و تاکید کنید...
یکی دیگش اینکه اس ام اس که میفرستی شبکه دلیور بده اما اس ام اس به فرد مورد نظر نرسه

لیست بازداشت شدگان موردی سال ۱۳۸۹

لیست بازداشت شدگان موردی سال ۱۳۸۹

در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۵۴۸۵ شهروند را بازداشت نموده‌اند که از این تعداد ۸۵۶ مورد آن به صورت موردی و ۴۶۲۹ مورد آن به صورت بازداشت فله‌ای یا بدون مشخص شدن هویت بازداشت شده بوده است.

در گزارش پیش رو اسامی و مشخصات ۸۵۶ شهروند بازداشت شده سال ۱۳۸۹ که هویت آن‌ها از سوی گروههای مدافع حقوق بشر مخابره شده و توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گردآوری شده می‌آید.
در این رابطه، اصناف ۴۸ مورد بازداشت، اقلیت‌های قومی ۴۴۹ مورد، اقلیت مذهبی ۳۲۲ مورد، اندیشه و بیان ۴۳۲۲ مورد، دانشجویان ۲۴۱ مورد، زنان ۷ مورد، فرهنگی ۴۵ مورد، کارگران ۵۱ مورد را شامل می‌شوند.

این گزارش بعنوان جزیی از گزارشات سالانه مجموعه، به ترتیب حروف الفبا، شامل هویت، تاریخ و محل بازداشت شهروندانی است که در رابطه با موضوعات حقوق بشری و عمدتا توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

در ذیل نمودار مربوط به این رسته و در ادامه جدول اسامی را مطالعه می نمایید

اسامی بازداشت شدگان موردی سال 1389
۱ - فریبا ابتهاج - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم بهمن - در: تهران

۲ - کامبیز ابراهیم‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم تیر - در: مهاباد

۳ - محمد ابراهیمی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم مهر - در: پاوه

۴ - هژیر ابراهیمی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم مرداد - در: مریوان

۵ - رضا ابری - بازداشت شده در تاریخ: هشتم دی - در: تبریز

۶ - سعید ابریشمی - بازداشت شده در تاریخ: دوم اسفند - در: تهران

۷ - یحیی ابوبکری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم اسفند - در: مهاباد

۸ - جواد ابوعلی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آذر - در: بهبهان

۹ - رمینا احراری - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم اسفند - در: اصفهان

۱۰ - محمد احسان معزی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: تهران

۱۱ - ترانه احسانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم اسفند - در: سمنان

۱۲ - عثمان احسنی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: بوکان

۱۳ - حسین احمد‌نژاد - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۱۴ - اسماعیل احمدزاده - بازداشت شده در تاریخ: تیر - در: مهاباد

۱۵ - نوشین احمدی - بازداشت شده در تاریخ: سوم یکم شهریور - در: تهران

۱۶ - نعیم احمدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم خرداد - در: تبریز

۱۷ - قربان احمدی - بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم - در: نامعلوم

۱۸ - صدیق احمدی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: بوکان

۱۹ - احمد احمدی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۲۰ - لقمان احمدیان - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: سقز

۲۱ - ادهم اختری - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم اسفند - در: مشهد

۲۲ - علیرضا اخوان - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم خرداد - در: نامعلوم

۲۳ - اکبر ارسلانی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم دی - در: ارومیه

۲۴ - علیرضا ارشاد - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۲۵ - افشین اسانلو - بازداشت شده در تاریخ: یکم آذر - در: تهران

۲۶ - سامان استوار - بازداشت شده در تاریخ: یازدهم اسفند - در: کرمان

۲۷ - رضا استیفان - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم تیر - در: مشهد

۲۸ - ضیائیه اسحاقی (شعاعی) - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم بهمن - در: مشهد

۲۹ - نعمت اسدی - بازداشت شده در تاریخ: یکم تیر - در: سنندج

۳۰ - مختار اسدی - بازداشت شده در تاریخ: هفتم تیر - در: کرج

۳۱ - ابراهیم اسکافی - بازداشت شده در تاریخ: چهارم بهمن - در: نامعلوم

۳۲ - دلیر اسکندری - بازداشت شده در تاریخ: هفتم دی - در: سنندج

۳۳ - باقر اسکویی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۳۴ - مجید اسلامی - بازداشت شده در تاریخ: نهم اردیبهشت - در: نامعلوم

۳۵ - فرزاد اسلامی - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم آذر - در: تهران

۳۶ - یدالله اسلامی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم بهمن - در: تهران

۳۷ - حافظ اسماعیل - بازداشت شده در تاریخ: دهم آبان - در: زاهدان

۳۸ - عمر اسماعیل‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیستم آبان - در: نقده

۳۹ - ابراهیم اسماعیل‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیستم آبان - در: نامعلوم

۴۰ - ابراهیم اسماعیلی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم آبان - در: نقده

۴۱ - رهبر اسماعیلی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۴۲ - ندا اسماعیلی - بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم - در: شیراز

۴۳ - علی اسماعیل‌نژاد - بازداشت شده در تاریخ: سی‌ام آذر - در: بوکان

۴۴ - ابراهیم اسمعیلی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم دی هشتمهشتم - در: تبریز

۴۵ - محمد اصلانی - بازداشت شده در تاریخ: تیر - در: تبریز

۴۶ - محمد اطمانی - بازداشت شده در تاریخ: اسفند - در: سلماس

۴۷ - زهرا افتخاری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم بهمن - در: تهران

۴۸ - محمد افخمی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم بهمن - در: تهران

۴۹ - مختار افرا - بازداشت شده در تاریخ: نهم شهریور - در: مریوان

۵۰ - میثاق افشار - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: تهران

۵۱ - خدیجه افشاری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم آذر - در: بوکان

۵۲ - رزگار افشاری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم آذر - در: بوکان

۵۳ - سلطان افشاری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم آذر - در: بوکان

۵۴ - شورش افشاری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم آذر - در: بوکان

۵۵ - علی افشاری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم آذر - در: بوکان

۵۶ - ولی افشاری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم آذر - در: بوکان

۵۷ - حبیب افشاری - بازداشت شده در تاریخ: هشتم اسفند - در: بوکان - مهاباد

۵۸ - اسماعیل افشین - بازداشت شده در تاریخ: خرداد - در: مهاباد

۵۹ - اکبر اکبرلو - بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم - در: خوی

۶۰ - سجاد اکبری - بازداشت شده در تاریخ: شهریور - در: تهران

۶۱ - کمال الهی - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: سقز

۶۲ - شهربانو امانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: تهران

۶۳ - امیر امانی - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: سقز

۶۴ - امیر امانیان - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: سقز

۶۵ - مهسا امرآبادی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: تهران

۶۶ - فرهاد امری - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم بهمن - در: مشهد

۶۷ - نزهت امیرآبادیان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم بهمن - در: تهران

۶۸ - عثمان امین‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: سقز

۶۹ - بصیر الدین امینی - بازداشت شده در تاریخ: نهم دی - در: اصفهان

۷۰ - ستار امینی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: پاوه

۷۱ - اکبر امینی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۷۲ - علی امینیان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم بهمن - در: یاسوج

۷۳ - امید محمد امینی - بازداشت شده در تاریخ: بیستم آذر - در: سقز

۷۴ - علی انجم روز - بازداشت شده در تاریخ: هشتم اسفند - در: گیلان

۷۵ - امیر هادی انواری - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم آذر - در: تهران

۷۶ - بهنام ایرانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم فروردین - در: کرج

۷۷ - رضا ایزدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۷۸ - محمد امین ایلانی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۷۹ - محمد ایلخانی­‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم بهمن - در: بوکان

۸۰ - محمد ایلخانی­‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم بهمن - در: بوکان

۸۱ - ایمان‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم اردیبهشت - در: تهران

۸۲ - چنگیز ایوری - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: سلماس

۸۳ - قاسم آبسته - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: مهاباد

۸۴ - محسن آرمین - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم اردیبهشت - در: تهران

۸۵ - سلیم آروم - بازداشت شده در تاریخ: آبان - در: بوکان

۸۶ - مهندس آریایی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم آبان - در: خوزستان

۸۷ - اکبر آزاد - بازداشت شده در تاریخ: چهارم خرداد - در: تهران

۸۸ - رویا آزادی - بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم - در: شیراز

۸۹ - کامران آسا - بازداشت شده در تاریخ: دهم خرداد - در: کرمانشاه

۹۰ - فرحناز آشنایی - بازداشت شده در تاریخ: دهم دی - در: مرودشت شیراز

۹۱ - صدرا آقاسی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم خرداد - در: تبریز

۹۲ - نعیم آقایی - بازداشت شده در تاریخ: بیستم مهر - در: تهران

۹۳ - مسعود آقایی - بازداشت شده در تاریخ: هشتم دی - در: تهران

۹۴ - بنیامین آل طیب - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم اردیبهشت - در: اهواز

۹۵ - بهروز آلخانی - بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم - در: سلماس

۹۶ - احسان آموزگار - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم دی - در: ارومیه

۹۷ - مقداد باباکرمی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم اسفند - در: کرمانشاه

۹۸ - خانم باد پر - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم اردیبهشت - در: تهران

