نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ فروردین ۲۳, دوشنبه

ترانه شوق رسيدن از خانم گيسو شاکری

هنگامه شهيدی: برای ۶ سال زندان آماده ام، روز

212

پيام هنگامه شهيدی از اوين

مادر هنگامه شهيدی، روز پنج شنبه موفق شد با اين روزنامه نگار به صورت حضوری ملاقات کند. آزاده شهيدی، خواهر هنگامه شهيدی در گفتگو با "روز" در اين زمينه اظهار داشت: پس از مراجعات مکرر مادرم به دادستانی و درخواست ملاقات حضوری به او اجازه دادند با هنگامه ملاقات کند اما به بقيه اعضای خانواده چنين اجازه ای داده نشد.

امه گا
وی روحيه هنگامه را خوب توصيف کرد و افزود: به گفته مادرم، رو حيه هنگامه بسيار خوب بوده و از زندان اوين پيغام داده است که علی رغم روند غير قانونی بازداشت، باز جويی ها و همچنين تاييد محکوميت سنگين توسط دادگاه تجديد نظر، به آنچه که برايش به عنوان مجازات تعيين شده است احترام می گذارد و خود را برای ۶ سال دوران محکوميت، مطابق تهديدات بازجويان وزارت اطلاعات مبنی بر ۶ سال حبس در بازداشتگاه ۲۰۹، بدون حق ملاقات حضوری و حتی يک روز مرخصی و همچنين اين تهديد که جلوی عفو مشروط وی را در کميته عفو وزارت اطلاعات خواهند گرفت و وی بايد بدون کم و کاست ۶سال محکوميت خود را به طور کامل بگذراند، آماده کرده است.

خواهر هنگامه شهيدی افزود: هنگامه پيغام داده که افتخار می کنم سوژه برنامه ۲۰:۳۰ نبودم اما تنها از يک چيز می ترسم که شايستگی رنجهايم را نداشته باشم و ميدانم در ميان روزهای سخت و انسانهای سر سخت، اين انسانهای سر سخت هستند که پيروزند.

به گفته خواهر هنگامه شهيدی، اين روزنامه نگار، "امتحان اسارت را خيلی سخت تر از شهادت و جانبازی" دانسته و گفته "زندان مدرسه يوسف است که هرکس که چرايی زندگی رايافته است با چگونگی آن نيز خواهد ساخت."

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید

اعدام هشت نفر در ايران، در يک روز، هرانا

خبرگزاری هرانا - سه نفر در زندان تایباد به دار آویخته شدند. گفته می شود، این افراد به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند.

در گزارش روزنامه دولتی قدس، به نام و تاریخ دقیق این اعدامها اشاره ای نکرده اما طبق گزارش های تائید نشده این اعدام ها روز پنجشنبه ۱۹ فروردین صورت گرفته است.

گفتنی است، روز پنجشنبه ۱۹ فروردین پنج نفر دیگر نیز به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند.

************************************************************************

اين اوباشان و دزدان و جنايتکاران حاکم بر سرنوشت مردم ايران هستند ؟
*********************************************************************************
هاشمی رفسنجانی: رابطه من و رهبری صميمانه است و ريشه های عميقی دارد، اختلاف نظر طبيعی است اما همه بايد تابع رهبری باشيم، ايلنا


ايلنا: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نقد را يکی از وظايف اصلی رسانهها دانست و گفت: آموزههای دينی و قانون اساسی حق نقد مسايل کشور و جامعه را به رسميت شناخته و طبيعی است اين به معنای ايجاد فضای تهمت، افترا نيست.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آيت الله هاشمی رفسنجانی صبح روز يکشنبه در ديدار مدير مسوول و اعضای شورای سردبيری روزنامه فرهنگ آشتی در ادامه جلسه در پاسخ به پرسش ديگری در مورد عدم شرکت در نمازجمعه تهران تاکيد کرد: وظيفه امام جمعه آگاه کردن جامعه در مورد مسايل جاری کشور و روابط بين المللی است و زمانی که احساس کنم ضرورت دارد شرکت میکنم.

