نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ مهر ۱۶, یکشنبه

نیم قرن پیش صفحه‌ های گرامافون را چگونه می‌ساختند؟

. یک گالری عکس تاریخی و دیدنی از مراحل تولید و پخش صفحه‌های گرامافون در بیش از نیم قرن پیش را ببینید؛ تصاویری که شاید آن روزها حکم گزارشی از تکنولوژی روز را داشته‌اند.