۹۹ - رشید بازباز - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۱۰۰ - نبی‌الله باستان فارسانی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم دی - در: شهر کرد

۱۰۱ - حسین باستانی‌نژاد - بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم - در: نامعلوم

۱۰۲ - علی اکبر باغانی - بازداشت شده در تاریخ: هشتم اردی بهشت - در: تهران

۱۰۳ - علی باغبانی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۱۰۴ - مرتضی باقرزاده - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۱۰۵ - علی باقری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۱۰۶ - محمود باقری - بازداشت شده در تاریخ: هشتم تیر - در: تهران

۱۰۷ - محمود باقری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۱۰۸ - بهزاد باقری - بازداشت شده در تاریخ: هشتم خرداد - در: اصفهان

۱۰۹ - سارا باقری - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: بابل

۱۱۰ - احسان باکری - بازداشت شده در تاریخ: سوم یکم شهریور - در: تهران

۱۱۱ - حسن بالایی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم شهریور - در: پارس آباد مغان

۱۱۲ - زینب بحرینی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم آبان - در: شیراز

۱۱۳ - مصلح بدخش - بازداشت شده در تاریخ: نهم شهریور - در: مریوان

۱۱۴ - فرزاد بدخش - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم مهر - در: مریوان

۱۱۵ - جهانبخش بذرافکن - بازداشت شده در تاریخ: دهم دی - در: مرودشت شیراز

۱۱۶ - حسن بذرافکن - بازداشت شده در تاریخ: دهم دی - در: مرودشت شیراز

۱۱۷ - محمد براعی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: بوکان

۱۱۸ - حامد برائی - بازداشت شده در تاریخ: اردیبهشت - در: سقز

۱۱۹ - امید بردبار - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۱۲۰ - محمدعلی برزگر - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم فروردین - در: کرمانشاه

۱۲۱ - محسن برزگر - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: بابل

۱۲۲ - خسرو بشارت فر - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: مهاباد

۱۲۳ - عارف بلندنظر - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۱۲۴ - حمزه بنام - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم خرداد - در: شیراز

۱۲۵ - سجاد بنام - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم خرداد - در: شیراز

۱۲۶ - کوروش بنایی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: شهرکرد

۱۲۷ - جلیل بوداقی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۱۲۸ - حسن بهرامی - بازداشت شده در تاریخ: یکم آبان - در: قم

۱۲۹ - احسان بهروز - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم تیر - در: مشهد

۱۳۰ - علی بهزادیان‌نژاد - بازداشت شده در تاریخ: تیر - در: تهران

۱۳۱ - صدرالدین بهشتی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم بهمن - در: تهران

۱۳۲ - محمد بهشتی لنگرودی - بازداشت شده در تاریخ: هشتم اردی بهشت - در: تهران

۱۳۳ - پارسا بهمنی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۱۳۴ - پارسا بهمنی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۱۳۵ - ایرانی بهنام - بازداشت شده در تاریخ: چهارم بهمن - در: کرج

۱۳۶ - علی بیانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۱۳۷ - روفیا بیدقی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آبان - در: سمنان

۱۳۸ - سحر بیرام آبادی - بازداشت شده در تاریخ: یازدهم اسفند - در: کرمان

۱۳۹ - محسن بیگلربیگی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم مهر - در: مازندران

۱۴۰ - آیت مهرعلی بیگلو - بازداشت شده در تاریخ: بیستم اردبیهشت - در: ارومیه

۱۴۱ - روفیا بیدقی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم ابان - در: سمنان

۱۴۲ - ایگناسیو پِرِس کامبرا - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۱۴۳ - سینا پارسیان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم شهریور - در: شیراز

۱۴۴ - توفیق پرتوی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم اردبیهشت - در: مریوان

۱۴۵ - جمال پروازه - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم مهر - در: مریوان

۱۴۶ - حمیرا پرویزی - بازداشت شده در تاریخ: هفتم دی - در: ارومیه

۱۴۷ - حسین پرهیزگار - بازداشت شده در تاریخ: دهم آبان - در: ساری

۱۴۸ - رامین پشتکوهی - بازداشت شده در تاریخ: نهم مرداد - در: شاهین شهر اصفهان

۱۴۹ - آپتین پگاه - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم خرداد - در: کرمانشاه

۱۵۰ - پیمان پناه - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم اسفند - در: اصفهان

۱۵۱ - فرزنده پنیرک - بازداشت شده در تاریخ: اسفند - در: سلماس

۱۵۲ - حسین‌پور فیاض - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم مهر - در: تبریز

۱۵۳ - وحید پوراستاد - بازداشت شده در تاریخ: بیستم بهمن - در: نامعلوم

۱۵۴ - علی اکبر پورفتح الله - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم بهمن - در: تهران

۱۵۵ - حبیب پیریایی - بازداشت شده در تاریخ: یازدهم اسفند - در: بروجرد

۱۵۶ - مهین تاج روحانی - بازداشت شده در تاریخ: یازدهم دی - در: ساری

۱۵۷ - محمد تاجدهی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۱۵۸ - پویا تبیانیان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم اسفند - در: سمنان

۱۵۹ - زهره تبیانیان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم اسفند - در: سمنان

۱۶۰ - مهدی تحققی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم اسفند - در: تهران

۱۶۱ - سعید ترابیان - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم آبان - در: کرج

۱۶۲ - مرتضی تقی‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم آبان - در: تهران

۱۶۳ - حامد تقی‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۱۶۴ - بهروز تناسبی - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: سنندج

۱۶۵ - سالار توفیق‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم مرداد - در: سقز

۱۶۶ - علی توکلی - بازداشت شده در تاریخ: پانزدهم دی - در: شیراز

۱۶۷ - مجید توکلی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهمآذر - در: تهران

۱۶۸ - محمود توکلی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم آبان - در: خوزستان

۱۶۹ - شهاب توکلی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۱۷۰ - امیر احسان تهرانی سخاوت - بازداشت شده در تاریخ: هفده اسفند - در: تهران

۱۷۱ - کریم تیری - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم مهر - در: تبریز

۱۷۲ - قوام الدین ثابتیان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم تیر - در: ساری

۱۷۳ - رامین جباری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم اردیبهشت - در: نامعلوم

۱۷۴ - علی جباری - بازداشت شده در تاریخ: سوم دی - در: اذرباییجان

۱۷۵ - سیاوش جباریان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۱۷۶ - هومن جعفری - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آذر - در: نامعلوم

۱۷۷ - سهراب جعفری - بازداشت شده در تاریخ: دوم اسفند - در: تهران

۱۷۸ - داریوش جلالی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: یاسوج

۱۷۹ - جمال جلالی - بازداشت شده در تاریخ: تیر - در: مهاباد

۱۸۰ - مریم جلالی - بازداشت شده در تاریخ: سوم دی - در: پاکدشت ورامین

۱۸۱ - سعید جلالی فر - بازداشت شده در تاریخ: نهم آذر - در: تهران

۱۸۲ - امیر جلالیان - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: سقز

۱۸۳ - محمدرضا جلایی ‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم خرداد - در: تهران

۱۸۴ - پریا جمالی - بازداشت شده در تاریخ: ششم دی - در: مشهد

۱۸۵ - یاور جمالی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۱۸۶ - مصطفی جمشیدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم اردیبهشت - در: نامعلوم

۱۸۷ - سینا جمولی - بازداشت شده در تاریخ: دوم اسفند - در: تهران

۱۸۸ - کوروش جنتی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم خرداد - در: تهران

۱۸۹ - ایرج جوادی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم اردیبهشت - در: تهران

۱۹۰ - مهری جوان محجوب دوست - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم آبان - در: نامعلوم

۱۹۱ - یعقوب جوانی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۱۹۲ - محمد سلام جوشن - بازداشت شده در تاریخ: پنجم خرداد - در: نامعلوم

۱۹۳ - ژینوس جوشنیان - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم مرداد - در: ویلا‌شهر اصفهان

۱۹۴ - شهین جهادی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: تهران

۱۹۵ - سعید جهان آرا - بازداشت شده در تاریخ: چهارم اردبیهشت - در: همدان

۱۹۶ - صالح جهانگیری - بازداشت شده در تاریخ: اسفند - در: سلماس

۱۹۷ - مصطفی جهانگیری - بازداشت شده در تاریخ: اسفند - در: سلماس

۱۹۸ - بشیر چارطاق - بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم - در: سلماس

۱۹۹ - سیمین چایچی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۲۰۰ - بهرام چگینی - بازداشت شده در تاریخ: یکم خرداد - در: اراک

۲۰۱ - سینا چگینی - بازداشت شده در تاریخ: شهریور - در: تهران

۲۰۲ - سیاوش چیتگر - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: بابل

۲۰۳ - سیاوش حاتم - بازداشت شده در تاریخ: دوم آذر - در: نامعلوم

۲۰۴ - امیر حاتمی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم مهر - در: پاوه

۲۰۵ - زهرا حاتمی - بازداشت شده در تاریخ: آذر - در: تهران

۲۰۶ - امیرعلی حاج محمدرضایی تفرشی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم بهمن - در: نامعلوم

۲۰۷ - نعمت حاجی‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: دوم بهمن - در: سردشت (استان آذربایجان غربی)