رييس مجمع تشخيص مصلحت در پاسخ به پرسش ديگری اظهارات اخير اوباما رييسجمهور آمريکا را غيرمسوولانه و نامناسب شان رهبر يکی از بزرگترين کشورهای دنيا دانست.
هاشمیرفسنجانی در مورد روابطش با مقام معظم رهبری تاکيد کرد: رابطه ما صميمانه است و اين رابطه ريشههای عميقی دارد. اختلاف نظر طبيعی است، ولی همه بايد تابع نظر رهبری باشيم و اينجانب شخصی را بهتر از ايشان برای رهبری نمیشناسم
وی طرح هدفمند کردن يارانه ها را نياز کشور عنوان کرد و گفت: يکی از روشهای اجرای عدالت در همين طرح است که در سياستهای کلی و برنامههای توسعه نيز به آن پرداخته شده است. زمان فعلی برای اجرای اين طرح از لحاظ سياست داخلی و خارجی حساس است و بايد به گونهای عمل شود که ناراحتی اجتماعی ايجاد نکند که مشکلات بيشتری به همراه خواهد داشت.
هاشمیرفسنجانی تصريح کرد:
از لوازم اجرای اين طرح ايجاد وحدت است و اگر اختلاف به ويژه ميان مجلس و دولت وجود داشته باشد کار با مشکل مواجه میشود.

وی در پاسخ به پرسش ديگری، ايجاد حس اعتماد و اطمينان به مردم درباره شرکت در انتخابات و اهميت و تاثير آرای آنها را مهم عنوان کرد و گفت: مصلحت مردم و حکومت در اين است که مردم به انتخابات اعتماد و اطمينان داشته باشند و در آن شرکت کنند.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنان عدم حضور احزاب قوی در کشور را يکی از دلايل مشکل در پيگيری حقوق مردم عنوان کرد و گفت: اگر همگان به اصول قانون اساسی پايبند باشند خواست مردم محقق خواهد شد.
او نظام توسعه انسانی را يکی از نيازهای جوامع کنونی عنوان کرد و گفت: تشکيل دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به تقاضای تحصيل از سوی نيروی جوان جامعه در مقطع اوايل انقلاب بود که نتايج موفقيتآميز آن را امروز شاهديم.
وی افزود: امروز بايد در بخش تحصيلات تکميلی برای رشد تقاضا پاسخ داشته باشيم.
در ابتدای اين ديدار امامی ناصری رييس شورای سياستگذاری روزنامه فرهنگ آشتی به اختصار مطالبی را درباره اوضاع مطبوعات در شرايط فعلی و مسايل روز جامعه بيان کرد


.***********************************************************

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1389 صبح امروز شنبه به ریاست آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد.

عکس/ محمد کاظم پور


امانت داري و اخلاق مداري

نه ايران، قرقيزستان است، و نه هدف جنبش خرداد، جابه جا کردن مهره هامحمد علی اصفهانی


شباهت های ظاهري، و در عين حال، تا حدود زيادی صوری و مجازی ميان بخش کوچک اما به چشم آمدنی آنچه در قرقيزستان گذشت، با بخش کوچک اما به چشم آمدنی آنچه در جنبش خرداد می گذرد، ما را به اشتباه نياندازد.
نه ايران، قرقيزستان است، و نه جنبش سربلند و مستقل و آزاد و ريشه گرفته از عميق ترين لايه های مبارزات سياسی و مدنی ِ فراهم آمده از چندين و چندين سده تاريخ پرفراز و نشيب ايران، از جنس ماجرا هايی از اين دست.
بله؛ می توان از هر واقعه يي، حتی واقعه يی به سادگی پرواز يک پرنده از شاخه يی به شاخه يی و از بامی به بامي، نکته يی و نکته هايی آموخت. و اين، بحثش ديگر است...

جنبش خرداد، مستقل است. جنبش خرداد، بيرون از محاسبات و تحريکات، و منافع اين قدرت و آن قدرت جهانی قرار دارد. پرچم جنبش خرداد را توده ها خود برافراشته اند؛ نه آن که کسی آن را به دستشان داده باشد. جنبش خرداد، در پی جايگزين کردن مهره يی با مهره ی ديگر نيست. جنبش خرداد، پيروزی خود را در استقرار حاکميتی متمايل به اين قدرت جهانی به جای آن قدرت جهانی جستجو نمی کند. ماهيت جنبش خرداد را، هدف جنبش خرداد را، استراتژی جنبش خرداد را، و راهکار های جنبش خرداد را نه منافع اين کشور و آن کشور، بلکه منافع مردم ايران تعيين کرده است؛ می کند؛ و خواهد کرد.
جنبش خرداد، جنبش ريشه هاست؛ نه حرکت برگ ها در نسيمي، بادي، يا طوفانی که بر می خيزد و فرو می نشيند؛ و باز آفتاب در هر طلوع و غروب خود، به روال هميشه بر آن ها (زنده يا مرده) می گذرد.
جنبش ريشه ها، يعنی روييدن ريشه ها: دل خاک را شکافتن، و نيروی نهفته در ذات دانه ها را آزاد کردن. نيرويی که حيات را در پی آنچه به غلط مرگ ناميده می شود، معنا می کند: ديگر شدن.
و ميان ديگر شدن، با ديگری شدن، فاصله، ميان خويشتن را عينيت بخشيدن، با خويشتن را در ديگری يافتن است.

