نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ تیر ۲۱, یکشنبه

سرگرمیهای تابستانی فرزندان فقرا !


خشکیدگی چشمه طاق بستان

 جدیدترین رخداد، چشمه های طاقبستان که بخشی از هویت اصلی این اثر ملی هستند، شب جمعه گذشته   در کمتر از ۴۰ دقیقه خشکیدند و ثبت جهانی این اثر تاریخی را با مشکل جدیدتری روبه رو کردند.
سراب طاقبستان در کمتر از ۴۰ دقیقه به طور کامل محو شد
نگهبان شیفت شب محوطه تاریخی طاقبستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: نیمه های شب درحال قدم زدن در محوطه بودم که یکباره با صحنه ای عجیب و به دور از تصور مواجه شدم و آنقدر در بهت و حیرت بودم که فراموش کردم از این صحنه فیلمبرداری کنم.
چشمه طاق بستان 4
شهبازی افزود: سطح آب هر دو چشمه در مقابل چشمان من و چندی دیگر از افراد شیفت به سرعت پایین می رفت و انگار نیرویی مکنده در زیر چشمه ها، آب را به سمت زمین می کشید، نهایتا در کمال ناباوری، سراب طاقبستان در کمتر از ۴۰ دقیقه به طور کامل محو شد.

خشکیدن چشمه های طاق بستان ثبت جهانی آن را با خطر جدی رو به رو کرده است
گرچه با مشکل خشکسالی روبه رو هستیم اما تاکنون سابقه نداشته است که چشمه های طاقبستان به طور کامل خشک شود
.
چشمه طاق بستان 2
چاه عمیق تنگه کنشت بر خشکیدن چشمه طاق بستان
 تأثیرگذاری چاه عمیق تنگه کنشت بر خشکیدگی چشمه های طاق بستان عنوان کرد: کاهش ۴۶ درصدی بارش باران و عدم بارش برف در سال آبی ۹۴ و همچنین گرمای هوا موجب خشکیدگی چشمه های طاق بستان شده است.
نوسان آب طبیعت چشمه کارستی طاقبستان است، به طوریکه در برخی از ماه ها این چشمه طغیان آب داشته و در ماه هایی چون آبان ۹۱ و ۹۲ آبدهی اضافی به صفر رسیده است
چشمه طاق بستان 1
به گزارش خبرنگار مهر، روستای طاقبستان که قدمتی دیرینه دارد و در حدود ۳۰۰ خانوار را در خود جای داده است، به دلیل داشتن حق آبه از چشمه های طاقبستان، مستقیما از خود چشمه تأمین آب می شدند که در پی خشکیدگی آن، با مشکلی حاد روبه رو شده اند.
10 هزار مرد و 5 هزار زن
در کارتن زندگی می کنند!

اين چنين است !! ملتی بدست ايادی ولی فقيه غارت و بذلت و گدای کشيده ميشود


اين چنين است !! ملتی بدست ايادی ولی فقيه غارت و بذلت و گدای کشيده ميشود!