۲۰۸ - شاهرخ حافظ‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۲۰۹ - رضا حبیبی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۲۱۰ - رسول حردانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم اسفند - در: تهران

۲۱۱ - مهندس حسن‌پور - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم اسفند - در: شیراز

۲۱۲ - حمید حسن‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: نهم شهریور - در: اهواز

۲۱۳ - حسن‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم اسفند - در: شیراز

۲۱۴ - هادی حسن‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: هشتم اسفند - در: بوکان - مهاباد

۲۱۵ - هیمن حسن‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: هشتم اسفند - در: بوکان - مهاباد

۲۱۶ - لطیف حسنی - بازداشت شده در تاریخ: سوم خرداد - در: کرج

۲۱۷ - صدیق حسنی - بازداشت شده در تاریخ: نهم اسفند - در: کردستان

۲۱۸ - افشین حسین پناهی - بازداشت شده در تاریخ: شهریور - در: قروه

۲۱۹ - علیرضا حسین‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم اردی بهشت - در: تبریز

۲۲۰ - ملا محسن حسینی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم شهریور - در: کامیاران

۲۲۱ - حمید حسینی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: تهران

۲۲۲ - حسینی - بازداشت شده در تاریخ: شهریور - در: تهران

۲۲۳ - خالد حسینی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم دی - در: سنندج

۲۲۴ - رحمان حسین‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم آذر - در: بوکان

۲۲۵ - سعید حسین‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم مهر - در: تبریز

۲۲۶ - طیبه حسینی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم آبان - در: نامعلوم

۲۲۷ - خیرالله حق جویان - بازداشت شده در تاریخ: سوم آذر - در: کرمانشاه

۲۲۸ - احمد حکیمی‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم بهمن - در: تهران

۲۲۹ - فرهاد حلیمی - بازداشت شده در تاریخ: دوم مرداد - در: تهران

۲۳۰ - فرشته حلیمی - بازداشت شده در تاریخ: دوم مرداد - در: تهران

۲۳۱ - ساسان حیدری - بازداشت شده در تاریخ: هفتم فروردین - در: کیش

۲۳۲ - نعمت حیدری - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم آبان - در: لرستان

۲۳۳ - بهزاد حیدری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم خرداد - در: تهران

۲۳۴ - شمس الله حیدری - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم اسفند - در: مشهد

۲۳۵ - هادی حیدری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم آذر - در: تهران

۲۳۶ - مهرداد حیدری - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۲۳۷ - شقایق حیرانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۲۳۸ - لطیفه خالدی - بازداشت شده در تاریخ: دوم اسفند - در: سقز

۲۳۹ - هیوا خالدی - بازداشت شده در تاریخ: دوم اسفند - در: سقز

۲۴۰ - علا‌ء‌الدین خانجانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم بهمن - در: تهران

۲۴۱ - نیکی خانجانی - بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم - در: نامعلوم

۲۴۲ - مهین خانجانی (صمیمی) - بازداشت شده در تاریخ: پانزدهم مهر - در: تهران

۲۴۳ - محمد خانی - بازداشت شده در تاریخ: چهارم اردبیهشت - در: همدان

۲۴۴ - علی خدابخش - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آذر - در: تهران

۲۴۵ - هادی خدابنده - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۲۴۶ - بهمن خدادادی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم اردیبهشت - در: اصفهان

۲۴۷ - داود خداکرمی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم فروردین - در: زنجان

۲۴۸ - مهدی خزعلی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم مهر - در: تهران

۲۴۹ - نازنین خسروانی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم آبان - در: تهران

۲۵۰ - عبدالله خسروزاده - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: بوکان

۲۵۱ - مازیار خسروی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم بهمن - در: تهران

۲۵۲ - امین خسروی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم بهمن - در: یاسوج

۲۵۳ - مازیار خسروی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم اردیبهشت - در: تهران

۲۵۴ - برهان خسروی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم مرداد - در: مریوان

۲۵۵ - صدیق خسروی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم آبان - در: نقده

۲۵۶ - صدیق خصری اقدم - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: نامعلوم

۲۵۷ - انور خضری - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: مهاباد

۲۵۸ - سوران خضری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم تیر - در: بوکان

۲۵۹ - ناصر خضری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم تیر - در: بوکان

۲۶۰ - هیوا خضری اقدم - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: نامعلوم

۲۶۱ - عبدالله خضری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم مرداد - در: سردشت

۲۶۲ - ابراهیم خلقی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم بهمن - در: یاسوج

۲۶۳ - خضرسید خلیل‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم اسفند - در: مهاباد

۲۶۴ - کاوه خلیفه‌ای - بازداشت شده در تاریخ: بیستم آذر - در: سقز

۲۶۵ - رضا خندان - بازداشت شده در تاریخ: هفتم بهمن - در: تهران

۲۶۶ - رضا خندان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم دی - در: تهران

۲۶۷ - آیدین خواجه‌ای - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم اردیبهشت - در: تبریز

۲۶۸ - محمدحسین خوشوقت - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم بهمن - در: تهران

۲۶۹ - حسن خوی اوشاغی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم مهر - در: تبریز

۲۷۰ - عبدالرضا دائمی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم آبان - در: لرستان

۲۷۱ - برهان درخشان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم مرداد - در: مریوان

۲۷۲ - نادر درویشی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم تیر - در: مهاباد

۲۷۳ - منصور دریانوش - بازداشت شده در تاریخ: هشتم اسفند - در: بوکان - مهاباد

۲۷۴ - احسان دشتی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم تیر - در: کرج

۲۷۵ - سعید دشتی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم تیر - در: کرج

۲۷۶ - مسعود دلیجانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم اسفند - در: کرمانشاه

۲۷۷ - پوریا دلیر - بازداشت شده در تاریخ: اردی بهشت - در: تهران

۲۷۸ - محمدرضا دنیادیده - بازداشت شده در تاریخ: یکم آبان - در: قم

۲۷۹ - میلاد دهقان - بازداشت شده در تاریخ: یکم بهمن - در: اهواز

۲۸۰ - غلامعلی دهقان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم بهمن - در: تهران

۲۸۱ - حامد دهقان - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۲۸۲ - تراب ذاکری - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم تیر - در: بندرعباس

۲۸۳ - بهزاد ذبیحی ماهفروزکی - بازداشت شده در تاریخ: سوم اسفند - در: ساری

۲۸۴ - حجت ذنوریان - بازداشت شده در تاریخ: ششم آذر - در: کرمانشاه

۲۸۵ - رحیم رَشی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم تیر - در: مهاباد

۲۸۶ - شهرام رادمهر - بازداشت شده در تاریخ: سوم اردیبهشت - در: مشکین شهر

۲۸۷ - رحمان رازخدیو - بازداشت شده در تاریخ: هشتم آذر - در: مریوان

۲۸۸ - حبیب اله راشدی - بازداشت شده در تاریخ: نهم اسفند - در: اهواز

۲۸۹ - هادی راشدی - بازداشت شده در تاریخ: نهم اسفند - در: اهواز

۲۹۰ - سعید رحم دار - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم اسفند - در: شیراز

۲۹۱ - تقی رحمانی - بازداشت شده در تاریخ: بیستم بهمن - در: تهران

۲۹۲ - واحد رحمانی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم شهریور - در: روانسر

۲۹۳ - حسن رحمانی - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: لون سادات

۲۹۴ - منت رحمانی - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: لون سادات

۲۹۵ - جمال رحمتی - بازداشت شده در تاریخ: نهم خرداد - در: تهران

۲۹۶ - توحید رحیمی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم شهریور - در: تبریز

۲۹۷ - ناصر رحیمی - بازداشت شده در تاریخ: نهم تیر - در: کاشان

۲۹۸ - قاسم رحیمی آذر - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم اسفند - در: بوکان

۲۹۹ - حسن رحیمی بیات - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم تیر - در: نامعلوم

۳۰۰ - علی رزاقی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۳۰۱ - علی رزاقی بهار - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: مشهد

۳۰۲ - فرنوش رزقی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم خرداد - در: تهران

۳۰۳ - مجید رستگار - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۳۰۴ - یونس رستگار - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۳۰۵ - ابوذر رستمی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۳۰۶ - برومند رستمی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم فروردین - در: قصر شیرین

۳۰۷ - هاشم رستمی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۳۰۸ - علی رستمی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم تیر - در: بوکان

۳۰۹ - آزاد رستمی - بازداشت شده در تاریخ: بیستم آذر - در: سقز

۳۱۰ - یونس رستمی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم خرداد - در: آبدانان

۳۱۱ - فتاح رسولزاده - بازداشت شده در تاریخ: هشتم اسفند - در: بوکان - مهاباد

۳۱۲ - علی‏رضا رسولی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم اسفند - در: مشهد

۳۱۳ - ابراهیم رشیدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم خرداد - در: اردبیل

۳۱۴ - نادر رضایی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: تهران

۳۱۵ - حسن رضایی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: گرگان

۳۱۶ - هدایت الله رضایی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم تیر - در: آبادان

۳۱۷ - محمد رضایی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۳۱۸ - احد رضایی - بازداشت شده در تاریخ: نهم مهر - در: اصفهان