به اين نگاه نکنيد که در دل اين جنبش، هنوز بسياری کسان، با همه ی حرمتی که نسبت به خود بر می انگيزانند ـ و شايسته ی شرافتِ پايداری اشان است ـ هنوز از گام های اول (ساختار نگاهداري، اما «اصلاحات»)، فاصله يی در خور و خوردِ گام های مصمم توده های جنبش نگرفته اند.
به اين نگاه نکنيد. اين گذراست. تنها آن کسان (چه از ميان همين ها و چه از ميان ديگران) در ادامه ی راه، باقی خواهند ماند که حرکت خود را با طنين گام های توده ها تنظيم می کنند.
و در طنين گام های توده ها، بشارت انقلاب است.
انقلاب!

نه در قرقيزستان ۲۰۰۵ ، و نه در قرقيزستان ۲۰۱۰ ما شاهد انقلاب نبوده ايم. اگرچه اولی «انقلاب لاله» نام گرفت، و دومی هم لابد در جستجوی نامی برای خويشتن است با پيشوندواره ی انقلاب شايد.

مردم، در قرقيزستان ۲۰۰۵ و در قرقيزستان ۲۰۱۰ حتماً حرف هايی برای گفتن داشته اند. اما حرف هايی که هنوز برنيامده از دهان، در هوايی آلوده ی تنفس پايگاه های نظامی بزرگ دو بيگانه ی اشغالگر ـ اشغالگر «قانونی» و نامرئی ـ فروريختند و محو شدند؛ و فرو خواهند ريخت و محو خواهند شد...

فعلاً، اين، آمريکا و ناتو، و در پس پشت آنان، اسراييل ِ خيمه زده در اينجا و آنجای منطقه، از يکسو، و روسيه ی مافياهای مخوف اقتصادی و سياسی و نظامی و رسانه يي، از سوی ديگر، هستند که دارند سرنوشت مردم فقير و محروم اين کشور کوچک پنج ميليون نفری را رقم می زنند.
قرقيزستانِ ۲۰۰۵ سومين جمهوری «اتحاد جماهير شوروی» سابق بود که در فاصله ی فقط يک سال و نيم، از دست حکومت هايی که آنگونه که می بايست مطلوب آمريکا نبودند خارج شد.
نخست: گرجستان در سال ۲۰۰۳
بعد: اوکراين در سال ۲۰۰۴
و بعد تر: قرقيزستان در سال ۲۰۰۵

قرقيزستان، تقريباً از همان نخستين ماه های اشغال افغانستان تا همين امروز، مهم ترين محل گذار نيرو های آمريکايی به افغانستان در منطقه است.
پايگاه نظامی بزرگ آمريکا در قرقيزستان ، يعنی پايگاهی که امروز «ماناس» ناميده می شود، در همان ايام در قرقيزستان برپا شده است.
در حال حاضر، علاوه بر عبور يا اسکان صد ها و هزار ها تُن مواد و وسايل مورد نياز در جنگ، ماهانه، سی و پنج هزار نيروی آمريکايي، برای ورود به افغانستان يا خروج از افغانستان، از همين پايگاه استفاده می کنند. سی و پنج هزار.
قرقيزستان در ميان سه کشور ديگر «مشابه»: ازبکستان، تاجيکستان، و قزاقستان قرار دارد که در آن ها نيز نيرو های متحد آمريکا (آلمان، فرانسه، و ناتو) برای خود جا خوش کرده اند. به عنوان مثال، ناتو و آمريکا، در دو کشور تاجيکستان و ازبکستان، پايگاه نظامی دارند. و آلمان و فرانسه هم در همان دور و بر ها می پلکند...

اين، يک طرف قضيه است. در طرف ديگر قضيه، روسيه هم هست. و سرش هم اصلاً و ابداً بی کلاه نمانده است. هم پايگاه نظامی بزرگی در قرقيزستان دارد؛ و هم قرقيزستان، جزء پيمان دفاعی و امنيتی مهم CSTO است با محوريت روسيه، و شرکت ارمنستان، تاجيکستان، ازبکستان، بلاروس، و قزاقستان.

آقايف که در سال ۲۰۰۵ ـ ظاهراً ـ به وسيله ی مردم، با روی کار آمدن همين کسی برکنار شد که بعد از بازی دادن مردم، حالا به وسيله ی همان مردم با يک مهره ی ديگر در يک نظام همچنان دست نخورده (قابل توجه مخالفان ساختارشکنی!) تعويض می شود، پا از گليم خويش فراتر نهاده بود:
او تقريباً دو سال قبل از سقوط، به روسيه برای استقرار يک پايگاه نظامی بزرگ در خاک قرقيزستان چراغ سبز نشان داد و اسباب مزاحمت و مشغله ی فکری آمريکا را فراهم آورد. و بعد هم آمد به سرش آنچه آمد...

