نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ آذر ۱۰, یکشنبه

9آذر:طرح کنترل پليسی تهران تحت عنوان "انضباط اجتماعی" سه ساله خواهد بود

9آذر:طرح کنترل پليسی تهران تحت عنوان "انضباط اجتماعی" سه ساله خواهد بود روشنگری: طرح اعمال کنترل پليسی در تهران که از آن به عنوان "طرح انضباط اجتماعى" نام برده شده است قرار است تا سه سال ادامه يابد. به اين موضوع سردار عزيرالله رجب زاده در جلسه ای که به گزارش خبرگزاری های رژيم برای توجيه پرسنل شرکت کننده در اين طرح برگزار شده بود اشاره کرد. وی با تاکيد بر اين که "طرح بزرگ انضباط اجتماعى از فردا آغاز مي‌شود گفت:" هدفمان از اجراى اين طرح برقرارى نظم و انضباط در شهر تهران است." به گزارش فارس, رجب‌زاده گفت: "يكى از وظايف اصلى نيروى انتظامى حفظ نظم و انضباط جامعه است، تا نظم و انضباط در جامعه حاكم نشود امنيت دلخواه را نيز نمي‌توانيم ايجاد كنيم. خيلى از تخلفاتى كه در شهر تهران اتفاق مي‌افتد به دليل بي‌نظمي‌هايى است كه در شهر وجود دارد." وى در ادامه گفت:" با توان بسيار بالاى نيروهايمان مطمئنيم در كوتاهترين زمان ممكن نظم و انضباط را حاكم ساخته و موجب امنيت روانى مردم مي‌شويم." به گفته فرمانده نيروی انتظامی "طرح انضباط اجتماعى به صورت مرحله‌اى و مورد به مورد انجام مي‌شود." گفتنی است رجب زاده روز گذشته برخورد با دستفروشان خيابانی و کارگران فصلی را دو محور از محورهای طرح "انضباط اجتماعی" دانسته بود.