۳۱۹ - فرزانه رضوی - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم شهریور - در: بانه

۳۲۰ - حسن رضوی درخشی - بازداشت شده در تاریخ: ششم دی - در: مشهد

۳۲۱ - وحید رفیعی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: یاسوج

۳۲۲ - وحید رفیعی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم بهمن - در: یاسوج

۳۲۳ - مهدی رمضانی - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم آذر - در: تهران

۳۲۴ - احسان رمضانی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۳۲۵ - یعقوب رمضانی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۳۲۶ - شهناز رنجبر - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم خرداد - در: قائمشهر

۳۲۷ - حسن رنجبر - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم مهر - در: تبریز

۳۲۸ - جلال رنجبری - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم مرداد - در: نامعلوم

۳۲۹ - هاوژین رنجبری - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم مرداد - در: نامعلوم

۳۳۰ - هژیر رنجبری - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم مرداد - در: نامعلوم

۳۳۱ - مهران روحانی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم دی - در: تهران

۳۳۲ - سهیل روحنده - بازداشت شده در تاریخ: اسفند - در: تهران

۳۳۳ - فراز روحی - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم مرداد - در: ویلا‌شهر اصفهان

۳۳۴ - نسیم روحی - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم مرداد - در: ویلا‌شهر اصفهان

۳۳۵ - افروز روحی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم مرداد - در: اصفهان

۳۳۶ - دلیر روزگرد - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم مرداد - در: کردستان

۳۳۷ - فرزانه روستایی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آذر - در: تهران

۳۳۸ - فیض الله روشن - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم دی - در: ساری

۳۳۹ - پیمان روشن ضمیر - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم دی - در: اهواز

۳۴۰ - پژمان روشنکوهی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم خرداد - در: ساری

۳۴۱ - داوود روشنی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم خرداد - در: تهران

۳۴۲ - ولی روشنی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم مهر - در: تبریز

۳۴۳ - فتانه رهقی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: تهران

۳۴۴ - رئیس‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم اردیبهشت - در: تهران

۳۴۵ - حسین رئیسیان - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم اردبیهشت - در: قزوین

۳۴۶ - فریبرز رئیس دانا - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم آذر - در: تهران

۳۴۷ - زارع - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم اردبیهشت - در: کردستان

۳۴۸ - محمد زارع - بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم - در: تهران

۳۴۹ - داریوش زارع - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: شیراز

۳۵۰ - غلامعباس زارع حقیقی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم خرداد - در: بیدخت

۳۵۱ - مختار زارعی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم دی - در: نامعلوم

۳۵۲ - مسعود زارعی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۳۵۳ - ارسلان زارعی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۳۵۴ - سارا زاهد - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: شیراز

۳۵۵ - عدنان زاهدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم تیر - در: پاوه

۳۵۶ - علی زحمتکشان - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: شیراز

۳۵۷ - میترا زحمتی - بازداشت شده در تاریخ: سوم دی - در: پاکدشت ورامین

۳۵۸ - دانیال زرگریان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: بابل

۳۵۹ - حسین زرینی - بازداشت شده در تاریخ: اردیبهشت - در: نامعلوم

۳۶۰ - کوروش زعیم - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم بهمن - در: تهران

۳۶۱ - ناصر زمانیان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم مرداد - در: سقز

۳۶۲ - سوسن زنجانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۳۶۳ - محمد مصطفی زنجانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۳۶۴ - فرج الله زنده دلان - بازداشت شده در تاریخ: هشتم خرداد - در: کردستان

۳۶۵ - سامان زندی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم اردبیهشت - در: مریوان

۳۶۶ - آرام زندی - بازداشت شده در تاریخ: هفتم اسفند - در: سنندج

۳۶۷ - فواد زندی - بازداشت شده در تاریخ: هفتم اسفند - در: سنندج

۳۶۸ - زندی نیا - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم اردبیهشت - در: کردستان

۳۶۹ - آمانج زیبایی - بازداشت شده در تاریخ: تیر - در: مهاباد

۳۷۰ - زینال‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم اردیبهشت - در: تهران

۳۷۱ - مهدی زینالی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم اردیبهشت - در: نامعلوم

۳۷۲ - الناز زینالی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم مهر - در: تهران

۳۷۳ - شاهین زینعلی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم دی - در: تهران

۳۷۴ - قانع ژاله - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم بهمن - در: نامعلوم

۳۷۵ - بابک ساران - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم خرداد - در: تهران

۳۷۶ - سعید ساعدی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۳۷۷ - کامیل سالم - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: سارال دیواندره

۳۷۸ - حسین سالمکار - بازداشت شده در تاریخ: سی‌ام بهمن - در: تهران

۳۷۹ - حسین سالمکار - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۳۸۰ - حمزه سبحانی - بازداشت شده در تاریخ: تیر - در: کرمانشاه

۳۸۱ - شیرکو سبیلی - بازداشت شده در تاریخ: دهم خرداد - در: مهاباد

۳۸۲ - دیاکو ستاری - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: سقز

۳۸۳ - ولی سجادی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: تهران

۳۸۴ - حافظ سردارپور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم اردیبهشت - در: نامعلوم

۳۸۵ - علی اکبر سروش - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم اسفند - در: مازندران

۳۸۶ - سعیدی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آذر - در: نامعلوم

۳۸۷ - نشان سعیدی - بازداشت شده در تاریخ: دوم مرداد - در: اهواز

۳۸۸ - سعید سکاکیان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: قزوین

۳۸۹ - محمد سلحشور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۳۹۰ - اسماعیل سلمانپور - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم آذر - در: تهران

۳۹۱ - عبدالکریم سلیمانی - بازداشت شده در تاریخ: پانزدهم اسفند - در: ایلام

۳۹۲ - سامان سلیمانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: تهران

۳۹۳ - یونس سلیمانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم خرداد - در: اردبیل

۳۹۴ - جمال سلیمانی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: پاوه

۳۹۵ - حجت الاسلام سلیمانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم آذر - در: تهران

۳۹۶ - فرهاد سلیمی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: سقز

۳۹۷ - سلیمی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم بهمن - در: تهران

۳۹۸ - وحید سلیم ایقانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم مهر - در: مازندران

۳۹۹ - فرهاد سنائی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم بهمن - در: قائمشهر

۴۰۰ - اکرم سنجری - بازداشت شده در تاریخ: هفتم دی - در: تهران

۴۰۱ - سوری - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم اردیبهشت - در: تهران

۴۰۲ - جواد سوهانکار - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: تهران

۴۰۳ - سیامک سهرابی - بازداشت شده در تاریخ: نهم اسفند - در: تهران

۴۰۴ - رفیق سهرابی - بازداشت شده در تاریخ: ششم آذر - در: مریوان

۴۰۵ - عادل سهرابی - بازداشت شده در تاریخ: ششم آذر - در: مریوان

۴۰۶ - سید رحیم سیف السادات - بازداشت شده در تاریخ: هفتم دی - در: لرستان

۴۰۷ - منصور سیفی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۴۰۸ - رضا شاکری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: شهرکرد

۴۰۹ - حامد شاملو - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۴۱۰ - محمد علی شاهدی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم خرداد - در: یزد

۴۱۱ -‌‌ رها شایان - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: شیراز

۴۱۲ - مجتبی شایسته - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم بهمن - در: نامعلوم

۴۱۳ - سالار شباهنگ - بازداشت شده در تاریخ: خرداد - در: مهاباد

۴۱۴ - کامل شبلویی - بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم - در: سلماس

۴۱۵ - عباس شجاعی - بازداشت شده در تاریخ: بیستم بهمن - در: تهران

۴۱۶ - امید شجاعی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم اسفند - در: مریوان

۴۱۷ - زهرا شریف - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم بهمن - در: تهران

۴۱۸ - محمد حسین شریف زادگان - بازداشت شده در تاریخ: بیستم بهمن - در: تهران

۴۱۹ - علیرضا شریفی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم آبان - در: خوزستان

۴۲۰ - شریفی - بازداشت شده در تاریخ: شهریور - در: تهران

۴۲۱ - مهدی شریفیان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۴۲۲ - مصطفی شعار - بازداشت شده در تاریخ: اردیبهشت - در: تبریز

۴۲۳ - هاشم شعبانی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: اهواز

۴۲۴ - فخرالدین شفاعتی - بازداشت شده در تاریخ: چهارم دی - در: تهران

۴۲۵ - فوژان شفائی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: تهران

۴۲۶ - مجید شفیعی - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: سارال دیواندره

۴۲۷ - حامد شفیعی - بازداشت شده در تاریخ: تیر - در: تبریز

۴۲۸ - محمد شفیعی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم آذر - در: تهران

۴۲۹ - حکیمه شکری - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم آذر - در: تهران

۴۳۰ - علی شکوری راد - بازداشت شده در تاریخ: بیستم مهر - در: تهران

۴۳۱ - علی شکوری‌راد - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم آذر - در: تهران

۴۳۲ - زهرا شمس - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم اردیبهشت - در: مشهد

۴۳۳ - رضا شهابی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم خرداد - در: تهران

۴۳۴ - عبدالعلیم شه‏بخش - بازداشت شده در تاریخ: پانزدهم مهر - در: تهران

۴۳۵ - دانیال شهری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم فروردین - در: اصفهان

