نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ خرداد ۱۶, پنجشنبه

مملکت خراب است /ملتش به خواب است/ ای زنان ملت/ وقت انقلاب است ما زنان ایرانی خاموش نمی مانیمبیش از نیم قرن و گذار از یک انقلاب سرنوشت ساز چون مشروطه با حضور زنان غیور آ ذری در جامه مردان، لازم بود تا شیر زنی دیگر شجاعانه حجاب از سر بر کند و با صدای بی مانندش آوا سر دهد؛

مملکت خراب است /ملتش به خواب است/ ای زنان ملت/ وقت انقلاب است

ما زنان ایرانی خاموش نمی مانیم
نگارش : لیلا قبادی  از زنان آزادیخواه ایرانی قرن ۱۸ تا متحجر- متفکران چادر چاقچوری قرن ۲۱

زنان ایرانی در همیشه تاریخ اگر نه گامی فراتر از مردان به حتم همپای مردان با تجاوز، نا برابری و حکومت مستبدین مبارزه کردند و حتی در برخی نهضت های آزادیخواهانه همچون نهضت بابیه یک زن مشهور به "طاهره قره العین" نقش محوری و تعیین کننده داشت. یگانه شیرزنی که در مقابل خرافات مذهبی و فرهنگی، حکومت فاسد قاجاریه و نظام مردسالار ایستاد، شمشیر کشید، مبارزه کرد و به قتل رسید

طاهره اولین زنی بود که بیش از ۱۵۰ سال پیش همزمان با مترقی ترین جنبش های زنان در اروپا (فرانسه)، حجاب از سر برداشت وبه تنهائی "انقلاب" کرد آن هم در جامعه ای که زنان کاملا از اجتماع حذف فیزیکی و در زیر چادر و چاقچور و رو بنده تماما در کنترل مردان بودند. عظمت حرکت انقلابی طاهره در حجاب از سر بر کندن آنجا روشنتر می شود که می بینم حتی تنی چند از مردان همراه و مرید او در" دشت بدشت " از اقدام آن بانوی بی پروا شوکه شده گردن خود را به خاطر این " بی ناموسی" آشکار تیغ کشیدند و سوگند به قتل طاهره دادند ولی طاهره صدای آزادی بود که هیچگاه خاموش نشد .طاهره نخستین زن سوسیالیست ایرانی بود که از "برابری" سخن گفت و مبارزه اجتماعی علیه نا برابری اجتماعی واقتصادی را دلاورانه رهبری کرد و به رغم گذشته مذهبی همچون مولوی و حلاج به "انسان خدایی" رسید و جانش را برای آزادی خلق و برابری زن و مرد گذاشت...(1)
بیش از نیم قرن و گذار از یک انقلاب سرنوشت ساز چون مشروطه با حضور زنان غیور آ ذری در جامه مردان، لازم بود تا شیر زنی دیگر شجاعانه حجاب از سر بر کند و با صدای بی مانندش آوا سر دهد؛

مملکت خراب است /ملتش به خواب است/ ای زنان ملت/ وقت انقلاب است

آن صدای ماه، بانو" قمرالملوک وزیری" بود
سالها بعد وقتی بیشتر جریانهای سیاسی چپ و راست در کنترل مردان از حکومت مرتجع دست نشانده سرمایه داری جهانی خمینی به بهانه واهی "ضد امپریالیستی" بودن حمایت کردند زنان شجاع و تیز هوش ایرانی به عنوان اولین مخالفین حکومت ضد زن خمینی به خیابانها رفتند و در اعتراض به اجباری شدن حجاب فریاد کشیدند؛ " آزادی جهانی ست/ نه شرقی ست نه غربی" " ما انقلاب نکردیم تا به عقب بر گردیم" و "ما زنان ایرانی خاموش نمی مانیم..." و هرگز خاموش نماندند و پرچمدار مبارزه با حکومت ضد زن اسلامی خمینی بوده و هستند

خواسته آنها بر هیچ کس پوشیده نیست؛ برابری و حقوق انسانی، و باز هم بر هیچ کس پوشیده نیست که حکومتی که از یک سو به جرم عشق آزاد سنگسار می کند و از سویی دخترکان وطن را از دوبی تا چین به تن فروشی صادر می کند، حکومتی که زن را نیمی از بیضه مرد می داند و شهادتش در بیداد گاههای اسلامی را به پشیزی نمی خرد، اساسا "اصلاح" پذیر نیست و هیچ اقدامی به دگرگون شدن ذهنیت ضد زن فاشیستهای اسلامی منتهی نخواهد شد نه یک میلیون "امضا" نه صد میلیون رأی نه دادن دهها و صدها جایزه جهانی و مدال به زنان مبلغ اصلا حات لاک پشتی اسلامی... که تنها راه رهایی زنان همانا سرنگونی این رژیم ضد انسانی و جایگزینی حکومتی سکولار و انسانی ست