قرقيزستان، فقط همسايه های کوچک و قابل کنترل (ازبکستان، قزاقستان، و تاجيکستان) ندارد، بلکه همسايه ی دو کابوس بزرگ آمريکا در منطقه و جهان نيز هست: چين، به طور بی واسطه، و روسيه با واسطه ی قزاقستان!

در فوريه ی سال گذشته، رييس جمهوری بخت برگشته ی قرقيزستان، با آمريکا به بازی بخت آزمايی پرداخت، و با برنده شدن ۶۰ ميليون دلار، دست از تهديد کردن آمريکا به بستن پايگاه نظامی يی آنچنان با اهميت که ذکر آن در بالا آمد، برداشت.
اما گويا اين ۶۰ ميليون دلار، به مذاق او بيش از اندازه ی لازم مزه کرده بود. چون به نزد روسيه رفت، و از روسيه، به ازای دادن وعده ی بستن پايگاه آمريکا در قرقيزستان، وعده ی کمکی چندين برابر کمک آمريکا گرفت.
و معلوم نيست چرا زير حرفش زد و نه تنها به عهدخود با روسيه عمل نکرد، بلکه حتی گويا ـ در نهان ـ برای تأسيس يک پايگاه نظامی جديد آمريکا در قرقيزستان، با آمريکاييان وارد مذاکره شد. و علاوه بر اين، همزمان، بازرگانان و واسطه های روسی در قرقيزستان نيز با محدوديت ها و مشکلاتی روبرو شدند.
و ... ناگهان، همه ديدند که شد آنچه شد:
بيچاره خر آرزوی دم کرد
نايافته دم، دو گوش گم کرد...
بی سبب نيست که روسيه، اگرچه به نيرو های خود در قرقيزستان آماده باش داده است، «خوشحالی شرمگينانه» ی خود را ـ حتی از زبان پوتين ـ نسبت به آنچه پيش آمده است، تلويحاً بيان می کند.
و مردم هم که فعلاً در صحنه اند. تا دوباره بعدتر، بر مهره ی تعويض شده ی جديد در يک نظام غير جديد، و در يک ساختار شکسته نشده و دست نخورده، برشورند يا برنشورند.

بقيه ی حکايت را به عهده ی زمان بگذاريم، و به خودمان و جنبش بزرگ خودمان برگرديم. جنبشی که مستقل است؛ آگاه و آگاهی پذير و آگاهی بخش، و باليده و بالنده و بالندگی آفرين، و پالوده و پالايش يابنده و پالاينده است.
و نيز پيروز شونده. و اين آخری اما «بشرطها و شروطها». و ساختارشکني، و پشت سر گذاشتن گذشته (نه بازگشت به آن)، و ويران کردن آنچه هست و باز ساختن بنايی نوين، ولی در عين حال: اجتناب و اجتناب و اجتناب از دوقطبی شدن نيرو های جنبش (تا منتهی اليه مرز پرنسيپ ها)، و هوشياری و هوشياری و هوشياری در برابر کسانی که (به فرموده يا نافرموده) در جهت آنتاگونيستی کردن تضاد های موجود ميان گرايش های مختلف درون جنبش، اهتمام بليغ می ورزند و سعی ِ بی دريغ می دارند «مِن شروطها»!
۲۲ فروردين ۱۳۸۸
http://www.ghoghnoos.org

22 فروردین 1389

سیاست عوضیاسمعیل هوشیار: سیاست عوضی !

hoshyaresmaeil@yahoo.com

نمیدانم عزیزرا یادتان هست یا نه ؟ و اصلا کدام عزیز ؟ منظورم "عزیز نسین " است .من که خیلی خوب به یادش دارم چون نمیشود فراموشش کرد . چند روزی درذهنم بود تا عزیز را معرفی یا تعریفی تازه کنم اما نمیدانستم چگونه ؟

آیا فقط یک طنز پرداز بود ؟ آیا یک سیاستمدار طنز پرداز بود ؟ و یا در کنار تمامی القابی که تقدیمش شد و قبل از همه اینها و آنها....عزیز نسین انسانی بود که شاید با کمی اغراق در زمان خودش غیر قابل توصیف ! شجاع و سر زبان دار.....شوخ طبع و خیلی جدی . با قلمش و زبانش هیچوقت غیر جدی نبود . عزیز فقط داستان نویس نبود سیاست را خیلی روان مینوشت و امثال من که در آن زمان در 15 سالگی میفهمیدم چه میگوید ....واین خیلی مهم بوده وهست !

