نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۴, دوشنبه

خرید منزل به نام همسر فریدون با چک ۱۴ میلیاردی انتقال درهم از دبی

 اسنادی موجود است که نشان می دهد با چک ۱۴ میلیاردی انتقال درهم از دبی به کشور و تبدیل آن به ریال، منزلی به نام همسر حسین فریدون خریداری شده است.

 این افراد اعتبارات شرکت پوشش بانک ملت در دبی را به ایران بازگردانده و سود آن را برداشت کرده و باید گفت این شرکت در دبی برای دور زدن تحریم ها تشکیل شده بود و این افراد به شبکه قدرتی متصل هستند که اقدام به انجام این کارها کرده اند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دانیال زاده علاوه بر بانک ملت از بانک های دیگر نیز سوءاستفاده هایی کرده که تنها خبر بانک ملت منعکس شده و این فرد با مدیرعامل بانک ملت تبانی کرده و به احتمال زیاد در دیگر بانک ها نیز به روش های دیگری تبانی کرده اند که باید این موضوعات نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی از قوه قضاییه خواستار رسیدگی به انتقال مبلغی درهم از دبی به ایران و تبدیل آن به ریال  شد و افزود: سندی با این تذکر برای ریاست جمهوری ارسال کردیم که این سند مبنی بر چکی ۱۴ میلیاردی بود که با مبلغ این چک یک باب منزل به نام همسر آقای حسین فریدون (برادر رئیس جمهور) خریداری شده است.
سعیدی خاطر

آتشنشانان و تیم های امدادی همچنان در حال جستجو و آواربرداری هستند

 آتشنشانان و تیم های امدادی همچنان در حال جستجو و آواربرداری هستند
 • نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • سگهای نیروهای انتظامی مستقر در محل حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • مردم در حال مشاهده تلاش نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • ساختمان بازار کویتها در مجاورت  حادثه پلاسکو
 • کمکهای مردمی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امنیتی در حاشیه پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • خدمات نیروهای شهرداری در محل حادثه پلاسکو
 • خیابان لاله زار در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • مردم در حال مشاهده تلاش نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • صندوق های که در پنجمین روز حادثه پلاسکو از بین آوار یافت شده اند.
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • یکی از فرماندهان آتش‌نشانی که در روز اول حادثه دچار مصدومیت شده بود از محل پلاسکو بازدید می کند.
 • حضور شهردار تهران در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • اشیائ پیدا شده از آواربرداری توسط نیروهای امدادی در ساعات اولیه پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در اولین ساعات پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در اولین ساعات پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در اولین ساعات پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در اولین ساعات پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • یاد همکاران از دست رفته توسط نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • راهنمای کسبه توسط نیروهای انتظامی مستقر محل حادثه ساختمان پلاسکو در پنجمین روز

روز پنجم پلاسکو!!!