نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ مهر ۱۵, جمعه

توطئه و دروغ، چاشنی اصلی جنگ افزار امپریالیسما. م. شیری
١٤ مهر ماه ١٣٩٠
تلویزیون خبری «یورونیوز»، روز یکشنبه ٢ اکتبر ٢٠١١ گزارش داد که گویا در حدود ١٠ هزار نفر از پرسنل ارتش سوریه برای مقابله با سرکوبی اعتراضات مردمی از سوی ارتش، بطور دست جمعی به معترضان (شورشیان) پیوسته اند. روزنامه واشینگتن پست هم چند روز قبل خبر مشابهی را منتشر کرده بود و علاوه بر این، رسانه های دروغپراکنی امپریالیسم در حدود سه ماه پیش  نیز کشتار ١٢٠ پرسنل ارتش سوریه بدست مزدوران مسلح امپریالیسم در شهر جسرالشغور در نزدیکی مرز ترکیه را با عنوان کشتار نفرات متمرد از سوی نظامیان وفادار به دولت، تحت پوشش قرار دادند.
طبیعتا هر انسانی که افسون زده «دمکراسی خواهی» و «بشر دوستی» دولتهای امپریالیستی اروپا و آمریکا نشده باشد، در همان لحظه شنیدن این «خبر»، بدون اینکه رخنه مزدوران امپریالیسم جهانی و صهیونیسم بین الملل بمثابه نیروی ضربت آن را به درون ارتش سوریه و یا ارتش هر کشور دیگری منتفی بداند، در می یابد که چنین جعل بزرگی فقط و فقط از عهده مقامات رسمی دولتهای امپریالیستی اروپا و آمریکا و رسانه دروغپراکنی مزدور آنها برمی آید و درک می کند که جعل این خبر، در ماهیت امر، هیچ تفاوت ماهوی با اخبار جعلی مبنی بر وجود «سلاحهای کشتار جمعی عراق» و یا «بمباران معترضین توسط نیروی هوایی لیبی» ندارد. هدف از این جعل گستاخانه، نه احتمالا، که دقیقا، سازماندهی مزدوران مسلح داخلی و بین المللی در اونیفورم ارتش سوریه می باشد که استعمارگران غرب دومی ها را با هدف برافروختن آتش جنگهای داخلی در سوریه، از مرزهای کشورهای همسایه آن، عمدتا اسرائیل، ترکیه و منطقه کردستان عراق وارد خاک این کشور کرده اند. جاعلین این «خبر» خیلی خوب می دانند که تمرد دسته جمعی ١٠ هزار پرسنل ارتش یعنی چه! ١٠ هزار نفر یعنی سه هنگ ارتشی، یعنی یک تیپ کامل ، یعنی یک ارتش بالنسبه قوی!
جعل چنین خبری جای تردید باقی نمی گذارد که غرب استعمارگر در پی سازماندهی یک نیروی مسلح مزدور دو منظوره مطابق برنامه قبلی خود در سوریه می باشد، که بواسطه آن، هم به کشتار مردم بیگناه دست زده، رژیم حاکم را بدنام نماید و هم، به جنگ نیروهای دولتی برود.
درست است که این دروغ گوبلزی، یک طرف حماقت دروغگویان غرب امپریالیستی را نشان می دهد. قضیه اما، طرف دیگر هم دارد و آن این که؛ اگر جاعلان این خبر به دروغهای خود باور داشته باشند، در اینصورت باید حداقل به این دلیل مبرهن که مثلا اگر چند واحد از ماشین آدمکشی دولتهای امپریالیستی سر به شورش بردارند، همان ارتش نگهبان قمارخانه ها و انبارهای پول سرمایه داران، با بی رحمی تمام آنها را گوشمالی خواهند داد، حق دولت سوریه را نیز در سرجای خود نشاندن واحدهای متمرد برسمیت بشناسند.
روشن است که هدف این حقه بازیهای خبری و چنین توطئه گریهای هولناک رسانه های امپریالیستی، چیزی نیست جز ادامه همان سیاست رسمی و همیشگی دولتهای امپریالیستی، دولتهای قماربازان و سارقان مسلح، دولتهای مبتنی بر اصول ایدئولوژی صهیونیستی برای بزانو درآوردن کشورهای «نامطلوب» و کشورگشائی صهیونیسم بین المللی در منطقه خاورمیانه.