فیزیک عزیز خیلی وقت است که دیگر نیست اما راه و روش و ادبیات و ....همه واژه هایی را که فقط نمینوشت بلکه نقاشی میکرد.....هنوز حس میشود و هست ، فارغ از زمین و زمان! فقط گاهی وقتها ممکن است یادمان برود !

آقایون ، خانمها ....شما بگویید طنز یعنی چه ؟ چه تفاوتی بین طنز و لودگی و مسخرگی وجود دارد ؟ آیا میشود به هر دلقک سیرکی طنز پرداز گفت ؟ و آیا هر طنز پردازی استعداد دلقک شدن هم دارد ؟

آقای ابراهیم نبوی میگوید که طنز پرداز است . من که انکار نمیکنم . دعوا هم نداریم که هست یا نه ؟ راستش نوشته هایش را هم میخوانم چون بخش مهمی از کارم خواندن است . ابراهیم نبوی خوب مینویسد تا جایی که به بخش ادبی کارش برمیگردد تجربه و ذوق و استعداد هم دارد .....و البته خیلی چیزها را هم ندارد ! و بازهم البته آزاد است تا هر از گاهی همان نداشته ها را فریاد بزند و یا بنویسد !

مگرشماها به آزادی بیان معتقد نیستید ؟ پس چرا دندان قروچه میکنید ؟ که ابراهیم نبوی آنطور شده ....یا گفته...و یکی نیست بپرسد جانم پس طنز کیلو چند ؟ اصلا بگذارید همه " واژه ها " تا آخر دنیا با هم در جنگ باشند . اشتباهات و قاطی پاطی شدن هم که اجتناب ناپذیر است . ولی بالاخره باید به رسمییت شناخت . به شرطی که اولا بدانیم چه چیز را باید به رسمییت شناخت و بعد هم کاملا بی طرف باشیم . چون ما که قرار نیست در آینده دهان بدوزیم و یا محور عالم باشیم . چون نه خدائیم و نه اسلامیم و نه دین و امام و....اگر انسانیم پس در زنجیره تکامل همه پدیده ها را به رسمییت میشناسیم . نمیخواهید که نان و آب زن و بچه کسی قطع شود ؟ ضمن " چیز " به تمام پدیده های سیاست عوضی و ادبیات عوضی در این زمانه عوضی !!

اگرقرار بود همه عزیز نسین شوند که الان در نشست معرفی " واژه ها " .....لطفا دقت کنید که چه میگویم....در نشست معرفی " واژه ها یی " که بعد از انسان متولد شدند....الان انسانییت پیر وخرفت و خنگ ، رئیس جلسه بود و واژه های قرمساق و جاکش سیاسی....انقلابی ترین بودند !

چند وقت پیش پوستر و عکس جالبی دیدم که بی نهایت جدی بود و در اوج جدیت یک پارچه طنز کامل !

آخوند جوانی برای خودش پوستر تبلیغاتی درست کرده بود و بروی پوستر نوشته یا تبلیغ شده بود :

حجه السلام مثلا ...ابراهیم خلیل الله ....

متخصص در امور حج....

متخصص امور طلاق و ازدواج....

مسکن و شغل یابی....

میگرن....

انواع سرطانها.....

انواع آنفلونزا های آینده.....

زایمان....

نازایی.....

زنان و کودکان....

نماینده مجلس.....

کاندید ریاست وحوش اسلامی....

برنده یه عالمه جایزه .....

ثبت رکورد حماقت در گنیسه....

خب ، این دو مورد آخرش را خودم اضافه کردم . ولی بقیه اش واقعی بود اگر پوستر را روی اینترنت پیدا کردم حتما تقدیم میکنم اگر هم پیدا نشد تصورش زیاد سخت نیست . به محض نگاه کردن به پوستر خیلی جدی بهترین نمره یک کار طنز و کمدی را به آن میدهید !

بنابراین بیخود مته به خشخاش نگذارید اجازه بدهید هرکسی به کار خودش ادامه دهد و البته بقیه هم آزادند تا حرفشان را بزنند . من شخصا هنوزهم اعتراف میکنم که عزیز نسین در زمان خودش بی نظیر و غیرقابل توصیف بود چون در کار طنز جدی بود و این جدیت هیچ نسبتی با ناندانی نداشت . دیر یا زود ابراهیم نبوی هم فیزیکش مثل بقیه ها ی گذشته و حال و آینده....تمام میشود . برای من عزیز نسین هنوز هم غیر قابل توصیف است ....منتها با اسلاید خودش ! و نه اسلاید یک طنز پرداز با تشریح یک دلقک !