۴۳۶ - مصطفی شهریاری - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۴۳۷ - نهاله شهیدی - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم اسفند - در: کرمان

۴۳۸ - امیر شیبانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۴۳۹ - امیر شیبانی‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: ششم مهر - در: مشهد

۴۴۰ - یونس شیخ احمدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم اردبیهشت - در: سنندج

۴۴۱ - کامران شیخه - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: مهاباد

۴۴۲ - ناصر شیخی - بازداشت شده در تاریخ: دوم بهمن - در: سردشت (استان آذربایجان غربی)

۴۴۳ - سعید شیخی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۴۴۴ - محمد علی شیرازی - بازداشت شده در تاریخ: دوم خرداد - در: یزد

۴۴۵ - علیرضا شیرازی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم اردبیهشت - در: تهران

۴۴۶ - ناهید شیرازی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم اسفند - در: کرمانشاه

۴۴۷ - حامد شیرازی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۴۴۸ - امیر حسین شیروی - بازداشت شده در تاریخ: سوم یکم مرداد - در: دزفول

۴۴۹ - قادر شیری - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: سقز

۴۵۰ - سوین شیوا - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آذر - در: نامعلوم

۴۵۱ - شیورانی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم اردیبهشت - در: تهران

۴۵۲ - هادی شیرپور - بازداشت شده در تاریخ: یازدهم شهریور - در: تهران

۴۵۳ - حامد صابر - بازداشت شده در تاریخ: سوم یکم خرداد - در: تهران

۴۵۴ - علی صابری - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: مشهد

۴۵۵ - ارش صابونچی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم اردبیهشت - در: اراک

۴۵۶ - سپهر صاحبان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: تهران

۴۵۷ - محمد صادقی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: تهران

۴۵۸ - مجید صادقی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آذر - در: تهران

۴۵۹ - محمود صادقی اشرافی - بازداشت شده در تاریخ: تیر - در: تبریز

۴۶۰ - عنایت صادقی‌نژاد - بازداشت شده در تاریخ: هفتم دی - در: لرستان

۴۶۱ - محمد رضا صادقی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم آبان - در: نامعلوم

۴۶۲ - مهین صارمی - بازداشت شده در تاریخ: هفتم دی - در: تهران

۴۶۳ - پویا صارمی - بازداشت شده در تاریخ: هفتم دی - در: تهران

۴۶۴ - محمد عرفان صالحی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم مهر - در: پاوه

۴۶۵ - پیام صالحی - بازداشت شده در تاریخ: شهریور - در: تهران

۴۶۶ - عبدالله رایگان - بازداشت شده در تاریخ: هشتم آذر - در: مریوان

۴۶۷ - عباس صالحیان - بازداشت شده در تاریخ: نهم تیر - در: گلپایگان

۴۶۸ - عباس صالحیان برزکی - بازداشت شده در تاریخ: نهم تیر - در: گلپایگان

۴۶۹ - هاشم صباغیان - بازداشت شده در تاریخ: نهم مهر - در: اصفهان

۴۷۰ - سارا صباغیان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم آبان - در: تهران

۴۷۱ - حجت صحرایی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آذر - در: نامعلوم

۴۷۲ - مهندس صدری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۴۷۳ - عسگر صدوقی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۴۷۴ - ایمان صدیقی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: بابل

۴۷۵ - صدیقی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۴۷۶ - هاله صفر‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم اسفند - در: تهران

۴۷۷ - مجید صفری - بازداشت شده در تاریخ: یکم آذر - در: مازندران

۴۷۸ - انیسا صفریان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم آذر - در: بابلسر

۴۷۹ - یحیی صمدی - بازداشت شده در تاریخ: سوم مرداد - در: سنندج

۴۸۰ - فخرالدین صمیمی - بازداشت شده در تاریخ: دهم خرداد - در: قائمشهر

۴۸۱ - محسن صنعتی‌پور - بازداشت شده در تاریخ: شهریور ۸۸ - در: مشهد

۴۸۲ - فریدون صیدی راد - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: تهران

۴۸۳ - حسین ضامن ضرابی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: بابل

۴۸۴ - فیصل ضرغامی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم خرداد - در: هرمزگان

۴۸۵ - علی طاری - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم خرداد - در: بابلسر

۴۸۶ - محمد طالبی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: مشهد

۴۸۷ - محمد علی طاهری - بازداشت شده در تاریخ: فروردین - در: تهران

۴۸۸ - میلاد طاهری - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: بابل

۴۸۹ - علیرضا طاهری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم آذر - در: تهران

۴۹۰ - ریحانه طباطبایی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم آذر - در: تهران

۴۹۱ - ابوالفضل طبرزدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم آذر - در: اهواز

۴۹۲ - وحید طلایی - بازداشت شده در تاریخ: دهم آذر - در: تهران

۴۹۳ - ژیان ظفری - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۴۹۴ - پیمان عارف - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم بهمن - در: تهران

۴۹۵ - میترا عالی - بازداشت شده در تاریخ: اسفند - در: تهران

۴۹۶ - مژگان عبادی - بازداشت شده در تاریخ: سوم شهریور - در: اصفهان

۴۹۷ - امید عبادی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم بهمن - در: سنندج

۴۹۸ - هاشم عباس‌نژاد - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۴۹۹ - علیرضا عبداللهی - بازداشت شده در تاریخ: یکم خرداد - در: ارومیه

۵۰۰ - حسن عبداللهی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: پیرانشهر

۵۰۱ - عبدالهادی - بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم - در: کرمانشاه

۵۰۲ - داوود عبدالهی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: مهاباد

۵۰۳ - اسماعیل عبدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم اردیبهشت - در: تهران

۵۰۴ - عثمان عبدی - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم دی - در: کردستان

۵۰۵ - علی عبدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم بهمن - در: بابلسر

۵۰۶ - رضا عبدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم اردی بهشت - در: تبریز

۵۰۷ - رویا عراقی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم آبان - در: نامعلوم

۵۰۸ - فاطمه عرب سرخی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم آذر - در: تهران

۵۰۹ - حجت عربی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم دی - در: نامعلوم

۵۱۰ - سانیه عرفانی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: مریوان

۵۱۱ - عرفان عرفانی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: مریوان

۵۱۲ - رحمت عزیزی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم مهر - در: مازندران

۵۱۳ - امین عزیزی - بازداشت شده در تاریخ: تیر - در: تبریز

۵۱۴ - نادر عزیزی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم اردیبهشت - در: نامعلوم

۵۱۵ - عبد الرحمن عساکره - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: اهواز

۵۱۶ - نادر عسکری - بازداشت شده در تاریخ: سی‌ام آذر - در: یاسوج

۵۱۷ - سعیده عسگری - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: تهران

۵۱۸ - ابوبکر عشقی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم مرداد - در: سقز

۵۱۹ - شاهین عطار - بازداشت شده در تاریخ: اسفند - در: تهران

۵۲۰ - مریم عظیمی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم آبان - در: نامعلوم

۵۲۱ - عقیل عقیلی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: اهواز

۵۲۲ - فریبا علم هولی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم اردبیهشت - در: ماکو

۵۲۳ - علی علمی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۵۲۴ - مسعود علوی - بازداشت شده در تاریخ: هشتم تیر - در: ارومیه

۵۲۵ - عبدالله علیمدد کاشی - بازداشت شده در تاریخ: نهم تیر - در: کاشان

۵۲۶ - شهید عموری - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: اهواز

۵۲۷ - محمد علی عموری - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: اهواز

۵۲۸ - عبد الامیر عموری - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: اهواز

۵۲۹ - مرتضی عوض‌پور - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۵۳۰ - ویلسون عیسوی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم بهمن - در: اصفهان

۵۳۱ - علی اصغر غروی - بازداشت شده در تاریخ: نهم مهر - در: اصفهان

۵۳۲ - هیوا غزال - بازداشت شده در تاریخ: تیر - در: مهاباد

۵۳۳ - نرگس غفارزاده - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم آبان - در: نامعلوم

۵۳۴ - محمد غفاریان - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: مشهد

۵۳۵ - علی غلام‌پور - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: بابل

۵۳۶ - سعید غلامحسین‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۵۳۷ - سعید غلامحسین‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۵۳۸ - غلامرضا غلامحسینی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم آبان - در: کرج

۵۳۹ - احمد غلامی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آذر - در: تهران

۵۴۰ - اکبر غلامی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم شهریور - در: روانسر

۵۴۱ - پیمان غلامی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۵۴۲ - بابک غیاثی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم خرداد - در: کرمانشاه

۵۴۳ - بهمن فتاح‏زاده - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم مرداد - در: مریوان

۵۴۴ - متین فتاحیان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم اردبیهشت - در: تبریز

۵۴۵ - فرهاد فتحی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: قزوین

۵۴۶ - هومن فخار مقدم - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم بهمن - در: تهران

۵۴۷ - جاوید فخریان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم بهمن - در: تهران

۵۴۸ - احمد فداکار - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۵۴۹ - میلاد فدایی اصل - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم اسفند - در: تهران

۵۵۰ - ساسان فربود - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: شیراز

۵۵۱ - زهرا فرج‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم خرداد - در: تبریز

