نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ خرداد ۲, سه‌شنبه

آخوندهای لاشخور!ميراث خوارفرهنگ و تمدن ايرانزمين

LIVE: Director of National Intelligence Dan Coats testifies in Senate Ar...

محمد نوریزاد؛ «ام الفساد» هر استان امامان جمعه و سپاه پاسداران آن استان است

WATCH LIVE: Former CIA director John Brennan testifies before House Inte...