یادتان باشد مرتکب اشتباهات دندان قروچه ایی نشوید که دندان پزشکی خیلی خرج دارد ! چیزی که کم نداریم تجربه ! چیزی که زیاد دیدیم عمل انقلابی اسلام....نخ وصل....نخ نبات....رهبر مقاومت....جنبش سبز من استاد....اپوزسیون سبز نظم نوینی.... فیلسوف قرن 21 ....دکترعبدالکریم سروش....دکتر سازگارا...دکتر گنجی....دکتر عبادی....دکترکدیور....متخصص در انواع سرطان....متخصص نازایی....متخصص سکولاریسم....انواع مسلمان سکولار.....انواع طنز پرداز....

اشکال کار اکثر ما طی این سالیان این بود که اسلاید با توضیحاتمان ناهمخوان بود !

در ضمن عمل دندان قروچه ممنوع نیست ولی توصیه نمیشود !

خلاصه یکی از داستانهای عزیز نسین ...و به یادش .

پیرمرد خسته به نظر میرسید ولی در کارش مشکلی پیش نمی آورد . باید کار میکرد . هم دوربینش هنوز سالم بود و هم اسلایدها . خودش هم سالم باید نشان میداد تا کاسبی ادامه پیدا کند . آخرین ابتکار حدود 10 سال پیش ، کلی به کارش ارتقاء داده بود اما حالا دیگر به همان قانع بود و خیلی وقت بود هیچ ابتکاری در کارش نبود . هر روز صبح بعد از است

نمایش اسلاید های مذهبی و خانه خدا و پیامبر و امام زاده های کشف نشده و قبر نورانی و بهشت و وضو و گاوی که یا حسین میگوید....خلاصه یک اسلام ناب ، علوی....! برای مذهبی ها و مسن های دهکده و حاجی ها با شبکلاه و تسبیح و ریش و بقیه مخلفات ! توضیحات این قسمت را پیرمرد حفظ بود و مثل بلبل برای بیننده توضیح میداد : آی مسلمون بدون وضوع نگاه نکن.....هنگام نگاه کردن صلوات یادت نره.....ثواب نگاه کردنش از دست کشیدن به ضریحش کمتر نیست.....در این قسمت زیارت عاشورا واجبه.....و......

نمایش اسلاید های سکسی و سینه و ران و کاباره و شهر و .....برای جوان ها و نوجوانهایی که برای پیرمرد مهم این بود که همه اینها مشتری و بندگان خدایند ! در عصرها تا غروب آفتاب ! از مجموعه همه اینها پیرمرد هر شب معمو لا با دست پر به خانه میرفت !

تا این که یک روز خستگی پیرمرد کار خودش را کرد . پیرمرد برای حجاج و مسن ها و پیرمرد ها با ریش و شبکلاه و تسبیح .....به جای اسلایدهای مذهبی ، اسلاید های سکسی را اشتباها گذاشت و شروع به توضیحات همیشگی با حرارت بیشتر کرد :

آی مسلمون ...آرکاداش....بدون وضوح نیگاه نکن....هنگام نیگاه صلوات یادت نره....ثواب نیگاه کردنش از دست کشیدن به خودش کمتر نیست....زیارت عاشورا یادت نره....

صدای سرما و دندان نبود که از مشتری بیرون میزد !

صدای دندان از توضیحات عرفانی و خدایی پیرمرد بود که با دیدن اسلایدهای سکسی ارکان خدا و اسلام عوضی و....چو ن بید بر سر ایمان خودش میلرزید !

این هم یک اسلاید کاملا همخوان با این زمانه عوضی ! کی به کیه ؟روزگار سیاه سبزیهای مشهد با طعم فاضلاب/ بیماریها در کمین


رودخانه کشف رود مشهد از جمله رودخانه هایی است که پسابهای صنعتی و خانگی به آن وارد می شود و البته کشاورزان منطقه التیمور، دهرود و همت آباد مشهد از همین آب آلوده برای پرورش سبزی و صیفی جات و دیگر محصولات استفاده می کنند.


به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رودخانه ها از جمله بخشهای طبیعت هستند که همواره دستخوش انواع پسابهای شهری و صنعتی بوده اند و در کنار خشکسالیهای پی در پی باید حجم انبوه این پسابها را نیز تحمل کنند، اما از آنجایی که چرخه حیات همیشه به سود انسانها نمی چرخد، دست های پنهانی این آبهای آلوده را برای کشت انواع محصولات کشاورزی استفاده کرده و امراض و آلودگیهای این محصولات باز هم به خود انسانها بازمی گردد.

رودخانه کشف رود مشهد از جمله رودخانه هایی است که چنین سرنوشتی پیدا کرده به طوری که کشاورزان منطقه التیمور، دهرود و همت آباد مشهد از همین آب آلوده برای پرورش سبزی و صیفی جات و دیگر محصولات استفاده می کنند که نتیجه آن سرایت انواع بیماری به شهروندان مشهدی و زائران این شهر است.