اما حالا که گردانندگان جمهوری اسلامی و اربابان جهانی آنها سعی در حفظ رژیم و تنها جابجایی یک باند سیاه سبز شده جنایت کار (رفسنجانی/ موسوی) با یک باند جنایتکار دیگر (خامنه ای/ احمدی نژاد ) دارند و تمام نیروهای درونی و جهانی شان را بسیج کرده اند که از سرنگونی این رژیم و یک انقلاب مردمی جلوگیری کنند چاره ا ی ندارند که از یک عده زنان وابسته به این جریان خیانتکار به اصطلاح اصلاحات قهرمان سازی کنند و چنان جلوه دهند که گویی این زنان یگانه سمبولهای مبارز در ۳۰ سال گذشته بودند، ابتدا به یکی جایزه صلح نوبل نخستین زن "مسلمان" می دهند و بعد رژیم از او به عنوان وزیر امور خارجه غیر رسمی (و بدون روسری) استفاده می کند که همراه احمدی نژاد به سازمان ملل برود (۲۰۰۵) و خواهان باز گرد اندن اموال بلوکه شده ایران به رژیم اسلامی شود و بعد هم سالها تلاش شبانه روزی کند تا به دنیا ثابت شود که "اسلام دین برابری زن و مرد است" و جامعه ایران "اسلام " می خواهد و"سکولاریزم" نمی خواهد و حجاب در داخل کشور خوب است ، بعنوان یک "قانون" مورد احترام ودر خارج از کشور بد! و وقتی هم به این عوامفریبی اعتراضی شود ، جیره خوران توده یی/ دوم خردادی هوادارشان فریاد وا مصیبتا سرمی دهند که جان شریف این خواهر پهلوان در خطر است! و به جای انتقاد در " این شرایط حساس" (؟؟) باید "همراه" باشید و برای مصادره مدال نوبل و قفسه روسریهای ایشان توسط جناح احمدی نژاد اعتصاب غذا کنید

و از آن سو حاجیه خانمی چون زهرا رهنورد که ازعاملین تفکیک زن و مرد از دانشگاه و محل کار تا اتوبوس بوده و افتخار می کند که شوهرش حاج آقا سید موسوی "بسیار غیرتی " است و باور دارد کارهایی را که مردان میتواند انجام دهند "ضعیفه ها" نباید مداخله کنند و ابراز ناراحتی می کند که "دولت اسلامی" در مبارزه با "بد حجابی" نا موفق بوده و خواهان راهکارهای جدید تر برای کنترل زنان در جامعه و باز گرداندن آنها به پستوهاست، یک شبه به سومین "متفکر" جهان تبدیل می شود! حالا بماند که آن چه جهانی است که یک حاج خانم محجبه با تفکری به شدت مرد سالارانه متفکر آن می شود؟! (2)

جالب اینجاست که حتی در همان سیستم به شدت ضد زن، زنانی از همان طایفه جانیان با پدران و شوهرانی قاتل و جنایتکار هم وجود دارند که از این سرکار علیه جلوتر فکر می کنند از جمله دختر خلخالی که آشکارا به اجباری بودن حجاب اعتراض می کند یا حاج خانم احمدی نژاد که خواهان مشارکت برابر زنان در پستهای کلیدی است ( که البته منظورایشان هم پستهای "کلیدی"در حکومت اسلامی است مثل وزارت نمایشی در دولت بی ا ختیار ، آدم کشی و شکنجه ) بر خلاف حاج خانم موسوی که شدیدا نگران حضور زنان در فضاهای کاری "مردانه" هستند! حالا این چه اصلاح طلبانی اند که حتا از آن بخشی که هنوز "سبز" و اصلاح نشده عقب ترند باید از رهبران این شبه اصلاحات پوشالی پرسیده شود ؟! براستی که هردو سوی این دعوای خانوادگی بر سر قدرت و سرمایه ملت دربند در یک گنداب ریشه دارند با ماسک های متفاوت سبز و سیاه و تنها هدفشان سرکوب انرژی انقلابی مردم ایران و حفظ کلیت رژیم انسان کش اسلامی است....

