نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ فروردین ۵, جمعه

CNN: Breaking News, Syria's Revolt

کمپین کمک به معصومه عطایی

Saudi Arabian invasion of Bahrain-Comment-03-17-2011-(Part1)

Celente: Would US target Libya if they had broccoli instead of oil?

Barack Obama is the most pro-war president in living memory

2 aladry

لباس شخصي اي كه در تمام سركوب ها شركت دارد: کریم بوغانی

راهپیمایی شبانه جوانان بحرین بحرین آزاد bahrainazad.mihanblog : پنج شنبه 4 فروزدین، ساعت 00:05 بامداد به وقت تهران. امشب نیز مانند شب‏های گذشته، فریاد الله اکبر مردم در مناطق مختلف بحرین شنیده می‏شود. مردم بحرین از زمان برقراری حکومت نظامی، دو نوبت در شب به بام‏ها رفته و یا از طریق بلندگوهای شخصی، تکبیر می‏گویند. جوانان ائتلاف انقلابیون چهاردهم فوریه در بحرین هم از مردم مسلمان این کشور خواسته‏ند به اعتراضات خود بر ضد رژیم آل خلیفه و اشغالگران سعودی با سردادن شعار الله اکبر در هر شب ادامه دهند. مردم شجاع بحرین همچنین شب گذشته نیز با نادیده گرفتن حکومت نظامی، مراسم شام غریبان «شهید عیسی رضی آل‏راضی» را برگزار کردند.

راهپیمایی شبانه جوانان بحرین

بحرین آزاد bahrainazad.mihanblog : پنج شنبه 4 فروزدین، ساعت 00:05 بامداد به وقت تهران.
امشب نیز مانند شب‏های گذشته، فریاد الله اکبر مردم در مناطق مختلف بحرین شنیده می‏شود. مردم بحرین از زمان برقراری حکومت نظامی، دو نوبت در شب به بام‏ها رفته و یا از طریق بلندگوهای شخصی، تکبیر می‏گویند.
جوانان ائتلاف انقلابیون چهاردهم فوریه در بحرین هم از مردم مسلمان این کشور خواسته‏ند به اعتراضات خود بر ضد رژیم آل خلیفه و اشغالگران سعودی با سردادن شعار الله اکبر در هر شب ادامه دهند.
مردم شجاع بحرین همچنین شب گذشته نیز با نادیده گرفتن حکومت نظامی، مراسم شام غریبان «شهید عیسی رضی آل‏راضی» را برگزار کردند.