مشاور مدیر عامل و مدیر پسابهای آب منطقه ای خراسان رضوی در خصوص فعالیت این رودخانه به مهر گفت: رودخانه کشف رود به عنوان زه کش اصلی شهر مشهد در پست ترین قسمت این شهر قرار گرفته و هر نوع مایعات به این نقطه جاری می شود.

محمد علایی افزود: کشاورزان از این فاضلاب خام برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده می کنند و محصولات کشاورزی حاصل از این شیوه نادرست آبیاری در نهایت برای استفاده عموم مجاوران و زائران بارگاه منور رضوی وارد بازار مصرف می شوند.

وی ادامه داد: بنابراین استفاده نادرست از پسابها برای آبیاری مزارع، به سبزیجات و صیفی جات انتقال می یابد و انسان
ها پس از استفاده از سبزیجات بدلیل اطلاع نداشتن از آلودگی و بار میکروبی بالای آن با مشکلات زیادی روبرو می شوند.

شبکه جمع آوری فاضلاب مشهد اجرا نشده است

علایی اضافه کرد: در شرق و شمال شرق مشهد شبکه جمع آوری فاضلاب مشهد اجرا نشده است، به طوری که شاهد آن هستیم فاضلاب توسط مردم به کوچه ها و خیابانها ریخته می شود که در نتیجه این فاضلاب ها به رودخانه کشف رود منتقل می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته مشخص شده است که ما حدود 1.5 متر مکعب در ثانیه فاضلاب داریم، یعنی فاضلابی که ما به هیچ وجه نباید برای تولیدات کشاورزی از آن استفاده کنیم مورد استفاده انسان و دام ها قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های مسئول باید برای انتقال فاضلاب های خانگی به کوچه ها و معابر که خلاف قانون است جلوگیری بکنند، اظهار داشت: می توان در طرحهای دراز مدت و کلان و همچنین کوتاه مدت، آلودگی کشف رود و فاضلابهای ورودی به این رودخانه را ساماندهی کرد.

علایی خاطرنشان کرد: بهترین گزینه کاشت صنوبر است که با کاشت این درختچه می توان یک هزار و 200 هکتار فضای سبز فعال در شرق مشهد را در قالب کمربند سبز داشت، ضمن اینکه این کمربند سبز هوای آلوده کلانشهر مشهد را تصفیه خواهد کرد.
مدیر پسابهای آب منطقه ای استان اضافه کرد: با پیاده سازی این طرح، در اجرای اصل 44 قانون اساسی می توان گام های موثر دیگری را برداشت.

وی ادامه داد: با اجرای این کمربند سبز کشف رود نجات می یابد و اینکه دیگر سبزی که سلامتی مردم را تهدید بکند ما تولید نخواهیم کرد.

علایی خاطر نشان کرد: ما در اطراف رود خانه کشف رود این اجازه را به کسی نخواهیم داد که با استفاده از پساب فاضلاب ها به آبیاری زمین های کشاورزی خود بپردازد.
همچنین مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه های آب منطقه ای خراسان رضوی در این زمینه گفت: فاضلاب خام از مناطق مسکونی مجاور کشف رود که فاقد سیستم جمع آوری فاضلاب هستند به کشف رود تخلیه می شود و بار آلودگی آن را به شدت افزایش می دهد.

حمیدرضا اسدی افزود: از آنجایی که این آبها، آلوده به فاضلابهای شیمیایی هستند، بسیار خطرناکند و حاوی مواد میکروبی هستند که بعضی از کشاورزان منطقه نسبت به این موضوع بی توجهند و مزارع خود را با آب فاضلاب آبیاری می کنند.

وی ادامه داد: در سال گذشته کسانی که با استفاده از موتور تلمبه ها اقدام به آبیاری مزارعی می کردند که زیرکشت گندم، جو و گوجه فرنگی قرار گرفته بودند، برخورد و این موتور تلمبه ها جمع آوری شد.

اسدی بیان کرد: در همین راستا حدود 150 موتور تلمپ جمع آوری شد.

کاشت نهال صنوبر حرکتی در جهت ایجاد کمربند سبز مشهد

مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه های آب منطقه ای استان خاطر نشان کرد: تنها راه پیشگیری در مقابله با این اقدام کشاورزان منطقه، کاشت نهال صنوبر در جهت ایجاد کمربند سبز در مشهد است.

وی ادامه داد: امسال کاشت نهال صنوبر در مقاسیه با سال گذشته 5/2 برابر افزایش یافته است.

اسدی به استفاده از فاضلاب خام اشاره کرد و افزود: با فعالیت مستمر این گروه تاکنون 70 درصد کشاورزان از اجرای طرح کاشت نهال صنوبر به جای آبیاری صیفی جات با فاضلاب استقبال کرده اند.