اما اینکه این جریان اصلاحات امام زمانی/امریکایی را باید به هر شکلی با تلاش شبانه روزی بی بی سی، سی ان ان و... به عنوان "تنها انتخاب مردم" ایران به دنیا قالب کرد و کسانی چون رهنورد را سمبل مبارزات زنان (!) چیزی به جز بازی کثیف سرمایه داری جهانی (3)، ترس از انقلاب گرسنه گان و سرکوب شدگان جامعه و رسیدن زنان به حقوق اولیه شان نیست که بدون شک هر تغییری در وضعیت زنان ایرانی به شدت در کشورهای منطقه تاثیر خواهد گذاشت و اسلام امریکایی و منافعش در خاورمیانه، که تنها با وجود حکومتهای دست نشانده دیکتاتور و مرتجع ضد زن حاصل میشود، را به خطر خواهد انداخت

اما زهی خیال باطل که زنان ایرانی با الگوهایی چون، طاهره، قمر و هزاران زن دلاور طول تاریخ تا رسیدن به برابری و آزادی هرگز دست از مبارزه بر نخو اهند داشت
....
"ما زنان ایرانی خاموش نمی مانیم"

کانادا- آذرماه ۱۳۸۸

1) طاهره با نام اصلي زرين تاج برغاني، در خانواده ای مذهبی متولد شد و در سالهای جوانی در ادبیات و علوم اسلامی به مرحله استادی رسید و حتی از مردان زمان خودش پیشی گرفت وتا آنجا که پس از مرگ استادش، شیخ رشتی، جانشین او شده و مردان بسیاری را تربیت کرد اما خیلی زود بر خلاف خوشایند خانواده (معروفترین علمای قزوین) به جنبش مترقی اجتماعی بابیه پیوست و بعد هم در راه دیدار باب، پیش از رسیدن به شیراز (به دنبال تلاش ناکام بابیان برای کشتن ناصرالدین شاه) به دستور ناصرالدین شاه قاتل دستگیر و کشته شد. از روز روشن تر است که طاهره و مبارزه "سیاسی /اجتماعی" او هیچ ربطی به مذهب بهائیت ، که سالها پس از او شکل گرفت، ندارد. بر خلاف بهائیان که مخالف مبارزه مسلحانه با حاکمان ظالم زمان هستند و به دخالت نکردن در سیاست باور دارند، این شجاع زن مبارز راه آزادی , کاملا "سیاسی" و درگیر با مسائل اجتماع بود و هرچند که گذشته ای مذهبی داشت سرانجام به "انسان خدایی" رسید و قیام او برای "آزادی و برابری" بود نه ترویج این یا آن مذهب...

2)  گرگها خوب بدانند در این ایل غریب / گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز / گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند / توی گهواره چوبی پسری هست

تنها همین یک سروده کافیست که بدانیم این سومین مغز "متفکر" بشریت و مدافع "حقوق زنان" چقدر مردانه و ضد زن می اندیشد! به باور شاعر این شعر فقط پدر و پسر هستند که می توانند در مقابل ظلم بایستند و امیدی به زنان و دختران در مبارزه نیست حالا جالب است که طرفداران موسوی می خواهند این فرد را به عنوان بزرگترین "روشنفکر" و "فمینیست" به بشریت قالب کنند! به قول شاملو "همه چیمون به همه چیمون میاد

مدافع حقوق زنانمان هم کسی است که شعرهاش از شعرهای برخی مردان ضد زن تاریخ هم ضد زن تر از آب در میاید

وقتی رضاشاه را "پدر ملت" خطاب کردند میرزادۀ عشقی سرود

"پدر ملت ایران اگر این بی پدر است/ به چنین ملت و روح پدرش باید رید "

شاید اگر میرزادۀ عشقی زنده بود امروز همان شعر را برای دنیایی می گفت که مدعیان تفکر ،حقوق زنان، صلح و دموکراسی اش امثال رهنورد، موسوی، گنجی، مخملباف، نبوی، سازگارا، حجاریان و...باشند

3) که صدها مدافع در دنیای ضد انسانی سرمایه داری دارد از هیلاری کلینتون تا ملکه انگلیس تا اوبامای چپ نما تا دست راستی های مجلس هلند تا پلیس سوئد تا مانکن های ایتالیایی و ملکه زیبا یی ایرانی/ کانادا یی تاخانم فیلمساز داخلی که از قرار دوربینش درکشتار تابستان ۶۷ وسرکوب جنبش دانشجویی ۱۸ تیر خراب شده بود ولی امروز آماده جهاد برای پیشوای سبز سیدیش است اگر فقط "آقا" اجازه بدهند
منبع؛
http://www.mahmag.org/farsi/mahmagfarsi.php?itemid=1926
دردنیایی که مردان،نان را از نامردان گدایی می کنند،نانِ
روسپی ها خوردنی تراست؛چراکه آنان خود فروشند نه وطن فروش

مهاتما گاندی
تن فروشان
تهیه کننده : لیلا قبادی
کارگردان : مسلم منصوری
برای دیدن این فیلم جالب وآموزنده ازلینک ذیل استفاده فرمائید

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PmnuzfVEmf4#!

تکثیراز جهانگیر محبی