۵۵۲ - حمیده فرج‌زاده (پینار) - بازداشت شده در تاریخ: چهارم خرداد - در: ارومیه

۵۵۳ - رحیم فرجی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم آبان - در: لرستان

۵۵۴ - مهران فرجی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم آذر - در: تهران

۵۵۵ - محمد فرجیان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم اردیبهشت - در: پارس آباد (مغان)

۵۵۶ - سامان فرحت - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۵۵۷ - حبیب فرحزادی - بازداشت شده در تاریخ: دوم اسفند - در: تهران

۵۵۸ - مهدی فرحی شاندیز - بازداشت شده در تاریخ: یازدهم خرداد - در: تهران

۵۵۹ - غفار فرزدی - بازداشت شده در تاریخ: نهم مهر - در: اصفهان

۵۶۰ - حسین فرزین - بازداشت شده در تاریخ: بیستم مهر - در: مشهد

۵۶۱ - فرقانی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم اردیبهشت - در: تهران

۵۶۲ - هیمن فرمان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم آذر - در: مهاباد

۵۶۳ - سید اصغر فرموسوی - بازداشت شده در تاریخ: یکم آبان - در: قم

۵۶۴ - سید ایوب فرموسوی - بازداشت شده در تاریخ: یکم آبان - در: قم

۵۶۵ - مهرداد فرنوش - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: تهران

۵۶۶ - مهدی فروتن - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: تهران

۵۶۷ - عسگر فروتنی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۵۶۸ - لی لی فرهادپور - بازداشت شده در تاریخ: یکم بهمن - در: نامعلوم

۵۶۹ - امین فرید یحیایی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم خرداد - در: تبریز

۵۷۰ - رضا فرید یحیایی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم خرداد - در: تبریز

۵۷۱ - محمود فضلی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم خرداد - در: تبریز

۵۷۲ - طیبه فلاح - بازداشت شده در تاریخ: دهم دی - در: مرودشت شیراز

۵۷۳ - نوذر فلاح - بازداشت شده در تاریخ: دهم دی - در: مرودشت شیراز

۵۷۴ - محمد تقی فلاحی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم اردیبهشت - در: تهران

۵۷۵ - هوشنگ فناییان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم اسفند - در: مازندران

۵۷۶ - عدل فنائیان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم آبان - در: سمنان

۵۷۷ - رحیم فوری - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم مهر - در: تبریز

۵۷۸ - ابراهیم فیروزی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم دی - در: رابط کردیم

۵۷۹ - شیرین فیروزی - بازداشت شده در تاریخ: سی‌ام خرداد هشتمهشتم - در: قم

۵۸۰ - وجی الله فیروزی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: شیراز

۵۸۱ - محمد فیض - بازداشت شده در تاریخ: دوم خرداد - در: مشهد

۵۸۲ - سجاد قادرزاده - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم مهر - در: تبریز

۵۸۳ - مائده قادری - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم اسفند - در: تهران

۵۸۴ - قادر قادری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم اسفند - در: مهاباد

۵۸۵ - کامیل قادری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم تیر - در: پاوه

۵۸۶ - یاسین قادری - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم دی - در: بانه

۵۸۷ - قادری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم مهر - در: مازندران

۵۸۸ - احمد قائم مقامی - بازداشت شده در تاریخ: سی‌ام دی - در: مشهد

۵۸۹ - نورالله قبیتی‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: سوم دی - در: اهواز

۵۹۰ - لقمان قدیری - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم اسفند - در: شیراز

۵۹۱ - رزا قراچورلو - بازداشت شده در تاریخ: آبان - در: تهران

۵۹۲ - شیرین قرچه داغی - بازداشت شده در تاریخ: ششم فروردین - در: تهران

۵۹۳ - احمد قلی‌پور - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۵۹۴ - علی قلی‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم آبان - در: مشهد

۵۹۵ - بهبود قلیزاده - بازداشت شده در تاریخ: سوم یکم اردیبهشت - در: می‌اندوآب

۵۹۶ - کاوه قلیزاده - بازداشت شده در تاریخ: آبان - در: بوکان

۵۹۷ - رویا قنبری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم آذر - در: ساری

۵۹۸ - امید قنبری - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم آذر - در: ساری

۵۹۹ - رضا قوامی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم آبان - در: لرستان

۶۰۰ - سالار قهرمانی - بازداشت شده در تاریخ: تیر - در: مهاباد

۶۰۱ - شکرالله قهرمانی فرد - بازداشت شده در تاریخ: یکم تیر - در: کلیبر

۶۰۲ - قیصری - بازداشت شده در تاریخ: شهریور - در: تهران

۶۰۳ - مرتضی کُمساری - بازداشت شده در تاریخ: دوم آذر - در: تهران

۶۰۴ - مهدی کامرانی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم خرداد - در: تهران

۶۰۵ - اخیتار کاوه - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم مرداد - در: مریوان

۶۰۶ - بریار کاوه - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم مرداد - در: مریوان

۶۰۷ - امیر کاوه - بازداشت شده در تاریخ: نهم شهریور - در: مریوان

۶۰۸ - قانع کاوه - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم مهر - در: مریوان

۶۰۹ - احسان کاهوکار - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: مشهد

۶۱۰ - مسعود کدخدایی - بازداشت شده در تاریخ: خرداد - در: نامعلوم

۶۱۱ - بهزاد کردستانی - بازداشت شده در تاریخ: سوم شهریور - در: مریوان

۶۱۲ - رضا کرمانی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم دی - در: تهران

۶۱۳ - فرزانه کرمی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۶۱۴ - حامد کرمی - بازداشت شده در تاریخ: بیستم خرداد - در: قم

۶۱۵ - محمد کرمی - بازداشت شده در تاریخ: بیستم خرداد - در: قم

۶۱۶ - علی کروبی - بازداشت شده در تاریخ: دوم اسفند - در: تهران

۶۱۷ - حسین کروبی - بازداشت شده در تاریخ: نهم بهمن - در: تهران

۶۱۸ - حیدر کریمی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم خرداد - در: خوی

۶۱۹ - مهناز کریمی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم اردیبهشت - در: نامعلوم

۶۲۰ - شیوا کریمی - بازداشت شده در تاریخ: هفتم دی - در: ارومیه

۶۲۱ - آیت کریمی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم شهریور - در: روانسر

۶۲۲ - صالح کریمی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم شهریور - در: روانسر

۶۲۳ - ابوبکر کریمی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: مهاباد

۶۲۴ - محمد کریمی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۶۲۵ - سامان کریمی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم مهر - در: دهگلانی

۶۲۶ - زانا کسرایی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم مهر - در: مریوان

۶۲۷ - افشین کشتکاری - بازداشت شده در تاریخ: پانزدهم آذر - در: شیراز

۶۲۸ - محمد علی کفعمی - بازداشت شده در تاریخ: سی‌ام آذر - در: اصفهان

۶۲۹ - حجت کلاشی - بازداشت شده در تاریخ: یکم بهمن - در: اهواز

۶۳۰ - حاجیعلی کمالی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: یاسوج

۶۳۱ - فرناز کمالی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: تهران

۶۳۲ - آزاد کمانگر - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم شهریور - در: سنندج

۶۳۳ - هوتن کیان - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم مهر - در: تبریز

۶۳۴ - ساجده کیانوش راد - بازداشت شده در تاریخ: هفتم آذر - در: تهران

۶۳۵ - آرش کیخسروی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم دی - در: تهران

۶۳۶ - علیرضا کیانی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آبان - در: مازندران

۶۳۷ - مریم کرباسی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم آبان - در: تهران

۶۳۸ - هاشم کریمی - بازداشت شده در تاریخ: پانزدهم آذر - در: کرج

۶۳۹ - علی کشاورز - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم آبان - در: پاکدشت

۶۴۰ - لئونارد کشیشیان - بازداشت شده در تاریخ: دهم دی - در: اصفهان

۶۴۱ - سراج کیان - بازداشت شده در تاریخ: یکم آذر - در: مازندران

۶۴۲ - مریم کیان‌ارثی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم آبان - در: تهران

۶۴۳ - سیمین گرجی - بازداشت شده در تاریخ: پانزدهم اردیبهشت - در: قائم شهر

۶۴۴ - امیر گل - بازداشت شده در تاریخ: هفتم اسفند - در: تهران

۶۴۵ - رحیم گلابی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم مهر - در: تبریز

۶۴۶ - مهدی گلابی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم مهر - در: تبریز

۶۴۷ - علی گلچین - بازداشت شده در تاریخ: یکم اردیبهشت - در: ورامین

۶۴۸ - نیما گلزاری - بازداشت شده در تاریخ: هجده اسفند - در: تهران

۶۴۹ - ثمن گلشنی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم اسفند - در: اصفهان

۶۵۰ - جعفر گنجی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: تهران

۶۵۱ - حسین گودرزی - بازداشت شده در تاریخ: یازدهم اسفند - در: قم

۶۵۲ - حسین گوهری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم دی - در: نامعلوم

۶۵۳ - بهروز لاجورد - بازداشت شده در تاریخ: آبان - در: سقز

۶۵۴ - حسن لاهوتی - بازداشت شده در تاریخ: یکم فروردین - در: تهران

۶۵۵ - علیرضا لشکری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم اردبیهشت - در: مغان