وی هزینه کاشت نهال صنوبر در سال گذشته را 100 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: امسال این هزینه افزایش یافته است، به طوری که برای خرید نهال صنوبر 200 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: مردم همه با آبیاری صیفی جات با فاضلاب مخالفند و اعلام مخالفت خود را با کاشت اینگونه صیفی جات اعلام کرده اند.

کشف رود باستانی امروز دارای فضای بسیار زشت شده است

استاد جامع شناس شهری در گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من واقعا فکر نمی کردم کشف رودی که زمانی در مشهد به دریا مشهور بود به چنین روزی به این وضعیت بیفتد.

فاطمه وثوقی افزود: متاسفانه زمانی همین کشف رود باستانی که به خود می بالیده و مشهور بوده است، امروز شاهد آن هستیم که با این وضع اسفناک شامل رها شدن نخاله های ساختمانی در اطرافش و آبیاری سبزیهای آلوده با فاضلاب شهری به چنین فصای بسیار زشت و وضعیتی دچار شود که من واقعا از این موضوع متاثر و ناراحت شدم.

وی ادامه داد: تشویق و ترغیب کشاورزان به کاشت نهال صنوبر در مقابل آبیاری صیفی جات با فاضلاب حرکتی ضروری است که باید ادامه پیدا کند.

مردم مشهد حاضر به استفاده از صیفی جات آلوده به فاضلاب نیستند

این استاد دانشگاه تصریح می کند: کشاورزانی که اقدام به این کار ناشایست می کنند باید بدانند که مردم مشهد حتی برای یکبار دیگر هم که شده حاضر نیستند از اینگونه صیفی جات که با آب فاضلاب آبیاری می شود استفاده کنند.

وثوقی بیان کرد: این اقدام در خور شان مشهدیها و به خصوص زائرانی که برای پابوسی مضجع شریف امام هشتم(ع) به مشهد مقدس وارد می شوند نیست.

وی اذعان داشت: آیا واقعا در خور شان مردم ماست که بدین طریق محیط زیست خود را آلوده ببینند.

امیدوارم دیگر شاهد اینچنین رخدادهای اسفناکی نباشیم

یکی دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی مشهد نیز در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص اطلاعات عمومی اش در خصوص کشف رود گفت: آن طور که من اطلاع دارم کشف رود شامل زمین هایی است که با فاضلاب خانگی آبیاری می شود و این فاضلاب ها پس از وارد شدن به مزارع کشاورزی که در درون آنها صیفی جات کشت شده است باعث ایجاد بیماری های گوناگون در انسان می شود.

موسوی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه از زمانی که در خصوص کشف رود اطلاعاتی کسب کرده ای آیا اقدام به خرید سبزی از مغازه فروشی ها کرده ای یا نه افزود: چون من نسبت به اینکه سبزی های مشهد اکثرا با آب فاضلاب و پساب فاضلاب آبیاری می شده است اطلاع داشتم، نه خودم و نه خانواده ام از خرید سبزی خودداری می کردیم.

وی ادامه داد: پس از اینکه این اطلاعات را کسب کردم به اطرافیان و دوستان خودم هشدار می دادم که سبزیجات مشهد آلوده است و با فاضلاب آبیاری می شوند و همچنین امراز و بیماریهایی را بر جای می گذارد.

وی ارائه و دادن نهال صنوبر به کشاورزان را به جای آبیاری صیفی جات با فاضلابهای خانگی را حرکتی موثر در این زمینه دانست و خاطر نشان کرد: امیدوارم دیگر شاهد اینچنین رخدادهای اسفناکی نباشیم.

1200هکتار از اراضی کشف رود زیر کشت نهال صنوبر

با توجه به اینکه طرح کاشت نهال صنوبر در مشهد به عنوان حرکتی راهگشا در این زمینه ارائه شده است مجری این طرح گفت: قرار است امسال در یک هزار و 200 هکتار از اراضی کشف رود نهال صنوبر کاشته شود.

دکتر محمد حسن پاپلی یزدی افزود: تاکنون در 270 هکتار از اراضی کشف رود نهال صنوبر کاشته شده است.

وی اضافه کرد: حدود 900 هکتار دیگر از زمین های اطراف رودخانه کشف رود برای کاشت نهال صنوبر اختصاص داده شده است.

پاپلی یزدی در پایان یادآور شد: برای نجات کشف رود ستاد بحران مردمی متشکل از گروه های دانش اموزی، دانشجویی، اصناف و مردم تشکیل شده است تا رودخانه باستانی کشف رود مشهد از این تسخیر نجات یابد.
.......................................
سید مرتضی هاشمی