تاریخ جهان شاهد کاربست توطئه های بسیاری مشابه آنچه که امروز در سوریه به اجرا در می آید، بوده است. حادثه از قبل طراحی شده کشتن ولیعهد اطریش- مجار در سارایوو برای شروع جنگ جهانی اول، حوادث خلیج «خوکها» و «تونکین» بمنظور آغاز حمله تجاوزکارانه به ک.با و ویتنام، حوادث تروریستی١١ سپتامبر٢٠١١  واشینگتن و نیویورک منجر به شروع دور جدید تهاجمات استعماری و بسیاری دیگر فقط چند نمونه از دروغگوییها و توطئه گریهای امپریالیسم جهانی هستند. در یک کلام، سیاست امپریالیسم جهانی و بطور کلی، رژیمهای سرمایه داری بمثابه میراثخوران برده داران و فئودالان، همواره بر روی توطئه، جعل و دروغ استوار بوده است. نمونه های کاربست چنین سیاستهایی را تاریخ میهن ما نیز خوب بیاد دارد. مثلا؛ حوادث شوم سالهای ٢۵- ١٣٢۴ را بسیاری از نسلهای حاضر ایرانیان، بخصوص ترکها و کردها، هم مستقیما از زبان شاهدان عینی و بزرگترهای خود شنیده اند و هم در اسناد تاریخی خوانده اند. در آن دوره، گروههایی از مزدوران ارتش شاهنشاهی در لباس مبدل فدائیان حکومت ملی آذربایجان مناطق کردنشین را، و در لباس پیشمرگه های کردستان، مناطق ترک نشین را مورد تاخت و تاز قرار می دادند، اموال مردم را غارت می کردند، آتش می زدند و بموقع خود نیز با فدائیان حکومت ملی آذربایجان و پیشمرگه های جمهوری خودمختار کردستان می جنگیدند.
در اینجا ناگفته نگذارم که اگر چه نمی توان تاریخ دقیق و مشخصی برای تئوری توطئه، جعلکاری و دروغپردازی ذکر کرد ولی، با اطمینان کامل می توان گفت که چنین رویکردهای زشتی با تشکیل جوامع طبقاتی همزاد بوده و همواره اساس سیاست طبقات حاکم و چاشنی اصلی جنگ افزار قدرتهای رسمی را در جنگ برعلیه مخالفان و معترضان نظم موجود تشکیل داده است. ژنرال فرانکو، دیکتاتور فاشیست اسپانیا و گوبلز در دستگاه فاشیسم آلمان که گورشان لجنزار باد، شاخص ترین کاربران چنین روشهای مطرود در تاریخ معاصر بودند. ژنرال فرانکو که از سال ۱۹۳۹ تا هنگام مرگش در سال ۱۹۷۵ بر اسپانیا فرمانروایی می کرد، سه روش: ١- شایعه پراکنی و پخش خبرهای جعلی، ٢- برگزاری پیاپی مسابقات ورزشی و ٣- تشکیل مستمر کنسرتهای بزن- بکوب (به سیاق شوهای تلویزونی امروزی) را کارآترین شیوه برای خر کردن مردم و حکمرانی بر آنها می دانست و گوبلز هم معتقد بود که باوراندن دروغ هر چه بزرگتر به مردم سهلتر است. دولتها و رسانه های امپریالیستی- صهیونیستی غرب نیز همواره نشان داده اند که درسها نحس «استادان» خویش را حقا خوب فراگرفته اند.
جعلیات رسانه های دروغپراکنی امپریالیسم برعلیه سوریه، تنها به این مورد ختم نمی شود. در طول شش ماه گذشته پس از آغاز ناآرامی مسلحانه تحت رهبری غرب در این کشور، رسانه های خبری امپریالیستی، بدون ذکر منبع معتبر، همه روزه تعداد «مقتولین اعتراضات» را می شمارند و جنگ سالاران آمریکا و اروپا و مزدوران «حقوق بشری» آنها مرتب به چانه زنی برای گرفتن مجوز جنگ استعماری تازه از شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا بعبارت صحیح تر، از «اسب تروای امپریالیسم»، مشغولند تا خاک سوریه را نیز مثل دیگر کشورهای اشغالی به توبره بکشند. هنوز جای شکرش باقی است که خبرهای روز سه شنبه ١٣ مهر ١٣٩٠ حاکی از وتوی قطعنامه ضد سوری پیشنهادی امپریالسم آمریکا و شرکاء به شورای امنیت سازمان ملل از سوی روسیه و چین بود، که  احتمالا این دو کشور بمنظور تلافی اشتباه عظیم خود در مورد لیبی، این  بار در جنایت استعمارگران غرب علیه سوریه شرکت نکردند.