۶۵۶ - لطفی - بازداشت شده در تاریخ: یکم آذر - در: مازندران

۶۵۷ - اقبال لطیفی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۶۵۸ - الهه لطیفی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۶۵۹ - ایرج لطیفی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۶۶۰ - بهار لطیفی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۶۶۱ - شهین لطیفی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۶۶۲ - عباس لطیفی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۶۶۳ - رحیم لقمانی - بازداشت شده در تاریخ: هشتم دی - در: سنندج

۶۶۴ - جمشید لک - بازداشت شده در تاریخ: سی‌ام دی - در: درود

۶۶۵ - دانا لنجاوایی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم اردبیهشت - در: مریوان

۶۶۶ - بدیع الله لهراسب - بازداشت شده در تاریخ: اسفند - در: سلمان شهر

۶۶۷ - فیروز مالکی - بازداشت شده در تاریخ: آبان - در: سقز

۶۶۸ - ثریا مام رحمان‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم آذر - در: مهاباد

۶۶۹ - کریم مام کریمی - بازداشت شده در تاریخ: هشتم اسفند - در: بوکان - مهاباد

۶۷۰ - الهام متعارفی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم اسفند - در: سمنان

۶۷۱ - ژیان متی‌پور - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۶۷۲ - فرزان متین - بازداشت شده در تاریخ: سوم دی - در: پاکدشت ورامین

۶۷۳ - محمد مجید‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: آبان - در: سقز

۶۷۴ - هیوا مجیدزاده - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم دی - در: تهران

۶۷۵ - مجید مجیدی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: مشهد

۶۷۶ - واحد مجیدی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۶۷۷ - نادر مجیدیان - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم آبان - در: سقز

۶۷۸ - سارا محبوبی - بازداشت شده در تاریخ: سوم تیر - در: ساری

۶۷۹ - علی محبی - بازداشت شده در تاریخ: دوم اسفند - در: تهران

۶۸۰ - فخرالسادات محتشمی‌پور - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: تهران

۶۸۱ - مرتضی محجوبی - بازداشت شده در تاریخ: یازدهم دی - در: اصفهان

۶۸۲ - امید محدث - بازداشت شده در تاریخ: بیستم بهمن - در: تهران

۶۸۳ - حمید محسنی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم شهریور - در: تهران

۶۸۴ - بهرنگ محسنی - بازداشت شده در تاریخ: سی‌ام دی - در: مشهد

۶۸۵ - عادل محمد حسینی - بازداشت شده در تاریخ: ششم دی - در: تهران

۶۸۶ - سوسن محمد خانی غیاثوند - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: کرج

۶۸۷ - علی اکبر محمد‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: تهران

۶۸۸ - فرزاد محمد‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: سی‌ام دی - در: مشهد

۶۸۹ - احمد محمد نیا - بازداشت شده در تاریخ: دهم خرداد - در: بابل

۶۹۰ - فرنود محمدزاده - بازداشت شده در تاریخ: سی‌ام دی - در: مشهد

۶۹۱ - میثاق محمدعلی‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم بهمن - در: اصفهان

۶۹۲ - محمد محمدلو - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۶۹۳ - میثم محمدی - بازداشت شده در تاریخ: بیستم بهمن - در: تهران

۶۹۴ - حمیدرضا محمدی - بازداشت شده در تاریخ: اسفند - در: تهران

۶۹۵ - قدرت محمدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم خرداد - در: کرمانشاه

۶۹۶ - صالح محمدی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم مهر - در: دهگلانی

۶۹۷ - محمد محمدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم آبان - در: پاکدشت

۶۹۸ - صابر محمدی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم شهریور - در: روانسر

۶۹۹ - محمدی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم اردیبهشت - در: تهران

۷۰۰ - نرگس محمدی - بازداشت شده در تاریخ: بیستم خرداد - در: تهران

۷۰۱ - خلیل محمدی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: پاوه

۷۰۲ - سبحان محمدی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: پاوه

۷۰۳ - یوسف محمدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم اسفند - در: مهاباد

۷۰۴ - هیمن محمدی تختی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: بوکان

۷۰۵ - علی محمدیان - بازداشت شده در تاریخ: آبان - در: سقز

۷۰۶ - حسین محمدی الوار - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم اردبیهشت - در: تبریز

۷۰۷ - حسین محمودی - بازداشت شده در تاریخ: بیستم بهمن - در: تهران

۷۰۸ - محمود محمودی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۷۰۹ - حسام محمودی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: بوکان

۷۱۰ - علی اکبر محمودی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم بهمن - در: قصرشیرین

۷۱۱ - سام محمودی سرایی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: تهران

۷۱۲ - امین مدنی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم مهر - در: سنندج

۷۱۳ - فواد مرادی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم اردبیهشت - در: مریوان

۷۱۴ - علی مرادی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: شهرکرد

۷۱۵ - رزگار مرادی - بازداشت شده در تاریخ: آبان - در: سقز

۷۱۶ - وفا مرادی - بازداشت شده در تاریخ: نهم اسفند - در: کردستان

۷۱۷ - زاهد مرادیان - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۷۱۸ - توفیق مرتضی‌پور - بازداشت شده در تاریخ: هشتم اردیبهشت - در: تبریز

۷۱۹ - علی مرشدلو - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: تهران

۷۲۰ - نوید مرغی - بازداشت شده در تاریخ: هفتم دی - در: ارومیه

۷۲۱ - مجید مریمی - بازداشت شده در تاریخ: هشتم آذر - در: مریوان

۷۲۲ - حمید رضا مسببیان - بازداشت شده در تاریخ: خرداد - در: نامعلوم

۷۲۳ - ندا مستقیمی - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم آذر - در: تهران

۷۲۴ - فاطمه مسجدی - بازداشت شده در تاریخ: نهم بهمن - در: قم

۷۲۵ - اشکان مصیبیان - بازداشت شده در تاریخ: یازدهم خرداد - در: تهران

۷۲۶ - حمیدرضا مصیبیان - بازداشت شده در تاریخ: یازدهم خرداد - در: تهران

۷۲۷ - انیسا مطهر - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم بهمن - در: اصفهان

۷۲۸ - مولوی مظفر - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم اسفند - در: مشهد

۷۲۹ - محمد حسین مظفری - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم دی - در: تهران

۷۳۰ - هیوا معتمدی - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: سقز

۷۳۱ - معتمدیان - بازداشت شده در تاریخ: پانزدهم تیر - در: تهران

۷۳۲ - یاسر معصومی - بازداشت شده در تاریخ: چهاردهم اسفند - در: تهران

۷۳۳ - بختیار معماری - بازداشت شده در تاریخ: مرداد - در: مریوان

۷۳۴ - علی مقامی - بازداشت شده در تاریخ: ششم دی - در: تهران

۷۳۵ - رامتین مقدادی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: بابل

۷۳۶ - جمال مقدسی - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: مهاباد

۷۳۷ - سردار مقدم - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم آبان - در: نامعلوم

۷۳۸ - محمدرضا مقیسه - بازداشت شده در تاریخ: دوم آبان - در: تهران

۷۳۹ - حمید ملک الکلانی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۷۴۰ - پرویز ملک شاهی - بازداشت شده در تاریخ: نهم مرداد - در: لرستان

۷۴۱ - ملکی - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم اردبیهشت - در: کردستان

۷۴۲ - محمد ملکی - بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم - در: مازندران

۷۴۳ - فاطمه ملکی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم آذر - در: تهران

۷۴۴ - محمدرضا ملکیان - بازداشت شده در تاریخ: دوم اسفند - در: آمل

۷۴۵ - ایرج ملک شاهی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم مرداد - در: الش‌تر

۷۴۶ - حمزه ملک شاهی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم مرداد - در: لرستان

۷۴۷ - محمد ملک شاهی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم مرداد - در: لرستان

۷۴۸ - داریوش ممبینی - بازداشت شده در تاریخ: دوم مهر - در: اهواز

۷۴۹ - منتجبی - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم اردیبهشت - در: تهران

۷۵۰ - حجت منتظری - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم اسفند - در: کرج

۷۵۱ - علی منصوری - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: مشهد

۷۵۲ - وریا منصوری - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم مرداد - در: سنندج

۷۵۳ - شعله منصوری - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم اسفند - در: تهران

۷۵۴ - محبوبه منصوری - بازداشت شده در تاریخ: هفتم دی - در: تهران

۷۵۵ - هادی منصوری - بازداشت شده در تاریخ: هفتم دی - در: تهران

۷۵۶ - بهادر منفرد - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم اسفند - در: شیراز

۷۵۷ - فرشاد موسوی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: تهران

۷۵۸ - پوریا موسوی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم دی - در: تهران

۷۵۹ - احمد موسوی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم اسفند - در: شیراز

۷۶۰ - مرتضی موسوی لاری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۷۶۱ - مولوی عبیدالله موسی‏‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم بهمن - در: تهران

۷۶۲ - بهنام مومنی - بازداشت شده در تاریخ: دوم اسفند - در: تهران

۷۶۳ - سمیه مومنی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم بهمن - در: نامعلوم

