نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

Iran Zahra Bahrami's Last Words before execution also known as (Kurdieh ...

تصرف كلانتري نارمك - فيملي كه نظام نميخواهد كسي ببيند.3gp

"Bravest girl in Egypt" translated into English

Iran Zahra Bahrami's Last Words before execution also known as (Kurdieh ...

س / اعدام تمثال حسنی مبارک و حلقه زدن تانکها در اطراف رادیو و تلویزیون قاهره، مصر - سه شنبه 12 بهمنرادیو تلويزیون در حلقه تانکهای ارتشس / اعدام تمثال حسنی مبارک و حلقه زدن تانکها در اطراف رادیو و تلویزیون قاهره، مصر - سه شنبه 12 بهمنرادیو تلويزیون در حلقه تانکهای ارتش