فقیهان مانع تحول اساسی در جهان اسلام‌اند

download
اگر قرار بر این است که مخاطبان آن پیامبر در عصر حاضر فهمیده شده‌های او را که در قرآن و حدیث آمده بفهمند، هیچ گریزی از این نیست که آنچه را که در عصر حاضر دربارۀ فهم و تفهم و چگونه ممکن شدن آن در میان فیلسوفان مطرح است مد نظر قرار دهند و این آن تحول بزرگ است که باید در جهان اسلام اتفاق بیفتد، اما متاسفانه علمای رسمی دین و بویژه فقیهان با بکار گیری تمام قدرت و امکانات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود از وقوع آن تحول اساسی جلوگیری می‌کنند، چه خود از آن آگاه باشند چه نه. آنها کوشش می‌کنند با یک سلسله وصله پینه‌های فقهی و افتائی پاره‌ای از مشکلات خطیر زیستن مسلمانان در جهان حاضر را حل و فصل کنند، اما اینها ره به جایی نخواهد برد و من بیم آن دارم که در آینده‌ای نه چندان دور مسلمانان کشورهای اسلامی در گرداب‌ها و پیچ و خم ‌های پر تلاطم زیستن در جهان مدرن غرق شوند
۱- ترجیح می‌دهم کوشش معنا یابانه خود را که قدمتی ۲۰ ساله دارد «الهیات تفهمی» بنامم تا «الهیات تفسیری». از شما خوانندگان گرامی می‌خواهم در نوشته‌ها و گفته‌های صاحب این قلم هر جا به تعبیر الهیات تفسیری برخورده‌اید آن را به الهیات تفهمی تغییر دهید.
تفسیر انواع گوناگون تفهمی و غیرتفهمی دارد و آنچه من در کوشش‌های علمی‌ام با دقت و تأمل فراوان آن را تعقیب می‌کنم، نوع تفهمی آن است و بنا بر این برای پیشگیری از هر گونه سوء فهم و برداشت نادرست، صواب این است که همه جا و بدون استثنا «الهیات تفهمی» را بکار برم و چنین خواهم کرد.
۲- در الهیات تفهمی خدا «معنای معناها» ست و من گاهی به صورت اجمال و گاهی به صورت تفصیل این موضوع را شرح کرده ام، از جمله در گفتگویی با من که با عنوان «در جستجوی معنای معناها» منتشر شده است [۱].
۳- در الهیات تفهمی موضوع دعوت نبوت و رسالت پیامبران هم از سنخ و جنس تفهم است. به شهادت کتب منسوب به پیامبران و رسولان الهی که فعلاً در دسترس ماست آنچه را که آنان با مخاطبان خود در میان گذاشته اند و آنها را به تأمل در آن دعوت کرده‌اند از جنس و سنخ امور فهمیدنی (تفهمی) بوده است.
در مقالات یک و چهارده و پانزده قرائت نبوی از جهان [۲] این موضوع را در ارتباط با نبوت و رسالت پیامبر اسلام (ص) به تفصیل شرح داده‌ام. انسان‌ها تنها در مواردی می توانند دیگران را به فهمیدن یک موضوع دعوت کنند که نخست خود، آن موضوع را فهمیده باشند. تنها «فهمیده شده‌ها» هستند که ممکن است از سوی انسان‌های دیگر هم فهمیده شوند. اگر کسی به حقیقت‌هایی غیر از حقیقت‌های تفهمی رسیده باشد نمی‌تواند از دیگران بخواهد آن حقیقت غیرتفهمی را فهم کنند. فهم پسین همیشه از فهم پیشین سیراب می‌شود. پیامبران و رسولان چون به فهم امور فهمیده شدنی دعوت کرده اند لاجرم آنها خود فهمی از آن داشته اند. بدین ترتیب در الهیات تفهمی معنای نبوت و رسالت جز این نیست که پیامبران و رسولان انسان‌هایی بوده اند که از مخاطبان خود خواسته‌اند آنچه را که آنها فهمیده اند آن مخاطبان هم بفهمند. این که در تجربه پیامبران و رسولان از یک امداد الهی (وحی) سخن به میان آمده که تفهم آنها را ممکن می‌ساخته و یا اینکه آنها حالات معنوی ویژه‌ای داشته اند اصل این مطلب را که آنچه آنها به دیگران عرضه می‌کردند خود آنرا می‌فهمیده اند، تغییر نمی‌دهد.
۴- نزاع الهیات تفهمی با الهیات جزمیت گرا بویژه الهیات فقیهان در این است که متفهمان می‌گویند چون آنچه را پیامبر اسلام به مخاطبان خود عرضه کرده به شهادت متن قرآن از جنس و سنخ امور فهمیدنی است لاجرم مخاطبان آن حضرت در عصر حاضر باید آن را با کوشش تفهمی به فهم خود در آورند و غیر از این ممکن نیست.
۵- حال اگر قرار بر این است که مخاطبان آن پیامبر در عصر حاضر فهمیده شده‌های او را که در قرآن و حدیث آمده بفهمند، هیچ گریزی از این نیست که آنچه را که در عصر حاضر دربارۀ فهم و تفهم و چگونه ممکن شدن آن در میان فیلسوفان مطرح است مد نظر قرار دهند و این آن تحول بزرگ است که باید در جهان اسلام اتفاق بیفتد، اما متاسفانه علمای رسمی دین و بویژه فقیهان با بکار گیری تمام قدرت و امکانات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود از وقوع آن تحول اساسی جلوگیری می‌کنند، چه خود از آن آگاه باشند چه نه. آنها کوشش می‌کنند با یک سلسله وصله پینه‌های فقهی و افتائی پاره‌ای از مشکلات خطیر زیستن مسلمانان در جهان حاضر را حل و فصل کنند، اما اینها ره به جایی نخواهد برد و من بیم آن دارم که در آینده‌ای نه چندان دور مسلمانان کشورهای اسلامی در گرداب‌ها و پیچ و خم ‌های پر تلاطم زیستن در جهان مدرن غرق شوند.
خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است (سعدی)
____________________________

KhosroChakeri0.jpg
اطلاعیـــه
خانواده های شاکری، فاضلی، لاریجانی، زمانی، ثابت آزاد، شادمان، خواهران، برادران، خواهرزادگان و برادرزادگان دکتر خسرو شاکری زند به اطلاع می رسانند که مراسم خاکسپاری برادر، عمو و دایی آنان در روز جمعه ٢٦ تیرماه، برابر ١٧ ژوییه‌، ساعت شانزده و سی دقیقه، در گورستان پِرلاشِز (پاریس)، قطعه ی ۴۹ (مقابل مقبره ی بالزاک) برگذار می شود.

جمعه، ١٩ تیرماه ١٣٩٤، برابر ۱۰ ژوییه ٢٠١٥ 

از طرف خانواده های نام برده شده
علی شاکری زند