۷۶۴ - امین مهدوی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۷۶۵ - حسین مهدوی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم آذر - در: خرم آباد

۷۶۶ - ژیلا مهدویان - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم مهر - در: تهران

۷۶۷ - کیوان مهرگان - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آذر - در: تهران

۷۶۸ - محمد مه‌مان نواز - بازداشت شده در تاریخ: پانزدهم آذر - در: تهران

۷۶۹ - محمد حسین مهیمنی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم بهمن - در: گرگان

۷۷۰ - عبدالناصر مهیمنی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم بهمن - در: تهران

۷۷۱ - دکتر مصطفی می‌راحمدی‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: بیستم بهمن - در: قم

۷۷۲ - سیامک میرزایی - بازداشت شده در تاریخ: سی‌ام اردیبهشت - در: پارس آباد مغان

۷۷۳ - احمد می‌ری - بازداشت شده در تاریخ: هشتم فروردین - در: بابل

۷۷۴ - علی می‌نایی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: پیرانشهر

۷۷۵ - احسان میرزاپور - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم مرداد - در: الش‌تر

۷۷۶ - غیاث نادر‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم مرداد - در: کردستان

۷۷۷ - پوریا نادری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۷۷۸ - حمید نادری - بازداشت شده در تاریخ: دوازدهم مرداد - در: لرستان

۷۷۹ - احمد نارکی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: یاسوج

۷۸۰ - عزیز ناصری - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم شهریور - در: مریوان

۷۸۱ - جلال ناصری - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم اسفند - در: بوکان

۷۸۲ - جمال ناصری - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم اسفند - در: بوکان

۷۸۳ - عبدالله ناصری - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم بهمن - در: تهران

۷۸۴ - علی ناظری - بازداشت شده در تاریخ: هشتم تیر - در: تهران

۷۸۵ - میترا نامداری - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: شیراز

۷۸۶ - ابراهیم نامداری - بازداشت شده در تاریخ: دهم اسفند - در: مهاباد

۷۸۷ - ریبین نبردی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم خرداد - در: مهاباد

۷۸۸ - حسین نبی‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: خرداد - در: مهریز یزد

۷۸۹ - ناصر نبی‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: خرداد - در: مهریز یزد

۷۹۰ - نورا نبیل‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: یکم تیر - در: مشهد

۷۹۱ - فرزانه نجارنژاد - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم بهمن - در: مشهد

۷۹۲ - آرش نجبایی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: تهران

۷۹۳ - مریم نجفی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم مهر - در: تهران

۷۹۴ - علی نجفی - بازداشت شده در تاریخ: چهارم اردبیهشت - در: همدان

۷۹۵ - منیژه نجم‌عراقی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم مهر - در: تهران

۷۹۶ - حجت‌الله نخستین - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آذر - در: بهبهان

۷۹۷ - محمد نراقی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۷۹۸ - پدرام نصرالهی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم دی - در: سنندج

۷۹۹ - وحید نصرتی - بازداشت شده در تاریخ: شانزدهم آذر - در: تهران

۸۰۰ - بهمن نصیرزاده - بازداشت شده در تاریخ: یکم خرداد - در: ماکو

۸۰۱ - ایرج نصیرزاده - بازداشت شده در تاریخ: نوزدهم شهریور - در: تبریز

۸۰۲ - منصور نصیری کاشانی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم بهمن - در: تهران

۸۰۳ - بهمن نصیرزاده - بازداشت شده در تاریخ: یکم خرداد - در: ماکو

۸۰۴ - مهدی نظام الاسلامی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم آبان - در: نامعلوم

۸۰۵ - جاوید نظمی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۸۰۶ - هومن نعمتی - بازداشت شده در تاریخ: بهمن - در: مازندران

۸۰۷ - اکرم نقابی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم مهر - در: تهران

۸۰۸ - صالح نقره کار - بازداشت شده در تاریخ: بیستم بهمن - در: تهران

۸۰۹ - ناصح نقشبندی - بازداشت شده در تاریخ: هشتم دی - در: سنندج

۸۱۰ - مرتضی نقی‌پور - بازداشت شده در تاریخ: بیستم آذر - در: تبریز

۸۱۱ - امیر هوشنگ نوایی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و ششم بهمن - در: تهران

۸۱۲ - حسین نوجوان - بازداشت شده در تاریخ: خرداد - در: مهاباد

۸۱۳ - پیمان نودینیان - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم اسفند - در: سنندج

۸۱۴ - سعید نورمحمدی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و نهم مهر - در: تهران

۸۱۵ - بهنام نورمحمدی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم مهر - در: تبریز

۸۱۶ - فتانه نوری (قنبری) - بازداشت شده در تاریخ: یکم دی - در: ساری

۸۱۷ - زینب نوری زاد - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم آذر - در: تهران

۸۱۸ - علی نوری زاد - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم آذر - در: تهران

۸۱۹ - فائزه نوری زاد - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم آذر - در: تهران

۸۲۰ - حسین کاوه نوش آبادی - بازداشت شده در تاریخ: نهم تیر - در: کاشان

۸۲۱ - محمدحسین نیری - بازداشت شده در تاریخ: آبان - در: تهران

۸۲۲ - کیوان نیک پی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و یکم مهر - در: مریوان

۸۲۳ - حجت الله نیکوئی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم تیر - در: تهران

۸۲۴ - احمد والایی - بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم فروردین - در: ارومیه

۸۲۵ - شیما وزوایی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم بهمن - در: تهران

۸۲۶ - محسن وفایی - بازداشت شده در تاریخ: مهر - در: یزد

۸۲۷ - جواد وفایی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم آذر - در: همدان

۸۲۸ - هادی وکیل‌زاده - بازداشت شده در تاریخ: پانزدهم اسفند - در: شیراز

۸۲۹ - اعظم ویسمه - بازداشت شده در تاریخ: دهم خرداد - در: تهران

۸۳۰ - آرام ویسی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم اردبیهشت - در: مریوان

۸۳۱ - شفیق هادوی - بازداشت شده در تاریخ: چهارم آبان - در: تهران

۸۳۲ - محمد امین هادوی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم مهر - در: تهران

۸۳۳ - علی رضا هاشمی - بازداشت شده در تاریخ: هشتماردیبهشت - در: تهران

۸۳۴ - سعید هاشمی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم بهمن - در: اصفهان

۸۳۵ - احمد هاشمی - بازداشت شده در تاریخ: پنجم اسفند - در: تهران

۸۳۶ - علیرضا هاشمی - بازداشت شده در تاریخ: تیر - در: تبریز

۸۳۷ - حمید هاشمی - بازداشت شده در تاریخ: هجدهم مهر - در: تبریز

۸۳۸ - فائزه هاشمی رفسنجانی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: تهران

۸۳۹ - جمال الدین هبکی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هشتم مرداد - در: سقز

۸۴۰ - محمد جمال هبکی - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم اسفند - در: سقز

۸۴۱ - محمد هرمززاده - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: مشهد

۸۴۲ - فروغ همت یار - بازداشت شده در تاریخ: هفدهم آبان - در: نامعلوم

۸۴۳ - هومن هوربد - بازداشت شده در تاریخ: بیست و سوم تیر - در: ساری

۸۴۴ - مختار هوشمند - بازداشت شده در تاریخ: دوم خرداد - در: مریوان

۸۴۵ - خلیل یارعلی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم دی - در: اهواز

۸۴۶ - خانم یاسی - بازداشت شده در تاریخ: نهم دی - در: اصفهان

۸۴۷ - جعفر یاوری - بازداشت شده در تاریخ: دهم مرداد - در: تبریز

۸۴۸ - علی یزدان پناه - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: بابل

۸۴۹ - حاج احمد یزدانفر - بازداشت شده در تاریخ: بیست و هفتم اردیبهشت - در: تهران

۸۵۰ - ابراهیم یزدی - بازداشت شده در تاریخ: نهم مهر - در: اصفهان

۸۵۱ - ابوبکر یگانه - بازداشت شده در تاریخ: ششم آذر - در: مریوان

۸۵۲ - یاسر یوسف زاد - بازداشت شده در تاریخ: بیست و دوم بهمن - در: بابلسر

۸۵۳ - عبدالله یوسف‌زادگان - بازداشت شده در تاریخ: بیست و پنجم اسفند - در: مشهد

۸۵۴ - فیروز یوسفی - بازداشت شده در تاریخ: سوم یکم خرداد - در: تهران

۸۵۵ - میلاد یوسفی - بازداشت شده در تاریخ: بیست و چهارم تیر - در: پاوه

۸۵۶ - حسن یونسی - بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: تهران

با توجه به مستندات دریافتی این گزارش تا انتهای فروردین ماه به روزرسانی خواهد شد و بعد از آن  در مجموعه گزارشات سالانه لحاظ خواهد شد، اسامی  و اطلاعات تکمیلی در پی می آید :
۱-محمد علیزاده، بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: اردبیل
۲-سعید یحیوی، بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: اردبیل
۳-علی پناهی، بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: اردبیل
۴-مرتضی قلی‌زاده، بازداشت شده در تاریخ: یکم اسفند - در: اردبیل
۵- نسرین ستوده، بازداشت شده در تاریخ: سیزدهم شهریور - در: تهران