نا گفته نماند که اگر در حادثه اشغال استعماری لیبی اتحایه مزدور عرب و کشوربچه قطر نقش جاکش استعمارگران غرب را مشترکاًَ برعهده داشتند، اما در رابطه با سوریه، امپریالیسم جهانی و صهیونیسم بین الملل این نقش را به عهده دولت ترکیه و مترسک عربستان سعودی سپرده است.
آن کوته فکرانی که دیکتاتوری «خاندان اسد» و مشکلات اجتماعی- اقتصادی جامعه سوریه را مجوز دخالت نظامی و یا «سیاسی» کشورهای امپریالیستی امروز و برده داری دیروز در این کشور می خوانند، اولاًَ- باید جوازی را که به موجب آن کشورهای استعمارگر غرب حق دخالت در امور داخلی سوریه و یا هر کشور دیگری را به دست آورده اند، بروز نمایند و ثانیاًَ- باید وجود دمکراسی و نبود مشکلات و نارسائی های اجتماعی- اقتصادی در کشورهای امپریالیستی بحران زده غرب تحت حاکمیت دولتهای فاشیستی و شبه فاشیستی و همچنین، دستپروردگان مزدورشان در منطقه، از جمله، در عربستان سعودی، اسرائیل، قطر، یمن، بحرین، اردن، کویت و همتایان دیگر آنها را ثابت کنند و آنوقت به داوری در مورد سوریه هم بنشینند.
امپریالیسم خبری در حالی به شایعه پراکنی و پخش خبرهای جعلی پیرامون سوریه شدت داده و همه روزه با شمارش «کشته شدگان و مجروحان» ناآرامی های ضد دولتی (در واقع، ضد ملی) در این کشور هیاهو به پا کرده است، که از یکسو، اعتراضات ضد دولتی- ضدسرمایه داری بسیار گسترده تر از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، دامن ناپاک همه دولتهای امپریالیستی آمریکا و اروپا را از هم دریده، اروپا را فلج کرده و بیش از سه هفته است که با شعار «وال استریت را اشغال کنیم»، برعلیه یغماگریهای لجام گسیخته قمارخانه های سرمایه داری (بازارهای بورس)، کلیه کلان شهرهای آمریکا را در نوردیده است و از دیگر طرف، در یمن بیش از هشت ماه است که اعتراضات مسالمت آمیز مردمی به خشن ترین وجه سرکوب می شود، جنگنده های رژیم عبدالله صالح و بمب افکنهای بی سرنشین آمریکا مردم این کشور را در شهرها و قصبات بمباران می کنند و یا در همان نزدیکی ها در بحرین، حتی پزشکان و کادرهای بیمارستانها، به جرم انجام وظیفه شغلی و کمک به مصدومان و مجروحان در اثر حملات مزدوران عربستانی و شرکاء، در محاکم کذایی، محاکمه و به اعدام و زندانهای طویل المدت محکوم می شوند.
در همه حال، امروز نباید این مسئله را از نظر دور داشت که پخش شایعات وانتشار اخبار جعلی پیرامون سوریه، بمفهوم تلاشهای رذیلانه ای است برای شروع جنگ استعماری جدیدی که قبل از هر چیز، تمامیت ارضی و استقلال ملی این کشور را نشانه گرفته است. هم از این رو، همه آزادگان و صلحدوستان جهان، بخصوص ایران، باید با تمام قوا سیاست امپریالیسم برای تبدیل سوریه به افغانستان، عراق، لیبی و یا سومالی تازه را افشاء و رسوا سازند. زیرا، سوریه آخرین خاکریز و مانع استعمارگران غرب برای حمله به میهن ما ایران و بالکانیزه کردن آن می باشد.